Need a unique gift idea?
A Pastebin account makes a great Christmas gift
SHARE
TWEET

Untitled

a guest Mar 13th, 2018 51 Never
Upgrade to PRO!
ENDING IN00days00hours00mins00secs
 
 1. //4-bit LCD init code  Pieter Thomas & Patrick Van Torre 2018
 2.  
 3. #include <c8051f340.h>
 4. #include <stdio.h>
 5.  
 6. #define LCD         P4  //P4 and higher ports cannot be bit addressed!
 7. #define RS 2  //Px^1
 8. #define RW 1  //Px^0
 9. #define EN 8  //Px^3
 10.  
 11.  
 12. //-----------------------------------------------------------------------------
 13. // Function PROTOTYPES
 14. //-----------------------------------------------------------------------------
 15. void Init_Device(void);
 16. void LCD_Init(void);
 17. void LCD_Delay(int time);
 18. void LCD_Clock(char lcddata);
 19. void LCD_Busy(void);
 20. void LCD_Send(char teken);
 21. void LCD_uitschrijvenGetal(unsigned long input);
 22. void LCD_pos(void);
 23.  
 24. char buffer[17];
 25.  
 26. void main(void)
 27. {
 28.     unsigned char n=1;
 29.     unsigned long teller=0;
 30.    
 31.    
 32.     Init_Device();
 33.    
 34.     LCD_Init();
 35.     /*
 36.     LCD_Send('U');
 37.     LCD_Send('G');
 38.     LCD_Send('e');
 39.     LCD_Send('n');
 40.     LCD_Send('t');
 41.     */
 42.     //Opdracht 1
 43.     /*
 44.     LCD_printString("De Dies Natalis stond dit jaar volledig in het teken van de 200e verjaardag van de UGent en was het ankerevent in het jubileumjaar, waarin maatschappelijk engagement centraal staat.");
 45.    
 46.     LCD_Clear();
 47.     LCD_Delay(255);
 48.    
 49.     LCD_printString("Na de zitting vond een feestelijk concert plaats in de Opera Gent, met onder meer de universitaire hymne.");
 50.     */
 51.    
 52.     LCD_uitschrijvenGetal(83);
 53.     while(1);
 54.  
 55.    
 56.  
 57. }
 58.  
 59.  
 60.  
 61. //-----------------------------------------------------------------------------
 62. // LCD_Init   Robust version written by P. Van Torre DEC 2014
 63. //-----------------------------------------------------------------------------
 64. //
 65. void LCD_Init (void)
 66. {
 67.     //wait a while after power on  
 68.     LCD_Delay(2550);
 69.    
 70.     //go to 8-bit mode no matter what (8 -> 8 / 4 -> 8)
 71.     LCD_Clock(0x30);
 72.     LCD_Delay(2550);  
 73.     LCD_Clock(0x30);
 74.     LCD_Delay(250);  
 75.     LCD_Clock(0x30);
 76.     LCD_Delay(250);  
 77.    
 78.    
 79.     //now go to 4-bit mode
 80.     LCD_Clock(0x20);
 81.     LCD_Delay(250);  
 82.  
 83.   //interface definitely in 4-bit mode now, independent of history  
 84.    
 85.     //4-bit 2-line
 86.     LCD_Clock(0x20);  
 87.     LCD_Clock(0x80);  
 88.     LCD_Delay(250);  
 89.  
 90.     //no shift ; cursor right
 91.     LCD_Clock(0x10);  
 92.     LCD_Clock(0x40);  
 93.     LCD_Delay(250);  
 94.  
 95.     //display on ; cursor off ; no blinking
 96.     LCD_Clock(0x00);  
 97.     LCD_Clock(0xC0);  
 98.     LCD_Delay(250);  
 99.  
 100.     //cursor moves right ; no display shift
 101.     LCD_Clock(0x00);  
 102.     LCD_Clock(0x60);  
 103.     LCD_Delay(250);
 104.  
 105.  
 106. }
 107.  
 108. //-----------------------------------------------------------------------------
 109. // LCD_Delay
 110. //-----------------------------------------------------------------------------
 111. //
 112. void LCD_Delay (int time)
 113. {
 114. int n,m;
 115. for (n=0;n<time;n++)
 116.     {
 117.     for (m=0;m<255;m++);
 118.     }
 119. }
 120.  
 121. //-----------------------------------------------------------------------------
 122. // LCD_Clock
 123. //-----------------------------------------------------------------------------
 124. //
 125. void LCD_Clock (char lcddata)
 126. {
 127.     LCD = lcddata;
 128.     LCD &= ~EN;
 129.     LCD_Delay(10);
 130.     LCD |= EN;
 131.     LCD_Delay(10);
 132.     LCD &= ~EN;
 133.     LCD_Delay(10);
 134. }
 135.  
 136.  
 137.  
 138. //-----------------------------------------------------------------------------
 139. // LCD_Busy PVT2014
 140. //-----------------------------------------------------------------------------
 141. //
 142. void LCD_Busy (void)
 143. {
 144.     bit busy=1;
 145.     unsigned char timeout=0;
 146.    
 147.     while(busy&++timeout)
 148.     {
 149.     LCD=0xF1;  //check busy flag command
 150.     LCD_Delay(1);
 151.     LCD |= EN;
 152.     LCD_Delay(1);
 153.     busy=((LCD&0x80)==0x80);
 154.     LCD &= ~EN;
 155.     LCD_Delay(1);
 156.        
 157.     // 2 cycles in 4-bit mode
 158.     LCD |= EN;
 159.     LCD_Delay(1);
 160.     LCD &= ~EN;
 161.     LCD_Delay(1);
 162.     }
 163. }
 164.  
 165.  
 166. //-----------------------------------------------------------------------------
 167. // LCD_Send
 168. //-----------------------------------------------------------------------------
 169. //
 170. void LCD_Send (char teken)
 171. {
 172.     LCD_Clock(teken & 0xf0 | RS);      
 173.     LCD_Clock(((teken & 0x0f)<<4) | RS);
 174.     LCD_Busy(); //wait until LCD ready
 175. }
 176. /*
 177. void binairNaarDecimaal(unsigned long input){
 178.     int decimaalGetal = 0, i = 0, rest;
 179.     while(input != 0) {
 180.         rest = input%10;
 181.         input /= 10;
 182.         decimaalGetal += rest * pow(2,i);
 183.         ++i;
 184.     }
 185.     return decimaalGetal;
 186. }
 187. */
 188. void LCD_uitschrijvenGetal(unsigned long input){
 189.     int i;
 190.     int teller = 0;
 191.     int getalInArray[16];       //Getal kan maximum 16 tekens bevatten
 192.     while(input > 0){
 193.         getalInArray[teller] = (input%10);
 194.         input = input / 10;
 195.         teller++;
 196.     }
 197.     for(i = teller-1; i >= 0 ; i--){
 198.         LCD_Send(getalInArray[teller]);
 199.     }
 200. }
 201.  
 202. void LCD_sprintf(unsigned long input){
 203.     int i;
 204.     char output [16];
 205.     sprintf(output, "%lu", input);
 206.     while(output[i] != 0){
 207.         LCD_Send(output[i]);
 208.         i++;
 209.     }
 210. }
 211.  
 212. void LCD_pos(void){
 213.     //Duurde wel eventjes voor ik dit vond. Ik heb de informatie uit
 214.     //bestand minerva: "LCD__Interfacing_with_Microcontrollers_tutorial" p 12
 215.     //0x8* is de eerste rij, met * de verticale positie
 216.     //0xC* is de tweede rij, met * de verticale positie
 217.     LCD_clock(0xC0); //CF = 1100 1111
 218.     LCD_clock(0xF0);
 219.     LCD_delay(100);
 220. }
 221.  
 222. void LCD_clear(void){
 223.     //We zitten 4-bit mode, dus we moeten in 2 keer klokken (0000 0001)
 224.     //DB0 = 1 --> clears entire display and sets DDRAM adress 0 in AC
 225.     LCD_clock(0x00);    
 226.     LCD_clock(0x10);    
 227.     LCD_delay(100);     //geen idee waarom je delay moet gebruiken, het wordt altijd gedaan.   
 228. }
 229.  
 230. void LCD_home(void){
 231.     //Bij deze instructie begrijp ik niet 100% wat ze bedoelen, op p26 datasheet
 232.     //Staat er meer info, ik heb deze instructies dan ook gevolgd.
 233.     LCD_clock(0x00);
 234.     LCD_clock(0x20);
 235.     LCD_delay(100);
 236. }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top