Advertisement
Tomalla

Dokumentacja plików *.ANI

Sep 16th, 2013
108
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
text 7.06 KB | None
 1. klatka ma 20 bajtów
 2.  
 3. pierwsze 32 bajty to nagłówek (dec):
 4.  
 5. 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 F F f? f?
 6. X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 7.  
 8. F - liczba klatek w animacji
 9. X - Liczba bajtów/znaków na jakiś IMAGESET (???) Po nim zaczyna się od razu pierwsza klatka w animacji
 10.  
 11. ==============================================
 12. ================= =====================
 13. ================= KLATKA =====================
 14. ================= =====================
 15. ==============================================
 16.  
 17. * - pusty bajt (0)
 18.  
 19. ====================================================================================================
 20. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 8 7 9
 21. S * R * E E ? * ID ID T T L * O O O O ? ?
 22. ====================================================================================================
 23. S - dźwięki w klatce.
 24. * 0 - nie ma dźwięków
 25. * 2 - na końcu klatki jest nazwa dźwięku, który ma być odtworzony przy odtwarzaniu tej klatki. Może być kilka dźwięków, wtedy ich nazwy są oddzielone spacją i wybierany jest jeden losowo. Zakończony NULLEM
 26. ====================================================================================================
 27. R - ma coś wspólnego z renderowaniem klatki. (ENTRANCE1: Kiedy klatka ma wartość '0', nie jest renderowana)
 28. 0 - klatka nie jest renderowana
 29. 1 - szybki sposób renderowania animacji. ID pierwszej klatki zależy od poprzedniej klatki w animacji. Jej ID będzie o jeden większy. Jeżeli ta klatka była ostatnią w folderze, szybka sekwencja będzie zaczynała się od pierwszej klatki w folderze.
 30. Prędkość klatek wynosi 'T' milisekund.
 31. !!!*** NIE MOŻE BYĆ ODSTĘPÓW POMIĘDZY KLATKAMI W FOLDERZE! Np.: FRAME001, FRAME002 i nagle FRAME004 - Wtedy reakcja będzie nieprzewidywalna!!!***
 32. W zależności od bajtu 'E':
 33. 0 - odtwarza jedną kolejną klatkę o kontynuuje animację
 34. 1 - odtwarza kolejne klatki dopóki nie będzie klatki o kolejnym ID. Wtedy przeskakuje do pierwszej klatki w folderze i od niej powtarza sekwencję.
 35. 2 - odtwarza kolejne klatki dopóki nie będzie klatki o kolejnym ID. Wtedy przeskakuje do pierwszej klatki w folderze i kończy. Kolejna klatka będzie wzięta z kolejnej klatki samej animacji ( kontynuacja )
 36. 3 - odtwarza kolejne klatki dopóki nie osiągnie końca. Wtedy przechodzi do kolejnej klatki samej animacji.
 37.  
 38. W skrócie:
 39. 0 - Next; CONTINUE
 40. 1 - Next->End; (1->End)Infinity
 41. 2 - Next->End; 1; CONTINUE
 42. 3 - Next->End; CONTINUE
 43.  
 44. zrzutka:
 45. E bajt:
 46. *4
 47. 3-14, 1-2
 48. *5
 49. 3-13
 50. *6
 51. do końca i od 1 w nieskończoność
 52. *7
 53. na ułamek sekundy na 3, i przeskakuje na poprzednią klatkę i w nieskończoność
 54. *8
 55. 3 i kontynuuje animację ( czyli 5 )
 56. *9
 57. 3 i natychmiast kończy animację (czyli tak jak normalna '9')
 58. 3 - standardowe renderowanie jednej klatki
 59. ====================================================================================================
 60. E - ma coś wspólnego z powtarzaniem animacji.
 61. 0 - domyślna. Jeżeli ostatnia klatka ma wartość 0, animacja po odtworzeniu tej klatki jest powtarzana od początku.
 62. 7(eksperymentalny) - animacja jest odtwarzana od samego początku bez odtwarzania tej klatki. (trochę brzydki, animacja jest często urywana)
 63. 8(eksperymentalny) - animacja jest odtwarzana od samego początku po odtworzeniu tej klatki
 64. 9 - animacja jest kończona i kasowana z gry.
 65. (GRUNTZ DEATH)W przypadku Gruntów oznacza to stopniowe zanikanie i zniknięcie z mapy
 66. (GRUNTZ WALK)
 67. (OBJ DROPPER OBJECT)Nie akceptuje, animacja po prostu się zawiesza
 68. (GRUNTZ TOY WALK)Animacja jest kończona i Grunt zaczyna swoją animację Idle (z ewentualnymi losowymi wariacjami). Nie wychodzi jednak z fazy "zabawy" i kiedy różowy pasek się kończy, nic się nie dzieje - Grunt na nic nie reaguje, jakby się nadal bawił.
 69.  
 70. ****(EKSPERYMENT) - wszystko DEATH Gruntów*****
 71. 1,2 - nic, animacja je ignoruje i leci dalej
 72. 3,4,5,6 i:
 73. A,B,C,D,E,F ...
 74. - cała klatka jest powtarzana w nieskończoność (z zachowaniem czasu trwania klatki)
 75.  
 76. ****(EKSPERYMENT) - GRUNTZ WALK*****
 77. 1,3 - gra ignoruje i leci dalej
 78. 2,4,5,6 i 9, A... - zawiesza się na tej klatce
 79. ====================================================================================================
 80. ? - domyślnie 0. Przyjmuje wartości 0, 1, 2.
 81. Lista plików, które mają inaczej: <Załącznik 1>
 82. ====================================================================================================
 83. ID - dwa bajty przedstawiające numer ID klatki FRAME###.PID
 84. ====================================================================================================
 85. T - TYLKO (!) dwa bajty, reprezentujące czas klatki w ms. Short Integer ZE ZNAKIEM (!), działa do około 32 767ms
 86. ====================================================================================================
 87. L - oskryptowane zdarzenie właściwe dla konkretnych animacji
 88. *(ENTRANCE ANIMATIONS):
 89. 1 - w tej klatce Grunt pojawia się na mini mapie i gracz odzyskuje nad nim kontrolę. (DROP: Grunt wykrzykuje 'Ouch!')
 90. *(GRUNTZ DEATH):
 91. 1 - w tej klatce wytwarzana jest kałuża Goo pod Gruntem
 92. *(BOMB GRUNTZ DEATH):
 93. 1 - w tej klatce Grunt zadaje obrażenia od wybuchu otoczeniu
 94. Niestety Grunty z Welder Kit nie wybuchają - zostawiają tylko kałużę Goo :(
 95. *(SPECIAL DEATH ANIMZ):
 96. (MELT): 1 - w tej klatce od razu pojawia się kałuża Goo
 97. (EXPLODE)
 98. (BURN)
 99. (ELECTROCUTE)
 100. (FALL)
 101. (HOLE) ... 1 - w tej klatce zostanie wytworzona kałuża Goo
 102. *(GRUNTZ ATTACK):
 103. 2 - w tej klatce zadaje obrażenia wrogiemu Gruntowi
 104. *(BOOMERANG GRUNTZ ATTACK (ATTACK2.ANI)):
 105. 2 - w tej klatce wypuszcza nowy bumerang
 106. *(GRUNTZ ITEM):
 107. 99 (0x63) - akcja związana z używaniem narzędzia, np.: klatka w której BRICKLAYER GRUNT kładzie warstwę, GAUNTLETZ GRUNT rozbija kamień, kałuża Goo jest dodawana do Goo Well (GOOBER GRUNT) itd. Po tej klatce pojawia się pasek staminy.
 108. (GAUNTLETZ ITEM):
 109. 2 - odtworzenie dźwięku GAUNTLETROCK1.WAV (drobne kruszenie)
 110. 3 - prawdopodobnie dźwięk GAUNTLETROCK2.WAV, ale nie działa
 111. (SHOVEL ITEM):
 112. 2 - odtworzenie FX latającej ziemi
 113. (TOOB i TOOBWATER ITEM):
 114. 99 (0x63) - w tym momencie odtwarzane jest pluśnięcie wody (dźwięk i animacja wody).
 115. *(OBJECT DROPPER SHADOW):
 116. 2 - w tej klatce pojawia się właściwy obiekt który leci na Grunta (najpierw jest cień, to on wymusza pojawienie się samego obiektu)
 117. *(STATIC HAZARD GO):
 118. 2 - w tej klatce klocek ze static hazardem jest śmiercionośny dla Gruntów. Wtedy też Static Hazard może być renderowany nad Gruntem, ale nie musi - to zależy od konkretnego świata (np. Trap Doors z AREA5 vs gejzery z AREA8)
 119. *(EXPLOSION):
 120. 1 - w tej klatce zadaje obrażenia otoczeniu
 121. ====================================================================================================
 122. OOOO - nie używane w Gruntzach, prawdopodobnie nic nie robią.
 123. W Clawie *prawdopodobnie* oznacza offset X i offset Y, ale to nic pewnego <Załącznik 2 - OOOO>
 124. ====================================================================================================
 125. ?? -
 126. ====================================================================================================
Advertisement
RAW Paste Data Copied
Advertisement