SHARE
TWEET

Untitled

a guest Apr 27th, 2016 67 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. <?php
 2.  
 3.   $host="localhost";
 4.   $db_user = "root";
 5.   $db_password ="";
 6.   $db_name="1_wybory";
 7.  
 8.   if ( !mysql_connect($host,$db_user,$db_password) ) {
 9.    echo 'Nie moge polaczyc sie z baza danych';
 10.    exit (0);
 11. }
 12.  
 13. if ( !mysql_select_db($db_name) ) {
 14.    echo 'Blad otwarcia bazy danych';
 15.    exit (0);
 16. }
 17.  
 18.  
 19.  SkorygujZmienneZFormularza($id_election,$option,$comitee);
 20.  
 21.    //$czy_poprawne_dane = SprawdzPoprawnoscDanych ($title,$type,$area, $beg_date, $beg_time, $end_date, $end_time);
 22.  //  if ($czy_poprawne_dane == "dane_ok") {
 23.  
 24.       $zapytanie = "INSERT INTO `options` (`id_opt`, `option`, `comitee`, `id_election`)";
 25.       $zapytanie .= "VALUES ('', '$option', '$comitee', '')";
 26.  
 27.       $wynik_zapytania = mysql_query($zapytanie);
 28.  
 29.     /*  if (!$wynik_zapytania) {
 30.  
 31.          echo("<br />Nie moge dodać rekordu do bazy!<br /><br />");
 32.       } else {
 33.  
 34.          echo "Gratulacje!!!";
 35.          echo "<br />Rekord dodany do bazy";
 36.       }
 37.    } else {
 38.  
 39.       echo "Wprowadziles niepoprawne dane do formularza. Być może nie wszystkie pola sa wypelnione";
 40.       echo "<br />Spróbuj ponownie:";
 41.      
 42.    }*/
 43.  
 44. //}
 45. //Zamykamy poł±czenie z baz± danych
 46. if ( !mysql_close() ) {
 47.    echo 'Nie moge zakonczyc polaczenia z baza danych';
 48.    exit (0);
 49. }
 50.  
 51.  
 52. function SkorygujZmienneZFormularza(&$id_election,&$option,&$comitee) {
 53.   if ( isset($_GET["id_election"]) )
 54.    $id_election = $_GET["id_election"];
 55.  
 56. if ( isset($_POST["option"]) )
 57.    $option = trim($_POST["option"]);
 58. else
 59.    $option = "";
 60.  
 61. if ( isset($_POST["comitee"]) )
 62.    $comitee = trim($_POST["comitee"]);
 63. else
 64.    $comitee = "";
 65.  
 66.  
 67.  
 68.  
 69. }
 70.  
 71. //function SprawdzPoprawnoscDanych ($title, $type, $area,$beg_date, $beg_time, $end_date, $end_time) {
 72.  //if ( ($title=="") || ($type=="") || ($area=="")||($beg_date=="")||($beg_time=="")||($end_date=="")||($end_time=="") )
 73.   //  return "zle_dane";
 74.  //return "dane_ok";
 75. //}
 76. ?>
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
Not a member of Pastebin yet?
Sign Up, it unlocks many cool features!
 
Top