Kribo

KMI-2-NN

Jun 17th, 2020
137
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #Funksjon for å rekne ut BMI basert på høgd og vekt
 2.  
 3. def BMI(v,h):
 4.     return v/h**2
 5.  
 6. #Funksjon for å rekne ut ønskt vekt
 7.    
 8. def H(h,i):
 9.     return i*h**2  
 10.  
 11. #Få høgd, vekt og ønskt BMI frå brukar
 12. v = float(input("Kva er di vekt i kg? "))
 13. h = float(input("Kva er di høgd i meter? "))
 14. i = float(input("Kva er din ønskte BMI? "))
 15.  
 16. print("Din noverande BMI er", round(BMI(v,h),2))
 17. print("Din ønskte BMI oppnår du ved ei vekt på ", round(H(h,i),2),"kg", sep='')
RAW Paste Data