Kribo

Halveringstid BM-4a

Aug 3rd, 2020
2,072
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #Fasit:
 2. import numpy as np
 3. import matplotlib.pyplot as plt
 4. #Funksjon som gir hvor mange prosent som er igjen av stoffet etter t tid.
 5. def p(t,h):
 6.     return  2*0.5**(t/h)
 7.  
 8. #Be om verdier for t og h.
 9. t = np.linspace(0, float(input("Hvor lang tid skal gå? ")), 1000)
 10. h = float(input("Hva er halveringstida? "))
 11.  
 12. #Lag graf.
 13. fig = plt.figure()
 14. ax1 = fig.add_subplot(111)
 15. ax1.grid(True)
 16.  
 17. x = t
 18. y = p(t,h)
 19.  
 20. ax1.plot(x,y)
RAW Paste Data