Advertisement
MeehoweCK

Untitled

Jun 3rd, 2023
797
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
C++ 1.04 KB | None | 0 0
 1. #include <iostream>
 2.  
 3. using namespace std;
 4.  
 5. int main()
 6. {
 7.     int liczba;     // deklaracja zmiennej liczba bez inicjalizacji
 8.     cin >> liczba;      // pobranie wartości liczba poprzez standardowy bufor wejścia (cin)
 9.     cout << liczba << endl;     // wypisanie na ekran wartości liczba poprzez standardowy bufor wyjścia (cout)
 10.     liczba = 15;        // przypisanie wartości 15 do zmiennej liczba
 11.     cout << liczba << endl;     // 15
 12.     double liczba2 = 13.15;     // deklaracja zmiennej wraz z inicjalizacją (nadaniem wartości)
 13.     // double - typ zmiennej, która przechowuje liczby zmiennoprzecinkowe
 14.     string napis = "abcdef";        // zadeklarowanie obiektu typu string wraz z inicjalizacją
 15.  
 16.     /*
 17.     Uwaga:
 18.     Powyższy program wypisze na ekran liczbę, którą poda użytkownik, a następnie w nowym wierszu liczbę 15.
 19.     Komputer sam z siebie nie wypisuje wartości zadeklarowanych zmiennych dopóki nie każemy mu tego zrobić.
 20.     Dlatego w tym programie zmienne liczba2 i napis nie będę w ogóle użyte (będą w pamięci komputera, ale nie zostaną nigdzie wypisane).*/
 21.  
 22.     return 0;
 23. }
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement