SHARE
TWEET

Untitled

a guest Nov 12th, 2019 70 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #include <iostream>
 2.  
 3. using namespace std;
 4.  
 5. class Elem //komorka listy
 6. {
 7. private:
 8.     int v; //key, data
 9.     Elem* next_elem;
 10.     Elem* prev_elem;
 11.  
 12. public:
 13.     Elem();             //tworzy pusty element
 14.     Elem(int x);            //tworzy element przechowujący x
 15.     int value();            //zwraca wartość
 16.     void setValue(int v);       //ustawia wartość v
 17.     Elem* next();           //zwraca następny element
 18.     Elem* prev();           //zwraca poprzednielement
 19.     void setNext(Elem* p);      //ustawia p jako następny element
 20.     void setPrev(Elem* p);      //ustawia p jako poprzedni element
 21. };
 22.  
 23. Elem::Elem()
 24. {
 25.     next_elem = NULL;
 26.     prev_elem = NULL;
 27.     v = 0; //zeby byla jakas wartosc
 28. }
 29.  
 30. Elem::Elem(int x)
 31. {
 32.     next_elem = NULL;
 33.     prev_elem = NULL;
 34.     v = x;
 35. }
 36.  
 37. int Elem::value()
 38. {
 39.     return v;
 40. }
 41.  
 42. void Elem::setValue(int v)
 43. {
 44.     this->v = v; //stary v staje sie nowym v, element, do ktorego sie teraz konkretnie odwoluje
 45. }
 46.  
 47. Elem* Elem::next()
 48. {
 49.     return next_elem;
 50. }
 51.  
 52. Elem* Elem::prev()
 53. {
 54.     return prev_elem;
 55. }
 56.  
 57. void Elem::setNext(Elem* p)
 58. {
 59.     next_elem = p;
 60. }
 61.  
 62. void Elem::setPrev(Elem* p)
 63. {
 64.     prev_elem = p;
 65. }
 66.  
 67. class SortedDLList //lista
 68. {
 69. private:
 70.     Elem* head;         //wskaźnik na pierwszy element list
 71.     Elem* tail;         //wskaźnik na ostatni element list
 72.     int list_size;          //długość listy, czyli inaczej liczba elementow listy
 73.  
 74. public:
 75.     SortedDLList();             //tworzy pustą listę
 76.     bool empty();               //zwraca prawdę jeśli lista pusta, fałsz w przeciwnym przypadku
 77.     int size();             //zwraca wielkość listy (liczbę elementów w liście)
 78.     Elem* first();              //zwraca pozycję pierwszego elementu
 79.     Elem* last();               //zwraca pozycję ostatniego elementu
 80.     Elem* next(Elem* p);            //zwraca pozycję elementu następnego za p
 81.     Elem* prev(Elem* p);            //zwraca pozycję elementu poprzedniego przed p
 82.     int retrieve(Elem* p);          //zwraca element z pozycji p
 83.     Elem* locate(int x);            //zwrac pozycję pierwszego wystąpienia elementu x, -1 jeśli x nie występuje
 84.     void insert(int x);             //wstawia x z zachowniem porządku
 85.     void del(int x);                //usuwa pierwsze wystąpienie element x    
 86.     void delALLx(int x);             //usuwa wszystkie wystapienia elementu x
 87.     void clear();               //usuwa całą listę
 88.     friend ostream& operator<<(ostream& out, SortedDLList& l); //wypisuje elementu listy   
 89. };
 90.  
 91. SortedDLList::SortedDLList()
 92. {
 93.     head = tail = NULL;
 94.     list_size = 0;
 95. }
 96.  
 97. bool SortedDLList::empty()
 98. {
 99.     if (list_size == 0)
 100.     {
 101.         return true;
 102.     }
 103.     else
 104.     {
 105.         return false;
 106.     }
 107. }
 108.  
 109. int SortedDLList::size()
 110. {
 111.     return list_size;
 112. }
 113.  
 114. Elem* SortedDLList::first()
 115. {
 116.     return head;
 117. }
 118.  
 119. Elem* SortedDLList::last()
 120. {
 121.     return tail;
 122. }
 123.  
 124. Elem* SortedDLList::next(Elem* p)
 125. {
 126.     if (empty())
 127.     {
 128.         return NULL;
 129.     }
 130.     if (head == tail)
 131.     {
 132.         return NULL;
 133.     }
 134.     if (p == tail)
 135.     {
 136.         return NULL;
 137.     }
 138.     return p->next();
 139. }
 140.  
 141. Elem* SortedDLList::prev(Elem* p)
 142. {
 143.     if (empty())
 144.     {
 145.         return NULL;
 146.     }
 147.     if (head == tail)
 148.     {
 149.         return NULL;
 150.     }
 151.     if (p == head)
 152.     {
 153.         return NULL;
 154.     }
 155.     return p->prev();
 156. }
 157.  
 158. int SortedDLList::retrieve(Elem* p)
 159. {
 160.     if (empty())
 161.     {
 162.         return NULL;
 163.     }
 164.     else
 165.     {
 166.         return p->value();
 167.     }
 168. }
 169.  
 170. Elem* SortedDLList::locate(int x)
 171. {
 172.     if (empty())
 173.     {
 174.         return NULL;
 175.     }
 176.     Elem* p = head;
 177.     while (p->value() != x)
 178.     {
 179.         if (p == tail)
 180.             return NULL;
 181.         p = p->next();
 182.     }
 183.     return p;
 184. }
 185.  
 186. void SortedDLList::insert(int x)
 187. {
 188.     if (empty())
 189.     {
 190.         head = new Elem(x); //wywolujemy drugi konstruktor, tworzymy nowy pierwszy element
 191.         tail = head;
 192.         head->setNext(NULL);
 193.         head->setPrev(NULL);
 194.         list_size++;
 195.     }
 196.     else
 197.     {
 198.         if (head->value() >= x) //tworze nowy element przed dotychczasowa head
 199.         {
 200.             Elem* p = new Elem;
 201.             p->setValue(x);
 202.             p->setPrev(NULL);
 203.             head->setPrev(p);
 204.             p->setNext(head);
 205.             head = p;
 206.             list_size++;
 207.         }
 208.         else
 209.         {
 210.             if (head == tail) //nowy element jest wiekszy od head, czyli tworze nowy tail, bo lista jest jednoelementowa
 211.             {
 212.                 tail = new Elem(x);
 213.                 head->setNext(tail);
 214.                 tail->setPrev(head);
 215.                 tail->setNext(NULL);
 216.                 list_size++;
 217.                 return;
 218.             }
 219.             Elem* p = head;
 220.             while (p != tail)
 221.             {
 222.                 if (p->next()->value() >= x) //wstawiam nowy element pomiedzy head i tail
 223.                 {
 224.                     Elem* newElem = new Elem(x);
 225.                     p->next()->setPrev(newElem);
 226.                     newElem->setNext(p->next());
 227.                     p->setNext(newElem);
 228.                     newElem->setPrev(p);
 229.                     list_size++;
 230.                     return;
 231.  
 232.                 }
 233.                 p = p->next();
 234.             }
 235.             //wstawiam nowy element za tail
 236.             Elem* new_elem = new Elem(x);
 237.             new_elem->setPrev(tail);
 238.             tail->setNext(new_elem);
 239.             new_elem->setNext(NULL);
 240.             tail = new_elem;
 241.             list_size++;
 242.         }
 243.     }
 244. }
 245.  
 246. void SortedDLList::del(int x)
 247. {
 248.     Elem* p = locate(x);
 249.     if (p == NULL) //elementu nie ma w liscie lub lista jest pusta
 250.     {
 251.         return;
 252.     }
 253.     else if (p == head) //poszukiwany element jest head
 254.     {
 255.         head = head->next();
 256.         delete p;
 257.         list_size--;
 258.     }
 259.     else if (p != tail) //poszukiwany element jest pomiedzy head a tail
 260.     {
 261.         p->prev()->setNext(p->next());
 262.         p->next()->setPrev(p->prev());
 263.         delete p;
 264.         list_size--;
 265.     }
 266.     else //poszukiwany element jest tail
 267.     {
 268.         tail = tail->prev();
 269.         delete p;
 270.         list_size--;
 271.     }
 272. }
 273.  
 274. void SortedDLList::delALLx(int x)
 275. {
 276.     if (empty())
 277.     {
 278.         return;
 279.     }
 280.     else
 281.     {
 282.         Elem* p = locate(x);
 283.         while (p != NULL)
 284.         {
 285.             p = locate(x);
 286.             if (p == NULL)
 287.                 break;
 288.             if (p->prev() != NULL)
 289.             {
 290.                 p->prev()->setNext(p->next());
 291.                 p->next()->setPrev(p->prev());
 292.                 delete p;
 293.                 list_size--;
 294.             }
 295.             else
 296.             {
 297.                 head->next()->setPrev(NULL);
 298.                 head = head->next();
 299.                 delete p;
 300.                 list_size--;
 301.             }
 302.         }
 303.     }
 304. }
 305.  
 306. void SortedDLList::clear()
 307. {
 308.     if (empty())
 309.     {
 310.         return;
 311.     }
 312.     else
 313.     {
 314.         while (head != NULL)
 315.         {
 316.             Elem* p = head;
 317.             head->next()->setPrev(NULL);
 318.             head = head->next();
 319.             delete p;
 320.             list_size = 0;
 321.         }
 322.     }
 323. }
 324.  
 325. ostream& operator<<(ostream& out, SortedDLList& l)
 326. {
 327.     if (l.empty())
 328.     {
 329.         return out;
 330.     }
 331.     Elem* temp = l.head;
 332.  
 333.  
 334.     while (temp != NULL)
 335.     {
 336.         out << temp->value() << " ";
 337.         temp = temp->next();
 338.     }
 339.     return out;
 340. }
 341.  
 342. int main()
 343. {
 344.     SortedDLList lista;
 345.     lista.insert(2);
 346.     lista.insert(5);
 347.     lista.insert(5);
 348.     lista.insert(8);
 349.     lista.insert(1);
 350.     lista.insert(1);
 351.     lista.insert(9);
 352.     cout << lista << endl;
 353.  
 354.     /**blad jest w insert na pewno**/
 355.     /**juz nie ma, ale brakowalo linii 238 :)**/
 356.  
 357.     lista.delALLx(1);
 358.     cout << lista << endl;
 359.     return 0;
 360. }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top