SHARE
TWEET

API detail dan skala likert

saefulrmm Jun 18th, 2019 (edited) 63 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. {
 2.     "success": true,
 3.     "description": "List Sarana",
 4.     "data": [
 5.         {
 6.             "no_sarana": "CC2039806",
 7.             "urut": 1,
 8.             "stn_awal_ka": "GMR",
 9.             "lokasi": "MRI",
 10.             "sts_isi": 0,
 11.             "kode_kategori": "1",
 12.             "penilaian": "2",
 13.             "detail": [
 14.                 {
 15.                     "component_id": 1,
 16.                     "component_name": "Tenaga Kerja",
 17.                     "skala_likert": [
 18.                         {
 19.                             "id_skala": 1,
 20.                             "skala": 5,
 21.                             "deskripsi": "Jumlah SDM Terpenuhi, Peduli keselamatan kerja, Seragam lengkap (seragam, ID Card dan tool bag), Cakap, Melakukan 5S(Senyum, Sapa, Sopan, Santun)",
 22.                             "bobot": 10
 23.                         },
 24.                         {
 25.                             "id_skala": 2,
 26.                             "skala": 4,
 27.                             "deskripsi": "Jumlah SDM Terpenuhi, Peduli keselamatan kerja, Seragam lengkap (seragam, ID Card dan tool bag), Cakap.",
 28.                             "bobot": 10
 29.                         },
 30.                         {
 31.                             "id_skala": 3,
 32.                             "skala": 3,
 33.                             "deskripsi": "Jumlah SDM Terpenuhi, Peduli keselamatan kerja, Seragam lengkap (seragam, ID Card dan tool bag).",
 34.                             "bobot": 10
 35.                         },
 36.                         {
 37.                             "id_skala": 4,
 38.                             "skala": 2,
 39.                             "deskripsi": "Jumlah SDM Terpenuhi, Peduli keselamatan kerja.",
 40.                             "bobot": 10
 41.                         },
 42.                         {
 43.                             "id_skala": 5,
 44.                             "skala": 1,
 45.                             "deskripsi": "Jumlah SDM Terpenuhi",
 46.                             "bobot": 10
 47.                         },
 48.                         {
 49.                             "id_skala": 6,
 50.                             "skala": 0,
 51.                             "deskripsi": "Jumlah SDM Tidak Terpenuhi",
 52.                             "bobot": 10
 53.                         }
 54.                     ],
 55.                     "sub_component": []
 56.                 },
 57.                 {
 58.                     "component_id": 2,
 59.                     "component_name": "BAHAN DAN PERALATAN KERJA",
 60.                     "skala_likert": [
 61.                         {
 62.                             "id_skala": 7,
 63.                             "skala": 5,
 64.                             "deskripsi": "Tersedia, baik, berfungsi, aman, disertai Material Safety Data Sheet (MSDS)",
 65.                             "bobot": 0
 66.                         },
 67.                         {
 68.                             "id_skala": 8,
 69.                             "skala": 4,
 70.                             "deskripsi": "Tersedia, baik, berfungsi, aman",
 71.                             "bobot": 0
 72.                         },
 73.                         {
 74.                             "id_skala": 9,
 75.                             "skala": 3,
 76.                             "deskripsi": "Tersedia, baik, berfungsi",
 77.                             "bobot": 0
 78.                         },
 79.                         {
 80.                             "id_skala": 10,
 81.                             "skala": 2,
 82.                             "deskripsi": "Tersedia, baik",
 83.                             "bobot": 0
 84.                         },
 85.                         {
 86.                             "id_skala": 11,
 87.                             "skala": 1,
 88.                             "deskripsi": "Tersedia",
 89.                             "bobot": 0
 90.                         },
 91.                         {
 92.                             "id_skala": 12,
 93.                             "skala": 0,
 94.                             "deskripsi": "Tidak Tersedia",
 95.                             "bobot": 0
 96.                         }
 97.                     ],
 98.                     "sub_component": []
 99.                 },
 100.                 {
 101.                     "component_id": 3,
 102.                     "component_name": "HASIL KERJA",
 103.                     "skala_likert": [],
 104.                     "sub_component": [
 105.                         {
 106.                             "sub_component_id": 4,
 107.                             "sub_component_name": "TOILET",
 108.                             "skala_likert": [
 109.                                 {
 110.                                     "id_skala": 13,
 111.                                     "skala": 5,
 112.                                     "deskripsi": "Bersih dan Rapi",
 113.                                     "bobot": 0
 114.                                 },
 115.                                 {
 116.                                     "id_skala": 14,
 117.                                     "skala": 4,
 118.                                     "deskripsi": "Bersih",
 119.                                     "bobot": 0
 120.                                 },
 121.                                 {
 122.                                     "id_skala": 15,
 123.                                     "skala": 3,
 124.                                     "deskripsi": "Cukup Bersih",
 125.                                     "bobot": 0
 126.                                 },
 127.                                 {
 128.                                     "id_skala": 16,
 129.                                     "skala": 2,
 130.                                     "deskripsi": "Kurang Bersih",
 131.                                     "bobot": 0
 132.                                 },
 133.                                 {
 134.                                     "id_skala": 17,
 135.                                     "skala": 1,
 136.                                     "deskripsi": "Kotor",
 137.                                     "bobot": 0
 138.                                 },
 139.                                 {
 140.                                     "id_skala": 18,
 141.                                     "skala": 0,
 142.                                     "deskripsi": "Sangat Kotor",
 143.                                     "bobot": 0
 144.                                 }
 145.                             ]
 146.                         },
 147.                         {
 148.                             "sub_component_id": 5,
 149.                             "sub_component_name": "RUANGAN",
 150.                             "skala_likert": [
 151.                                 {
 152.                                     "id_skala": 19,
 153.                                     "skala": 5,
 154.                                     "deskripsi": "Bersih dan Rapi",
 155.                                     "bobot": 0
 156.                                 },
 157.                                 {
 158.                                     "id_skala": 20,
 159.                                     "skala": 4,
 160.                                     "deskripsi": "Bersih",
 161.                                     "bobot": 0
 162.                                 },
 163.                                 {
 164.                                     "id_skala": 21,
 165.                                     "skala": 3,
 166.                                     "deskripsi": "Cukup Bersih",
 167.                                     "bobot": 0
 168.                                 },
 169.                                 {
 170.                                     "id_skala": 22,
 171.                                     "skala": 2,
 172.                                     "deskripsi": "Kurang Bersih",
 173.                                     "bobot": 0
 174.                                 },
 175.                                 {
 176.                                     "id_skala": 23,
 177.                                     "skala": 1,
 178.                                     "deskripsi": "Kotor",
 179.                                     "bobot": 0
 180.                                 },
 181.                                 {
 182.                                     "id_skala": 24,
 183.                                     "skala": 0,
 184.                                     "deskripsi": "Sangat Kotor",
 185.                                     "bobot": 0
 186.                                 }
 187.                             ]
 188.                         },
 189.                         {
 190.                             "sub_component_id": 6,
 191.                             "sub_component_name": "EMPLASEMEN, HALAMAN, TAMAN",
 192.                             "skala_likert": [
 193.                                 {
 194.                                     "id_skala": 25,
 195.                                     "skala": 5,
 196.                                     "deskripsi": "Bersih dan Rapi",
 197.                                     "bobot": 0
 198.                                 },
 199.                                 {
 200.                                     "id_skala": 26,
 201.                                     "skala": 4,
 202.                                     "deskripsi": "Bersih",
 203.                                     "bobot": 0
 204.                                 },
 205.                                 {
 206.                                     "id_skala": 27,
 207.                                     "skala": 3,
 208.                                     "deskripsi": "Cukup Bersih",
 209.                                     "bobot": 0
 210.                                 },
 211.                                 {
 212.                                     "id_skala": 28,
 213.                                     "skala": 2,
 214.                                     "deskripsi": "Kurang Bersih",
 215.                                     "bobot": 0
 216.                                 },
 217.                                 {
 218.                                     "id_skala": 29,
 219.                                     "skala": 1,
 220.                                     "deskripsi": "Kotor",
 221.                                     "bobot": 0
 222.                                 },
 223.                                 {
 224.                                     "id_skala": 30,
 225.                                     "skala": 0,
 226.                                     "deskripsi": "Sangat Kotor",
 227.                                     "bobot": 0
 228.                                 }
 229.                             ]
 230.                         },
 231.                         {
 232.                             "sub_component_id": 7,
 233.                             "sub_component_name": "PERON, OVERCAPPING, KORIDOR, SELASAR",
 234.                             "skala_likert": [
 235.                                 {
 236.                                     "id_skala": 31,
 237.                                     "skala": 5,
 238.                                     "deskripsi": "Bersih dan Rapi",
 239.                                     "bobot": 0
 240.                                 },
 241.                                 {
 242.                                     "id_skala": 32,
 243.                                     "skala": 4,
 244.                                     "deskripsi": "Bersih",
 245.                                     "bobot": 0
 246.                                 },
 247.                                 {
 248.                                     "id_skala": 33,
 249.                                     "skala": 3,
 250.                                     "deskripsi": "Cukup Bersih",
 251.                                     "bobot": 0
 252.                                 },
 253.                                 {
 254.                                     "id_skala": 34,
 255.                                     "skala": 2,
 256.                                     "deskripsi": "Kurang Bersih",
 257.                                     "bobot": 0
 258.                                 },
 259.                                 {
 260.                                     "id_skala": 35,
 261.                                     "skala": 1,
 262.                                     "deskripsi": "Kotor",
 263.                                     "bobot": 0
 264.                                 },
 265.                                 {
 266.                                     "id_skala": 36,
 267.                                     "skala": 0,
 268.                                     "deskripsi": "Sangat Kotor",
 269.                                     "bobot": 0
 270.                                 }
 271.                             ]
 272.                         }
 273.                     ]
 274.                 }
 275.             ]
 276.         },
 277.         {
 278.             "no_sarana": "B05406",
 279.             "urut": 2,
 280.             "stn_awal_ka": "GMR",
 281.             "lokasi": "MRI",
 282.             "sts_isi": 1,
 283.             "kode_kategori": "1",
 284.             "penilaian": "2",
 285.             "detail": [
 286.                 {
 287.                     "component_id": 1,
 288.                     "component_name": "Tenaga Kerja",
 289.                     "skala_likert": [
 290.                         {
 291.                             "id_skala": 1,
 292.                             "skala": 5,
 293.                             "deskripsi": "Jumlah SDM Terpenuhi, Peduli keselamatan kerja, Seragam lengkap (seragam, ID Card dan tool bag), Cakap, Melakukan 5S(Senyum, Sapa, Sopan, Santun)",
 294.                             "bobot": 10
 295.                         },
 296.                         {
 297.                             "id_skala": 2,
 298.                             "skala": 4,
 299.                             "deskripsi": "Jumlah SDM Terpenuhi, Peduli keselamatan kerja, Seragam lengkap (seragam, ID Card dan tool bag), Cakap.",
 300.                             "bobot": 10
 301.                         },
 302.                         {
 303.                             "id_skala": 3,
 304.                             "skala": 3,
 305.                             "deskripsi": "Jumlah SDM Terpenuhi, Peduli keselamatan kerja, Seragam lengkap (seragam, ID Card dan tool bag).",
 306.                             "bobot": 10
 307.                         },
 308.                         {
 309.                             "id_skala": 4,
 310.                             "skala": 2,
 311.                             "deskripsi": "Jumlah SDM Terpenuhi, Peduli keselamatan kerja.",
 312.                             "bobot": 10
 313.                         },
 314.                         {
 315.                             "id_skala": 5,
 316.                             "skala": 1,
 317.                             "deskripsi": "Jumlah SDM Terpenuhi",
 318.                             "bobot": 10
 319.                         },
 320.                         {
 321.                             "id_skala": 6,
 322.                             "skala": 0,
 323.                             "deskripsi": "Jumlah SDM Tidak Terpenuhi",
 324.                             "bobot": 10
 325.                         }
 326.                     ],
 327.                     "sub_component": []
 328.                 },
 329.                 {
 330.                     "component_id": 2,
 331.                     "component_name": "BAHAN DAN PERALATAN KERJA",
 332.                     "skala_likert": [
 333.                         {
 334.                             "id_skala": 7,
 335.                             "skala": 5,
 336.                             "deskripsi": "Tersedia, baik, berfungsi, aman, disertai Material Safety Data Sheet (MSDS)",
 337.                             "bobot": 0
 338.                         },
 339.                         {
 340.                             "id_skala": 8,
 341.                             "skala": 4,
 342.                             "deskripsi": "Tersedia, baik, berfungsi, aman",
 343.                             "bobot": 0
 344.                         },
 345.                         {
 346.                             "id_skala": 9,
 347.                             "skala": 3,
 348.                             "deskripsi": "Tersedia, baik, berfungsi",
 349.                             "bobot": 0
 350.                         },
 351.                         {
 352.                             "id_skala": 10,
 353.                             "skala": 2,
 354.                             "deskripsi": "Tersedia, baik",
 355.                             "bobot": 0
 356.                         },
 357.                         {
 358.                             "id_skala": 11,
 359.                             "skala": 1,
 360.                             "deskripsi": "Tersedia",
 361.                             "bobot": 0
 362.                         },
 363.                         {
 364.                             "id_skala": 12,
 365.                             "skala": 0,
 366.                             "deskripsi": "Tidak Tersedia",
 367.                             "bobot": 0
 368.                         }
 369.                     ],
 370.                     "sub_component": []
 371.                 },
 372.                 {
 373.                     "component_id": 3,
 374.                     "component_name": "HASIL KERJA",
 375.                     "skala_likert": [],
 376.                     "sub_component": [
 377.                         {
 378.                             "sub_component_id": 4,
 379.                             "sub_component_name": "TOILET",
 380.                             "skala_likert": [
 381.                                 {
 382.                                     "id_skala": 13,
 383.                                     "skala": 5,
 384.                                     "deskripsi": "Bersih dan Rapi",
 385.                                     "bobot": 0
 386.                                 },
 387.                                 {
 388.                                     "id_skala": 14,
 389.                                     "skala": 4,
 390.                                     "deskripsi": "Bersih",
 391.                                     "bobot": 0
 392.                                 },
 393.                                 {
 394.                                     "id_skala": 15,
 395.                                     "skala": 3,
 396.                                     "deskripsi": "Cukup Bersih",
 397.                                     "bobot": 0
 398.                                 },
 399.                                 {
 400.                                     "id_skala": 16,
 401.                                     "skala": 2,
 402.                                     "deskripsi": "Kurang Bersih",
 403.                                     "bobot": 0
 404.                                 },
 405.                                 {
 406.                                     "id_skala": 17,
 407.                                     "skala": 1,
 408.                                     "deskripsi": "Kotor",
 409.                                     "bobot": 0
 410.                                 },
 411.                                 {
 412.                                     "id_skala": 18,
 413.                                     "skala": 0,
 414.                                     "deskripsi": "Sangat Kotor",
 415.                                     "bobot": 0
 416.                                 }
 417.                             ]
 418.                         },
 419.                         {
 420.                             "sub_component_id": 5,
 421.                             "sub_component_name": "RUANGAN",
 422.                             "skala_likert": [
 423.                                 {
 424.                                     "id_skala": 19,
 425.                                     "skala": 5,
 426.                                     "deskripsi": "Bersih dan Rapi",
 427.                                     "bobot": 0
 428.                                 },
 429.                                 {
 430.                                     "id_skala": 20,
 431.                                     "skala": 4,
 432.                                     "deskripsi": "Bersih",
 433.                                     "bobot": 0
 434.                                 },
 435.                                 {
 436.                                     "id_skala": 21,
 437.                                     "skala": 3,
 438.                                     "deskripsi": "Cukup Bersih",
 439.                                     "bobot": 0
 440.                                 },
 441.                                 {
 442.                                     "id_skala": 22,
 443.                                     "skala": 2,
 444.                                     "deskripsi": "Kurang Bersih",
 445.                                     "bobot": 0
 446.                                 },
 447.                                 {
 448.                                     "id_skala": 23,
 449.                                     "skala": 1,
 450.                                     "deskripsi": "Kotor",
 451.                                     "bobot": 0
 452.                                 },
 453.                                 {
 454.                                     "id_skala": 24,
 455.                                     "skala": 0,
 456.                                     "deskripsi": "Sangat Kotor",
 457.                                     "bobot": 0
 458.                                 }
 459.                             ]
 460.                         },
 461.                         {
 462.                             "sub_component_id": 6,
 463.                             "sub_component_name": "EMPLASEMEN, HALAMAN, TAMAN",
 464.                             "skala_likert": [
 465.                                 {
 466.                                     "id_skala": 25,
 467.                                     "skala": 5,
 468.                                     "deskripsi": "Bersih dan Rapi",
 469.                                     "bobot": 0
 470.                                 },
 471.                                 {
 472.                                     "id_skala": 26,
 473.                                     "skala": 4,
 474.                                     "deskripsi": "Bersih",
 475.                                     "bobot": 0
 476.                                 },
 477.                                 {
 478.                                     "id_skala": 27,
 479.                                     "skala": 3,
 480.                                     "deskripsi": "Cukup Bersih",
 481.                                     "bobot": 0
 482.                                 },
 483.                                 {
 484.                                     "id_skala": 28,
 485.                                     "skala": 2,
 486.                                     "deskripsi": "Kurang Bersih",
 487.                                     "bobot": 0
 488.                                 },
 489.                                 {
 490.                                     "id_skala": 29,
 491.                                     "skala": 1,
 492.                                     "deskripsi": "Kotor",
 493.                                     "bobot": 0
 494.                                 },
 495.                                 {
 496.                                     "id_skala": 30,
 497.                                     "skala": 0,
 498.                                     "deskripsi": "Sangat Kotor",
 499.                                     "bobot": 0
 500.                                 }
 501.                             ]
 502.                         },
 503.                         {
 504.                             "sub_component_id": 7,
 505.                             "sub_component_name": "PERON, OVERCAPPING, KORIDOR, SELASAR",
 506.                             "skala_likert": [
 507.                                 {
 508.                                     "id_skala": 31,
 509.                                     "skala": 5,
 510.                                     "deskripsi": "Bersih dan Rapi",
 511.                                     "bobot": 0
 512.                                 },
 513.                                 {
 514.                                     "id_skala": 32,
 515.                                     "skala": 4,
 516.                                     "deskripsi": "Bersih",
 517.                                     "bobot": 0
 518.                                 },
 519.                                 {
 520.                                     "id_skala": 33,
 521.                                     "skala": 3,
 522.                                     "deskripsi": "Cukup Bersih",
 523.                                     "bobot": 0
 524.                                 },
 525.                                 {
 526.                                     "id_skala": 34,
 527.                                     "skala": 2,
 528.                                     "deskripsi": "Kurang Bersih",
 529.                                     "bobot": 0
 530.                                 },
 531.                                 {
 532.                                     "id_skala": 35,
 533.                                     "skala": 1,
 534.                                     "deskripsi": "Kotor",
 535.                                     "bobot": 0
 536.                                 },
 537.                                 {
 538.                                     "id_skala": 36,
 539.                                     "skala": 0,
 540.                                     "deskripsi": "Sangat Kotor",
 541.                                     "bobot": 0
 542.                                 }
 543.                             ]
 544.                         }
 545.                     ]
 546.                 }
 547.             ]
 548.         },
 549.         {
 550.             "no_sarana": "K108220",
 551.             "urut": 3,
 552.             "stn_awal_ka": "GMR",
 553.             "lokasi": "MRI",
 554.             "sts_isi": 0,
 555.             "kode_kategori": "1",
 556.             "penilaian": "2",
 557.             "detail": [
 558.                 {
 559.                     "component_id": 1,
 560.                     "component_name": "Tenaga Kerja",
 561.                     "skala_likert": [
 562.                         {
 563.                             "id_skala": 1,
 564.                             "skala": 5,
 565.                             "deskripsi": "Jumlah SDM Terpenuhi, Peduli keselamatan kerja, Seragam lengkap (seragam, ID Card dan tool bag), Cakap, Melakukan 5S(Senyum, Sapa, Sopan, Santun)",
 566.                             "bobot": 10
 567.                         },
 568.                         {
 569.                             "id_skala": 2,
 570.                             "skala": 4,
 571.                             "deskripsi": "Jumlah SDM Terpenuhi, Peduli keselamatan kerja, Seragam lengkap (seragam, ID Card dan tool bag), Cakap.",
 572.                             "bobot": 10
 573.                         },
 574.                         {
 575.                             "id_skala": 3,
 576.                             "skala": 3,
 577.                             "deskripsi": "Jumlah SDM Terpenuhi, Peduli keselamatan kerja, Seragam lengkap (seragam, ID Card dan tool bag).",
 578.                             "bobot": 10
 579.                         },
 580.                         {
 581.                             "id_skala": 4,
 582.                             "skala": 2,
 583.                             "deskripsi": "Jumlah SDM Terpenuhi, Peduli keselamatan kerja.",
 584.                             "bobot": 10
 585.                         },
 586.                         {
 587.                             "id_skala": 5,
 588.                             "skala": 1,
 589.                             "deskripsi": "Jumlah SDM Terpenuhi",
 590.                             "bobot": 10
 591.                         },
 592.                         {
 593.                             "id_skala": 6,
 594.                             "skala": 0,
 595.                             "deskripsi": "Jumlah SDM Tidak Terpenuhi",
 596.                             "bobot": 10
 597.                         }
 598.                     ],
 599.                     "sub_component": []
 600.                 },
 601.                 {
 602.                     "component_id": 2,
 603.                     "component_name": "BAHAN DAN PERALATAN KERJA",
 604.                     "skala_likert": [
 605.                         {
 606.                             "id_skala": 7,
 607.                             "skala": 5,
 608.                             "deskripsi": "Tersedia, baik, berfungsi, aman, disertai Material Safety Data Sheet (MSDS)",
 609.                             "bobot": 0
 610.                         },
 611.                         {
 612.                             "id_skala": 8,
 613.                             "skala": 4,
 614.                             "deskripsi": "Tersedia, baik, berfungsi, aman",
 615.                             "bobot": 0
 616.                         },
 617.                         {
 618.                             "id_skala": 9,
 619.                             "skala": 3,
 620.                             "deskripsi": "Tersedia, baik, berfungsi",
 621.                             "bobot": 0
 622.                         },
 623.                         {
 624.                             "id_skala": 10,
 625.                             "skala": 2,
 626.                             "deskripsi": "Tersedia, baik",
 627.                             "bobot": 0
 628.                         },
 629.                         {
 630.                             "id_skala": 11,
 631.                             "skala": 1,
 632.                             "deskripsi": "Tersedia",
 633.                             "bobot": 0
 634.                         },
 635.                         {
 636.                             "id_skala": 12,
 637.                             "skala": 0,
 638.                             "deskripsi": "Tidak Tersedia",
 639.                             "bobot": 0
 640.                         }
 641.                     ],
 642.                     "sub_component": []
 643.                 },
 644.                 {
 645.                     "component_id": 3,
 646.                     "component_name": "HASIL KERJA",
 647.                     "skala_likert": [],
 648.                     "sub_component": [
 649.                         {
 650.                             "sub_component_id": 4,
 651.                             "sub_component_name": "TOILET",
 652.                             "skala_likert": [
 653.                                 {
 654.                                     "id_skala": 13,
 655.                                     "skala": 5,
 656.                                     "deskripsi": "Bersih dan Rapi",
 657.                                     "bobot": 0
 658.                                 },
 659.                                 {
 660.                                     "id_skala": 14,
 661.                                     "skala": 4,
 662.                                     "deskripsi": "Bersih",
 663.                                     "bobot": 0
 664.                                 },
 665.                                 {
 666.                                     "id_skala": 15,
 667.                                     "skala": 3,
 668.                                     "deskripsi": "Cukup Bersih",
 669.                                     "bobot": 0
 670.                                 },
 671.                                 {
 672.                                     "id_skala": 16,
 673.                                     "skala": 2,
 674.                                     "deskripsi": "Kurang Bersih",
 675.                                     "bobot": 0
 676.                                 },
 677.                                 {
 678.                                     "id_skala": 17,
 679.                                     "skala": 1,
 680.                                     "deskripsi": "Kotor",
 681.                                     "bobot": 0
 682.                                 },
 683.                                 {
 684.                                     "id_skala": 18,
 685.                                     "skala": 0,
 686.                                     "deskripsi": "Sangat Kotor",
 687.                                     "bobot": 0
 688.                                 }
 689.                             ]
 690.                         },
 691.                         {
 692.                             "sub_component_id": 5,
 693.                             "sub_component_name": "RUANGAN",
 694.                             "skala_likert": [
 695.                                 {
 696.                                     "id_skala": 19,
 697.                                     "skala": 5,
 698.                                     "deskripsi": "Bersih dan Rapi",
 699.                                     "bobot": 0
 700.                                 },
 701.                                 {
 702.                                     "id_skala": 20,
 703.                                     "skala": 4,
 704.                                     "deskripsi": "Bersih",
 705.                                     "bobot": 0
 706.                                 },
 707.                                 {
 708.                                     "id_skala": 21,
 709.                                     "skala": 3,
 710.                                     "deskripsi": "Cukup Bersih",
 711.                                     "bobot": 0
 712.                                 },
 713.                                 {
 714.                                     "id_skala": 22,
 715.                                     "skala": 2,
 716.                                     "deskripsi": "Kurang Bersih",
 717.                                     "bobot": 0
 718.                                 },
 719.                                 {
 720.                                     "id_skala": 23,
 721.                                     "skala": 1,
 722.                                     "deskripsi": "Kotor",
 723.                                     "bobot": 0
 724.                                 },
 725.                                 {
 726.                                     "id_skala": 24,
 727.                                     "skala": 0,
 728.                                     "deskripsi": "Sangat Kotor",
 729.                                     "bobot": 0
 730.                                 }
 731.                             ]
 732.                         },
 733.                         {
 734.                             "sub_component_id": 6,
 735.                             "sub_component_name": "EMPLASEMEN, HALAMAN, TAMAN",
 736.                             "skala_likert": [
 737.                                 {
 738.                                     "id_skala": 25,
 739.                                     "skala": 5,
 740.                                     "deskripsi": "Bersih dan Rapi",
 741.                                     "bobot": 0
 742.                                 },
 743.                                 {
 744.                                     "id_skala": 26,
 745.                                     "skala": 4,
 746.                                     "deskripsi": "Bersih",
 747.                                     "bobot": 0
 748.                                 },
 749.                                 {
 750.                                     "id_skala": 27,
 751.                                     "skala": 3,
 752.                                     "deskripsi": "Cukup Bersih",
 753.                                     "bobot": 0
 754.                                 },
 755.                                 {
 756.                                     "id_skala": 28,
 757.                                     "skala": 2,
 758.                                     "deskripsi": "Kurang Bersih",
 759.                                     "bobot": 0
 760.                                 },
 761.                                 {
 762.                                     "id_skala": 29,
 763.                                     "skala": 1,
 764.                                     "deskripsi": "Kotor",
 765.                                     "bobot": 0
 766.                                 },
 767.                                 {
 768.                                     "id_skala": 30,
 769.                                     "skala": 0,
 770.                                     "deskripsi": "Sangat Kotor",
 771.                                     "bobot": 0
 772.                                 }
 773.                             ]
 774.                         },
 775.                         {
 776.                             "sub_component_id": 7,
 777.                             "sub_component_name": "PERON, OVERCAPPING, KORIDOR, SELASAR",
 778.                             "skala_likert": [
 779.                                 {
 780.                                     "id_skala": 31,
 781.                                     "skala": 5,
 782.                                     "deskripsi": "Bersih dan Rapi",
 783.                                     "bobot": 0
 784.                                 },
 785.                                 {
 786.                                     "id_skala": 32,
 787.                                     "skala": 4,
 788.                                     "deskripsi": "Bersih",
 789.                                     "bobot": 0
 790.                                 },
 791.                                 {
 792.                                     "id_skala": 33,
 793.                                     "skala": 3,
 794.                                     "deskripsi": "Cukup Bersih",
 795.                                     "bobot": 0
 796.                                 },
 797.                                 {
 798.                                     "id_skala": 34,
 799.                                     "skala": 2,
 800.                                     "deskripsi": "Kurang Bersih",
 801.                                     "bobot": 0
 802.                                 },
 803.                                 {
 804.                                     "id_skala": 35,
 805.                                     "skala": 1,
 806.                                     "deskripsi": "Kotor",
 807.                                     "bobot": 0
 808.                                 },
 809.                                 {
 810.                                     "id_skala": 36,
 811.                                     "skala": 0,
 812.                                     "deskripsi": "Sangat Kotor",
 813.                                     "bobot": 0
 814.                                 }
 815.                             ]
 816.                         }
 817.                     ]
 818.                 }
 819.             ]
 820.         },
 821.         {
 822.             "no_sarana": "K101654",
 823.             "urut": 4,
 824.             "stn_awal_ka": "GMR",
 825.             "lokasi": "MRI",
 826.             "sts_isi": 0,
 827.             "kode_kategori": "1",
 828.             "penilaian": "2",
 829.             "detail": [
 830.                 {
 831.                     "component_id": 1,
 832.                     "component_name": "Tenaga Kerja",
 833.                     "skala_likert": [
 834.                         {
 835.                             "id_skala": 1,
 836.                             "skala": 5,
 837.                             "deskripsi": "Jumlah SDM Terpenuhi, Peduli keselamatan kerja, Seragam lengkap (seragam, ID Card dan tool bag), Cakap, Melakukan 5S(Senyum, Sapa, Sopan, Santun)",
 838.                             "bobot": 10
 839.                         },
 840.                         {
 841.                             "id_skala": 2,
 842.                             "skala": 4,
 843.                             "deskripsi": "Jumlah SDM Terpenuhi, Peduli keselamatan kerja, Seragam lengkap (seragam, ID Card dan tool bag), Cakap.",
 844.                             "bobot": 10
 845.                         },
 846.                         {
 847.                             "id_skala": 3,
 848.                             "skala": 3,
 849.                             "deskripsi": "Jumlah SDM Terpenuhi, Peduli keselamatan kerja, Seragam lengkap (seragam, ID Card dan tool bag).",
 850.                             "bobot": 10
 851.                         },
 852.                         {
 853.                             "id_skala": 4,
 854.                             "skala": 2,
 855.                             "deskripsi": "Jumlah SDM Terpenuhi, Peduli keselamatan kerja.",
 856.                             "bobot": 10
 857.                         },
 858.                         {
 859.                             "id_skala": 5,
 860.                             "skala": 1,
 861.                             "deskripsi": "Jumlah SDM Terpenuhi",
 862.                             "bobot": 10
 863.                         },
 864.                         {
 865.                             "id_skala": 6,
 866.                             "skala": 0,
 867.                             "deskripsi": "Jumlah SDM Tidak Terpenuhi",
 868.                             "bobot": 10
 869.                         }
 870.                     ],
 871.                     "sub_component": []
 872.                 },
 873.                 {
 874.                     "component_id": 2,
 875.                     "component_name": "BAHAN DAN PERALATAN KERJA",
 876.                     "skala_likert": [
 877.                         {
 878.                             "id_skala": 7,
 879.                             "skala": 5,
 880.                             "deskripsi": "Tersedia, baik, berfungsi, aman, disertai Material Safety Data Sheet (MSDS)",
 881.                             "bobot": 0
 882.                         },
 883.                         {
 884.                             "id_skala": 8,
 885.                             "skala": 4,
 886.                             "deskripsi": "Tersedia, baik, berfungsi, aman",
 887.                             "bobot": 0
 888.                         },
 889.                         {
 890.                             "id_skala": 9,
 891.                             "skala": 3,
 892.                             "deskripsi": "Tersedia, baik, berfungsi",
 893.                             "bobot": 0
 894.                         },
 895.                         {
 896.                             "id_skala": 10,
 897.                             "skala": 2,
 898.                             "deskripsi": "Tersedia, baik",
 899.                             "bobot": 0
 900.                         },
 901.                         {
 902.                             "id_skala": 11,
 903.                             "skala": 1,
 904.                             "deskripsi": "Tersedia",
 905.                             "bobot": 0
 906.                         },
 907.                         {
 908.                             "id_skala": 12,
 909.                             "skala": 0,
 910.                             "deskripsi": "Tidak Tersedia",
 911.                             "bobot": 0
 912.                         }
 913.                     ],
 914.                     "sub_component": []
 915.                 },
 916.                 {
 917.                     "component_id": 3,
 918.                     "component_name": "HASIL KERJA",
 919.                     "skala_likert": [],
 920.                     "sub_component": [
 921.                         {
 922.                             "sub_component_id": 4,
 923.                             "sub_component_name": "TOILET",
 924.                             "skala_likert": [
 925.                                 {
 926.                                     "id_skala": 13,
 927.                                     "skala": 5,
 928.                                     "deskripsi": "Bersih dan Rapi",
 929.                                     "bobot": 0
 930.                                 },
 931.                                 {
 932.                                     "id_skala": 14,
 933.                                     "skala": 4,
 934.                                     "deskripsi": "Bersih",
 935.                                     "bobot": 0
 936.                                 },
 937.                                 {
 938.                                     "id_skala": 15,
 939.                                     "skala": 3,
 940.                                     "deskripsi": "Cukup Bersih",
 941.                                     "bobot": 0
 942.                                 },
 943.                                 {
 944.                                     "id_skala": 16,
 945.                                     "skala": 2,
 946.                                     "deskripsi": "Kurang Bersih",
 947.                                     "bobot": 0
 948.                                 },
 949.                                 {
 950.                                     "id_skala": 17,
 951.                                     "skala": 1,
 952.                                     "deskripsi": "Kotor",
 953.                                     "bobot": 0
 954.                                 },
 955.                                 {
 956.                                     "id_skala": 18,
 957.                                     "skala": 0,
 958.                                     "deskripsi": "Sangat Kotor",
 959.                                     "bobot": 0
 960.                                 }
 961.                             ]
 962.                         },
 963.                         {
 964.                             "sub_component_id": 5,
 965.                             "sub_component_name": "RUANGAN",
 966.                             "skala_likert": [
 967.                                 {
 968.                                     "id_skala": 19,
 969.                                     "skala": 5,
 970.                                     "deskripsi": "Bersih dan Rapi",
 971.                                     "bobot": 0
 972.                                 },
 973.                                 {
 974.                                     "id_skala": 20,
 975.                                     "skala": 4,
 976.                                     "deskripsi": "Bersih",
 977.                                     "bobot": 0
 978.                                 },
 979.                                 {
 980.                                     "id_skala": 21,
 981.                                     "skala": 3,
 982.                                     "deskripsi": "Cukup Bersih",
 983.                                     "bobot": 0
 984.                                 },
 985.                                 {
 986.                                     "id_skala": 22,
 987.                                     "skala": 2,
 988.                                     "deskripsi": "Kurang Bersih",
 989.                                     "bobot": 0
 990.                                 },
 991.                                 {
 992.                                     "id_skala": 23,
 993.                                     "skala": 1,
 994.                                     "deskripsi": "Kotor",
 995.                                     "bobot": 0
 996.                                 },
 997.                                 {
 998.                                     "id_skala": 24,
 999.                                     "skala": 0,
 1000.                                     "deskripsi": "Sangat Kotor",
 1001.                                     "bobot": 0
 1002.                                 }
 1003.                             ]
 1004.                         },
 1005.                         {
 1006.                             "sub_component_id": 6,
 1007.                             "sub_component_name": "EMPLASEMEN, HALAMAN, TAMAN",
 1008.                             "skala_likert": [
 1009.                                 {
 1010.                                     "id_skala": 25,
 1011.                                     "skala": 5,
 1012.                                     "deskripsi": "Bersih dan Rapi",
 1013.                                     "bobot": 0
 1014.                                 },
 1015.                                 {
 1016.                                     "id_skala": 26,
 1017.                                     "skala": 4,
 1018.                                     "deskripsi": "Bersih",
 1019.                                     "bobot": 0
 1020.                                 },
 1021.                                 {
 1022.                                     "id_skala": 27,
 1023.                                     "skala": 3,
 1024.                                     "deskripsi": "Cukup Bersih",
 1025.                                     "bobot": 0
 1026.                                 },
 1027.                                 {
 1028.                                     "id_skala": 28,
 1029.                                     "skala": 2,
 1030.                                     "deskripsi": "Kurang Bersih",
 1031.                                     "bobot": 0
 1032.                                 },
 1033.                                 {
 1034.                                     "id_skala": 29,
 1035.                                     "skala": 1,
 1036.                                     "deskripsi": "Kotor",
 1037.                                     "bobot": 0
 1038.                                 },
 1039.                                 {
 1040.                                     "id_skala": 30,
 1041.                                     "skala": 0,
 1042.                                     "deskripsi": "Sangat Kotor",
 1043.                                     "bobot": 0
 1044.                                 }
 1045.                             ]
 1046.                         },
 1047.                         {
 1048.                             "sub_component_id": 7,
 1049.                             "sub_component_name": "PERON, OVERCAPPING, KORIDOR, SELASAR",
 1050.                             "skala_likert": [
 1051.                                 {
 1052.                                     "id_skala": 31,
 1053.                                     "skala": 5,
 1054.                                     "deskripsi": "Bersih dan Rapi",
 1055.                                     "bobot": 0
 1056.                                 },
 1057.                                 {
 1058.                                     "id_skala": 32,
 1059.                                     "skala": 4,
 1060.                                     "deskripsi": "Bersih",
 1061.                                     "bobot": 0
 1062.                                 },
 1063.                                 {
 1064.                                     "id_skala": 33,
 1065.                                     "skala": 3,
 1066.                                     "deskripsi": "Cukup Bersih",
 1067.                                     "bobot": 0
 1068.                                 },
 1069.                                 {
 1070.                                     "id_skala": 34,
 1071.                                     "skala": 2,
 1072.                                     "deskripsi": "Kurang Bersih",
 1073.                                     "bobot": 0
 1074.                                 },
 1075.                                 {
 1076.                                     "id_skala": 35,
 1077.                                     "skala": 1,
 1078.                                     "deskripsi": "Kotor",
 1079.                                     "bobot": 0
 1080.                                 },
 1081.                                 {
 1082.                                     "id_skala": 36,
 1083.                                     "skala": 0,
 1084.                                     "deskripsi": "Sangat Kotor",
 1085.                                     "bobot": 0
 1086.                                 }
 1087.                             ]
 1088.                         }
 1089.                     ]
 1090.                 }
 1091.             ]
 1092.         },
 1093.         {
 1094.             "no_sarana": "K101651",
 1095.             "urut": 5,
 1096.             "stn_awal_ka": "GMR",
 1097.             "lokasi": "MRI",
 1098.             "sts_isi": 0,
 1099.             "kode_kategori": "1",
 1100.             "penilaian": "2",
 1101.             "detail": [
 1102.                 {
 1103.                     "component_id": 1,
 1104.                     "component_name": "Tenaga Kerja",
 1105.                     "skala_likert": [
 1106.                         {
 1107.                             "id_skala": 1,
 1108.                             "skala": 5,
 1109.                             "deskripsi": "Jumlah SDM Terpenuhi, Peduli keselamatan kerja, Seragam lengkap (seragam, ID Card dan tool bag), Cakap, Melakukan 5S(Senyum, Sapa, Sopan, Santun)",
 1110.                             "bobot": 10
 1111.                         },
 1112.                         {
 1113.                             "id_skala": 2,
 1114.                             "skala": 4,
 1115.                             "deskripsi": "Jumlah SDM Terpenuhi, Peduli keselamatan kerja, Seragam lengkap (seragam, ID Card dan tool bag), Cakap.",
 1116.                             "bobot": 10
 1117.                         },
 1118.                         {
 1119.                             "id_skala": 3,
 1120.                             "skala": 3,
 1121.                             "deskripsi": "Jumlah SDM Terpenuhi, Peduli keselamatan kerja, Seragam lengkap (seragam, ID Card dan tool bag).",
 1122.                             "bobot": 10
 1123.                         },
 1124.                         {
 1125.                             "id_skala": 4,
 1126.                             "skala": 2,
 1127.                             "deskripsi": "Jumlah SDM Terpenuhi, Peduli keselamatan kerja.",
 1128.                             "bobot": 10
 1129.                         },
 1130.                         {
 1131.                             "id_skala": 5,
 1132.                             "skala": 1,
 1133.                             "deskripsi": "Jumlah SDM Terpenuhi",
 1134.                             "bobot": 10
 1135.                         },
 1136.                         {
 1137.                             "id_skala": 6,
 1138.                             "skala": 0,
 1139.                             "deskripsi": "Jumlah SDM Tidak Terpenuhi",
 1140.                             "bobot": 10
 1141.                         }
 1142.                     ],
 1143.                     "sub_component": []
 1144.                 },
 1145.                 {
 1146.                     "component_id": 2,
 1147.                     "component_name": "BAHAN DAN PERALATAN KERJA",
 1148.                     "skala_likert": [
 1149.                         {
 1150.                             "id_skala": 7,
 1151.                             "skala": 5,
 1152.                             "deskripsi": "Tersedia, baik, berfungsi, aman, disertai Material Safety Data Sheet (MSDS)",
 1153.                             "bobot": 0
 1154.                         },
 1155.                         {
 1156.                             "id_skala": 8,
 1157.                             "skala": 4,
 1158.                             "deskripsi": "Tersedia, baik, berfungsi, aman",
 1159.                             "bobot": 0
 1160.                         },
 1161.                         {
 1162.                             "id_skala": 9,
 1163.                             "skala": 3,
 1164.                             "deskripsi": "Tersedia, baik, berfungsi",
 1165.                             "bobot": 0
 1166.                         },
 1167.                         {
 1168.                             "id_skala": 10,
 1169.                             "skala": 2,
 1170.                             "deskripsi": "Tersedia, baik",
 1171.                             "bobot": 0
 1172.                         },
 1173.                         {
 1174.                             "id_skala": 11,
 1175.                             "skala": 1,
 1176.                             "deskripsi": "Tersedia",
 1177.                             "bobot": 0
 1178.                         },
 1179.                         {
 1180.                             "id_skala": 12,
 1181.                             "skala": 0,
 1182.                             "deskripsi": "Tidak Tersedia",
 1183.                             "bobot": 0
 1184.                         }
 1185.                     ],
 1186.                     "sub_component": []
 1187.                 },
 1188.                 {
 1189.                     "component_id": 3,
 1190.                     "component_name": "HASIL KERJA",
 1191.                     "skala_likert": [],
 1192.                     "sub_component": [
 1193.                         {
 1194.                             "sub_component_id": 4,
 1195.                             "sub_component_name": "TOILET",
 1196.                             "skala_likert": [
 1197.                                 {
 1198.                                     "id_skala": 13,
 1199.                                     "skala": 5,
 1200.                                     "deskripsi": "Bersih dan Rapi",
 1201.                                     "bobot": 0
 1202.                                 },
 1203.                                 {
 1204.                                     "id_skala": 14,
 1205.                                     "skala": 4,
 1206.                                     "deskripsi": "Bersih",
 1207.                                     "bobot": 0
 1208.                                 },
 1209.                                 {
 1210.                                     "id_skala": 15,
 1211.                                     "skala": 3,
 1212.                                     "deskripsi": "Cukup Bersih",
 1213.                                     "bobot": 0
 1214.                                 },
 1215.                                 {
 1216.                                     "id_skala": 16,
 1217.                                     "skala": 2,
 1218.                                     "deskripsi": "Kurang Bersih",
 1219.                                     "bobot": 0
 1220.                                 },
 1221.                                 {
 1222.                                     "id_skala": 17,
 1223.                                     "skala": 1,
 1224.                                     "deskripsi": "Kotor",
 1225.                                     "bobot": 0
 1226.                                 },
 1227.                                 {
 1228.                                     "id_skala": 18,
 1229.                                     "skala": 0,
 1230.                                     "deskripsi": "Sangat Kotor",
 1231.                                     "bobot": 0
 1232.                                 }
 1233.                             ]
 1234.                         },
 1235.                         {
 1236.                             "sub_component_id": 5,
 1237.                             "sub_component_name": "RUANGAN",
 1238.                             "skala_likert": [
 1239.                                 {
 1240.                                     "id_skala": 19,
 1241.                                     "skala": 5,
 1242.                                     "deskripsi": "Bersih dan Rapi",
 1243.                                     "bobot": 0
 1244.                                 },
 1245.                                 {
 1246.                                     "id_skala": 20,
 1247.                                     "skala": 4,
 1248.                                     "deskripsi": "Bersih",
 1249.                                     "bobot": 0
 1250.                                 },
 1251.                                 {
 1252.                                     "id_skala": 21,
 1253.                                     "skala": 3,
 1254.                                     "deskripsi": "Cukup Bersih",
 1255.                                     "bobot": 0
 1256.                                 },
 1257.                                 {
 1258.                                     "id_skala": 22,
 1259.                                     "skala": 2,
 1260.                                     "deskripsi": "Kurang Bersih",
 1261.                                     "bobot": 0
 1262.                                 },
 1263.                                 {
 1264.                                     "id_skala": 23,
 1265.                                     "skala": 1,
 1266.                                     "deskripsi": "Kotor",
 1267.                                     "bobot": 0
 1268.                                 },
 1269.                                 {
 1270.                                     "id_skala": 24,
 1271.                                     "skala": 0,
 1272.                                     "deskripsi": "Sangat Kotor",
 1273.                                     "bobot": 0
 1274.                                 }
 1275.                             ]
 1276.                         },
 1277.                         {
 1278.                             "sub_component_id": 6,
 1279.                             "sub_component_name": "EMPLASEMEN, HALAMAN, TAMAN",
 1280.                             "skala_likert": [
 1281.                                 {
 1282.                                     "id_skala": 25,
 1283.                                     "skala": 5,
 1284.                                     "deskripsi": "Bersih dan Rapi",
 1285.                                     "bobot": 0
 1286.                                 },
 1287.                                 {
 1288.                                     "id_skala": 26,
 1289.                                     "skala": 4,
 1290.                                     "deskripsi": "Bersih",
 1291.                                     "bobot": 0
 1292.                                 },
 1293.                                 {
 1294.                                     "id_skala": 27,
 1295.                                     "skala": 3,
 1296.                                     "deskripsi": "Cukup Bersih",
 1297.                                     "bobot": 0
 1298.                                 },
 1299.                                 {
 1300.                                     "id_skala": 28,
 1301.                                     "skala": 2,
 1302.                                     "deskripsi": "Kurang Bersih",
 1303.                                     "bobot": 0
 1304.                                 },
 1305.                                 {
 1306.                                     "id_skala": 29,
 1307.                                     "skala": 1,
 1308.                                     "deskripsi": "Kotor",
 1309.                                     "bobot": 0
 1310.                                 },
 1311.                                 {
 1312.                                     "id_skala": 30,
 1313.                                     "skala": 0,
 1314.                                     "deskripsi": "Sangat Kotor",
 1315.                                     "bobot": 0
 1316.                                 }
 1317.                             ]
 1318.                         },
 1319.                         {
 1320.                             "sub_component_id": 7,
 1321.                             "sub_component_name": "PERON, OVERCAPPING, KORIDOR, SELASAR",
 1322.                             "skala_likert": [
 1323.                                 {
 1324.                                     "id_skala": 31,
 1325.                                     "skala": 5,
 1326.                                     "deskripsi": "Bersih dan Rapi",
 1327.                                     "bobot": 0
 1328.                                 },
 1329.                                 {
 1330.                                     "id_skala": 32,
 1331.                                     "skala": 4,
 1332.                                     "deskripsi": "Bersih",
 1333.                                     "bobot": 0
 1334.                                 },
 1335.                                 {
 1336.                                     "id_skala": 33,
 1337.                                     "skala": 3,
 1338.                                     "deskripsi": "Cukup Bersih",
 1339.                                     "bobot": 0
 1340.                                 },
 1341.                                 {
 1342.                                     "id_skala": 34,
 1343.                                     "skala": 2,
 1344.                                     "deskripsi": "Kurang Bersih",
 1345.                                     "bobot": 0
 1346.                                 },
 1347.                                 {
 1348.                                     "id_skala": 35,
 1349.                                     "skala": 1,
 1350.                                     "deskripsi": "Kotor",
 1351.                                     "bobot": 0
 1352.                                 },
 1353.                                 {
 1354.                                     "id_skala": 36,
 1355.                                     "skala": 0,
 1356.                                     "deskripsi": "Sangat Kotor",
 1357.                                     "bobot": 0
 1358.                                 }
 1359.                             ]
 1360.                         }
 1361.                     ]
 1362.                 }
 1363.             ]
 1364.         },
 1365.         {
 1366.             "no_sarana": "K101644",
 1367.             "urut": 6,
 1368.             "stn_awal_ka": "GMR",
 1369.             "lokasi": "MRI",
 1370.             "sts_isi": 0,
 1371.             "kode_kategori": "1",
 1372.             "penilaian": "2",
 1373.             "detail": [
 1374.                 {
 1375.                     "component_id": 1,
 1376.                     "component_name": "Tenaga Kerja",
 1377.                     "skala_likert": [
 1378.                         {
 1379.                             "id_skala": 1,
 1380.                             "skala": 5,
 1381.                             "deskripsi": "Jumlah SDM Terpenuhi, Peduli keselamatan kerja, Seragam lengkap (seragam, ID Card dan tool bag), Cakap, Melakukan 5S(Senyum, Sapa, Sopan, Santun)",
 1382.                             "bobot": 10
 1383.                         },
 1384.                         {
 1385.                             "id_skala": 2,
 1386.                             "skala": 4,
 1387.                             "deskripsi": "Jumlah SDM Terpenuhi, Peduli keselamatan kerja, Seragam lengkap (seragam, ID Card dan tool bag), Cakap.",
 1388.                             "bobot": 10
 1389.                         },
 1390.                         {
 1391.                             "id_skala": 3,
 1392.                             "skala": 3,
 1393.                             "deskripsi": "Jumlah SDM Terpenuhi, Peduli keselamatan kerja, Seragam lengkap (seragam, ID Card dan tool bag).",
 1394.                             "bobot": 10
 1395.                         },
 1396.                         {
 1397.                             "id_skala": 4,
 1398.                             "skala": 2,
 1399.                             "deskripsi": "Jumlah SDM Terpenuhi, Peduli keselamatan kerja.",
 1400.                             "bobot": 10
 1401.                         },
 1402.                         {
 1403.                             "id_skala": 5,
 1404.                             "skala": 1,
 1405.                             "deskripsi": "Jumlah SDM Terpenuhi",
 1406.                             "bobot": 10
 1407.                         },
 1408.                         {
 1409.                             "id_skala": 6,
 1410.                             "skala": 0,
 1411.                             "deskripsi": "Jumlah SDM Tidak Terpenuhi",
 1412.                             "bobot": 10
 1413.                         }
 1414.                     ],
 1415.                     "sub_component": []
 1416.                 },
 1417.                 {
 1418.                     "component_id": 2,
 1419.                     "component_name": "BAHAN DAN PERALATAN KERJA",
 1420.                     "skala_likert": [
 1421.                         {
 1422.                             "id_skala": 7,
 1423.                             "skala": 5,
 1424.                             "deskripsi": "Tersedia, baik, berfungsi, aman, disertai Material Safety Data Sheet (MSDS)",
 1425.                             "bobot": 0
 1426.                         },
 1427.                         {
 1428.                             "id_skala": 8,
 1429.                             "skala": 4,
 1430.                             "deskripsi": "Tersedia, baik, berfungsi, aman",
 1431.                             "bobot": 0
 1432.                         },
 1433.                         {
 1434.                             "id_skala": 9,
 1435.                             "skala": 3,
 1436.                             "deskripsi": "Tersedia, baik, berfungsi",
 1437.                             "bobot": 0
 1438.                         },
 1439.                         {
 1440.                             "id_skala": 10,
 1441.                             "skala": 2,
 1442.                             "deskripsi": "Tersedia, baik",
 1443.                             "bobot": 0
 1444.                         },
 1445.                         {
 1446.                             "id_skala": 11,
 1447.                             "skala": 1,
 1448.                             "deskripsi": "Tersedia",
 1449.                             "bobot": 0
 1450.                         },
 1451.                         {
 1452.                             "id_skala": 12,
 1453.                             "skala": 0,
 1454.                             "deskripsi": "Tidak Tersedia",
 1455.                             "bobot": 0
 1456.                         }
 1457.                     ],
 1458.                     "sub_component": []
 1459.                 },
 1460.                 {
 1461.                     "component_id": 3,
 1462.                     "component_name": "HASIL KERJA",
 1463.                     "skala_likert": [],
 1464.                     "sub_component": [
 1465.                         {
 1466.                             "sub_component_id": 4,
 1467.                             "sub_component_name": "TOILET",
 1468.                             "skala_likert": [
 1469.                                 {
 1470.                                     "id_skala": 13,
 1471.                                     "skala": 5,
 1472.                                     "deskripsi": "Bersih dan Rapi",
 1473.                                     "bobot": 0
 1474.                                 },
 1475.                                 {
 1476.                                     "id_skala": 14,
 1477.                                     "skala": 4,
 1478.                                     "deskripsi": "Bersih",
 1479.                                     "bobot": 0
 1480.                                 },
 1481.                                 {
 1482.                                     "id_skala": 15,
 1483.                                     "skala": 3,
 1484.                                     "deskripsi": "Cukup Bersih",
 1485.                                     "bobot": 0
 1486.                                 },
 1487.                                 {
 1488.                                     "id_skala": 16,
 1489.                                     "skala": 2,
 1490.                                     "deskripsi": "Kurang Bersih",
 1491.                                     "bobot": 0
 1492.                                 },
 1493.                                 {
 1494.                                     "id_skala": 17,
 1495.                                     "skala": 1,
 1496.                                     "deskripsi": "Kotor",
 1497.                                     "bobot": 0
 1498.                                 },
 1499.                                 {
 1500.                                     "id_skala": 18,
 1501.                                     "skala": 0,
 1502.                                     "deskripsi": "Sangat Kotor",
 1503.                                     "bobot": 0
 1504.                                 }
 1505.                             ]
 1506.                         },
 1507.                         {
 1508.                             "sub_component_id": 5,
 1509.                             "sub_component_name": "RUANGAN",
 1510.                             "skala_likert": [
 1511.                                 {
 1512.                                     "id_skala": 19,
 1513.                                     "skala": 5,
 1514.                                     "deskripsi": "Bersih dan Rapi",
 1515.                                     "bobot": 0
 1516.                                 },
 1517.                                 {
 1518.                                     "id_skala": 20,
 1519.                                     "skala": 4,
 1520.                                     "deskripsi": "Bersih",
 1521.                                     "bobot": 0
 1522.                                 },
 1523.                                 {
 1524.                                     "id_skala": 21,
 1525.                                     "skala": 3,
 1526.                                     "deskripsi": "Cukup Bersih",
 1527.                                     "bobot": 0
 1528.                                 },
 1529.                                 {
 1530.                                     "id_skala": 22,
 1531.                                     "skala": 2,
 1532.                                     "deskripsi": "Kurang Bersih",
 1533.                                     "bobot": 0
 1534.                                 },
 1535.                                 {
 1536.                                     "id_skala": 23,
 1537.                                     "skala": 1,
 1538.                                     "deskripsi": "Kotor",
 1539.                                     "bobot": 0
 1540.                                 },
 1541.                                 {
 1542.                                     "id_skala": 24,
 1543.                                     "skala": 0,
 1544.                                     "deskripsi": "Sangat Kotor",
 1545.                                     "bobot": 0
 1546.                                 }
 1547.                             ]
 1548.                         },
 1549.                         {
 1550.                             "sub_component_id": 6,
 1551.                             "sub_component_name": "EMPLASEMEN, HALAMAN, TAMAN",
 1552.                             "skala_likert": [
 1553.                                 {
 1554.                                     "id_skala": 25,
 1555.                                     "skala": 5,
 1556.                                     "deskripsi": "Bersih dan Rapi",
 1557.                                     "bobot": 0
 1558.                                 },
 1559.                                 {
 1560.                                     "id_skala": 26,
 1561.                                     "skala": 4,
 1562.                                     "deskripsi": "Bersih",
 1563.                                     "bobot": 0
 1564.                                 },
 1565.                                 {
 1566.                                     "id_skala": 27,
 1567.                                     "skala": 3,
 1568.                                     "deskripsi": "Cukup Bersih",
 1569.                                     "bobot": 0
 1570.                                 },
 1571.                                 {
 1572.                                     "id_skala": 28,
 1573.                                     "skala": 2,
 1574.                                     "deskripsi": "Kurang Bersih",
 1575.                                     "bobot": 0
 1576.                                 },
 1577.                                 {
 1578.                                     "id_skala": 29,
 1579.                                     "skala": 1,
 1580.                                     "deskripsi": "Kotor",
 1581.                                     "bobot": 0
 1582.                                 },
 1583.                                 {
 1584.                                     "id_skala": 30,
 1585.                                     "skala": 0,
 1586.                                     "deskripsi": "Sangat Kotor",
 1587.                                     "bobot": 0
 1588.                                 }
 1589.                             ]
 1590.                         },
 1591.                         {
 1592.                             "sub_component_id": 7,
 1593.                             "sub_component_name": "PERON, OVERCAPPING, KORIDOR, SELASAR",
 1594.                             "skala_likert": [
 1595.                                 {
 1596.                                     "id_skala": 31,
 1597.                                     "skala": 5,
 1598.                                     "deskripsi": "Bersih dan Rapi",
 1599.                                     "bobot": 0
 1600.                                 },
 1601.                                 {
 1602.                                     "id_skala": 32,
 1603.                                     "skala": 4,
 1604.                                     "deskripsi": "Bersih",
 1605.                                     "bobot": 0
 1606.                                 },
 1607.                                 {
 1608.                                     "id_skala": 33,
 1609.                                     "skala": 3,
 1610.                                     "deskripsi": "Cukup Bersih",
 1611.                                     "bobot": 0
 1612.                                 },
 1613.                                 {
 1614.                                     "id_skala": 34,
 1615.                                     "skala": 2,
 1616.                                     "deskripsi": "Kurang Bersih",
 1617.                                     "bobot": 0
 1618.                                 },
 1619.                                 {
 1620.                                     "id_skala": 35,
 1621.                                     "skala": 1,
 1622.                                     "deskripsi": "Kotor",
 1623.                                     "bobot": 0
 1624.                                 },
 1625.                                 {
 1626.                                     "id_skala": 36,
 1627.                                     "skala": 0,
 1628.                                     "deskripsi": "Sangat Kotor",
 1629.                                     "bobot": 0
 1630.                                 }
 1631.                             ]
 1632.                         }
 1633.                     ]
 1634.                 }
 1635.             ]
 1636.         },
 1637.         {
 1638.             "no_sarana": "K101637",
 1639.             "urut": 7,
 1640.             "stn_awal_ka": "GMR",
 1641.             "lokasi": "MRI",
 1642.             "sts_isi": 0,
 1643.             "kode_kategori": "1",
 1644.             "penilaian": "2",
 1645.             "detail": [
 1646.                 {
 1647.                     "component_id": 1,
 1648.                     "component_name": "Tenaga Kerja",
 1649.                     "skala_likert": [
 1650.                         {
 1651.                             "id_skala": 1,
 1652.                             "skala": 5,
 1653.                             "deskripsi": "Jumlah SDM Terpenuhi, Peduli keselamatan kerja, Seragam lengkap (seragam, ID Card dan tool bag), Cakap, Melakukan 5S(Senyum, Sapa, Sopan, Santun)",
 1654.                             "bobot": 10
 1655.                         },
 1656.                         {
 1657.                             "id_skala": 2,
 1658.                             "skala": 4,
 1659.                             "deskripsi": "Jumlah SDM Terpenuhi, Peduli keselamatan kerja, Seragam lengkap (seragam, ID Card dan tool bag), Cakap.",
 1660.                             "bobot": 10
 1661.                         },
 1662.                         {
 1663.                             "id_skala": 3,
 1664.                             "skala": 3,
 1665.                             "deskripsi": "Jumlah SDM Terpenuhi, Peduli keselamatan kerja, Seragam lengkap (seragam, ID Card dan tool bag).",
 1666.                             "bobot": 10
 1667.                         },
 1668.                         {
 1669.                             "id_skala": 4,
 1670.                             "skala": 2,
 1671.                             "deskripsi": "Jumlah SDM Terpenuhi, Peduli keselamatan kerja.",
 1672.                             "bobot": 10
 1673.                         },
 1674.                         {
 1675.                             "id_skala": 5,
 1676.                             "skala": 1,
 1677.                             "deskripsi": "Jumlah SDM Terpenuhi",
 1678.                             "bobot": 10
 1679.                         },
 1680.                         {
 1681.                             "id_skala": 6,
 1682.                             "skala": 0,
 1683.                             "deskripsi": "Jumlah SDM Tidak Terpenuhi",
 1684.                             "bobot": 10
 1685.                         }
 1686.                     ],
 1687.                     "sub_component": []
 1688.                 },
 1689.                 {
 1690.                     "component_id": 2,
 1691.                     "component_name": "BAHAN DAN PERALATAN KERJA",
 1692.                     "skala_likert": [
 1693.                         {
 1694.                             "id_skala": 7,
 1695.                             "skala": 5,
 1696.                             "deskripsi": "Tersedia, baik, berfungsi, aman, disertai Material Safety Data Sheet (MSDS)",
 1697.                             "bobot": 0
 1698.                         },
 1699.                         {
 1700.                             "id_skala": 8,
 1701.                             "skala": 4,
 1702.                             "deskripsi": "Tersedia, baik, berfungsi, aman",
 1703.                             "bobot": 0
 1704.                         },
 1705.                         {
 1706.                             "id_skala": 9,
 1707.                             "skala": 3,
 1708.                             "deskripsi": "Tersedia, baik, berfungsi",
 1709.                             "bobot": 0
 1710.                         },
 1711.                         {
 1712.                             "id_skala": 10,
 1713.                             "skala": 2,
 1714.                             "deskripsi": "Tersedia, baik",
 1715.                             "bobot": 0
 1716.                         },
 1717.                         {
 1718.                             "id_skala": 11,
 1719.                             "skala": 1,
 1720.                             "deskripsi": "Tersedia",
 1721.                             "bobot": 0
 1722.                         },
 1723.                         {
 1724.                             "id_skala": 12,
 1725.                             "skala": 0,
 1726.                             "deskripsi": "Tidak Tersedia",
 1727.                             "bobot": 0
 1728.                         }
 1729.                     ],
 1730.                     "sub_component": []
 1731.                 },
 1732.                 {
 1733.                     "component_id": 3,
 1734.                     "component_name": "HASIL KERJA",
 1735.                     "skala_likert": [],
 1736.                     "sub_component": [
 1737.                         {
 1738.                             "sub_component_id": 4,
 1739.                             "sub_component_name": "TOILET",
 1740.                             "skala_likert": [
 1741.                                 {
 1742.                                     "id_skala": 13,
 1743.                                     "skala": 5,
 1744.                                     "deskripsi": "Bersih dan Rapi",
 1745.                                     "bobot": 0
 1746.                                 },
 1747.                                 {
 1748.                                     "id_skala": 14,
 1749.                                     "skala": 4,
 1750.                                     "deskripsi": "Bersih",
 1751.                                     "bobot": 0
 1752.                                 },
 1753.                                 {
 1754.                                     "id_skala": 15,
 1755.                                     "skala": 3,
 1756.                                     "deskripsi": "Cukup Bersih",
 1757.                                     "bobot": 0
 1758.                                 },
 1759.                                 {
 1760.                                     "id_skala": 16,
 1761.                                     "skala": 2,
 1762.                                     "deskripsi": "Kurang Bersih",
 1763.                                     "bobot": 0
 1764.                                 },
 1765.                                 {
 1766.                                     "id_skala": 17,
 1767.                                     "skala": 1,
 1768.                                     "deskripsi": "Kotor",
 1769.                                     "bobot": 0
 1770.                                 },
 1771.                                 {
 1772.                                     "id_skala": 18,
 1773.                                     "skala": 0,
 1774.                                     "deskripsi": "Sangat Kotor",
 1775.                                     "bobot": 0
 1776.                                 }
 1777.                             ]
 1778.                         },
 1779.                         {
 1780.                             "sub_component_id": 5,
 1781.                             "sub_component_name": "RUANGAN",
 1782.                             "skala_likert": [
 1783.                                 {
 1784.                                     "id_skala": 19,
 1785.                                     "skala": 5,
 1786.                                     "deskripsi": "Bersih dan Rapi",
 1787.                                     "bobot": 0
 1788.                                 },
 1789.                                 {
 1790.                                     "id_skala": 20,
 1791.                                     "skala": 4,
 1792.                                     "deskripsi": "Bersih",
 1793.                                     "bobot": 0
 1794.                                 },
 1795.                                 {
 1796.                                     "id_skala": 21,
 1797.                                     "skala": 3,
 1798.                                     "deskripsi": "Cukup Bersih",
 1799.                                     "bobot": 0
 1800.                                 },
 1801.                                 {
 1802.                                     "id_skala": 22,
 1803.                                     "skala": 2,
 1804.                                     "deskripsi": "Kurang Bersih",
 1805.                                     "bobot": 0
 1806.                                 },
 1807.                                 {
 1808.                                     "id_skala": 23,
 1809.                                     "skala": 1,
 1810.                                     "deskripsi": "Kotor",
 1811.                                     "bobot": 0
 1812.                                 },
 1813.                                 {
 1814.                                     "id_skala": 24,
 1815.                                     "skala": 0,
 1816.                                     "deskripsi": "Sangat Kotor",
 1817.                                     "bobot": 0
 1818.                                 }
 1819.                             ]
 1820.                         },
 1821.                         {
 1822.                             "sub_component_id": 6,
 1823.                             "sub_component_name": "EMPLASEMEN, HALAMAN, TAMAN",
 1824.                             "skala_likert": [
 1825.                                 {
 1826.                                     "id_skala": 25,
 1827.                                     "skala": 5,
 1828.                                     "deskripsi": "Bersih dan Rapi",
 1829.                                     "bobot": 0
 1830.                                 },
 1831.                                 {
 1832.                                     "id_skala": 26,
 1833.                                     "skala": 4,
 1834.                                     "deskripsi": "Bersih",
 1835.                                     "bobot": 0
 1836.                                 },
 1837.                                 {
 1838.                                     "id_skala": 27,
 1839.                                     "skala": 3,
 1840.                                     "deskripsi": "Cukup Bersih",
 1841.                                     "bobot": 0
 1842.                                 },
 1843.                                 {
 1844.                                     "id_skala": 28,
 1845.                                     "skala": 2,
 1846.                                     "deskripsi": "Kurang Bersih",
 1847.                                     "bobot": 0
 1848.                                 },
 1849.                                 {
 1850.                                     "id_skala": 29,
 1851.                                     "skala": 1,
 1852.                                     "deskripsi": "Kotor",
 1853.                                     "bobot": 0
 1854.                                 },
 1855.                                 {
 1856.                                     "id_skala": 30,
 1857.                                     "skala": 0,
 1858.                                     "deskripsi": "Sangat Kotor",
 1859.                                     "bobot": 0
 1860.                                 }
 1861.                             ]
 1862.                         },
 1863.                         {
 1864.                             "sub_component_id": 7,
 1865.                             "sub_component_name": "PERON, OVERCAPPING, KORIDOR, SELASAR",
 1866.                             "skala_likert": [
 1867.                                 {
 1868.                                     "id_skala": 31,
 1869.                                     "skala": 5,
 1870.                                     "deskripsi": "Bersih dan Rapi",
 1871.                                     "bobot": 0
 1872.                                 },
 1873.                                 {
 1874.                                     "id_skala": 32,
 1875.                                     "skala": 4,
 1876.                                     "deskripsi": "Bersih",
 1877.                                     "bobot": 0
 1878.                                 },
 1879.                                 {
 1880.                                     "id_skala": 33,
 1881.                                     "skala": 3,
 1882.                                     "deskripsi": "Cukup Bersih",
 1883.                                     "bobot": 0
 1884.                                 },
 1885.                                 {
 1886.                                     "id_skala": 34,
 1887.                                     "skala": 2,
 1888.                                     "deskripsi": "Kurang Bersih",
 1889.                                     "bobot": 0
 1890.                                 },
 1891.                                 {
 1892.                                     "id_skala": 35,
 1893.                                     "skala": 1,
 1894.                                     "deskripsi": "Kotor",
 1895.                                     "bobot": 0
 1896.                                 },
 1897.                                 {
 1898.                                     "id_skala": 36,
 1899.                                     "skala": 0,
 1900.                                     "deskripsi": "Sangat Kotor",
 1901.                                     "bobot": 0
 1902.                                 }
 1903.                             ]
 1904.                         }
 1905.                     ]
 1906.                 }
 1907.             ]
 1908.         },
 1909.         {
 1910.             "no_sarana": "M101604",
 1911.             "urut": 8,
 1912.             "stn_awal_ka": "GMR",
 1913.             "lokasi": "MRI",
 1914.             "sts_isi": 0,
 1915.             "kode_kategori": "1",
 1916.             "penilaian": "2",
 1917.             "detail": [
 1918.                 {
 1919.                     "component_id": 1,
 1920.                     "component_name": "Tenaga Kerja",
 1921.                     "skala_likert": [
 1922.                         {
 1923.                             "id_skala": 1,
 1924.                             "skala": 5,
 1925.                             "deskripsi": "Jumlah SDM Terpenuhi, Peduli keselamatan kerja, Seragam lengkap (seragam, ID Card dan tool bag), Cakap, Melakukan 5S(Senyum, Sapa, Sopan, Santun)",
 1926.                             "bobot": 10
 1927.                         },
 1928.                         {
 1929.                             "id_skala": 2,
 1930.                             "skala": 4,
 1931.                             "deskripsi": "Jumlah SDM Terpenuhi, Peduli keselamatan kerja, Seragam lengkap (seragam, ID Card dan tool bag), Cakap.",
 1932.                             "bobot": 10
 1933.                         },
 1934.                         {
 1935.                             "id_skala": 3,
 1936.                             "skala": 3,
 1937.                             "deskripsi": "Jumlah SDM Terpenuhi, Peduli keselamatan kerja, Seragam lengkap (seragam, ID Card dan tool bag).",
 1938.                             "bobot": 10
 1939.                         },
 1940.                         {
 1941.                             "id_skala": 4,
 1942.                             "skala": 2,
 1943.                             "deskripsi": "Jumlah SDM Terpenuhi, Peduli keselamatan kerja.",
 1944.                             "bobot": 10
 1945.                         },
 1946.                         {
 1947.                             "id_skala": 5,
 1948.                             "skala": 1,
 1949.                             "deskripsi": "Jumlah SDM Terpenuhi",
 1950.                             "bobot": 10
 1951.                         },
 1952.                         {
 1953.                             "id_skala": 6,
 1954.                             "skala": 0,
 1955.                             "deskripsi": "Jumlah SDM Tidak Terpenuhi",
 1956.                             "bobot": 10
 1957.                         }
 1958.                     ],
 1959.                     "sub_component": []
 1960.                 },
 1961.                 {
 1962.                     "component_id": 2,
 1963.                     "component_name": "BAHAN DAN PERALATAN KERJA",
 1964.                     "skala_likert": [
 1965.                         {
 1966.                             "id_skala": 7,
 1967.                             "skala": 5,
 1968.                             "deskripsi": "Tersedia, baik, berfungsi, aman, disertai Material Safety Data Sheet (MSDS)",
 1969.                             "bobot": 0
 1970.                         },
 1971.                         {
 1972.                             "id_skala": 8,
 1973.                             "skala": 4,
 1974.                             "deskripsi": "Tersedia, baik, berfungsi, aman",
 1975.                             "bobot": 0
 1976.                         },
 1977.                         {
 1978.                             "id_skala": 9,
 1979.                             "skala": 3,
 1980.                             "deskripsi": "Tersedia, baik, berfungsi",
 1981.                             "bobot": 0
 1982.                         },
 1983.                         {
 1984.                             "id_skala": 10,
 1985.                             "skala": 2,
 1986.                             "deskripsi": "Tersedia, baik",
 1987.                             "bobot": 0
 1988.                         },
 1989.                         {
 1990.                             "id_skala": 11,
 1991.                             "skala": 1,
 1992.                             "deskripsi": "Tersedia",
 1993.                             "bobot": 0
 1994.                         },
 1995.                         {
 1996.                             "id_skala": 12,
 1997.                             "skala": 0,
 1998.                             "deskripsi": "Tidak Tersedia",
 1999.                             "bobot": 0
 2000.                         }
 2001.                     ],
 2002.                     "sub_component": []
 2003.                 },
 2004.                 {
 2005.                     "component_id": 3,
 2006.                     "component_name": "HASIL KERJA",
 2007.                     "skala_likert": [],
 2008.                     "sub_component": [
 2009.                         {
 2010.                             "sub_component_id": 4,
 2011.                             "sub_component_name": "TOILET",
 2012.                             "skala_likert": [
 2013.                                 {
 2014.                                     "id_skala": 13,
 2015.                                     "skala": 5,
 2016.                                     "deskripsi": "Bersih dan Rapi",
 2017.                                     "bobot": 0
 2018.                                 },
 2019.                                 {
 2020.                                     "id_skala": 14,
 2021.                                     "skala": 4,
 2022.                                     "deskripsi": "Bersih",
 2023.                                     "bobot": 0
 2024.                                 },
 2025.                                 {
 2026.                                     "id_skala": 15,
 2027.                                     "skala": 3,
 2028.                                     "deskripsi": "Cukup Bersih",
 2029.                                     "bobot": 0
 2030.                                 },
 2031.                                 {
 2032.                                     "id_skala": 16,
 2033.                                     "skala": 2,
 2034.                                     "deskripsi": "Kurang Bersih",
 2035.                                     "bobot": 0
 2036.                                 },
 2037.                                 {
 2038.                                     "id_skala": 17,
 2039.                                     "skala": 1,
 2040.                                     "deskripsi": "Kotor",
 2041.                                     "bobot": 0
 2042.                                 },
 2043.                                 {
 2044.                                     "id_skala": 18,
 2045.                                     "skala": 0,
 2046.                                     "deskripsi": "Sangat Kotor",
 2047.                                     "bobot": 0
 2048.                                 }
 2049.                             ]
 2050.                         },
 2051.                         {
 2052.                             "sub_component_id": 5,
 2053.                             "sub_component_name": "RUANGAN",
 2054.                             "skala_likert": [
 2055.                                 {
 2056.                                     "id_skala": 19,
 2057.                                     "skala": 5,
 2058.                                     "deskripsi": "Bersih dan Rapi",
 2059.                                     "bobot": 0
 2060.                                 },
 2061.                                 {
 2062.                                     "id_skala": 20,
 2063.                                     "skala": 4,
 2064.                                     "deskripsi": "Bersih",
 2065.                                     "bobot": 0
 2066.                                 },
 2067.                                 {
 2068.                                     "id_skala": 21,
 2069.                                     "skala": 3,
 2070.                                     "deskripsi": "Cukup Bersih",
 2071.                                     "bobot": 0
 2072.                                 },
 2073.                                 {
 2074.                                     "id_skala": 22,
 2075.                                     "skala": 2,
 2076.                                     "deskripsi": "Kurang Bersih",
 2077.                                     "bobot": 0
 2078.                                 },
 2079.                                 {
 2080.                                     "id_skala": 23,
 2081.                                     "skala": 1,
 2082.                                     "deskripsi": "Kotor",
 2083.                                     "bobot": 0
 2084.                                 },
 2085.                                 {
 2086.                                     "id_skala": 24,
 2087.                                     "skala": 0,
 2088.                                     "deskripsi": "Sangat Kotor",
 2089.                                     "bobot": 0
 2090.                                 }
 2091.                             ]
 2092.                         },
 2093.                         {
 2094.                             "sub_component_id": 6,
 2095.                             "sub_component_name": "EMPLASEMEN, HALAMAN, TAMAN",
 2096.                             "skala_likert": [
 2097.                                 {
 2098.                                     "id_skala": 25,
 2099.                                     "skala": 5,
 2100.                                     "deskripsi": "Bersih dan Rapi",
 2101.                                     "bobot": 0
 2102.                                 },
 2103.                                 {
 2104.                                     "id_skala": 26,
 2105.                                     "skala": 4,
 2106.                                     "deskripsi": "Bersih",
 2107.                                     "bobot": 0
 2108.                                 },
 2109.                                 {
 2110.                                     "id_skala": 27,
 2111.                                     "skala": 3,
 2112.                                     "deskripsi": "Cukup Bersih",
 2113.                                     "bobot": 0
 2114.                                 },
 2115.                                 {
 2116.                                     "id_skala": 28,
 2117.                                     "skala": 2,
 2118.                                     "deskripsi": "Kurang Bersih",
 2119.                                     "bobot": 0
 2120.                                 },
 2121.                                 {
 2122.                                     "id_skala": 29,
 2123.                                     "skala": 1,
 2124.                                     "deskripsi": "Kotor",
 2125.                                     "bobot": 0
 2126.                                 },
 2127.                                 {
 2128.                                     "id_skala": 30,
 2129.                                     "skala": 0,
 2130.                                     "deskripsi": "Sangat Kotor",
 2131.                                     "bobot": 0
 2132.                                 }
 2133.                             ]
 2134.                         },
 2135.                         {
 2136.                             "sub_component_id": 7,
 2137.                             "sub_component_name": "PERON, OVERCAPPING, KORIDOR, SELASAR",
 2138.                             "skala_likert": [
 2139.                                 {
 2140.                                     "id_skala": 31,
 2141.                                     "skala": 5,
 2142.                                     "deskripsi": "Bersih dan Rapi",
 2143.                                     "bobot": 0
 2144.                                 },
 2145.                                 {
 2146.                                     "id_skala": 32,
 2147.                                     "skala": 4,
 2148.                                     "deskripsi": "Bersih",
 2149.                                     "bobot": 0
 2150.                                 },
 2151.                                 {
 2152.                                     "id_skala": 33,
 2153.                                     "skala": 3,
 2154.                                     "deskripsi": "Cukup Bersih",
 2155.                                     "bobot": 0
 2156.                                 },
 2157.                                 {
 2158.                                     "id_skala": 34,
 2159.                                     "skala": 2,
 2160.                                     "deskripsi": "Kurang Bersih",
 2161.                                     "bobot": 0
 2162.                                 },
 2163.                                 {
 2164.                                     "id_skala": 35,
 2165.                                     "skala": 1,
 2166.                                     "deskripsi": "Kotor",
 2167.                                     "bobot": 0
 2168.                                 },
 2169.                                 {
 2170.                                     "id_skala": 36,
 2171.                                     "skala": 0,
 2172.                                     "deskripsi": "Sangat Kotor",
 2173.                                     "bobot": 0
 2174.                                 }
 2175.                             ]
 2176.                         }
 2177.                     ]
 2178.                 }
 2179.             ]
 2180.         },
 2181.         {
 2182.             "no_sarana": "K101625",
 2183.             "urut": 9,
 2184.             "stn_awal_ka": "GMR",
 2185.             "lokasi": "MRI",
 2186.             "sts_isi": 0,
 2187.             "kode_kategori": "1",
 2188.             "penilaian": "2",
 2189.             "detail": [
 2190.                 {
 2191.                     "component_id": 1,
 2192.                     "component_name": "Tenaga Kerja",
 2193.                     "skala_likert": [
 2194.                         {
 2195.                             "id_skala": 1,
 2196.                             "skala": 5,
 2197.                             "deskripsi": "Jumlah SDM Terpenuhi, Peduli keselamatan kerja, Seragam lengkap (seragam, ID Card dan tool bag), Cakap, Melakukan 5S(Senyum, Sapa, Sopan, Santun)",
 2198.                             "bobot": 10
 2199.                         },
 2200.                         {
 2201.                             "id_skala": 2,
 2202.                             "skala": 4,
 2203.                             "deskripsi": "Jumlah SDM Terpenuhi, Peduli keselamatan kerja, Seragam lengkap (seragam, ID Card dan tool bag), Cakap.",
 2204.                             "bobot": 10
 2205.                         },
 2206.                         {
 2207.                             "id_skala": 3,
 2208.                             "skala": 3,
 2209.                             "deskripsi": "Jumlah SDM Terpenuhi, Peduli keselamatan kerja, Seragam lengkap (seragam, ID Card dan tool bag).",
 2210.                             "bobot": 10
 2211.                         },
 2212.                         {
 2213.                             "id_skala": 4,
 2214.                             "skala": 2,
 2215.                             "deskripsi": "Jumlah SDM Terpenuhi, Peduli keselamatan kerja.",
 2216.                             "bobot": 10
 2217.                         },
 2218.                         {
 2219.                             "id_skala": 5,
 2220.                             "skala": 1,
 2221.                             "deskripsi": "Jumlah SDM Terpenuhi",
 2222.                             "bobot": 10
 2223.                         },
 2224.                         {
 2225.                             "id_skala": 6,
 2226.                             "skala": 0,
 2227.                             "deskripsi": "Jumlah SDM Tidak Terpenuhi",
 2228.                             "bobot": 10
 2229.                         }
 2230.                     ],
 2231.                     "sub_component": []
 2232.                 },
 2233.                 {
 2234.                     "component_id": 2,
 2235.                     "component_name": "BAHAN DAN PERALATAN KERJA",
 2236.                     "skala_likert": [
 2237.                         {
 2238.                             "id_skala": 7,
 2239.                             "skala": 5,
 2240.                             "deskripsi": "Tersedia, baik, berfungsi, aman, disertai Material Safety Data Sheet (MSDS)",
 2241.                             "bobot": 0
 2242.                         },
 2243.                         {
 2244.                             "id_skala": 8,
 2245.                             "skala": 4,
 2246.                             "deskripsi": "Tersedia, baik, berfungsi, aman",
 2247.                             "bobot": 0
 2248.                         },
 2249.                         {
 2250.                             "id_skala": 9,
 2251.                             "skala": 3,
 2252.                             "deskripsi": "Tersedia, baik, berfungsi",
 2253.                             "bobot": 0
 2254.                         },
 2255.                         {
 2256.                             "id_skala": 10,
 2257.                             "skala": 2,
 2258.                             "deskripsi": "Tersedia, baik",
 2259.                             "bobot": 0
 2260.                         },
 2261.                         {
 2262.                             "id_skala": 11,
 2263.                             "skala": 1,
 2264.                             "deskripsi": "Tersedia",
 2265.                             "bobot": 0
 2266.                         },
 2267.                         {
 2268.                             "id_skala": 12,
 2269.                             "skala": 0,
 2270.                             "deskripsi": "Tidak Tersedia",
 2271.                             "bobot": 0
 2272.                         }
 2273.                     ],
 2274.                     "sub_component": []
 2275.                 },
 2276.                 {
 2277.                     "component_id": 3,
 2278.                     "component_name": "HASIL KERJA",
 2279.                     "skala_likert": [],
 2280.                     "sub_component": [
 2281.                         {
 2282.                             "sub_component_id": 4,
 2283.                             "sub_component_name": "TOILET",
 2284.                             "skala_likert": [
 2285.                                 {
 2286.                                     "id_skala": 13,
 2287.                                     "skala": 5,
 2288.                                     "deskripsi": "Bersih dan Rapi",
 2289.                                     "bobot": 0
 2290.                                 },
 2291.                                 {
 2292.                                     "id_skala": 14,
 2293.                                     "skala": 4,
 2294.                                     "deskripsi": "Bersih",
 2295.                                     "bobot": 0
 2296.                                 },
 2297.                                 {
 2298.                                     "id_skala": 15,
 2299.                                     "skala": 3,
 2300.                                     "deskripsi": "Cukup Bersih",
 2301.                                     "bobot": 0
 2302.                                 },
 2303.                                 {
 2304.                                     "id_skala": 16,
 2305.                                     "skala": 2,
 2306.                                     "deskripsi": "Kurang Bersih",
 2307.                                     "bobot": 0
 2308.                                 },
 2309.                                 {
 2310.                                     "id_skala": 17,
 2311.                                     "skala": 1,
 2312.                                     "deskripsi": "Kotor",
 2313.                                     "bobot": 0
 2314.                                 },
 2315.                                 {
 2316.                                     "id_skala": 18,
 2317.                                     "skala": 0,
 2318.                                     "deskripsi": "Sangat Kotor",
 2319.                                     "bobot": 0
 2320.                                 }
 2321.                             ]
 2322.                         },
 2323.                         {
 2324.                             "sub_component_id": 5,
 2325.                             "sub_component_name": "RUANGAN",
 2326.                             "skala_likert": [
 2327.                                 {
 2328.                                     "id_skala": 19,
 2329.                                     "skala": 5,
 2330.                                     "deskripsi": "Bersih dan Rapi",
 2331.                                     "bobot": 0
 2332.                                 },
 2333.                                 {
 2334.                                     "id_skala": 20,
 2335.                                     "skala": 4,
 2336.                                     "deskripsi": "Bersih",
 2337.                                     "bobot": 0
 2338.                                 },
 2339.                                 {
 2340.                                     "id_skala": 21,
 2341.                                     "skala": 3,
 2342.                                     "deskripsi": "Cukup Bersih",
 2343.                                     "bobot": 0
 2344.                                 },
 2345.                                 {
 2346.                                     "id_skala": 22,
 2347.                                     "skala": 2,
 2348.                                     "deskripsi": "Kurang Bersih",
 2349.                                     "bobot": 0
 2350.                                 },
 2351.                                 {
 2352.                                     "id_skala": 23,
 2353.                                     "skala": 1,
 2354.                                     "deskripsi": "Kotor",
 2355.                                     "bobot": 0
 2356.                                 },
 2357.                                 {
 2358.                                     "id_skala": 24,
 2359.                                     "skala": 0,
 2360.                                     "deskripsi": "Sangat Kotor",
 2361.                                     "bobot": 0
 2362.                                 }
 2363.                             ]
 2364.                         },
 2365.                         {
 2366.                             "sub_component_id": 6,
 2367.                             "sub_component_name": "EMPLASEMEN, HALAMAN, TAMAN",
 2368.                             "skala_likert": [
 2369.                                 {
 2370.                                     "id_skala": 25,
 2371.                                     "skala": 5,
 2372.                                     "deskripsi": "Bersih dan Rapi",
 2373.                                     "bobot": 0
 2374.                                 },
 2375.                                 {
 2376.                                     "id_skala": 26,
 2377.                                     "skala": 4,
 2378.                                     "deskripsi": "Bersih",
 2379.                                     "bobot": 0
 2380.                                 },
 2381.                                 {
 2382.                                     "id_skala": 27,
 2383.                                     "skala": 3,
 2384.                                     "deskripsi": "Cukup Bersih",
 2385.                                     "bobot": 0
 2386.                                 },
 2387.                                 {
 2388.                                     "id_skala": 28,
 2389.                                     "skala": 2,
 2390.                                     "deskripsi": "Kurang Bersih",
 2391.                                     "bobot": 0
 2392.                                 },
 2393.                                 {
 2394.                                     "id_skala": 29,
 2395.                                     "skala": 1,
 2396.                                     "deskripsi": "Kotor",
 2397.                                     "bobot": 0
 2398.                                 },
 2399.                                 {
 2400.                                     "id_skala": 30,
 2401.                                     "skala": 0,
 2402.                                     "deskripsi": "Sangat Kotor",
 2403.                                     "bobot": 0
 2404.                                 }
 2405.                             ]
 2406.                         },
 2407.                         {
 2408.                             "sub_component_id": 7,
 2409.                             "sub_component_name": "PERON, OVERCAPPING, KORIDOR, SELASAR",
 2410.                             "skala_likert": [
 2411.                                 {
 2412.                                     "id_skala": 31,
 2413.                                     "skala": 5,
 2414.                                     "deskripsi": "Bersih dan Rapi",
 2415.                                     "bobot": 0
 2416.                                 },
 2417.                                 {
 2418.                                     "id_skala": 32,
 2419.                                     "skala": 4,
 2420.                                     "deskripsi": "Bersih",
 2421.                                     "bobot": 0
 2422.                                 },
 2423.                                 {
 2424.                                     "id_skala": 33,
 2425.                                     "skala": 3,
 2426.                                     "deskripsi": "Cukup Bersih",
 2427.                                     "bobot": 0
 2428.                                 },
 2429.                                 {
 2430.                                     "id_skala": 34,
 2431.                                     "skala": 2,
 2432.                                     "deskripsi": "Kurang Bersih",
 2433.                                     "bobot": 0
 2434.                                 },
 2435.                                 {
 2436.                                     "id_skala": 35,
 2437.                                     "skala": 1,
 2438.                                     "deskripsi": "Kotor",
 2439.                                     "bobot": 0
 2440.                                 },
 2441.                                 {
 2442.                                     "id_skala": 36,
 2443.                                     "skala": 0,
 2444.                                     "deskripsi": "Sangat Kotor",
 2445.                                     "bobot": 0
 2446.                                 }
 2447.                             ]
 2448.                         }
 2449.                     ]
 2450.                 }
 2451.             ]
 2452.         },
 2453.         {
 2454.             "no_sarana": "K101631",
 2455.             "urut": 10,
 2456.             "stn_awal_ka": "GMR",
 2457.             "lokasi": "MRI",
 2458.             "sts_isi": 0,
 2459.             "kode_kategori": "1",
 2460.             "penilaian": "2",
 2461.             "detail": [
 2462.                 {
 2463.                     "component_id": 1,
 2464.                     "component_name": "Tenaga Kerja",
 2465.                     "skala_likert": [
 2466.                         {
 2467.                             "id_skala": 1,
 2468.                             "skala": 5,
 2469.                             "deskripsi": "Jumlah SDM Terpenuhi, Peduli keselamatan kerja, Seragam lengkap (seragam, ID Card dan tool bag), Cakap, Melakukan 5S(Senyum, Sapa, Sopan, Santun)",
 2470.                             "bobot": 10
 2471.                         },
 2472.                         {
 2473.                             "id_skala": 2,
 2474.                             "skala": 4,
 2475.                             "deskripsi": "Jumlah SDM Terpenuhi, Peduli keselamatan kerja, Seragam lengkap (seragam, ID Card dan tool bag), Cakap.",
 2476.                             "bobot": 10
 2477.                         },
 2478.                         {
 2479.                             "id_skala": 3,
 2480.                             "skala": 3,
 2481.                             "deskripsi": "Jumlah SDM Terpenuhi, Peduli keselamatan kerja, Seragam lengkap (seragam, ID Card dan tool bag).",
 2482.                             "bobot": 10
 2483.                         },
 2484.                         {
 2485.                             "id_skala": 4,
 2486.                             "skala": 2,
 2487.                             "deskripsi": "Jumlah SDM Terpenuhi, Peduli keselamatan kerja.",
 2488.                             "bobot": 10
 2489.                         },
 2490.                         {
 2491.                             "id_skala": 5,
 2492.                             "skala": 1,
 2493.                             "deskripsi": "Jumlah SDM Terpenuhi",
 2494.                             "bobot": 10
 2495.                         },
 2496.                         {
 2497.                             "id_skala": 6,
 2498.                             "skala": 0,
 2499.                             "deskripsi": "Jumlah SDM Tidak Terpenuhi",
 2500.                             "bobot": 10
 2501.                         }
 2502.                     ],
 2503.                     "sub_component": []
 2504.                 },
 2505.                 {
 2506.                     "component_id": 2,
 2507.                     "component_name": "BAHAN DAN PERALATAN KERJA",
 2508.                     "skala_likert": [
 2509.                         {
 2510.                             "id_skala": 7,
 2511.                             "skala": 5,
 2512.                             "deskripsi": "Tersedia, baik, berfungsi, aman, disertai Material Safety Data Sheet (MSDS)",
 2513.                             "bobot": 0
 2514.                         },
 2515.                         {
 2516.                             "id_skala": 8,
 2517.                             "skala": 4,
 2518.                             "deskripsi": "Tersedia, baik, berfungsi, aman",
 2519.                             "bobot": 0
 2520.                         },
 2521.                         {
 2522.                             "id_skala": 9,
 2523.                             "skala": 3,
 2524.                             "deskripsi": "Tersedia, baik, berfungsi",
 2525.                             "bobot": 0
 2526.                         },
 2527.                         {
 2528.                             "id_skala": 10,
 2529.                             "skala": 2,
 2530.                             "deskripsi": "Tersedia, baik",
 2531.                             "bobot": 0
 2532.                         },
 2533.                         {
 2534.                             "id_skala": 11,
 2535.                             "skala": 1,
 2536.                             "deskripsi": "Tersedia",
 2537.                             "bobot": 0
 2538.                         },
 2539.                         {
 2540.                             "id_skala": 12,
 2541.                             "skala": 0,
 2542.                             "deskripsi": "Tidak Tersedia",
 2543.                             "bobot": 0
 2544.                         }
 2545.                     ],
 2546.                     "sub_component": []
 2547.                 },
 2548.                 {
 2549.                     "component_id": 3,
 2550.                     "component_name": "HASIL KERJA",
 2551.                     "skala_likert": [],
 2552.                     "sub_component": [
 2553.                         {
 2554.                             "sub_component_id": 4,
 2555.                             "sub_component_name": "TOILET",
 2556.                             "skala_likert": [
 2557.                                 {
 2558.                                     "id_skala": 13,
 2559.                                     "skala": 5,
 2560.                                     "deskripsi": "Bersih dan Rapi",
 2561.                                     "bobot": 0
 2562.                                 },
 2563.                                 {
 2564.                                     "id_skala": 14,
 2565.                                     "skala": 4,
 2566.                                     "deskripsi": "Bersih",
 2567.                                     "bobot": 0
 2568.                                 },
 2569.                                 {
 2570.                                     "id_skala": 15,
 2571.                                     "skala": 3,
 2572.                                     "deskripsi": "Cukup Bersih",
 2573.                                     "bobot": 0
 2574.                                 },
 2575.                                 {
 2576.                                     "id_skala": 16,
 2577.                                     "skala": 2,
 2578.                                     "deskripsi": "Kurang Bersih",
 2579.                                     "bobot": 0
 2580.                                 },
 2581.                                 {
 2582.                                     "id_skala": 17,
 2583.                                     "skala": 1,
 2584.                                     "deskripsi": "Kotor",
 2585.                                     "bobot": 0
 2586.                                 },
 2587.                                 {
 2588.                                     "id_skala": 18,
 2589.                                     "skala": 0,
 2590.                                     "deskripsi": "Sangat Kotor",
 2591.                                     "bobot": 0
 2592.                                 }
 2593.                             ]
 2594.                         },
 2595.                         {
 2596.                             "sub_component_id": 5,
 2597.                             "sub_component_name": "RUANGAN",
 2598.                             "skala_likert": [
 2599.                                 {
 2600.                                     "id_skala": 19,
 2601.                                     "skala": 5,
 2602.                                     "deskripsi": "Bersih dan Rapi",
 2603.                                     "bobot": 0
 2604.                                 },
 2605.                                 {
 2606.                                     "id_skala": 20,
 2607.                                     "skala": 4,
 2608.                                     "deskripsi": "Bersih",
 2609.                                     "bobot": 0
 2610.                                 },
 2611.                                 {
 2612.                                     "id_skala": 21,
 2613.                                     "skala": 3,
 2614.                                     "deskripsi": "Cukup Bersih",
 2615.                                     "bobot": 0
 2616.                                 },
 2617.                                 {
 2618.                                     "id_skala": 22,
 2619.                                     "skala": 2,
 2620.                                     "deskripsi": "Kurang Bersih",
 2621.                                     "bobot": 0
 2622.                                 },
 2623.                                 {
 2624.                                     "id_skala": 23,
 2625.                                     "skala": 1,
 2626.                                     "deskripsi": "Kotor",
 2627.                                     "bobot": 0
 2628.                                 },
 2629.                                 {
 2630.                                     "id_skala": 24,
 2631.                                     "skala": 0,
 2632.                                     "deskripsi": "Sangat Kotor",
 2633.                                     "bobot": 0
 2634.                                 }
 2635.                             ]
 2636.                         },
 2637.                         {
 2638.                             "sub_component_id": 6,
 2639.                             "sub_component_name": "EMPLASEMEN, HALAMAN, TAMAN",
 2640.                             "skala_likert": [
 2641.                                 {
 2642.                                     "id_skala": 25,
 2643.                                     "skala": 5,
 2644.                                     "deskripsi": "Bersih dan Rapi",
 2645.                                     "bobot": 0
 2646.                                 },
 2647.                                 {
 2648.                                     "id_skala": 26,
 2649.                                     "skala": 4,
 2650.                                     "deskripsi": "Bersih",
 2651.                                     "bobot": 0
 2652.                                 },
 2653.                                 {
 2654.                                     "id_skala": 27,
 2655.                                     "skala": 3,
 2656.                                     "deskripsi": "Cukup Bersih",
 2657.                                     "bobot": 0
 2658.                                 },
 2659.                                 {
 2660.                                     "id_skala": 28,
 2661.                                     "skala": 2,
 2662.                                     "deskripsi": "Kurang Bersih",
 2663.                                     "bobot": 0
 2664.                                 },
 2665.                                 {
 2666.                                     "id_skala": 29,
 2667.                                     "skala": 1,
 2668.                                     "deskripsi": "Kotor",
 2669.                                     "bobot": 0
 2670.                                 },
 2671.                                 {
 2672.                                     "id_skala": 30,
 2673.                                     "skala": 0,
 2674.                                     "deskripsi": "Sangat Kotor",
 2675.                                     "bobot": 0
 2676.                                 }
 2677.                             ]
 2678.                         },
 2679.                         {
 2680.                             "sub_component_id": 7,
 2681.                             "sub_component_name": "PERON, OVERCAPPING, KORIDOR, SELASAR",
 2682.                             "skala_likert": [
 2683.                                 {
 2684.                                     "id_skala": 31,
 2685.                                     "skala": 5,
 2686.                                     "deskripsi": "Bersih dan Rapi",
 2687.                                     "bobot": 0
 2688.                                 },
 2689.                                 {
 2690.                                     "id_skala": 32,
 2691.                                     "skala": 4,
 2692.                                     "deskripsi": "Bersih",
 2693.                                     "bobot": 0
 2694.                                 },
 2695.                                 {
 2696.                                     "id_skala": 33,
 2697.                                     "skala": 3,
 2698.                                     "deskripsi": "Cukup Bersih",
 2699.                                     "bobot": 0
 2700.                                 },
 2701.                                 {
 2702.                                     "id_skala": 34,
 2703.                                     "skala": 2,
 2704.                                     "deskripsi": "Kurang Bersih",
 2705.                                     "bobot": 0
 2706.                                 },
 2707.                                 {
 2708.                                     "id_skala": 35,
 2709.                                     "skala": 1,
 2710.                                     "deskripsi": "Kotor",
 2711.                                     "bobot": 0
 2712.                                 },
 2713.                                 {
 2714.                                     "id_skala": 36,
 2715.                                     "skala": 0,
 2716.                                     "deskripsi": "Sangat Kotor",
 2717.                                     "bobot": 0
 2718.                                 }
 2719.                             ]
 2720.                         }
 2721.                     ]
 2722.                 }
 2723.             ]
 2724.         },
 2725.         {
 2726.             "no_sarana": "K101650",
 2727.             "urut": 11,
 2728.             "stn_awal_ka": "GMR",
 2729.             "lokasi": "MRI",
 2730.             "sts_isi": 0,
 2731.             "kode_kategori": "1",
 2732.             "penilaian": "2",
 2733.             "detail": [
 2734.                 {
 2735.                     "component_id": 1,
 2736.                     "component_name": "Tenaga Kerja",
 2737.                     "skala_likert": [
 2738.                         {
 2739.                             "id_skala": 1,
 2740.                             "skala": 5,
 2741.                             "deskripsi": "Jumlah SDM Terpenuhi, Peduli keselamatan kerja, Seragam lengkap (seragam, ID Card dan tool bag), Cakap, Melakukan 5S(Senyum, Sapa, Sopan, Santun)",
 2742.                             "bobot": 10
 2743.                         },
 2744.                         {
 2745.                             "id_skala": 2,
 2746.                             "skala": 4,
 2747.                             "deskripsi": "Jumlah SDM Terpenuhi, Peduli keselamatan kerja, Seragam lengkap (seragam, ID Card dan tool bag), Cakap.",
 2748.                             "bobot": 10
 2749.                         },
 2750.                         {
 2751.                             "id_skala": 3,
 2752.                             "skala": 3,
 2753.                             "deskripsi": "Jumlah SDM Terpenuhi, Peduli keselamatan kerja, Seragam lengkap (seragam, ID Card dan tool bag).",
 2754.                             "bobot": 10
 2755.                         },
 2756.                         {
 2757.                             "id_skala": 4,
 2758.                             "skala": 2,
 2759.                             "deskripsi": "Jumlah SDM Terpenuhi, Peduli keselamatan kerja.",
 2760.                             "bobot": 10
 2761.                         },
 2762.                         {
 2763.                             "id_skala": 5,
 2764.                             "skala": 1,
 2765.                             "deskripsi": "Jumlah SDM Terpenuhi",
 2766.                             "bobot": 10
 2767.                         },
 2768.                         {
 2769.                             "id_skala": 6,
 2770.                             "skala": 0,
 2771.                             "deskripsi": "Jumlah SDM Tidak Terpenuhi",
 2772.                             "bobot": 10
 2773.                         }
 2774.                     ],
 2775.                     "sub_component": []
 2776.                 },
 2777.                 {
 2778.                     "component_id": 2,
 2779.                     "component_name": "BAHAN DAN PERALATAN KERJA",
 2780.                     "skala_likert": [
 2781.                         {
 2782.                             "id_skala": 7,
 2783.                             "skala": 5,
 2784.                             "deskripsi": "Tersedia, baik, berfungsi, aman, disertai Material Safety Data Sheet (MSDS)",
 2785.                             "bobot": 0
 2786.                         },
 2787.                         {
 2788.                             "id_skala": 8,
 2789.                             "skala": 4,
 2790.                             "deskripsi": "Tersedia, baik, berfungsi, aman",
 2791.                             "bobot": 0
 2792.                         },
 2793.                         {
 2794.                             "id_skala": 9,
 2795.                             "skala": 3,
 2796.                             "deskripsi": "Tersedia, baik, berfungsi",
 2797.                             "bobot": 0
 2798.                         },
 2799.                         {
 2800.                             "id_skala": 10,
 2801.                             "skala": 2,
 2802.                             "deskripsi": "Tersedia, baik",
 2803.                             "bobot": 0
 2804.                         },
 2805.                         {
 2806.                             "id_skala": 11,
 2807.                             "skala": 1,
 2808.                             "deskripsi": "Tersedia",
 2809.                             "bobot": 0
 2810.                         },
 2811.                         {
 2812.                             "id_skala": 12,
 2813.                             "skala": 0,
 2814.                             "deskripsi": "Tidak Tersedia",
 2815.                             "bobot": 0
 2816.                         }
 2817.                     ],
 2818.                     "sub_component": []
 2819.                 },
 2820.                 {
 2821.                     "component_id": 3,
 2822.                     "component_name": "HASIL KERJA",
 2823.                     "skala_likert": [],
 2824.                     "sub_component": [
 2825.                         {
 2826.                             "sub_component_id": 4,
 2827.                             "sub_component_name": "TOILET",
 2828.                             "skala_likert": [
 2829.                                 {
 2830.                                     "id_skala": 13,
 2831.                                     "skala": 5,
 2832.                                     "deskripsi": "Bersih dan Rapi",
 2833.                                     "bobot": 0
 2834.                                 },
 2835.                                 {
 2836.                                     "id_skala": 14,
 2837.                                     "skala": 4,
 2838.                                     "deskripsi": "Bersih",
 2839.                                     "bobot": 0
 2840.                                 },
 2841.                                 {
 2842.                                     "id_skala": 15,
 2843.                                     "skala": 3,
 2844.                                     "deskripsi": "Cukup Bersih",
 2845.                                     "bobot": 0
 2846.                                 },
 2847.                                 {
 2848.                                     "id_skala": 16,
 2849.                                     "skala": 2,
 2850.                                     "deskripsi": "Kurang Bersih",
 2851.                                     "bobot": 0
 2852.                                 },
 2853.                                 {
 2854.                                     "id_skala": 17,
 2855.                                     "skala": 1,
 2856.                                     "deskripsi": "Kotor",
 2857.                                     "bobot": 0
 2858.                                 },
 2859.                                 {
 2860.                                     "id_skala": 18,
 2861.                                     "skala": 0,
 2862.                                     "deskripsi": "Sangat Kotor",
 2863.                                     "bobot": 0
 2864.                                 }
 2865.                             ]
 2866.                         },
 2867.                         {
 2868.                             "sub_component_id": 5,
 2869.                             "sub_component_name": "RUANGAN",
 2870.                             "skala_likert": [
 2871.                                 {
 2872.                                     "id_skala": 19,
 2873.                                     "skala": 5,
 2874.                                     "deskripsi": "Bersih dan Rapi",
 2875.                                     "bobot": 0
 2876.                                 },
 2877.                                 {
 2878.                                     "id_skala": 20,
 2879.                                     "skala": 4,
 2880.                                     "deskripsi": "Bersih",
 2881.                                     "bobot": 0
 2882.                                 },
 2883.                                 {
 2884.                                     "id_skala": 21,
 2885.                                     "skala": 3,
 2886.                                     "deskripsi": "Cukup Bersih",
 2887.                                     "bobot": 0
 2888.                                 },
 2889.                                 {
 2890.                                     "id_skala": 22,
 2891.                                     "skala": 2,
 2892.                                     "deskripsi": "Kurang Bersih",
 2893.                                     "bobot": 0
 2894.                                 },
 2895.                                 {
 2896.                                     "id_skala": 23,
 2897.                                     "skala": 1,
 2898.                                     "deskripsi": "Kotor",
 2899.                                     "bobot": 0
 2900.                                 },
 2901.                                 {
 2902.                                     "id_skala": 24,
 2903.                                     "skala": 0,
 2904.                                     "deskripsi": "Sangat Kotor",
 2905.                                     "bobot": 0
 2906.                                 }
 2907.                             ]
 2908.                         },
 2909.                         {
 2910.                             "sub_component_id": 6,
 2911.                             "sub_component_name": "EMPLASEMEN, HALAMAN, TAMAN",
 2912.                             "skala_likert": [
 2913.                                 {
 2914.                                     "id_skala": 25,
 2915.                                     "skala": 5,
 2916.                                     "deskripsi": "Bersih dan Rapi",
 2917.                                     "bobot": 0
 2918.                                 },
 2919.                                 {
 2920.                                     "id_skala": 26,
 2921.                                     "skala": 4,
 2922.                                     "deskripsi": "Bersih",
 2923.                                     "bobot": 0
 2924.                                 },
 2925.                                 {
 2926.                                     "id_skala": 27,
 2927.                                     "skala": 3,
 2928.                                     "deskripsi": "Cukup Bersih",
 2929.                                     "bobot": 0
 2930.                                 },
 2931.                                 {
 2932.                                     "id_skala": 28,
 2933.                                     "skala": 2,
 2934.                                     "deskripsi": "Kurang Bersih",
 2935.                                     "bobot": 0
 2936.                                 },
 2937.                                 {
 2938.                                     "id_skala": 29,
 2939.                                     "skala": 1,
 2940.                                     "deskripsi": "Kotor",
 2941.                                     "bobot": 0
 2942.                                 },
 2943.                                 {
 2944.                                     "id_skala": 30,
 2945.                                     "skala": 0,
 2946.                                     "deskripsi": "Sangat Kotor",
 2947.                                     "bobot": 0
 2948.                                 }
 2949.                             ]
 2950.                         },
 2951.                         {
 2952.                             "sub_component_id": 7,
 2953.                             "sub_component_name": "PERON, OVERCAPPING, KORIDOR, SELASAR",
 2954.                             "skala_likert": [
 2955.                                 {
 2956.                                     "id_skala": 31,
 2957.                                     "skala": 5,
 2958.                                     "deskripsi": "Bersih dan Rapi",
 2959.                                     "bobot": 0
 2960.                                 },
 2961.                                 {
 2962.                                     "id_skala": 32,
 2963.                                     "skala": 4,
 2964.                                     "deskripsi": "Bersih",
 2965.                                     "bobot": 0
 2966.                                 },
 2967.                                 {
 2968.                                     "id_skala": 33,
 2969.                                     "skala": 3,
 2970.                                     "deskripsi": "Cukup Bersih",
 2971.                                     "bobot": 0
 2972.                                 },
 2973.                                 {
 2974.                                     "id_skala": 34,
 2975.                                     "skala": 2,
 2976.                                     "deskripsi": "Kurang Bersih",
 2977.                                     "bobot": 0
 2978.                                 },
 2979.                                 {
 2980.                                     "id_skala": 35,
 2981.                                     "skala": 1,
 2982.                                     "deskripsi": "Kotor",
 2983.                                     "bobot": 0
 2984.                                 },
 2985.                                 {
 2986.                                     "id_skala": 36,
 2987.                                     "skala": 0,
 2988.                                     "deskripsi": "Sangat Kotor",
 2989.                                     "bobot": 0
 2990.                                 }
 2991.                             ]
 2992.                         }
 2993.                     ]
 2994.                 }
 2995.             ]
 2996.         },
 2997.         {
 2998.             "no_sarana": "K101620",
 2999.             "urut": 12,
 3000.             "stn_awal_ka": "GMR",
 3001.             "lokasi": "MRI",
 3002.             "sts_isi": 0,
 3003.             "kode_kategori": "1",
 3004.             "penilaian": "2",
 3005.             "detail": [
 3006.                 {
 3007.                     "component_id": 1,
 3008.                     "component_name": "Tenaga Kerja",
 3009.                     "skala_likert": [
 3010.                         {
 3011.                             "id_skala": 1,
 3012.                             "skala": 5,
 3013.                             "deskripsi": "Jumlah SDM Terpenuhi, Peduli keselamatan kerja, Seragam lengkap (seragam, ID Card dan tool bag), Cakap, Melakukan 5S(Senyum, Sapa, Sopan, Santun)",
 3014.                             "bobot": 10
 3015.                         },
 3016.                         {
 3017.                             "id_skala": 2,
 3018.                             "skala": 4,
 3019.                             "deskripsi": "Jumlah SDM Terpenuhi, Peduli keselamatan kerja, Seragam lengkap (seragam, ID Card dan tool bag), Cakap.",
 3020.                             "bobot": 10
 3021.                         },
 3022.                         {
 3023.                             "id_skala": 3,
 3024.                             "skala": 3,
 3025.                             "deskripsi": "Jumlah SDM Terpenuhi, Peduli keselamatan kerja, Seragam lengkap (seragam, ID Card dan tool bag).",
 3026.                             "bobot": 10
 3027.                         },
 3028.                         {
 3029.                             "id_skala": 4,
 3030.                             "skala": 2,
 3031.                             "deskripsi": "Jumlah SDM Terpenuhi, Peduli keselamatan kerja.",
 3032.                             "bobot": 10
 3033.                         },
 3034.                         {
 3035.                             "id_skala": 5,
 3036.                             "skala": 1,
 3037.                             "deskripsi": "Jumlah SDM Terpenuhi",
 3038.                             "bobot": 10
 3039.                         },
 3040.                         {
 3041.                             "id_skala": 6,
 3042.                             "skala": 0,
 3043.                             "deskripsi": "Jumlah SDM Tidak Terpenuhi",
 3044.                             "bobot": 10
 3045.                         }
 3046.                     ],
 3047.                     "sub_component": []
 3048.                 },
 3049.                 {
 3050.                     "component_id": 2,
 3051.                     "component_name": "BAHAN DAN PERALATAN KERJA",
 3052.                     "skala_likert": [
 3053.                         {
 3054.                             "id_skala": 7,
 3055.                             "skala": 5,
 3056.                             "deskripsi": "Tersedia, baik, berfungsi, aman, disertai Material Safety Data Sheet (MSDS)",
 3057.                             "bobot": 0
 3058.                         },
 3059.                         {
 3060.                             "id_skala": 8,
 3061.                             "skala": 4,
 3062.                             "deskripsi": "Tersedia, baik, berfungsi, aman",
 3063.                             "bobot": 0
 3064.                         },
 3065.                         {
 3066.                             "id_skala": 9,
 3067.                             "skala": 3,
 3068.                             "deskripsi": "Tersedia, baik, berfungsi",
 3069.                             "bobot": 0
 3070.                         },
 3071.                         {
 3072.                             "id_skala": 10,
 3073.                             "skala": 2,
 3074.                             "deskripsi": "Tersedia, baik",
 3075.                             "bobot": 0
 3076.                         },
 3077.                         {
 3078.                             "id_skala": 11,
 3079.                             "skala": 1,
 3080.                             "deskripsi": "Tersedia",
 3081.                             "bobot": 0
 3082.                         },
 3083.                         {
 3084.                             "id_skala": 12,
 3085.                             "skala": 0,
 3086.                             "deskripsi": "Tidak Tersedia",
 3087.                             "bobot": 0
 3088.                         }
 3089.                     ],
 3090.                     "sub_component": []
 3091.                 },
 3092.                 {
 3093.                     "component_id": 3,
 3094.                     "component_name": "HASIL KERJA",
 3095.                     "skala_likert": [],
 3096.                     "sub_component": [
 3097.                         {
 3098.                             "sub_component_id": 4,
 3099.                             "sub_component_name": "TOILET",
 3100.                             "skala_likert": [
 3101.                                 {
 3102.                                     "id_skala": 13,
 3103.                                     "skala": 5,
 3104.                                     "deskripsi": "Bersih dan Rapi",
 3105.                                     "bobot": 0
 3106.                                 },
 3107.                                 {
 3108.                                     "id_skala": 14,
 3109.                                     "skala": 4,
 3110.                                     "deskripsi": "Bersih",
 3111.                                     "bobot": 0
 3112.                                 },
 3113.                                 {
 3114.                                     "id_skala": 15,
 3115.                                     "skala": 3,
 3116.                                     "deskripsi": "Cukup Bersih",
 3117.                                     "bobot": 0
 3118.                                 },
 3119.                                 {
 3120.                                     "id_skala": 16,
 3121.                                     "skala": 2,
 3122.                                     "deskripsi": "Kurang Bersih",
 3123.                                     "bobot": 0
 3124.                                 },
 3125.                                 {
 3126.                                     "id_skala": 17,
 3127.                                     "skala": 1,
 3128.                                     "deskripsi": "Kotor",
 3129.                                     "bobot": 0
 3130.                                 },
 3131.                                 {
 3132.                                     "id_skala": 18,
 3133.                                     "skala": 0,
 3134.                                     "deskripsi": "Sangat Kotor",
 3135.                                     "bobot": 0
 3136.                                 }
 3137.                             ]
 3138.                         },
 3139.                         {
 3140.                             "sub_component_id": 5,
 3141.                             "sub_component_name": "RUANGAN",
 3142.                             "skala_likert": [
 3143.                                 {
 3144.                                     "id_skala": 19,
 3145.                                     "skala": 5,
 3146.                                     "deskripsi": "Bersih dan Rapi",
 3147.                                     "bobot": 0
 3148.                                 },
 3149.                                 {
 3150.                                     "id_skala": 20,
 3151.                                     "skala": 4,
 3152.                                     "deskripsi": "Bersih",
 3153.                                     "bobot": 0
 3154.                                 },
 3155.                                 {
 3156.                                     "id_skala": 21,
 3157.                                     "skala": 3,
 3158.                                     "deskripsi": "Cukup Bersih",
 3159.                                     "bobot": 0
 3160.                                 },
 3161.                                 {
 3162.                                     "id_skala": 22,
 3163.                                     "skala": 2,
 3164.                                     "deskripsi": "Kurang Bersih",
 3165.                                     "bobot": 0
 3166.                                 },
 3167.                                 {
 3168.                                     "id_skala": 23,
 3169.                                     "skala": 1,
 3170.                                     "deskripsi": "Kotor",
 3171.                                     "bobot": 0
 3172.                                 },
 3173.                                 {
 3174.                                     "id_skala": 24,
 3175.                                     "skala": 0,
 3176.                                     "deskripsi": "Sangat Kotor",
 3177.                                     "bobot": 0
 3178.                                 }
 3179.                             ]
 3180.                         },
 3181.                         {
 3182.                             "sub_component_id": 6,
 3183.                             "sub_component_name": "EMPLASEMEN, HALAMAN, TAMAN",
 3184.                             "skala_likert": [
 3185.                                 {
 3186.                                     "id_skala": 25,
 3187.                                     "skala": 5,
 3188.                                     "deskripsi": "Bersih dan Rapi",
 3189.                                     "bobot": 0
 3190.                                 },
 3191.                                 {
 3192.                                     "id_skala": 26,
 3193.                                     "skala": 4,
 3194.                                     "deskripsi": "Bersih",
 3195.                                     "bobot": 0
 3196.                                 },
 3197.                                 {
 3198.                                     "id_skala": 27,
 3199.                                     "skala": 3,
 3200.                                     "deskripsi": "Cukup Bersih",
 3201.                                     "bobot": 0
 3202.                                 },
 3203.                                 {
 3204.                                     "id_skala": 28,
 3205.                                     "skala": 2,
 3206.                                     "deskripsi": "Kurang Bersih",
 3207.                                     "bobot": 0
 3208.                                 },
 3209.                                 {
 3210.                                     "id_skala": 29,
 3211.                                     "skala": 1,
 3212.                                     "deskripsi": "Kotor",
 3213.                                     "bobot": 0
 3214.                                 },
 3215.                                 {
 3216.                                     "id_skala": 30,
 3217.                                     "skala": 0,
 3218.                                     "deskripsi": "Sangat Kotor",
 3219.                                     "bobot": 0
 3220.                                 }
 3221.                             ]
 3222.                         },
 3223.                         {
 3224.                             "sub_component_id": 7,
 3225.                             "sub_component_name": "PERON, OVERCAPPING, KORIDOR, SELASAR",
 3226.                             "skala_likert": [
 3227.                                 {
 3228.                                     "id_skala": 31,
 3229.                                     "skala": 5,
 3230.                                     "deskripsi": "Bersih dan Rapi",
 3231.                                     "bobot": 0
 3232.                                 },
 3233.                                 {
 3234.                                     "id_skala": 32,
 3235.                                     "skala": 4,
 3236.                                     "deskripsi": "Bersih",
 3237.                                     "bobot": 0
 3238.                                 },
 3239.                                 {
 3240.                                     "id_skala": 33,
 3241.                                     "skala": 3,
 3242.                                     "deskripsi": "Cukup Bersih",
 3243.                                     "bobot": 0
 3244.                                 },
 3245.                                 {
 3246.                                     "id_skala": 34,
 3247.                                     "skala": 2,
 3248.                                     "deskripsi": "Kurang Bersih",
 3249.                                     "bobot": 0
 3250.                                 },
 3251.                                 {
 3252.                                     "id_skala": 35,
 3253.                                     "skala": 1,
 3254.                                     "deskripsi": "Kotor",
 3255.                                     "bobot": 0
 3256.                                 },
 3257.                                 {
 3258.                                     "id_skala": 36,
 3259.                                     "skala": 0,
 3260.                                     "deskripsi": "Sangat Kotor",
 3261.                                     "bobot": 0
 3262.                                 }
 3263.                             ]
 3264.                         }
 3265.                     ]
 3266.                 }
 3267.             ]
 3268.         },
 3269.         {
 3270.             "no_sarana": "P01605",
 3271.             "urut": 13,
 3272.             "stn_awal_ka": "GMR",
 3273.             "lokasi": "MRI",
 3274.             "sts_isi": 0,
 3275.             "kode_kategori": "1",
 3276.             "penilaian": "2",
 3277.             "detail": [
 3278.                 {
 3279.                     "component_id": 1,
 3280.                     "component_name": "Tenaga Kerja",
 3281.                     "skala_likert": [
 3282.                         {
 3283.                             "id_skala": 1,
 3284.                             "skala": 5,
 3285.                             "deskripsi": "Jumlah SDM Terpenuhi, Peduli keselamatan kerja, Seragam lengkap (seragam, ID Card dan tool bag), Cakap, Melakukan 5S(Senyum, Sapa, Sopan, Santun)",
 3286.                             "bobot": 10
 3287.                         },
 3288.                         {
 3289.                             "id_skala": 2,
 3290.                             "skala": 4,
 3291.                             "deskripsi": "Jumlah SDM Terpenuhi, Peduli keselamatan kerja, Seragam lengkap (seragam, ID Card dan tool bag), Cakap.",
 3292.                             "bobot": 10
 3293.                         },
 3294.                         {
 3295.                             "id_skala": 3,
 3296.                             "skala": 3,
 3297.                             "deskripsi": "Jumlah SDM Terpenuhi, Peduli keselamatan kerja, Seragam lengkap (seragam, ID Card dan tool bag).",
 3298.                             "bobot": 10
 3299.                         },
 3300.                         {
 3301.                             "id_skala": 4,
 3302.                             "skala": 2,
 3303.                             "deskripsi": "Jumlah SDM Terpenuhi, Peduli keselamatan kerja.",
 3304.                             "bobot": 10
 3305.                         },
 3306.                         {
 3307.                             "id_skala": 5,
 3308.                             "skala": 1,
 3309.                             "deskripsi": "Jumlah SDM Terpenuhi",
 3310.                             "bobot": 10
 3311.                         },
 3312.                         {
 3313.                             "id_skala": 6,
 3314.                             "skala": 0,
 3315.                             "deskripsi": "Jumlah SDM Tidak Terpenuhi",
 3316.                             "bobot": 10
 3317.                         }
 3318.                     ],
 3319.                     "sub_component": []
 3320.                 },
 3321.                 {
 3322.                     "component_id": 2,
 3323.                     "component_name": "BAHAN DAN PERALATAN KERJA",
 3324.                     "skala_likert": [
 3325.                         {
 3326.                             "id_skala": 7,
 3327.                             "skala": 5,
 3328.                             "deskripsi": "Tersedia, baik, berfungsi, aman, disertai Material Safety Data Sheet (MSDS)",
 3329.                             "bobot": 0
 3330.                         },
 3331.                         {
 3332.                             "id_skala": 8,
 3333.                             "skala": 4,
 3334.                             "deskripsi": "Tersedia, baik, berfungsi, aman",
 3335.                             "bobot": 0
 3336.                         },
 3337.                         {
 3338.                             "id_skala": 9,
 3339.                             "skala": 3,
 3340.                             "deskripsi": "Tersedia, baik, berfungsi",
 3341.                             "bobot": 0
 3342.                         },
 3343.                         {
 3344.                             "id_skala": 10,
 3345.                             "skala": 2,
 3346.                             "deskripsi": "Tersedia, baik",
 3347.                             "bobot": 0
 3348.                         },
 3349.                         {
 3350.                             "id_skala": 11,
 3351.                             "skala": 1,
 3352.                             "deskripsi": "Tersedia",
 3353.                             "bobot": 0
 3354.                         },
 3355.                         {
 3356.                             "id_skala": 12,
 3357.                             "skala": 0,
 3358.                             "deskripsi": "Tidak Tersedia",
 3359.                             "bobot": 0
 3360.                         }
 3361.                     ],
 3362.                     "sub_component": []
 3363.                 },
 3364.                 {
 3365.                     "component_id": 3,
 3366.                     "component_name": "HASIL KERJA",
 3367.                     "skala_likert": [],
 3368.                     "sub_component": [
 3369.                         {
 3370.                             "sub_component_id": 4,
 3371.                             "sub_component_name": "TOILET",
 3372.                             "skala_likert": [
 3373.                                 {
 3374.                                     "id_skala": 13,
 3375.                                     "skala": 5,
 3376.                                     "deskripsi": "Bersih dan Rapi",
 3377.                                     "bobot": 0
 3378.                                 },
 3379.                                 {
 3380.                                     "id_skala": 14,
 3381.                                     "skala": 4,
 3382.                                     "deskripsi": "Bersih",
 3383.                                     "bobot": 0
 3384.                                 },
 3385.                                 {
 3386.                                     "id_skala": 15,
 3387.                                     "skala": 3,
 3388.                                     "deskripsi": "Cukup Bersih",
 3389.                                     "bobot": 0
 3390.                                 },
 3391.                                 {
 3392.                                     "id_skala": 16,
 3393.                                     "skala": 2,
 3394.                                     "deskripsi": "Kurang Bersih",
 3395.                                     "bobot": 0
 3396.                                 },
 3397.                                 {
 3398.                                     "id_skala": 17,
 3399.                                     "skala": 1,
 3400.                                     "deskripsi": "Kotor",
 3401.                                     "bobot": 0
 3402.                                 },
 3403.                                 {
 3404.                                     "id_skala": 18,
 3405.                                     "skala": 0,
 3406.                                     "deskripsi": "Sangat Kotor",
 3407.                                     "bobot": 0
 3408.                                 }
 3409.                             ]
 3410.                         },
 3411.                         {
 3412.                             "sub_component_id": 5,
 3413.                             "sub_component_name": "RUANGAN",
 3414.                             "skala_likert": [
 3415.                                 {
 3416.                                     "id_skala": 19,
 3417.                                     "skala": 5,
 3418.                                     "deskripsi": "Bersih dan Rapi",
 3419.                                     "bobot": 0
 3420.                                 },
 3421.                                 {
 3422.                                     "id_skala": 20,
 3423.                                     "skala": 4,
 3424.                                     "deskripsi": "Bersih",
 3425.                                     "bobot": 0
 3426.                                 },
 3427.                                 {
 3428.                                     "id_skala": 21,
 3429.                                     "skala": 3,
 3430.                                     "deskripsi": "Cukup Bersih",
 3431.                                     "bobot": 0
 3432.                                 },
 3433.                                 {
 3434.                                     "id_skala": 22,
 3435.                                     "skala": 2,
 3436.                                     "deskripsi": "Kurang Bersih",
 3437.                                     "bobot": 0
 3438.                                 },
 3439.                                 {
 3440.                                     "id_skala": 23,
 3441.                                     "skala": 1,
 3442.                                     "deskripsi": "Kotor",
 3443.                                     "bobot": 0
 3444.                                 },
 3445.                                 {
 3446.                                     "id_skala": 24,
 3447.                                     "skala": 0,
 3448.                                     "deskripsi": "Sangat Kotor",
 3449.                                     "bobot": 0
 3450.                                 }
 3451.                             ]
 3452.                         },
 3453.                         {
 3454.                             "sub_component_id": 6,
 3455.                             "sub_component_name": "EMPLASEMEN, HALAMAN, TAMAN",
 3456.                             "skala_likert": [
 3457.                                 {
 3458.                                     "id_skala": 25,
 3459.                                     "skala": 5,
 3460.                                     "deskripsi": "Bersih dan Rapi",
 3461.                                     "bobot": 0
 3462.                                 },
 3463.                                 {
 3464.                                     "id_skala": 26,
 3465.                                     "skala": 4,
 3466.                                     "deskripsi": "Bersih",
 3467.                                     "bobot": 0
 3468.                                 },
 3469.                                 {
 3470.                                     "id_skala": 27,
 3471.                                     "skala": 3,
 3472.                                     "deskripsi": "Cukup Bersih",
 3473.                                     "bobot": 0
 3474.                                 },
 3475.                                 {
 3476.                                     "id_skala": 28,
 3477.                                     "skala": 2,
 3478.                                     "deskripsi": "Kurang Bersih",
 3479.                                     "bobot": 0
 3480.                                 },
 3481.                                 {
 3482.                                     "id_skala": 29,
 3483.                                     "skala": 1,
 3484.                                     "deskripsi": "Kotor",
 3485.                                     "bobot": 0
 3486.                                 },
 3487.                                 {
 3488.                                     "id_skala": 30,
 3489.                                     "skala": 0,
 3490.                                     "deskripsi": "Sangat Kotor",
 3491.                                     "bobot": 0
 3492.                                 }
 3493.                             ]
 3494.                         },
 3495.                         {
 3496.                             "sub_component_id": 7,
 3497.                             "sub_component_name": "PERON, OVERCAPPING, KORIDOR, SELASAR",
 3498.                             "skala_likert": [
 3499.                                 {
 3500.                                     "id_skala": 31,
 3501.                                     "skala": 5,
 3502.                                     "deskripsi": "Bersih dan Rapi",
 3503.                                     "bobot": 0
 3504.                                 },
 3505.                                 {
 3506.                                     "id_skala": 32,
 3507.                                     "skala": 4,
 3508.                                     "deskripsi": "Bersih",
 3509.                                     "bobot": 0
 3510.                                 },
 3511.                                 {
 3512.                                     "id_skala": 33,
 3513.                                     "skala": 3,
 3514.                                     "deskripsi": "Cukup Bersih",
 3515.                                     "bobot": 0
 3516.                                 },
 3517.                                 {
 3518.                                     "id_skala": 34,
 3519.                                     "skala": 2,
 3520.                                     "deskripsi": "Kurang Bersih",
 3521.                                     "bobot": 0
 3522.                                 },
 3523.                                 {
 3524.                                     "id_skala": 35,
 3525.                                     "skala": 1,
 3526.                                     "deskripsi": "Kotor",
 3527.                                     "bobot": 0
 3528.                                 },
 3529.                                 {
 3530.                                     "id_skala": 36,
 3531.                                     "skala": 0,
 3532.                                     "deskripsi": "Sangat Kotor",
 3533.                                     "bobot": 0
 3534.                                 }
 3535.                             ]
 3536.                         }
 3537.                     ]
 3538.                 }
 3539.             ]
 3540.         }
 3541.     ]
 3542. }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top