Advertisement
MeehoweCK

Untitled

Mar 16th, 2023
300
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
C++ 0.46 KB | None | 0 0
 1. #include <iostream>
 2.  
 3. using namespace std;
 4.  
 5. // UWAGA: funkcja nie modyfikuje zmiennej przekazywanej do funkcji!
 6. // funkcja pobiera wartość zmiennej, a nie samą zmienną!
 7.  
 8. void wypisz(int liczba)
 9. {
 10.     cout << liczba << endl;     // 2. 10
 11.     ++liczba;
 12.     cout << liczba << endl;     // 3. 11
 13. }
 14.  
 15. int main()
 16. {
 17.     int liczba = 10;
 18.     cout << liczba << endl;     // 1. 10
 19.     wypisz(liczba);
 20.     cout << liczba << endl;     // 4. 10
 21.     return 0;
 22. }
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement