LazySenpai

so cw4

Nov 13th, 2019
123
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. if [ $# -ne 1 ]; then
 2.     echo zla liczba parametrow
 3. else
 4.     if [ -f $1 ]; then
 5.         echo "Znaki: `cat $1`"
 6.         ilosc_znakow=`wc $1 -w | cut -f 1 -d" "`
 7.         echo "Ilosc znakow: $ilosc_znakow"
 8.         x=$ilosc_znakow
 9.         while [ $x -ne 0 ] ; do
 10.             znaki_odw="$znaki_odw `cat $1 | cut -f $x -d" "`"
 11.             x=`expr $x - 1`
 12.         done
 13.         echo Wynik dzialania: $znaki_odw
 14.     else
 15.         echo parametr nie jest plikiem
 16.     fi
 17. fi
RAW Paste Data