Guest User

Untitled

a guest
Nov 30th, 2019
24
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. <?php
 2.     //@Meskie-SpodniePL
 3.     echo 'Załadowano wyniki z <b>30.11.2019</b> dostępne <a target="_blank" href="dane_losujace.txt">tutaj</a>.<hr>';
 4.     //Wyświetl datę
 5.     echo 'Data przeprowadzenia losowania: <b>' . date('Y-m-d H:i:s') . '</b>.<hr>';
 6.     //Załaduj dane z pliku
 7.     $data = file_get_contents('./dane_losujace.txt');
 8.     //Podziel plik na losy
 9.     $exploded = explode(";", $data);
 10.     //Wyświetl licznik
 11.     echo 'Załadowano <b>' . count($exploded) . '</b> losów.<hr>';
 12.     //Wybierz numer losu
 13.     $randomNumber = rand(0, (count($exploded)-1));
 14.     //Wyświetl podsumowanie
 15.     echo 'Wylosowano z zakresu 0 do ' . (count($exploded)-1) . ' liczbę <b>' . $randomNumber . '</b>.<hr>';
 16.     //Wyświetl osobę ze zwycięzkim losem
 17.     echo 'Nick z losem numer: <b>' . $randomNumber . '</b> to <b>' . $exploded[$randomNumber] . '</b>.<hr>';
 18. ?>
RAW Paste Data