daily pastebin goal
28%
SHARE
TWEET

Tiada dalam Bahasa Arab: مبروك عليك (Mab-ruuk)('a-laik) "Tahniah buat kamu"

a guest Apr 3rd, 2013 965 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. Tiada dalam Bahasa Arab:
 2.  
 3. مبروك عليك
 4. (Mab-ruuk)('a-laik) "Tahniah buat kamu"
 5.  
 6. Tetapi yg tepat adalah:
 7.  
 8. مبارك عليك
 9. (Mu-baa-rak)('a-laik)
 10.  
 11. Kerana:
 12.  
 13. مبروك
 14.  
 15. berasal dari perkataan:
 16.  
 17. برك
 18.  
 19. yang memberi maksud "(unta) duduk"
 20.  
 21. Sedangkan perkataan:
 22.  
 23. مبارك
 24.  
 25. berasal dari perkataan:
 26.  
 27. بارك
 28.  
 29. yang bermaksud "Memberkati".
 30. Jadi ucapan tahniah yang dipakai dengan ucapan:
 31.  
 32. مبروك
 33.  
 34. adalah tidak tepat! Sebaliknya ucaplah:
 35.  
 36. مبارك
RAW Paste Data
Top