SHARE
TWEET

Untitled

a guest Dec 15th, 2019 69 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #include <LiquidCrystal.h> //Dołączenie bilbioteki
 2. LiquidCrystal lcd(2, 3, 4, 5, 6, 7); //Informacja o podłączeniu nowego wyświetlacza
 3.  
 4. #define BTN_PIN A0
 5.  
 6. #define BTN1    1023
 7. #define BTN2    896
 8. #define BTN3    768
 9. #define BTN4    640
 10. #define BTN5    512
 11. #define BTN6    384
 12. #define BTN7    256
 13. #define BTN8    128
 14.  
 15.  
 16.  
 17. double aktualnyCzas = 0;
 18. double zapamietanyCzas = 0;
 19. double roznicaCzasu = 0;
 20. double sredniCzas = 0;
 21.  
 22. int latchPin = 8;
 23. //Pin połączony z SH_CP rejestru 74HC595
 24. int clockPin = 12;
 25. ////Pin połączony z DS rejestru 74HC595
 26. int dataPin = 11;
 27.  
 28. //holder for infromation you're going to pass to shifting function
 29. byte data = 0;
 30.  
 31. boolean wejscie=true;
 32. boolean zmiennaDoNapisow=false;
 33. boolean zmiennaDoOdliczania=false;
 34. boolean zmiennaDoPierwszejDiody=false;
 35. boolean zmiennaDoDrugiejDiody=false;
 36. boolean zmiennaDoTrzeciejDiody=false;
 37. boolean zmiennaDoCzwartejDiody=false;
 38. boolean zmiennaDoPiatejDiody=false;
 39. boolean zmiennaDoSzostejDiody=false;
 40. boolean zmiennaDoSiodmejDiody=false;
 41. boolean zmiennaDoOsmejDiody=false;
 42. boolean zmiennaDoDziewiatejDiody=false;
 43.  
 44. boolean ocenaPoziomu=false;
 45.  
 46. boolean czyPrzyciskWcisniety(int analogowaWar, int przyciskuWar) {
 47.   return abs(przyciskuWar - analogowaWar) <= 30;
 48. }
 49.  
 50. int czerwone[] = {1,3,5,7};
 51. int zielone[] = {2, 4, 6, 0};
 52.  
 53.  
 54.  
 55. void setup() {
 56.   pinMode(BTN_PIN, INPUT);
 57.   Serial.begin(9600);
 58.   pinMode(latchPin, OUTPUT);
 59.   pinMode(clockPin, OUTPUT);
 60.   pinMode(dataPin, OUTPUT);
 61.   lcd.begin(16, 2); //Deklaracja typu
 62.  
 63.  
 64. }
 65.  
 66.  
 67.  
 68.  
 69. void loop() {
 70.     int btnData = analogRead(BTN_PIN);
 71.     if(wejscie)
 72.     {
 73.       intro();
 74.       zmiennaDoNapisow=true;
 75.       wejscie=false;
 76.     }
 77.    
 78.  
 79.  
 80.   if (zmiennaDoNapisow)
 81.   {
 82.     lcd.setCursor(0, 0); //Ustawienie kursora
 83.     lcd.print("Tester refleksu ");
 84.     lcd.setCursor(0, 1); //Ustawienie kursora
 85.     lcd.print("Wcisnij przycisk"); //Wyświetlenie tekstu
 86.     lcd.blink(); //Włącznie kursora
 87.     zaswiecDiode(1);
 88.     if( czyPrzyciskWcisniety(btnData, BTN1))
 89.     {
 90.       zmiennaDoNapisow=false;
 91.       zmiennaDoOdliczania=true;
 92.       lcd.clear();
 93.     }
 94.   }
 95.  
 96.   if (zmiennaDoOdliczania)
 97.   {
 98.     for (int j = 3; j > 0; j--)
 99.     {
 100.     lcd.setCursor(0, 0); //Ustawienie kursora
 101.     lcd.print(j);
 102.     lcd.blink(); //Włącznie kursora
 103.     delay(1000);
 104.     }
 105.     lcd.clear();
 106.     lcd.setCursor(0, 0);
 107.     lcd.print("START!"); //Wyświetlenie tekstu
 108.  
 109.   zmiennaDoOdliczania=false;
 110.   zmiennaDoPierwszejDiody=true;
 111.    
 112.   }
 113.  
 114.   if(zmiennaDoPierwszejDiody)
 115.   {
 116.     zaswiecDiode(7);
 117.     zapamietanyCzas=millis();
 118.    
 119.     if( czyPrzyciskWcisniety(btnData, BTN7))
 120.     {
 121.       zmiennaDoPierwszejDiody=false;
 122.       zmiennaDoDrugiejDiody=true;
 123.      
 124.      
 125.     }
 126.    
 127.    
 128.     }
 129.  
 130.  
 131.      if(zmiennaDoDrugiejDiody)
 132.   {
 133.     zaswiecDiode(3);
 134.    
 135.     if( czyPrzyciskWcisniety(btnData, BTN3))
 136.     {
 137.       zmiennaDoTrzeciejDiody=true;
 138.       zmiennaDoDrugiejDiody=false;
 139.      
 140.      
 141.     }
 142.    
 143.    
 144.     }
 145.  
 146.  
 147.      if(zmiennaDoTrzeciejDiody)
 148.   {
 149.     zaswiecDiode(1);
 150.    
 151.     if( czyPrzyciskWcisniety(btnData, BTN1))
 152.     {
 153.       zmiennaDoTrzeciejDiody=false;
 154.       zmiennaDoCzwartejDiody=true;
 155.      
 156.      
 157.     }
 158.    
 159.    
 160.     }
 161.  
 162.  
 163.      if(zmiennaDoCzwartejDiody)
 164.   {
 165.     zaswiecDiode(0);
 166.    
 167.     if( czyPrzyciskWcisniety(btnData, BTN8))
 168.     {
 169.       zmiennaDoPiatejDiody=true;
 170.       zmiennaDoCzwartejDiody=false;
 171.      
 172.      
 173.     }
 174.    
 175.    
 176.     }
 177.  
 178.  
 179.     if(zmiennaDoPiatejDiody)
 180.   {
 181.     zaswiecDiode(5);
 182.    
 183.     if( czyPrzyciskWcisniety(btnData, BTN5))
 184.     {
 185.       zmiennaDoPiatejDiody=false;
 186.       zmiennaDoSzostejDiody=true;
 187.      
 188.      
 189.     }
 190.    
 191.    
 192.     }
 193.  
 194.  
 195.      if(zmiennaDoSzostejDiody)
 196.   {
 197.     zaswiecDiode(6);
 198.    
 199.     if( czyPrzyciskWcisniety(btnData, BTN6))
 200.     {
 201.       zmiennaDoSiodmejDiody=true;
 202.       zmiennaDoSzostejDiody=false;
 203.      
 204.      
 205.     }
 206.    
 207.    
 208.     }
 209.  
 210.  
 211.      if(zmiennaDoSiodmejDiody)
 212.   {
 213.     zaswiecDiode(1);
 214.    
 215.     if( czyPrzyciskWcisniety(btnData, BTN1))
 216.     {
 217.       zmiennaDoSiodmejDiody=false;
 218.       zmiennaDoOsmejDiody=true;
 219.      
 220.      
 221.     }
 222.    
 223.    
 224.     }
 225.  
 226.  
 227.      if(zmiennaDoOsmejDiody)
 228.   {
 229.     zaswiecDiode(7);
 230.    
 231.     if( czyPrzyciskWcisniety(btnData, BTN7))
 232.     {
 233.       zmiennaDoDziewiatejDiody=true;
 234.       zmiennaDoOsmejDiody=false;
 235.      
 236.      
 237.     }
 238.    
 239.    
 240.     }
 241.  
 242.     if(zmiennaDoDziewiatejDiody)
 243.   {
 244.     zaswiecDiode(2);
 245.    
 246.     if( czyPrzyciskWcisniety(btnData, BTN2))
 247.     {
 248.       zmiennaDoDziewiatejDiody=false;
 249.       aktualnyCzas=millis();
 250.       roznicaCzasu=aktualnyCzas-zapamietanyCzas;
 251.  
 252.       Serial.println(roznicaCzasu);
 253.  
 254.     sredniCzas=roznicaCzasu/1000;
 255.  
 256.     lcd.clear();
 257.     lcd.setCursor(0, 0); //Ustawienie kursora
 258.     lcd.print("Sredni czas: ");
 259.     lcd.setCursor(0, 1); //Ustawienie kursora
 260.     lcd.print(sredniCzas); //Wyświetlenie tekstu
 261.  
 262.     delay(5000);
 263.  
 264.      ocenaPoziomu=true;
 265.      
 266.     }
 267.      
 268.      
 269.     }
 270.  
 271.     if(ocenaPoziomu)
 272.     {
 273.         if((roznicaCzasu>0)&&(roznicaCzasu<5000))
 274.         {
 275.           lcd.clear();
 276.     lcd.setCursor(0, 0); //Ustawienie kursora
 277.     lcd.print("Poziom: ROBERT ");
 278.     delay(5000);
 279.         ocenaPoziomu=false;
 280.         zmiennaDoNapisow=true;
 281.         roznicaCzasu=0;
 282.    
 283.          
 284.         }
 285.  
 286.         else if((roznicaCzasu>=5000)&&(roznicaCzasu<10000))
 287.         {
 288.           lcd.clear();
 289.           lcd.setCursor(0, 0); //Ustawienie kursora
 290.           lcd.print("Poziom: SREDNIAK ");
 291.           delay(5000);
 292.           ocenaPoziomu=false;
 293.           zmiennaDoNapisow=true;
 294.           roznicaCzasu=0;
 295.         }
 296.  
 297.         else if( roznicaCzasu>=10000)
 298.         {
 299.           lcd.clear();
 300.           lcd.setCursor(0, 0); //Ustawienie kursora
 301.           lcd.print("Poziom: EMERYT ");
 302.           delay(5000);
 303.           ocenaPoziomu=false;
 304.           zmiennaDoNapisow=true;
 305.           roznicaCzasu=0;
 306.         }
 307.  
 308.         else
 309.         {
 310.           lcd.clear();
 311.           lcd.setCursor(0, 0); //Ustawienie kursora
 312.           lcd.print("DZIWNY POMIAR ");
 313.           delay(5000);
 314.           ocenaPoziomu=false;
 315.           zmiennaDoNapisow=true;
 316.           roznicaCzasu=0;
 317.              
 318.         }
 319.  
 320.        
 321.      
 322.     }
 323.    
 324.    
 325.    
 326.  
 327.  
 328.  
 329.  
 330. }
 331.  
 332. void intro()
 333. {
 334.  
 335.   blinkAll(1,500);
 336.  
 337.  // light each pin one by one using a function A
 338.   for (int j = 1; j < 8; j++) {
 339.     zaswiecDiode(j);
 340.     delay(300);
 341.   }
 342.   zaswiecDiode(0);
 343.    delay(300);
 344.   blinkAll(2,500);  
 345.  
 346.  
 347.  
 348.  
 349.   for(int i=0; i<4; i++)
 350.   {
 351.     zaswiecDiode(czerwone[i]);
 352.     delay(300);
 353.   }
 354.  
 355.   for(int i=0; i<4; i++)
 356.   {
 357.     zaswiecDiode(zielone[i]);
 358.     delay(300);
 359.   }
 360.  
 361.   for(int i=3; i>=0; i--)
 362.   {
 363.     zaswiecDiode(czerwone[i]);
 364.     delay(300);
 365.   }
 366.  
 367.   for(int i=3; i>=0; i--)
 368.   {
 369.     zaswiecDiode(zielone[i]);
 370.     delay(300);
 371.   }
 372.  
 373.  
 374.  
 375.  
 376.   blinkAll(2,500);  
 377.  
 378. }
 379.  
 380.  
 381.  
 382.  
 383. void zaswiecDiode(int p) {
 384.   //defines a local variable
 385.   int pin;
 386.  
 387.   //this is line uses a bitwise operator
 388.   //shifting a bit left using << is the same
 389.   //as multiplying the decimal number by two.
 390.   pin = 1<< p;
 391.  
 392.   //ground latchPin and hold low for as long as you are transmitting
 393.   digitalWrite(latchPin, LOW);
 394.   //move 'em out
 395.   shiftOut(dataPin, clockPin, MSBFIRST, pin);
 396.   //return the latch pin high to signal chip that it
 397.   //no longer needs to listen for information
 398.   digitalWrite(latchPin, HIGH);
 399.  
 400. }
 401.  
 402.  
 403. void lightShiftPinB(int p) {
 404.   //defines a local variable
 405.   int pin;
 406.  
 407.   //start with the pin = 1 so that if 0 is passed to this
 408.   //function pin 0 will light.
 409.   pin = 1;
 410.  
 411.   for (int x = 0; x < p; x++) {
 412.     pin = pin * 2;
 413.   }
 414.  
 415.   //ground latchPin and hold low for as long as you are transmitting
 416.   digitalWrite(latchPin, LOW);
 417.   //move 'em out
 418.   shiftOut(dataPin, clockPin, MSBFIRST, pin);
 419.   //return the latch pin high to signal chip that it
 420.   //no longer needs to listen for information
 421.   digitalWrite(latchPin, HIGH);
 422.  
 423. }
 424.  
 425. //blinks the whole register based on the number of times you want to
 426. //blink "n" and the pause between them "d"
 427. //starts with a moment of darkness to make sure the first blink
 428. //has its full visual effect.
 429. void blinkAll(int n, int d) {
 430.   digitalWrite(latchPin, LOW);
 431.   shiftOut(dataPin, clockPin, MSBFIRST, 0);
 432.   digitalWrite(latchPin, HIGH);
 433.   delay(200);
 434.   for (int x = 0; x < n; x++) {
 435.     digitalWrite(latchPin, LOW);
 436.     shiftOut(dataPin, clockPin, MSBFIRST, 255);
 437.     digitalWrite(latchPin, HIGH);
 438.     delay(d);
 439.     digitalWrite(latchPin, LOW);
 440.     shiftOut(dataPin, clockPin, MSBFIRST, 0);
 441.     digitalWrite(latchPin, HIGH);
 442.     delay(d);
 443.   }
 444. }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top