SHARE
TWEET

Untitled

a guest Dec 3rd, 2019 97 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. using System;
 2. using System.Collections.Generic;
 3. using System.Linq;
 4.  
 5. /// <summary>
 6. /// Ohjelma lukee listaan sarjan liukulukutyyppisiä mittaustietoja.
 7. /// </summary>
 8. class Program
 9. {
 10.     static void Main(string[] args)
 11.     {
 12.         List<Double> arvot;
 13.         string arvotTekstina;
 14.  
 15.         arvot = LueArvot();
 16.         Console.WriteLine(arvot.Count);
 17.         arvotTekstina = MuunnaListaTekstiksi(arvot);
 18.         Console.WriteLine(arvotTekstina);
 19.         Console.WriteLine(arvot[arvot.Count - 1]);
 20.         double keskiarvo = LaskeKeskiarvo(arvot);
 21.         Console.WriteLine("Keskiarvo: " + keskiarvo);
 22.         Console.WriteLine("Suurin on paikassa " + HaeSuurimmanSijainti(arvot));
 23.         Console.WriteLine("Haettu löytyy kohdasta " + HaeValilta(arvot, 5, 1));
 24.  
 25.  
 26.         Console.ReadKey();
 27.     }
 28.  
 29.     /// <summary>
 30.     /// Luo syötteen luvuista listan.
 31.     /// </summary>
 32.     /// <returns>Mittaustiedot liukulukulistana syöttöjärjestyksessä.</returns>
 33.     static List<double> LueArvot()
 34.     {
 35.         // Syöterivin jakamisen määräävät välimerkit, tässä välilyönti.
 36.         char[] erottimet = new char[] { ' ' };
 37.         // Koko syöterivi.
 38.         string luettu;
 39.         // Syöterivi pätkittynä välilyöntien kohdalta.
 40.         string[] arvotTekstina;
 41.         // Palautettava liukulukulista
 42.         List<double> mittausarvot = new List<double>();
 43.  
 44.         Console.WriteLine("Anna arvot välilyönnillä erotettuina");
 45.         luettu = Console.ReadLine();
 46.         arvotTekstina = luettu.Split(erottimet);
 47.  
 48.         // Käy läpi mittaustiedot sisältävän tekstitaulukon ja muuttaa
 49.         // jokaisen arvon tekstistä liukuluvuksi ja lisää mittausarvojen listaan.
 50.         foreach(string arvoTekstina in arvotTekstina)
 51.         {
 52.             // TODO: muunna tekstimuotoinen arvo liukuluvuksi ja lisää listaan.
 53.            
 54.         }
 55.  
 56.         return mittausarvot;
 57.     }
 58.  
 59.     /// <summary>
 60.     /// Palauttaa mittausarvojen keskiarvon.
 61.     /// </summary>
 62.     /// <param name="arvot">Lista, jossa mitteustiedot sijaitsevat.</param>
 63.     /// <returns>Arvojen keskiarvon liukulukuna.</returns>
 64.     static double LaskeKeskiarvo(List<double> arvot)
 65.     {
 66.         double summa = 0, keskiarvo;
 67.        
 68.         foreach(double arvo in arvot)
 69.         {
 70.             summa = summa + arvo;
 71.         }
 72.         keskiarvo = summa / arvot.Count;
 73.  
 74.         return keskiarvo;
 75.     }
 76.  
 77.     /// <summary>
 78.     /// Muuttaa mittaustiedot sisältävän liukulukulistan tekstiksi,
 79.     /// jonka voi tulostaa.
 80.     /// </summary>
 81.     /// <param name="arvot">Mittaustiedot sisältävä liukulukulista.</param>
 82.     /// <returns>Mittaustiedot tekstinä.</returns>
 83.     static string MuunnaListaTekstiksi(List<double> arvot)
 84.     {
 85.         string listaTekstina;
 86.  
 87.         listaTekstina = arvot.Count.ToString() + " arvoa: ";
 88.  
 89.         foreach(double arvo in arvot)
 90.         {
 91.             listaTekstina = listaTekstina + " " + arvo.ToString();
 92.         }
 93.  
 94.         return listaTekstina;
 95.     }
 96.  
 97.     /// <summary>
 98.     /// Palauttaa listan suurimman arvon sijainnin kokonaislukuna.
 99.     /// Jos samaa arvoa on enemmän kuin 1, palauttaa ensimmäisen
 100.     /// sijainnin.
 101.     /// </summary>
 102.     /// <param name="arvot">Mittaustiedot sisältävä liukulukulista</param>
 103.     /// <returns>Suurimman arvon indeksi kokonaislukuna.</returns>
 104.     static int HaeSuurimmanSijainti(List<double> arvot)
 105.     {
 106.  
 107.         var maxIndex = arvot.IndexOf(arvot.Max());
 108.         return maxIndex;
 109.  
 110.  
 111.     }
 112.  
 113.     /// <summary>
 114.     /// Palauttaa ensimmäisen arvon sijainnin, joka osuu annetulle välille.
 115.     /// Jos haettava arvo on 3,0 ja väli on 1, niin kelpaavat arvot ovat
 116.     /// välillä 2,1 - 3,9. Välin loppu ei siis kuulu alueeseen.
 117.     /// </summary>
 118.     /// <param name="arvot">Mittaustiedot sisältävä liukulukulista.</param>
 119.     /// <param name="haettava">Haettava mittaustieto.</param>
 120.     /// <param name="vali">Kuinka paljon isommat ja pienemmät arvot kelpaavat.</param>
 121.     /// <returns>Haetun arvon sijainti tai -1, jos sopivaa srvoa ei löydy.</returns>
 122.     static int HaeValilta(List<double> arvot, double haettava, int vali)
 123.     {
 124.         // TODO: Etsi ensimmäinen arvo, joka osuu halutulle alueelle ja
 125.         // palauta sen sijainti.
 126.  
 127.  
 128.     }
 129. }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top