Guest User

Untitled

a guest
Dec 3rd, 2019
101
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. using System;
 2. using System.Collections.Generic;
 3. using System.Linq;
 4.  
 5. /// <summary>
 6. /// Ohjelma lukee listaan sarjan liukulukutyyppisiä mittaustietoja.
 7. /// </summary>
 8. class Program
 9. {
 10. static void Main(string[] args)
 11. {
 12. List<Double> arvot;
 13. string arvotTekstina;
 14.  
 15. arvot = LueArvot();
 16. Console.WriteLine(arvot.Count);
 17. arvotTekstina = MuunnaListaTekstiksi(arvot);
 18. Console.WriteLine(arvotTekstina);
 19. Console.WriteLine(arvot[arvot.Count - 1]);
 20. double keskiarvo = LaskeKeskiarvo(arvot);
 21. Console.WriteLine("Keskiarvo: " + keskiarvo);
 22. Console.WriteLine("Suurin on paikassa " + HaeSuurimmanSijainti(arvot));
 23. Console.WriteLine("Haettu löytyy kohdasta " + HaeValilta(arvot, 5, 1));
 24.  
 25.  
 26. Console.ReadKey();
 27. }
 28.  
 29. /// <summary>
 30. /// Luo syötteen luvuista listan.
 31. /// </summary>
 32. /// <returns>Mittaustiedot liukulukulistana syöttöjärjestyksessä.</returns>
 33. static List<double> LueArvot()
 34. {
 35. // Syöterivin jakamisen määräävät välimerkit, tässä välilyönti.
 36. char[] erottimet = new char[] { ' ' };
 37. // Koko syöterivi.
 38. string luettu;
 39. // Syöterivi pätkittynä välilyöntien kohdalta.
 40. string[] arvotTekstina;
 41. // Palautettava liukulukulista
 42. List<double> mittausarvot = new List<double>();
 43.  
 44. Console.WriteLine("Anna arvot välilyönnillä erotettuina");
 45. luettu = Console.ReadLine();
 46. arvotTekstina = luettu.Split(erottimet);
 47.  
 48. // Käy läpi mittaustiedot sisältävän tekstitaulukon ja muuttaa
 49. // jokaisen arvon tekstistä liukuluvuksi ja lisää mittausarvojen listaan.
 50. foreach(string arvoTekstina in arvotTekstina)
 51. {
 52. // TODO: muunna tekstimuotoinen arvo liukuluvuksi ja lisää listaan.
 53.  
 54. }
 55.  
 56. return mittausarvot;
 57. }
 58.  
 59. /// <summary>
 60. /// Palauttaa mittausarvojen keskiarvon.
 61. /// </summary>
 62. /// <param name="arvot">Lista, jossa mitteustiedot sijaitsevat.</param>
 63. /// <returns>Arvojen keskiarvon liukulukuna.</returns>
 64. static double LaskeKeskiarvo(List<double> arvot)
 65. {
 66. double summa = 0, keskiarvo;
 67.  
 68. foreach(double arvo in arvot)
 69. {
 70. summa = summa + arvo;
 71. }
 72. keskiarvo = summa / arvot.Count;
 73.  
 74. return keskiarvo;
 75. }
 76.  
 77. /// <summary>
 78. /// Muuttaa mittaustiedot sisältävän liukulukulistan tekstiksi,
 79. /// jonka voi tulostaa.
 80. /// </summary>
 81. /// <param name="arvot">Mittaustiedot sisältävä liukulukulista.</param>
 82. /// <returns>Mittaustiedot tekstinä.</returns>
 83. static string MuunnaListaTekstiksi(List<double> arvot)
 84. {
 85. string listaTekstina;
 86.  
 87. listaTekstina = arvot.Count.ToString() + " arvoa: ";
 88.  
 89. foreach(double arvo in arvot)
 90. {
 91. listaTekstina = listaTekstina + " " + arvo.ToString();
 92. }
 93.  
 94. return listaTekstina;
 95. }
 96.  
 97. /// <summary>
 98. /// Palauttaa listan suurimman arvon sijainnin kokonaislukuna.
 99. /// Jos samaa arvoa on enemmän kuin 1, palauttaa ensimmäisen
 100. /// sijainnin.
 101. /// </summary>
 102. /// <param name="arvot">Mittaustiedot sisältävä liukulukulista</param>
 103. /// <returns>Suurimman arvon indeksi kokonaislukuna.</returns>
 104. static int HaeSuurimmanSijainti(List<double> arvot)
 105. {
 106.  
 107. var maxIndex = arvot.IndexOf(arvot.Max());
 108. return maxIndex;
 109.  
 110.  
 111. }
 112.  
 113. /// <summary>
 114. /// Palauttaa ensimmäisen arvon sijainnin, joka osuu annetulle välille.
 115. /// Jos haettava arvo on 3,0 ja väli on 1, niin kelpaavat arvot ovat
 116. /// välillä 2,1 - 3,9. Välin loppu ei siis kuulu alueeseen.
 117. /// </summary>
 118. /// <param name="arvot">Mittaustiedot sisältävä liukulukulista.</param>
 119. /// <param name="haettava">Haettava mittaustieto.</param>
 120. /// <param name="vali">Kuinka paljon isommat ja pienemmät arvot kelpaavat.</param>
 121. /// <returns>Haetun arvon sijainti tai -1, jos sopivaa srvoa ei löydy.</returns>
 122. static int HaeValilta(List<double> arvot, double haettava, int vali)
 123. {
 124. // TODO: Etsi ensimmäinen arvo, joka osuu halutulle alueelle ja
 125. // palauta sen sijainti.
 126.  
 127.  
 128. }
 129. }
RAW Paste Data