Ledger Nano X - The secure hardware wallet
SHARE
TWEET

Untitled

Cico_Ciciak May 2nd, 2018 (edited) 86 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. Z pohľadu pohlavárov globálnej politiky (tzv. globálny prediktor - GP) je úplne jedno (nepodstatné), či bol tzv. "Národný/nacionálny socializmus" (NS) ľavicový alebo pravicový, stredom alebo niečím úplne iným (pravica a ľavica sú len dve strany tej istej mince), pretože GP sa ním pokúšal presadiť tie isté skryté ciele ako aj pomocou tzv. "Marxizmu" (= imitácia spravodlivej spoločnosti = skutočného komunizmu = spoločnosti skutočných Ľudí žijúcich podľa vlastného svedomia = "Kráľovstva Božieho" na Zemi).
 2. To znamená, že nech by zvíťazila hociktorá z týchto foriem (gro bolo rovnaké - fašistické a fašizmus je proti-Ľudský spoločenský systém, ktorý má za úlohu zabrániť ľuďom stať sa skutočnými Ľuďmi, aby si neosvojili Ľudský typ psychiky; fašizmus je ideologický "vše-žravec"), tak špička globálnej mocenskej pyramídy by dosiahla svoj zámer (podobne ako v prípade "boja" ľavice vs. pravice, pretože ako ľavica tak ani pravica nerieši príčiny problémov, ale nanajvýš iba ich následky).
 3.  
 4. NS aj Marxizmus mal za úlohu demontovať buržoázne-liberálnu ideológiu (resp. liberálny kapitalizmus) na západe ideologickou cestou, aby sa jednak zbrzdil globálny konzum (čím by sa oddialila globálna biosférno-ekologická katastrofa), jednak zmenšilo sociálne napätie vyplývajúce z kapitalistických výrobných vzťahov (čo dosť znižuje stabilitu riadenia ľudského "stáda") a jednak zachovalo tzv. davo-"elitárne" jadro spoločnosti, pretože technologicky vyspelá liberálne kapitalistická spoločnosť má vďaka relatívnej slobode názoru, slobodnému prístupu k informáciám a moderným informačným technológiám potenciál zbúrať informačnú pyramídu (minimálne ju nahlodáva), ktorá zabezpečuje pohlavárom globálnej politiky informačnú prevahu nad prostým davom a tým aj mocenský monopol nad ľudstvom.
 5. "Vše-vidiace oko" to predikovalo dávno predtým, než došlo ku globálnej biosférno-ekologickej kríze, k prehĺbeniu sociálneho napätia v kapitalistických spoločnostiach západu a k vynájdeniu internetu - a preto konali s predstihom.
 6. Našťastie pre nás, tieto plány im nevyšli úplne podľa ich predstáv (viď Lenin, Stalin a skutoční boľševici v ZSSR), a tak po WW2 rozbehli v USA a západnej Európe tzv. neo-marxistický projekt, ktorý mal a má za úlohu demontovať buržoázne-liberálnu ideológiu (resp. liberálny konzumný kapitalizmus) na západe cestou mravne-etickej dekadencie, genetickej degenerácie a nahradenia nositeľov západnej kultúry.
 7. Čo sa týka tzv. scenára európskeho kalifátu (ktorý má v Európe dva možné vyústenia: 1. islamská revolúcia, alebo 2. nacizmus), tak GP si v súvislosti s ním zobral určitý timeout.
 8.  
 9. Toľko v skratke.
 10. Na vec som sa pozrel z pohľadu globálnej politiky, pretože niektoré veci sa bez toho nedajú správne pochopiť (resp. nie je možné dostať sa k ich podstate).
 11. Dôležité je tiež rozlišovať boľševikov od trockistov (resp. boľševizmus od trockizmu):
 12. http://cicociciak.blogspot.sk/2015/07/pozor-na-trockistovmarxistov.html
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
Top