datafile

Đợi thêm một chút Đợi thêm một chút - Thịnh T.O.P | HoatHinh.tv | 5ZYfXsk2isSo

Oct 21st, 2021
782
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. Lời bài hát Đợi thêm một chút  Đợi thêm một chút - Thịnh T.O.P  | HoatHinh.tv | 5ZYfXsk2isSo Lyrics up by vnflix.com Đợi thêm một chút,cho bình minh ghé qua
 2. Đợi thêm chút nữa để mưa chiều tan ra
 3. Ngày dài trôi qua lê thê mệt nhoài
 4. Đợi thêm chút thôi cho tình yêu ở lại
 5. Đợi anh thêm nhé,không còn dài nữa đâu
 6. Trời tạnh cơn mưa anh sẽ đến bên em
 7. Ngày đẹp và hoa anh sẽ mang về
 8. Đợi anh em nhé người ơi không còn dài nữa đâu
 9.  
 10. Đợi thêm một chút thôi mà
 11. Đợi anh một phút thôi người
 12. Đợi thêm một giây nữa thôi anh sẽ quay về
 13. Đợi thêm một chút thôi,đợi thêm 1 phút nữa thôi
 14. Đừng đi nhé em người ơi đừng đi
 15. Chạy trong tiếng mưa anh sẽ gặp em
 16. Người đừng đi nhé...đợi thêm chút nữa
 17.  
 18. [Lời 2]
 19. Đợi anh thêm nhé,không còn dài nữa đâu
 20. Trời tạnh cơn mưa,anh sẽ đến bên em
 21. Ngày đẹp và hoa anh sẽ mang về
 22. Đợi anh em nhé người ơi
 23. Không còn dài nữa đâu
 24.  
 25.  
 26. Đợi anh một chút thôi mà
 27. Đợi anh một phút thôi người
 28. Đợi thêm một giây nữa thôi anh đang quay về
 29. Đợi thêm một chút thôi,đợi thêm 1 phút nữa thôi
 30. Đừng đi nhé em người ơi đừng đi
 31. Chạy trong tiếng mưa anh sẽ gặp em...hỡi em
 32.  
 33. [Coda]
 34. Không còn những tháng năm phải chờ đợi
 35. Khi bình minh đến anh sẽ trở về
 36. Mình bên nhau mãi mãi
 37.  
 38. Đợi thêm một chút thôi mà
 39. Đợi anh một phút người hỡi
 40. Đợi thêm một giây nữa thôi anh đang quay về
 41. Đợi thêm một chút thôi
 42. Đợi thêm một phút nữa thôi
 43. Đừng đi nhé em người ơi đừng đi
 44. Chạy trong tiếng mưa anh sẽ gặp em hỡi em....
 45. Đừng đi nhé em người ơi đừng đi
 46. Chạy trong tiếng mưa anh sẽ gặp em
 47. Đừng đi nhé em !
RAW Paste Data