Kribo

Artsdatabase-2-søk-NN

Mar 31st, 2021
384
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. resultat = []
 2. linjenummer = 0
 3. funn=[]
 4. sok = [0]
 5. hovudfarge = input("Velg hovudfarge(skriv talet).\n1:Grå\n2:Gul\n3:Kvit\n4:Svart\n5:Blå\n6:Brun\n7:Grøn\n8:Raud\n9:Veit ikkje\n")
 6. if hovudfarge == "1":
 7.     sok.append("Grå")
 8. elif hovudfarge == "2":
 9.     sok.append("Gul")
 10. elif hovudfarge == "3":
 11.     sok.append("Kvit")
 12. elif hovudfarge == "4":
 13.     sok.append("Svart")
 14. elif hovudfarge == "5":
 15.     sok.append("Blå")
 16. elif hovudfarge == "6":
 17.     sok.append("Brun")
 18. elif hovudfarge == "7":
 19.     sok.append("Grøn")
 20. elif hovudfarge == "8":
 21.     sok.append("Raud")
 22. elif hovudfarge == "9":
 23.     sok.append("Uvisst")
 24.    
 25. brystfarge = input("Vel brystfarge.\n1:Raud\n2:Gul\n3:Kvit\n4:Svart\n5:Grå\n6:Gul og svart\n7:Brun\n8:Veit ikkje\n")
 26. if brystfarge == "1":
 27.     sok.append("Raud")
 28. elif brystfarge == "2":
 29.     sok.append("Gul")
 30. elif brystfarge == "3":
 31.     sok.append("Kvit")
 32. elif brystfarge == "4":
 33.     sok.append("Svart")
 34. elif brystfarge == "5":
 35.     sok.append("Grå")
 36. elif brystfarge == "6":
 37.     sok.append("Gul og svart")
 38. elif brystfarge == "7":
 39.     sok.append("Brun")
 40. elif brystfarge == "8":
 41.     sok.append("Uvisst")
 42.  
 43.  
 44. nebbform = input("Vel nebbform.\n1:Spiss\n2:Butt\n3:Lang\n4:Veit ikkje\n")
 45. if nebbform == "1":
 46.     sok.append("Spiss")
 47. elif nebbform == "2":
 48.     sok.append("Butt")
 49. elif nebbform == "3":
 50.     sok.append("Lang")
 51. elif nebbform == "4":
 52.     sok.append("Uvisst")
 53.  
 54. nebbfarge = input("Vel nebbfarge.\n1:Raud\n2:Gul\n3:Oransje\n4:Grå\n5:Svart\n6:Veit ikkje\n")
 55. if nebbfarge == "1":
 56.     sok.append("Raud")
 57. elif nebbfarge == "2":
 58.     sok.append("Gul")
 59. elif nebbfarge == "3":
 60.     sok.append("Oransje")
 61. elif nebbfarge == "4":
 62.     sok.append("Grå")
 63. elif nebbfarge == "5":
 64.     sok.append("Svart")
 65. elif nebbfarge == "6":
 66.     sok.append("Uvisst")
 67.  
 68. with open("c:\Artar\Fuglar.txt","r") as f:
 69.     for line in f:
 70.         linjenummer += 1
 71.         art = line.split(",")
 72.         strip = art[-1].rstrip("\n")    #Fjernar linjeskiftkommandoen frå teksten
 73.         art[-1] = strip
 74.         score = 0
 75.         for i in range(len(sok)):
 76.             if art[i] == sok [i]:
 77.                 score += 1
 78.         if score >= 3:                  #Dersom fleire enn dette talet kriterium stemmer, vil arten bli lagd til i funna
 79.             funn.append(art[0])
 80.  
 81. print("\nFuglane som passar til dine kriterium, er:")
 82. for i in range(len(funn)):    
 83.     print(funn[i])
RAW Paste Data