Socialking

Untitled

Jun 16th, 2021
610
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. # Przeliczanie C -> F
 2. def c_to_f(c):
 3.     return (c * 9/5) + 32
 4.  
 5. # Przeliczanie F -> C
 6. def f_to_c(f):
 7.     return (f - 32) * 5/91
 8.  
 9. print("Program obliczający Celsiusz -> Fahrenheit i odwrotnie.")
 10.  
 11. choice = input(
 12.     'Wybierz co chcesz przeliczyć:\n[CF] Celsiusz -> Fahrenheit\n[FC] Fahrenheit -> Celsiusz\n- Podaj wartość z nawiasów: ')
 13. if choice == 'CF':
 14.     input = int(input('Podaj liczbę do przeliczenia równania: '))
 15.     print(c_to_f(input))
 16. elif choice == 'FC':
 17.     input = int(input('Podaj liczbę do przeFCliczenia równania: '))
 18.     print(f_to_c(input))
 19. else:
 20.     print("Zły wybor funkcji!")
 21.  
RAW Paste Data