kubawozniak077

Zadania Pętle

Dec 3rd, 2021 (edited)
594
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. //  Jakub Woźniak 4aTI/2
 2.  
 3. //  Funkcja pobiera od użytkownika liczbę zmiennoprzecinkową. Będzie wykonywana tak długo, aż otrzyma poprawną wartość.
 4. //  W parametrze callback można podać funkcję, która zwraca true dla poprawnej wartości.
 5. function dialogFloat(text, callback) {
 6.     let val = parseFloat(prompt(text));
 7.     const res = val !== null && !isNaN(val) && (callback ? callback(val) : true);
 8.     if (!res) {
 9.         console.warn(val !== null ? 'Niewłaściwa wartość' : 'Nie wprowadzono informacji');
 10.         val = dialogFloat(text, callback);
 11.     }
 12.     return val;
 13. }
 14.  
 15. const zadania = [
 16.     () => { //  Zadanie 1
 17.        
 18.         function silnia(n) {
 19.             if(n > 0)
 20.                 return n * silnia(n-1);
 21.             return 1
 22.         }
 23.         const n = dialogFloat('Podaj liczbę', a => a >= 0);
 24.         console.log(`${n}! = ${silnia(n)}`);
 25.  
 26.     }, () => { //  Zadanie 2
 27.  
 28.         for(let i = 12; i < 99; i += 4)
 29.             console.log(i);
 30.  
 31.     }, () => { //  Zadanie 3
 32.  
 33.         const step = dialogFloat('Podaj krok', a => Number.isInteger(a) && a > 0 && a < 200);
 34.         let out = '';
 35.         for (let i = 0; i <= 200; i += step)
 36.             out += `${i} `;
 37.         console.log(out);
 38.  
 39.     }, () => { //  Zadanie 4
 40.  
 41.         let sum = 0;
 42.         for (let i = 0; i < 5; i++)
 43.             sum += dialogFloat(`Podaj liczbę ${'ABCDE'[i]}`);
 44.         console.log(sum);
 45.  
 46.     }, () => { //  Zadanie 5
 47.  
 48.         let input;
 49.         const arr = [];
 50.         while (input !== 0)
 51.             arr.push(input = dialogFloat('Podaj liczbę', a => Number.isInteger(a)));
 52.         console.log(`Wartość minimalna: ${Math.min(...arr)}\nMaksymalna: ${Math.max(...arr)}`);
 53.  
 54.     }, () => { //  Zadanie 6
 55.  
 56.         function sum(arr) {
 57.             let s = 0;
 58.             for (const n of arr)
 59.                 s += n;
 60.             return s;
 61.         }
 62.  
 63.         const arr = [];
 64.         while (sum(arr) <= 50)
 65.             arr.push(input = dialogFloat('Podaj liczbę'));
 66.  
 67.     }, () => { //  Zadanie 7
 68.  
 69.         let sum = 0;
 70.         let d = 2;
 71.         for (let i = 0; i < 30; i++) {
 72.             sum += d;
 73.             d *= 2;
 74.         }
 75.         console.log(`Syn zaoszczędził ${sum}zł`);
 76.  
 77.     }, () => { //  Zadanie 8
 78.  
 79.         let sum = 0;
 80.         let d = 10;
 81.         while (d > 0) {
 82.             sum += d * d;
 83.             d -= 1;
 84.         }
 85.         console.log(`W piramidzie jest ${sum} cegieł`);
 86.  
 87.     }
 88. ];
 89.  
 90. //  Funkcja służąca do łatwego wywoływania zadania z konsoli
 91. function ex(n) {
 92.     zadania[n - 1]();
 93. }
 94.  
 95. //  Tworzenie przycisku dla każdego zadania. Po kliknięciu go, zostaje wywołane odpowiednie zadanie
 96. for (const [i, z] of zadania.entries()) {
 97.     const btn = document.createElement('button');
 98.     btn.innerText = (i + 1).toString();
 99.     btn.addEventListener('click', () => z());
 100.     document.body.appendChild(btn);
 101. }
RAW Paste Data