SHARE
TWEET

Untitled

a guest Aug 13th, 2019 196 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. Rezultat naprawy Farbar Recovery Scan Tool (x64) Wersja: 10-08-2019
 2. Uruchomiony przez Marcin (13-08-2019 08:17:42) Run:1
 3. Uruchomiony z C:\Users\Marcin\Desktop
 4. Załadowane profile: Marcin (Dostępne profile: Marcin & Karolina)
 5. Tryb startu: Normal
 6. ==============================================
 7.  
 8. fixlist - zawartość:
 9. *****************
 10. CloseProcesses:
 11. CreateRestorePoint:
 12. EmptyTemp:
 13. File: C:\WINDOWS\system32\winlogui.exe
 14. File: C:\WINDOWS\system32\winscomrssrv.dll
 15. HKLM\...\Run: [winlogui] => C:\WINDOWS\system32\winlogui.exe [1803776 2019-08-10] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
 16. HKLM Group Policy restriction on software: %systemroot%\system32\mrt.exe <==== UWAGA
 17. HKLM\...\Policies\Explorer: [HideSCAHealth] 1
 18. HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows Defender: Ograniczenia <==== UWAGA
 19. FF HKLM\SOFTWARE\Policies\Mozilla\Firefox: Ograniczenia <==== UWAGA
 20. Task: {5BD7E63F-1980-4D10-B218-9B8106735019} - System32\Tasks\Microsoft\Windows\WDI\SrvHost => rundll32.exe winscomrssrv.dll,SrvMainHost <==== UWAGA
 21. Task: {B4C99925-6BC6-4C5D-BCBB-DCC91029CFF5} - System32\Tasks\Microsoft\Windows\Application Experience\StartupCheckLibrary => rundll32.exe StartupCheckLibrary.dll,DllMainRunLibrary <==== UWAGA
 22. Task: {B88AEFD9-A77A-4073-A737-B1F5A48DBF6A} - \Microsoft\Windows\UNP\RunCampaignManager -> Brak pliku <==== UWAGA
 23. Tcpip\..\Interfaces\{0aeb7166-ad19-4683-afcc-13b7292b2d1e}: [DhcpNameServer] 18.0.0.16
 24. Tcpip\..\Interfaces\{8d8f8b38-19a6-4c1d-b6a1-ffe4ddff1394}: [DhcpNameServer] 192.168.0.1
 25. Tcpip\..\Interfaces\{a89ec9f5-0b4e-471b-b321-c542289f4306}: [DhcpNameServer] 62.179.1.60 62.179.1.61
 26. HKU\S-1-5-21-500368970-1834146181-1652261733-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = hxxp://www.wp.pl/?dp2=20161031
 27. HKU\S-1-5-21-500368970-1834146181-1652261733-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = hxxp://dell15.msn.com/?pc=DCTE
 28. CHR HKLM\...\Chrome\Extension: [fheoggkfdfchfphceeifdbepaooicaho] - C:\Program Files (x86)\McAfee\SiteAdvisor\McChPlg.crx <nie znaleziono>
 29. CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [fheoggkfdfchfphceeifdbepaooicaho] - C:\Program Files (x86)\McAfee\SiteAdvisor\McChPlg.crx <nie znaleziono>
 30. S3 aswbIDSAgent; "C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswidsagent.exe" [X]
 31. S2 avast! Antivirus; "C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe" [X]
 32. 2019-08-10 13:55 - 2019-08-10 13:55 - 000000024 _____ C:\WINDOWS\system32\WinUpdates105.dat
 33. 2019-08-10 13:54 - 2015-10-20 14:58 - 000019758 _____ C:\WINDOWS\system32\results.xml
 34. C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Avast Free Antivirus.lnk
 35. C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Driver Booster 3\Dezinstalacja aplikacji Driver Booster 3.lnk
 36. ShellIconOverlayIdentifiers: [00asw] -> {472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24} =>  -> Brak pliku
 37. ShellIconOverlayIdentifiers: [00avast] -> {472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24} =>  -> Brak pliku
 38. ContextMenuHandlers1: [avast] -> {472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24} =>  -> Brak pliku
 39. ContextMenuHandlers3: [00asw] -> {472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24} =>  -> Brak pliku
 40. ContextMenuHandlers5: [igfxcui] -> {3AB1675A-CCFF-11D2-8B20-00A0C93CB1F4} =>  -> Brak pliku
 41. ContextMenuHandlers6: [avast] -> {472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24} =>  -> Brak pliku
 42. RemoveProxy:
 43.  
 44. *****************
 45.  
 46. Procesy zostały pomyślnie zamknięte.
 47. Błąd: (0) Nie udało się utworzyć punktu przywracania.
 48.  
 49. ========================= File: C:\WINDOWS\system32\winlogui.exe ========================
 50.  
 51. "C:\WINDOWS\system32\winlogui.exe" => nie znaleziono
 52. ====== Koniec  File: ======
 53.  
 54.  
 55. ========================= File: C:\WINDOWS\system32\winscomrssrv.dll ========================
 56.  
 57. C:\WINDOWS\system32\winscomrssrv.dll
 58. Brak podpisu cyfrowego
 59. MD5: DA2E5915DF30AD2D543B65E09590829E
 60. Data utworzenia i modyfikacji: 2019-08-10 13:55 - 2019-08-10 13:55
 61. Rozmiar: 001931264
 62. Atrybuty: ----A
 63. Firma: Microsoft Corporation
 64. Wewnętrzna nazwa:
 65. Oryginalna nazwa: winscomrssrv.dll
 66. Produkt: Microsoft® Windows® Operating System
 67. Opis: winscomrssrv
 68. Plik Wersja: 10.0.16299.15
 69. Produkt Wersja: 10.0.16299.15
 70. Prawa autorskie: © Microsoft Corporation. All rights reserved.
 71. VirusTotal: https://www.virustotal.com/file/2a2adf308ebea5b0cc4b8cff6c706c902965899751a40a3a8dd781b0b549148b/analysis/1565453509/
 72.  
 73. ====== Koniec  File: ======
 74.  
 75. "HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\\winlogui" => nie znaleziono
 76. HKLM Group Policy restriction on software: %systemroot%\system32\mrt.exe <==== UWAGA => pomyślnie przywrócono
 77. "HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\\HideSCAHealth" => pomyślnie usunięto
 78. HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows Defender => pomyślnie usunięto
 79. HKLM\SOFTWARE\Policies\Mozilla => pomyślnie usunięto
 80. "HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Logon\{5BD7E63F-1980-4D10-B218-9B8106735019}" => pomyślnie usunięto
 81. "HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Tasks\{5BD7E63F-1980-4D10-B218-9B8106735019}" => pomyślnie usunięto
 82. C:\WINDOWS\System32\Tasks\Microsoft\Windows\WDI\SrvHost => pomyślnie przeniesiono
 83. "HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Tree\Microsoft\Windows\WDI\SrvHost" => pomyślnie usunięto
 84. "HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Logon\{B4C99925-6BC6-4C5D-BCBB-DCC91029CFF5}" => pomyślnie usunięto
 85. "HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Tasks\{B4C99925-6BC6-4C5D-BCBB-DCC91029CFF5}" => pomyślnie usunięto
 86. C:\WINDOWS\System32\Tasks\Microsoft\Windows\Application Experience\StartupCheckLibrary => pomyślnie przeniesiono
 87. "HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Tree\Microsoft\Windows\Application Experience\StartupCheckLibrary" => pomyślnie usunięto
 88. HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Plain\{B88AEFD9-A77A-4073-A737-B1F5A48DBF6A} => pomyślnie usunięto
 89. HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Tasks\{B88AEFD9-A77A-4073-A737-B1F5A48DBF6A} => pomyślnie usunięto
 90. "HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Tree\Microsoft\Windows\UNP\RunCampaignManager" => nie znaleziono
 91. "HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{0aeb7166-ad19-4683-afcc-13b7292b2d1e}\\DhcpNameServer" => pomyślnie usunięto
 92. "HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{8d8f8b38-19a6-4c1d-b6a1-ffe4ddff1394}\\DhcpNameServer" => pomyślnie usunięto
 93. "HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{a89ec9f5-0b4e-471b-b321-c542289f4306}\\DhcpNameServer" => pomyślnie usunięto
 94. HKU\S-1-5-21-500368970-1834146181-1652261733-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\\Start Page => Wartość pomyślnie przywrócono
 95. HKU\S-1-5-21-500368970-1834146181-1652261733-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\\Default_Page_URL => Wartość pomyślnie przywrócono
 96. HKLM\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions\fheoggkfdfchfphceeifdbepaooicaho => pomyślnie usunięto
 97. HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Google\Chrome\Extensions\fheoggkfdfchfphceeifdbepaooicaho => pomyślnie usunięto
 98. HKLM\System\CurrentControlSet\Services\aswbIDSAgent => niepowodzenie przy usuwaniu, klucz może być zabezpieczony
 99. avast! Antivirus => Nie można zatrzymać usługi.
 100. HKLM\System\CurrentControlSet\Services\avast! Antivirus => niepowodzenie przy usuwaniu, klucz może być zabezpieczony
 101. C:\WINDOWS\system32\WinUpdates105.dat => pomyślnie przeniesiono
 102. C:\WINDOWS\system32\results.xml => pomyślnie przeniesiono
 103. C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Avast Free Antivirus.lnk => pomyślnie przeniesiono
 104. "C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Driver Booster 3\Dezinstalacja aplikacji Driver Booster 3.lnk" => nie znaleziono
 105. HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellIconOverlayIdentifiers\00asw => pomyślnie usunięto
 106. HKLM\Software\Classes\CLSID\{472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24} => pomyślnie usunięto
 107. HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellIconOverlayIdentifiers\00avast => pomyślnie usunięto
 108. HKLM\Software\Classes\CLSID\{472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24} => nie znaleziono
 109. HKLM\Software\Classes\*\ShellEx\ContextMenuHandlers\avast => pomyślnie usunięto
 110. HKLM\Software\Classes\CLSID\{472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24} => nie znaleziono
 111. HKLM\Software\Classes\AllFileSystemObjects\ShellEx\ContextMenuHandlers\00asw => pomyślnie usunięto
 112. HKLM\Software\Classes\CLSID\{472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24} => nie znaleziono
 113. HKLM\Software\Classes\Directory\Background\ShellEx\ContextMenuHandlers\igfxcui => pomyślnie usunięto
 114. HKLM\Software\Classes\CLSID\{3AB1675A-CCFF-11D2-8B20-00A0C93CB1F4} => nie znaleziono
 115. HKLM\Software\Classes\Folder\ShellEx\ContextMenuHandlers\avast => pomyślnie usunięto
 116. HKLM\Software\Classes\CLSID\{472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24} => nie znaleziono
 117.  
 118. ========= RemoveProxy: =========
 119.  
 120. "HKU\.DEFAULT\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Connections\\DefaultConnectionSettings" => pomyślnie usunięto
 121. "HKU\.DEFAULT\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Connections\\SavedLegacySettings" => pomyślnie usunięto
 122. "HKU\S-1-5-21-500368970-1834146181-1652261733-1001\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Connections\\DefaultConnectionSettings" => pomyślnie usunięto
 123. "HKU\S-1-5-21-500368970-1834146181-1652261733-1001\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Connections\\SavedLegacySettings" => pomyślnie usunięto
 124.  
 125.  
 126. ========= Koniec  RemoveProxy: =========
 127.  
 128.  
 129. =========== EmptyTemp: ==========
 130.  
 131. BITS transfer queue => 9199616 B
 132. DOMStore, IE Recovery, AppCache, Feeds Cache, Thumbcache, IconCache => 19035907 B
 133. Java, Flash, Steam htmlcache => 156416192 B
 134. Windows/system/drivers => 1584095 B
 135. Edge => 34816 B
 136. Chrome => 0 B
 137. Firefox => 38397512 B
 138. Opera => 0 B
 139.  
 140. Temp, IE cache, history, cookies, recent:
 141. Default => 6656 B
 142. Users => 0 B
 143. ProgramData => 0 B
 144. Public => 0 B
 145. systemprofile => 0 B
 146. systemprofile32 => 0 B
 147. LocalService => 3806 B
 148. LocalService => 0 B
 149. NetworkService => 0 B
 150. NetworkService => 0 B
 151. Marcin => 1161712 B
 152. Karolina => 772235 B
 153.  
 154. RecycleBin => 0 B
 155. EmptyTemp: => 216.1 MB danych tymczasowych Usunięto.
 156.  
 157. ================================
 158.  
 159. Rezultat przenoszenia plików przy restarcie (Tryb startu: Normal) (Data i godzina: 13-08-2019 08:18:53)
 160.  
 161.  
 162. Rezultat usuwania kluczy przy restarcie:
 163.  
 164. HKLM\System\CurrentControlSet\Services\aswbIDSAgent => niepowodzenie przy usuwaniu, klucz może być zabezpieczony
 165. HKLM\System\CurrentControlSet\Services\avast! Antivirus => niepowodzenie przy usuwaniu, klucz może być zabezpieczony
 166.  
 167. ==== Koniec  Fixlog 08:18:53 ====
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top