Guest User

Untitled

a guest
Dec 12th, 2019
84
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. z jakimi problemami metodyka eulera - konkatenacja MATRYCE, rotacka GIMBAL -blokada, interpolacja z matrycami
 2. - konkatenacja - trochę problematyczna z matrycami
 3. - rotacja - przegub cardana(gimbal) problem z blokada
 4. - interpolacja - nie, z matrycami
 5.  
 6. quaternion
 7.  
 8. Wgląd Hamiltona: możliwe mnożenie z 3 wyimaginowanych wartości
 9. i^2 = j^2 = k^2 = ijk = −1
 10.  
 11. Są rozszerzone liczby zespolone w 4D:
 12. a + bi -> w + xi + yj + zk
 13.  
 14. Quaternions extend Complex Numbers:
 15. a + bi -> w + xi + 0j + 0k = w + xi
 16.  
 17. - a + b*i +c*j + d*k (a,b,c,d liczby, i,j,k -> fundamentalne jednostki kwarterionu)
 18.  
 19. przesuniecie vectora
 20. - v1 na v2
 21. - potrzebujemy osi r, kąta θ
 22.  
 23. θ = acos(v1*v2) (v1 i v2 z ^ nad v)
 24. r = v1xv2
 25.  
 26. unit complex number
 27. - cosθ + isinθ
 28. - unit complex number to rotacje
 29.  
 30. do czego liczb zespolonych
 31. - przemnożenie liczby zespolonej przez unit complex number daje 2d rotację
 32. - (x + yi)(cosθ + isinθ) = (xcosθ - ysinθ) + i(xsinθ + ycosθ)
 33.  
 34. podane, co z tego będzie
 35. q = (w, v) = (cos(θ/2), sin(θ/2)n)
 36. q^-1 = (w, v)^-1 = (cos(-θ/2), sin(-θ/2)n)
 37. (w, v)^-1 = (cos(θ/2), -sin(θ/2)n)
 38. (w, v)^-1 = (w, -v)
RAW Paste Data