daily pastebin goal
16%
SHARE
TWEET

Untitled

a guest Oct 21st, 2018 69 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. public class MyClass {
 2.    
 3.     public static void main(String args[]) {
 4.        
 5.         // Sukuriame 10-ties teigiamų ir neigiamų skaičių masyvą.
 6.         int[] skaiciai = {1,-5,66,-7,-9,10000,1005,3,4,222};
 7.        
 8.         // suskaičiuojame nelyginių skaičių sumą (visus nelyginius sudedame)
 9.         int nelyginiuSuma = nelyginiuSuma(skaiciai);
 10.        
 11.         // suskaičiuojame kiek nelyginių skaičių (narių) turime deklaruotame masyve
 12.         int nelyginiuKiekis = nelyginiuKiekis(skaiciai);
 13.        
 14.         // padalinę nelyginių sumą iš kiekio gauname vidurkį
 15.         double vidurkis = skaiciuotiVidurki(nelyginiuSuma, nelyginiuKiekis);
 16.        
 17.         // išspausdiname suskaičiuotą vidurkį
 18.         System.out.println(vidurkis);
 19.        
 20.         // spausdiname masyvą prieš pakeitimus
 21.         spausdintiMasyva(skaiciai);
 22.        
 23.         // priskiriame 0 (nulį) vietoje mažiausio masyvo nario
 24.         skaiciai[iMin(skaiciai)] = 0;
 25.        
 26.         // priskiriame 0 (nulį) vietoje didžiausio masyvo nario
 27.         skaiciai[iMax(skaiciai)] = 0;
 28.        
 29.         // spausdiname masyvą po pakeitimų
 30.         spausdintiMasyva(skaiciai);
 31.     }
 32.    
 33.     /******************************/
 34.     /* VISOS PAGALBINĖS FUNKCIJOS */
 35.     /******************************/
 36.    
 37.     // funkcija vidurkiui suskaičiuoti
 38.     static double skaiciuotiVidurki(int suma, int kiekis){
 39.         double vidurkis = suma / kiekis;
 40.         return vidurkis;
 41.     }
 42.    
 43.     // funkcija sumai suskaičiuoti, funkcija priima skaičių masyvą
 44.     // ir pati patiktina ar skaičius yra nelyginis.
 45.     static int nelyginiuSuma(int[] skaiciai){
 46.        
 47.         // inicializuojame kintamąjį prie kurio
 48.         // vis pridėsime nelyginį skaičių
 49.         int nelyginiuSuma = 0;
 50.        
 51.         // suksime ciklą tol, kol pereisime visus narius
 52.         // skaiciai.length == 10, todėl naudojame "<", o ne "<="
 53.         for(int i = 0; i < skaiciai.length; ++i){
 54.             if(skaiciai[i] % 2 != 0){ // nelyginis
 55.                 nelyginiuSuma = nelyginiuSuma + skaiciai[i];
 56.             }
 57.         }
 58.        
 59.         return nelyginiuSuma;
 60.     }
 61.    
 62.     // funkcija kiekiui
 63.     static int nelyginiuKiekis(int[] skaiciai){
 64.        
 65.         int nelyginiuKiekis = 0;
 66.        
 67.         // suksime ciklą tol, kol pereisime visus narius
 68.         // skaiciai.length == 10, todėl naudojame "<", o ne "<="
 69.         for(int i = 0; i < skaiciai.length; ++i){
 70.             if(skaiciai[i] % 2 != 0){ // nelyginis
 71.                 nelyginiuKiekis++;
 72.             }
 73.         }
 74.        
 75.         return nelyginiuKiekis;
 76.     }
 77.    
 78.     // funkcija randanti kuris masyvo indeksas (narys)
 79.     // turi pačia mažiausią reikšmę - imin
 80.     static int iMin(int[] skaiciai){
 81.         // 1 | -5 | 66 | -7, -9, 10000, 1005, 3, 4, 222 <-- reikšmės
 82.         // 0 |  1 |  2 | ....                           <-- indeksai
 83.         // ^__ minimumoPozicija
 84.         int minimumoPozicija = 0;
 85.        
 86.         // 1-mas apsisukimas: i = 1, length = 10, 1 < 10 -- TRUE
 87.         // 2-as  apsisukimas: i = 2, length = 10, 2 < 10 -- TRUE
 88.         // 3-ias apsisukimas: i = 3, length = 10, 3 < 10 -- TRUE
 89.         for(int i = 1; i < skaiciai.length; ++i){
 90.             // 1-mas apsisukimas: if(skaiciai[1] < skaiciai[0]) --> if(-5 <  1) --> TRUE
 91.             // 2-as  apsisukimas: if(skaiciai[2] < skaiciai[1]) --> if(66 < -5) --> FALSE
 92.             // 3-ias apsisukimas: if(skaiciai[3] < skaiciai[1]) --> if(-7 < -5) --> TRUE
 93.             if(skaiciai[i] < skaiciai[minimumoPozicija]){
 94.                
 95.                 // 1-mas apsisukimas: minimumoPozicija taps 1
 96.                 // 1 | -5 | 66 | -7 | -9 | 10000, 1005, 3, 4, 222 <-- reikšmės
 97.                 // 0 |  1 |  2 |  3 |  4 |                        <-- indeksai
 98.                 //      ^__ minimumoPozicija
 99.                
 100.                 // 3-ias apsisukimas: minimumoPozicija taps 3
 101.                 // 1 | -5 | 66 | -7 | -9 | 10000, 1005, 3, 4, 222 <-- reikšmės
 102.                 // 0 |  1 |  2 |  3 |  4 |                        <-- indeksai
 103.                 //                ^__ minimumoPozicija
 104.                 minimumoPozicija = i; // įsimename naujojo minimo poziciją
 105.             }
 106.         }
 107.         return minimumoPozicija;
 108.     }
 109.    
 110.     // funkcija randanti kuris masyvo indeksas (narys)
 111.     // turi pačia didžiausią reikšmę - imax
 112.     static int iMax(int[] skaiciai){
 113.        
 114.         int maksimumoPozicija = 0;
 115.        
 116.         for(int i = 1; i < skaiciai.length; ++i){
 117.             if(skaiciai[i] > skaiciai[maksimumoPozicija]){
 118.                 maksimumoPozicija = i;
 119.             }
 120.         }
 121.         return maksimumoPozicija;
 122.     }
 123.    
 124.     // funkcija spausdinti masyvą.
 125.     // Ją panaudojame masyvo spausdinimui
 126.     // prieš ir po pakeitimų. Masyvo nariai
 127.     // atskiriami tarpu (" ").
 128.     static void spausdintiMasyva(int[] skaiciai){
 129.        
 130.         for(int i = 0; i < skaiciai.length; ++i){
 131.             System.out.print(skaiciai[i] + " ");
 132.         }
 133.        
 134.         System.out.println();
 135.     }
 136. }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top