SHARE
TWEET

Untitled

a guest Dec 14th, 2018 56 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. # One-linery
 2.  
 3. ## pliki
 4.  
 5. ### /etc
 6.  
 7. 0. Ile jest osób w `/etc/passwd` o nazwisku Nowak?
 8.  
 9.     ```bash
 10.      cat /etc/passwd | awk -F: '{print $5}' | grep -i 'nowak' | wc -l
 11.     ```
 12.  
 13. 0. Jaki jest najmniejszy numer grupy w systemie
 14.  
 15.     ```bash
 16.      cat /etc/group | awk -F: '{print $3}' | sort -n | head -1
 17.     ```
 18.  
 19. 0. Jaki jest największy numer grupy w systemie
 20.  
 21.     ```bash
 22.      cat /etc/group | awk -F: '{print $3}' | sort -nr | head -1
 23.     ```
 24.  
 25. 0. Podać ilość użytkowników o UID < 1000
 26.  
 27.     ```bash
 28.      cat /etc/passwd | awk -F: '{if($3 < 1000) print "cokolwiek"}' | wc -l
 29.     ```
 30.  
 31. 0. Ile jest w systemie grup, które są grupą podstawową dla co najmniej jednego użytkownika?
 32.  
 33.     ```bash
 34.      cat /etc/passwd | awk -F: '{print $4}' | sort | uniq | wc -l
 35.     ```
 36.  
 37. 0. Ile jest w systemie grup, które nie są grupą podstawową dla co najmniej jednego użytkownika?
 38.  
 39.     ```bash
 40.      echo $((`cat /etc/group | wc -l` - `cat /etc/passwd | awk -F: '{print $4}' | sort -n | uniq | wc -l`))
 41.     ```
 42.  
 43. 0. Ile grup w systemie nie jest grupami dodatkowymi dla żadnego użytkownika?
 44.  
 45.     ```bash
 46.      cat /etc/group | awk -F : '{print $4}' | grep ^$ | wc -l
 47.     ```
 48.  
 49. 0. Numer grupy podstawowej największej liczby użytkowników
 50.  
 51.     ```bash
 52.      cat /etc/passwd | awk -F: '{ print $4 }' | sort -n | uniq -c | sort -nr | head -1 | awk '{ print $2 }'
 53.     ```
 54.  
 55. 0. Użytkownik o największym UID (wypisać to UID)
 56.  
 57.     ```bash
 58.      cat /etc/passwd | awk -F: '{ print $3 }' | sort -nr | head -
 59.     ```
 60.  
 61. 0. Użytkownicy, których nazwa składa się z dokładnie 8 znaków.
 62.  
 63.     ```bash
 64.      grep -cE -e '^[^:]{8}:' /etc/passwd
 65.     ```
 66.  
 67. 0. Zakładając, że w odpowiedniej kolumnie odpowiedniego pliku jest zdefiniowane imię i nazwisko użytkownika, znajdź ile jest osób o nazwisku Kowalski.
 68.  
 69.     ```bash
 70.      cat /etc/passwd | awk -F: '{print $5}' | grep -i kowalski | wc -l
 71.     ```
 72.  
 73. 0. Podaj liczbę lokalnych użytkowników którzy nie mogą się zalogować (/sbin/nologin jako shell)
 74.  
 75.     ```bash
 76.      cat /etc/passwd | awk -F: '{if($7=="/usr/sbin/nologin") print $7}' | wc -l
 77.     ```
 78.  
 79. 0. Podaj liczbę grup w systemie
 80.  
 81.     ```bash
 82.      cat /etc/group | awk -F '{print $3}' | wc -l
 83.     ```
 84.  
 85. 0. Podać grupę o najwyższym numerze, która jest grupą podstawową dla przynajmniej jednego użytkownika
 86.  
 87.     ```bash
 88.      cat /etc/passwd | awk -F '{print $3}' | sort -n | uniq | sort -nr | head -1
 89.     ```
 90.  
 91. ### inne
 92.  
 93. 0. Podaj nazwę pliku w katalogu domowym o największym rozmiarze
 94.  
 95.     ```bash
 96.     ls -al ~ | grep '^-' | awk '{print $5,$9}' | sort -n | tail -n1 | awk '{print $2}'
 97.     ```
 98.  
 99. 0. Podaj nazwę pliku w katalogu domowym o największej ilości bloków
 100.  
 101.     ```bash
 102.      ls -als ~ | awk '{print $2,$1,$10}' | grep "^-" | awk '{print $2,$3}' | sort -nr | head -1 | awk '{print $2}'
 103.     ```
 104.  
 105. 0. Podaj ilość katalogów w podanym katalogu (bez katalogów) których nazwa zaczyna się na s
 106.  
 107.     ```bash
 108.      ls -la $KATALOG | grep '^d' | awk '{print $9}' | grep '^s' | wc -l
 109.     ```
 110.  
 111. 0. Podaj polecenie, ktorym zmieni się uprawnienia katalogu `katalog` z `drwsr-xr-x` na `dr-xr-xr-t`
 112.  
 113.     ```bash
 114.      chmod u-ws,o+t katalog # nie próbujcie cwaniakować z octalem, w niektórych implementacjach chmod nie resetuje SUID
 115.     ```
 116.  
 117. 0. Znajdź plik w swoim katalogu domowym, który był najdawniej modyfikowany.
 118.  
 119.     ```bash
 120.      ls -lt ~ | grep '^\-' | tail -1 | awk '{print $9}'
 121.     ```
 122.  
 123. 0. Ile katalogów znajduje się w /usr/include?
 124.  
 125.     ```bash
 126.      find /usr/include -type d | wc -l
 127.     ```
 128.  
 129. 0. Jaki jest inode (iwęzeł) katalogu domowego?
 130.  
 131.     ```bash
 132.      ls -id ~ | awk '{print $1}'
 133.     ```
 134.  
 135. 0. Ile jest plików w /usr/include, wraz z podkatalogami, które mają w nazwie td i których nazwy kończą się na .h?
 136.  
 137.     ```bash
 138.      find /usr/include -type f -name "*td*.h" | wc -l
 139.     ```
 140.  
 141. 0. Ile jest plików w /usr/include (bez podkatalogów), których nazwa składa się z 6 liter, zaczyna się na "m" i kończy na ".h"?
 142.  
 143.     ```bash
 144.      find /usr/include/* -prune -name "m???.h" | wc -l
 145.     ```
 146.  
 147. 0. Ile plików regularnych jest w twoim katalogu domowym (wraz z podkatalogami)?
 148.  
 149.     ```bash
 150.      find ~ -type f | wc -l
 151.     ```
 152.  
 153. 0. Ile jest plików w /usr/include, bez podkatalogów, które zaczynają się na `st` i których nazwy kończą się na `.h`?
 154.  
 155.     ```bash
 156.      find /usr/include -maxdepth 1 -type f | awk -F/ '{print $4}' | grep '^st' | grep '.h$' | wc -l
 157.     ```
 158.  
 159. 0. Ile jest plików w /usr/include, bez podkatalogów, które mają w nazwie td i których nazwy kończą się na .h?
 160.  
 161.     ```bash
 162.      find /usr/include -type f -maxdepth 1 -name "*td*.h" | wc -l
 163.     ```
 164.  
 165. 0. Podaj ile jest plików regularnych w katalogu /usr/include (do końca drzewa, czyli bierzmy pod uwagę pliki w podkatalogach), które mają rozmiar większy niż 12000B.
 166.  
 167.     ```bash
 168.      find /usr/include -type f -exec ls -l {} \; | awk '{ if ($5>12000) print $0}' | wc -l
 169.     ```
 170.  
 171. 0. Znajdź liczbę plików regularnych w /usr/include (bez podkatalogów) które zaczynają sią na m i kończą na .h oraz których rozmiar nie przekracza 12KB.
 172.  
 173.     ```bash
 174.      find /usr/include -maxdepth 1 -type f -name ”m*.h” -execls -l {} \ ; | awk '{if($5<12000) print $9}' | wc -l
 175.     ```
 176.  
 177. 0. Wypisać rozmiar największego pliku z $HOME (łącznie z podkatalogami i plikami ukrytymi).
 178.  
 179.     ```bash
 180.      find ~ -type f -printf "%s \ n" | sort -nr | head -1
 181.     ```
 182.  
 183. 0. Podaj numer i-węzła opisującego /tmp
 184.  
 185.     ```bash
 186.      ls -id /tmp | cut -d" " -f1
 187.     ```
 188.  
 189. 0. Podaj numer i-węzła katalogu domowego
 190.  
 191.     ```bash
 192.      ls -id ~ | cut -d" " -f1
 193.     ```
 194.  
 195. 0. Podać liczbę plików w /usr/bin o wielkości do 1MB
 196.  
 197.     ```bash
 198.      find /usr/bin -size -1M | wc -l
 199.     ```
 200.  
 201. ## procesy
 202.  
 203.  
 204. 0. Pidaj PID procesu zastopowanego, który zużywa najwięcej pamięci wirtualnej
 205.  
 206.     ```bash
 207.      ps -eo s= -o vsz= -o pid= | grep "^[Tt]" | awk '{print $2,$3}' | sort -nr | head -1 | awk '{print $2}'
 208.     ```
 209.  
 210. 0. Podać nazwę użytkownika, który ma najwięcej procesów z zerowym NICE
 211.  
 212.     ```bash
 213.      ps -eo %n%U | awk '{if($1=="0") print $1 " " $2}' | sort | uniq -c | sort -nr | head -1 | awk '{print $3}'
 214.     ```
 215.  
 216. 0. Podać ilość procesów, których rodzicem jest proces o numerze 1
 217.  
 218.     ```bash
 219.      ps -eo %P | sort | awk '{if($1=="1") print $1}' | wc -l
 220.     ```
 221.  
 222. 0. Podać PIDy trzech procesów, które mają najwięcej pamięci wirtualnej
 223.  
 224.     ```bash
 225.      ps -eo %z%p | sort -nr | head -3 | awk '{print $2}'
 226.     ```
 227.  
 228. 0. Napisać, ile razy od początku root zalogowal się do innych terminali (treść niepewna)
 229.  
 230.     ```bash
 231.      last root | head -n-2 | wc -l
 232.     ```
 233.  
 234. 0. Ile jest procesów, których ojcem jest proces o PID 1?
 235.  
 236.     ```bash
 237.      ps -el | awk '{print $5}' | grep ^1$ | wc -l
 238.     ```
 239.  
 240. 0. Znajdź użyszkodnika w systemie, który ma urchomioną największą liczbę procesów
 241.  
 242.     ```bash
 243.      ps aux | tail -n+2 | awk '{print $1}' | sort | uniq -c | sort -nr | head -1 | awk '{print $2}'
 244.     ```
 245.  
 246. 0. Ile procesów w systemie ma parametr NICE większy od zera?
 247.  
 248.     ```bash
 249.      ps -le | tail -n+2 | awk '{if ($8>0) print $0}' | wc -l
 250.     ```
 251.  
 252. 0. Ile jest procesów, które posiadają terminal?
 253.  
 254.     ```bash
 255.      ps aux | tail -n+2 | awk '{if ($7!="?") print $0}' | wc -l
 256.     ```
 257.  
 258. 0. Ile procesów w całym systemie ma ujemną wartość parametru NICE? (W innych latach trafiała się wersja z dodatnią)
 259.  
 260.     ```bash
 261.      ps -eo %n | awk '{if ($1<0) print $1}' | wc -l
 262.     ```
 263.  
 264. 0. Ile procesów potomnych ma bieżący interpreter poleceo? PID bieżącego interpretera poleceo: echo $$.
 265.  
 266.     ```bash
 267.      ps -le | awk '{print $5}' | grep ^$$$ | wc -l
 268.     ```
 269.  
 270. 0. Liczba uśpionych procesów
 271.  
 272.     ```bash
 273.      ps -el | tail -n +2 | awk '$2 == "S" { print $2; } ' | wc – l
 274.     ```
 275.  
 276. 0. PID procesu zajmującego najwięcej pamięci wirtualnej (VSZ)
 277.  
 278.     ```bash
 279.      ps aux | tail -n +2 | awk '{ print $5" "$2 }' | sort -nr | head -1 | awk '{ print $2 }'
 280.     ```
 281.  
 282. 0. PID procesu zajmującego najwięcej pamięci rezydentnej
 283.  
 284.     ```bash
 285.      ps aux | awk '{print $5 " " $2}' | sort -nr | head -1 | awk '{print $2}'
 286.     ```
 287.  
 288. 0. PID procesu użytkownika root zajmującego najwięcej pamięci rezydentnej i nie ma terminala
 289.  
 290.     ```bash
 291.      ps aux | awk '{if($1=="root") print $6 " " $7}' | awk '{if($2=="?") print $1}' | sort -nr | head -1
 292.     ```
 293.  
 294. 0. Znajdź proces, który zużył najwięcej czasu procesora
 295.  
 296.     ```bash
 297.      ps -le | tail -n+2 | awk '{print $13” ”$14}' | awk -F : '{print 3600*$1+60*$2+$3” ”$4}' | sort -nr | head -n+1 | awk '{print $2}'
 298.     ```
 299.  
 300. 0. Znajdź proces, który został włączony najwcześniej
 301.  
 302.     ```bash
 303.      ps -eo %x%c | sort | tail -2 | head -1 | awk '{print $2}'
 304.     ```
 305.  
 306. 0. Ile procesów potomnych ma bieżący terminal (ID bieżącego terminala jest przechowywana w zmiennej systemowej $$) (Ta komenda policzy też procesy uruchomione właśnie w celu liczenia - tj.  'ps' i 'wc')
 307.  
 308.     ```bash
 309.      ps --ppid=$$ --no -headers | wc – l
 310.     ```
 311.  
 312. 0. Ile procesów potomnych procesu o PID 1 ma bieżący terminal?
 313.  
 314.     ```bash
 315.      ps T o ppid= | awk '{if($1 == 1) print "cokolwiek"}' | wc -l
 316.     ```
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top