datafile

Ở Lại Đây Đi Ở Lại Đây Đi - Thái | HoatHinh.tv | LPM9ch9y34H1

Oct 20th, 2021
732
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. Lời bài hát Ở Lại Đây Đi  Ở Lại Đây Đi - Thái  | HoatHinh.tv | LPM9ch9y34H1 Lyrics up by vnflix.com [Mel 1]
 2. Giận là thương nhau em ơi
 3. A chẳng muốn em phải suy tư vậy đâu
 4. Chỉ một câu yêu em thôi
 5. Đừng suy đoán anh đằng sau thế nào
 6.  
 7. Nhớ là hãy nhớ
 8. Anh mãi bên cạnh cùng em bước qua giá lạnh
 9. Mùa đông năm nay sẽ khác
 10. Sẽ thật ấm áp bên em
 11.  
 12. [Hook]
 13. Ở lại đây ở lại đây đi em
 14. Ở lại đây ở lại đây bên anh này
 15. ở lại đây ngắm nhìn mây đang bay
 16. ở lại đây giữ mùi hương yêu đong đầy
 17.  
 18. Nếu bàn tay níu bàn tay hôm nay
 19. Có bàn tay giữ bàn tay mai sau này
 20. Đóa hồng hoa sẽ chẳng thể mau phai
 21. Đúng mà sai khi nhân duyên đã an bài
RAW Paste Data