Advertisement
S_Madanska

2.6.

Jun 2nd, 2021 (edited)
422
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. -------------------------------------------------------------------------------------------
 2. ------------------------------------ JOIN -------------------------------------------------
 3. -------------------------------------------------------------------------------------------
 4. --др
 5. --Задача 4-11.
 6. --  Да се изведат имената на всички клиенти, които са от n държави в регион „Западна Европа“
 7.  
 8.  
 9. -------------------------------------------------------------------------------------------
 10. -- Имена, заплата и длъжността на служителите, които работят в
 11. ---отдел 80 и не са обработвали поръчки до момента;
 12.  
 13. --------------------------------------------------------------------------------------
 14. -----------------------------------TOP -----------------------------------------------
 15. --------------------------------------------------------------------------------------
 16. -- TOP връща първите N реда в неопределен ред, което налага използване на ORDER BY,
 17. --за да е в желан ред.
 18.  
 19. -- Пример 4-19.
 20. -- 7-те продукта с най-ниска цена.
 21.  
 22.  
 23. -- за да присъстват и продуктите с цена, равна на последната изведена,
 24. -- трябва да се използва TOP с WITH TIES
 25.  
 26.  
 27.  
 28. -- Доп.пример:
 29. -- a) Идентификаторът на най-поръчваният продукт  е ?
 30.    
 31. ---b) Името на най-поръчваният продукт  е ?
 32.  
 33.  
 34. -----------------------------------------------------------------------------------------
 35. ---------------------------------4.7.2. OFFSET и FETCH ----------------------------------
 36. -----------------------------------------------------------------------------------------
 37. /*
 38.    Пример 4-21.
 39.    петимата служители, започвайки от 10-ти ред, подредени по дата на постъпване.
 40.    Първата заявка ще покаже всички за демонстрация, втората ще извърши подбора.
 41. */
 42.  
 43.  
 44. /* 4.7.3. Задачи
 45.  
 46.    Задача 4-12.
 47.    вторите 10 най-добре платени служители (подредени по заплата низходящо).
 48. */
 49.  
 50.  
 51. /*
 52.     Задача 4-13.
 53.    Да се изведат име, фамилия и пол на клиентите, направили последните 5 поръчки.
 54. */
 55.  
 56.  
 57.  
 58. --------------------------------------------------------------------------
 59. -----------------------------Изгледи = Views------------------------------
 60. --------------------------------------------------------------------------
 61. ---------------------------Създаване на изгледи---------------------------
 62. --------------------------------------------------------------------------
 63.  
 64. --Пример 5-1.
 65. --Да се създаде изглед, който съдържа име и фамилия на клиентите, както и
 66. --номер и дата на поръчките, които те са направили.
 67.  
 68. --Да се изведат данните от изгледа:
 69.  
 70.  
 71. --Пример 5-2.
 72. --Да се модифицира горният изглед така, че да съдържа и колона с името на
 73. --съответния служител, обработил поръчката.
 74.  
 75.  
 76. --Пример 5-3.
 77. -- Да се модифицира горния изглед така, че да съдържа само поръчките,
 78. --обработени от служител с идентификатор = 167.
 79.  
 80.  
Advertisement
RAW Paste Data Copied
Advertisement