idevpas

Bezprecedentná "pandémia"

Sep 23rd, 2020 (edited)
267
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. Bezprecedentná "pandémia"
 2. ----------------
 3. Bez PCR testov by údajne/oficiálne nový korona-vírus SARS-2 (ktorý podľa mňa nový nie je - nový je len ten PCR test) zapadol medzi ostatnými (korona)vírusmi.
 4. Hlavný problém "koróny" spočíva v tom, že ide o (zámerne vytvorenú) bezprecedentnú/unikátnu udalosť z hľadiska metodiky vo všeobecnosti (hlavne, čo sa týka /zámerne/ nepremyslenej/nevhodnej/chybnej diagnózy, od ktorej sa dnes všetko odvíja, vrátane vypočítania/stanovenia reprodukčného čísla šírenia vírusu - narážam na PCR testovanie).
 5. Okrem nej sa doteraz ešte nič podobného v tomto zmysle vo svete neudialo.
 6. Neexistuje žiaden príslušný kontext, v rámci ktorého by sa dali objektívne/objektívnejšie porovnávať jednotlivé aspekty/parametre/atribúty "koróny" napr. s chrípkou.
 7. A preto máme dnes k dispozícii len akési čísla doslova existujúce vo vzduchoprázdne, ktoré sú potom zákonite vo všeobecnosti (zámerne) chybne (dez)interpretované za účelom strašenia spoločnosti a celého sveta s údajnou COW-ID-19 "pandémiou".
 8. Na základe týchto čísel, ktoré sú denno-denne propagované prostredníctvom mas-mééédií, my nedokážeme/nemôžeme objektívne určiť, či nám niečo naozaj stúpa, resp. či sa nám reálne zhoršuje situácia oproti predošlým rokom.
 9. Proste to vôbec nevieme/nemôžeme presne určiť.
 10. My môžeme len do určitej miery (pretože presne nevieme stanoviť, kto z hospitalizovaných ľudí má "iba" chrípku a kto naozaj "koróňu", lebo PCR testy na chrípku zatiaľ neexistujú - a keby aj existovali, tak čo by sa dialo v prípade, keď by niekomu vyšli oba testy pozitívne, ktorej chorobe by lekári dali prednosť, ako by zistili, ktorá vírusová nálož je relevantná z klinického hľadiska, resp. prevažuje na slizniciach alebo v tele daného jedinca, navyše s ohľadom na fakt, že obe tie choroby majú prakticky rovnaké klinické príznaky?) vychádzať iba z údajov o aktuálnom vyťažení nemocničných lôžok a JISiek objektívne klinicky chorými pacientmi údajne na chorobu COW-ID-19, a následne tieto údaje porovnávať s minulými rokmi s ostatnými infekčnými ochoreniami.
 11. No a v tomto aspekte sme na tom relatívne dobre a preto rozhodne nemožno hovoriť o nejakej zdravotnej kríze.
 12. Pripomínam, že my už dnes z klinickej praxe vieme, že z medicínskeho hľadiska sa infekcia vyvolaná korona-vírusom SARS-2 vo všeobecnosti nevymyká od ostatných bežných/sezónnych korona-vírusových infekcií, pričom až u cca 95% zo všetkých "nakazených" prípadov má mierny až "bez-príznakový" priebeh - a nič na tomto tvrdení nemení ani skutočnosť, že u rizikových pacientov môže mať ťažší alebo ťažký priebeh až s fatálnym koncom (podobne ako aj napr. chrípka typu A).
 13. Ale i napriek tomu sa musíme absolútne oprávnene pýtať kompetentných, že ako ten vírus naozaj vznikol a odkiaľ sa zobral, pretože na základe toho sa takisto dopracujeme aj k odpovedi na otázku, že aké má presne vlastnosti a aké presne spôsobuje zdravotné komplikácie u ľudí.
 14. A či by na Slovensku prepukol katastrofický scenár, v prípade keď by sa v prvej polovici tohto roka neprijali pomerne prísne opatrenia, vrátane povinného nosenia rúšok, tak to dnes nikto presne nedokáže povedať, pretože to nemá ako objektívne zistiť.
 15. Navyše my nemôžeme absolútne vychádzať napr. zo situácie a údajov z Lombardie/Bergama, lebo tam obecne platia úplne iné reálie než u nás.
 16. Relatívne dobrý stav na Slovensku súvisí s viacerými faktormi.
 17. Predpokladám, že jedným z najvýznamnejších faktorov je asi ten, že na základe obmedzenia pohybu a zavedenia povinnosti nosenia rúšok sa na Slovensku výrazne znížil výskyt všetkých infekčných ochorení, vďaka čomu nedošlo jednak k panickému vyťaženiu nemocníc jedincami (IBA) podozrivými z nákazy korona-vírusom SARS-2 a jednak k infikovaniu jedných pacientov druhými až práve v nemocniciach.
 18. Lebo čo sa dialo napr. v Taliansku alebo Španielsku?
 19. Tam v panike (a pravdepodobne i zámerne) zbytočne zvážali/koncentrovali všetkých starých (často chronicky chorých) ľudí (IBA) podozrivých z ochorenia na chorobu COW-ID-19 do (poľných) nemocníc, kde títo ľudia boli následne podrobení obrovskému stresu (znásobenému senzácie-chtivými mas-mééédiami, ktoré strašili ľudí) a vysokej vírusovej záťaži/náloži (je treba mať na pamäti, že sa to dialo v čase chrípkovej sezóny!), pretože neboli od seba dostatočne izolovaní, v dôsledku čoho v tých nemocniciach začali vo veľkých počtoch umierať (avšak my nepoznáme skutočné príčiny týchto úmrtí, pretože sa nevykonávali pitvy).
 20. Mnohých z nich tam priviezli pôvodne iba s miernymi zdravotnými komplikáciami a príznakmi nejakého vírusového/infekčného ochorenia (napr. so zvýšenou teplotou, kašľom, nádchou a pod.), ale vážne sa nakazili až práve v nemocniciach od silnejšie chorých pacientov, ktorí mohli byť chorí napr. "iba" na chrípku alebo iné infekčné ochorenia (my to však presne nevieme, pretože: diagnostika sa v niektorých prípadoch vykonávala iba pomocou klasickej prehliadky lekárom, pričom choroba COW-ID-19 má prakticky identické klinické príznaky ako napr. chrípka a ostatné vírusové ochorenia; používali sa aj nekvalitné rýchlo-testy na zistenie protilátok v krvi proti chorobe COW-ID-19, resp. proti korona-vírusu SARS-2, prípadne sa používali nevhodným spôsobom; pozitívny PCR test nemusí z klinického/medicínskeho hľadiska automaticky znamenať skutočnú infekciu, a to v dôsledku buď prítomnosti zanedbateľného množstva vírusu na slizniciach, alebo detegovania časti RNA už mŕtveho/neaktívneho vírusu - https://www.youtube.com/watch?v=f6deHoFD90M; chýbajú pitvy).
 21. Alebo inak:
 22. Keď zbytočne skoncentrujete masu kadejakých starých rizikových a dlhodobo/chronicky chorých jedincov (z ktorých mnohí len napr. zakašlali a už si buď oni, alebo ich opatrovatelia, prípadne ich ošetrujúci lekári v mas-mééédiálnej COW-ID-19 panike mysleli, že majú "koróňu") napr. z domovov pre dôchodcov alebo iných sociálnych zariadení (kde sa v mnohých prípadoch "koróňa" len využila, aby sa riaditelia týchto zariadení mohli zbaviť stratových klientov ich premiestnením do štátnych /poľných/ nemocníc a karantén) do nemocníc, poľných nemocníc (spoločných stanov) a karantén s nedostatočnou izoláciou, tak logicky mnohí z nich zomrú na obrovský stres a prílišnú dávku rôznych vírusov, ktoré sa v takomto prostredí zákonite skoncentrujú.
 23. A keď to navyše príslušne propagandisticky podáte nič netušiacemu davu, tak tu následne budete mať ďalšie/nové Taliansko alebo Španielsko.
 24.  
 25. https://www.youtube.com/watch?v=f6deHoFD90M
 26.  
 27. https://www.youtube.com/watch?v=bBO9MT9UyeE
 28.  
 29. https://www.youtube.com/watch?v=NAJ2RfC7Jc8
RAW Paste Data