Raizekas

Untitled

Apr 6th, 2021
639
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. import org.openqa.selenium.By;
 2. import org.openqa.selenium.WebDriver;
 3. import org.openqa.selenium.WebElement;
 4. import org.openqa.selenium.chrome.ChromeDriver;
 5.  
 6. import java.util.ArrayList;
 7. import java.util.List;
 8.  
 9. public class Programa
 10. {
 11.     public static void main(String[] args)
 12.     {
 13.         // Susikuriame Chrome arba Firefox browser driverius, per kuriuos mes testuosime su Selenium komandomis.
 14.         // ChromeDriver / Mozzila Driver reikia parsisiųsti ir tolimesnėse eilutėse nurodyti kur tas failas yra.
 15.         System.setProperty("webdriver.chrome.driver", "C:\\Users\\ADFADFDA\\Desktop\\java_pamokos_testavimo\\chromedriver_win32\\chromedriver.exe");
 16.         // P.S. NUORODA TURI BŪTI Į TEN KUR JŪSŲ FAILAS, O NE ČIA KOKIA ĮDĖTA
 17.         WebDriver driver = new ChromeDriver();
 18.  
 19.         // Užkomentuota kaip pasidaryti pradžią su Firefoxu
 20.         //  System.setProperty("webdriver.gecko.driver","C:\\geckodriver.exe");
 21.         //  WebDriver driver = new FirefoxDriver();
 22.         // P.S. NUORODA TAIP PAT TURĖTŲ BŪTI Į TEN, KUR YRA JŪSŲ KOMPIUTERYJE TAS "geckodriver.exe"
 23.  
 24.         String bazineNuoroda = "http://demo.guru99.com/test/newtours/";
 25.         driver.get(bazineNuoroda);
 26.  
 27.         WebElement pirmasMeniuMygtukas = driver.findElement(By.className("dropdown"));
 28.  
 29.         WebElement pirmasMeniuMygtukasPerCss = driver.findElement(By.cssSelector(".navbar-nav .dropdown"));
 30.  
 31.         // Išsivedame pirmo mygtuko (per classname) visus parametrus pasibandyti/pasižiūrėti
 32.         System.out.println(pirmasMeniuMygtukas.getText());
 33.         System.out.println(pirmasMeniuMygtukas.getLocation());
 34.         System.out.println(pirmasMeniuMygtukas.getSize());
 35.         System.out.println(pirmasMeniuMygtukas.getCssValue("backgroundColor"));
 36.                                                                         // background-color yra css, o programavima vietoj brūkšniuko kitas žodis iš didžiosios raidės
 37.  
 38.  
 39.         // Išsivedame pirmo mygtuko (per css selektorių) visus parametrus pasižiūrėti
 40.         System.out.println(pirmasMeniuMygtukasPerCss.getText());
 41.         System.out.println(pirmasMeniuMygtukasPerCss.getLocation());
 42.         System.out.println(pirmasMeniuMygtukasPerCss.getSize());
 43.         System.out.println(pirmasMeniuMygtukasPerCss.getRect());
 44.         System.out.println(pirmasMeniuMygtukasPerCss.getCssValue("color"));
 45.  
 46.  
 47.  
 48.         String expectedMeniuMygtukoFonoSpalva = "rgba(0, 1, 1, 0)";
 49.         String gautaMeniuMygtukoFonoSpalva = pirmasMeniuMygtukas.getCssValue("backgroundColor");
 50.  
 51.         if (expectedMeniuMygtukoFonoSpalva.equals(gautaMeniuMygtukoFonoSpalva))
 52.         {
 53.             System.out.println("Meniu mygtukų spalva sutampa su specifikacijoje nurodyta spalva");
 54.         }
 55.         else
 56.         {
 57.             System.out.println("Testas nepraėjo");
 58.         }
 59.  
 60.  
 61.  
 62.  
 63.         // VISŲ MENIU MYGTUKŲ NUSKAITYMAS Į LIST'ą
 64.         List<WebElement> meniuMygtukai = driver.findElements(By.className("dropdown"));
 65.  
 66.         for (int i = 0; i < meniuMygtukai.size(); i++)
 67.         {
 68.             System.out.println(i + "    " + meniuMygtukai.get(i).getText());
 69.         }
 70.  
 71.         meniuMygtukai.get(0).click();
 72.  
 73.  
 74.     }
 75. }
 76.  
RAW Paste Data