Guest User

Źródła "Kościół pod obstrzałem"

a guest
Aug 27th, 2018
125
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. [1]Ciekawym punktem odniesienia mogą tu być wykłady „PZN” Magdaleny Ziętek-Wielomskiej dla NAI Warszawa, szczególnie część 01 pt. „Ideologia kluczem do władzy”, https://www.youtube.com/watch?v=joJPmiB4OJ0
 2.  
 3. [2]W celu rozwinięcia tematu tych dwóch narzędzi można obejrzeć nagranie ze spotkania z panią Aldoną Ciborowską pt „Zrównoważony rozwój – uniwersalna religia pogańska”, https://www.youtube.com/watch?v=4wrAdFYoDy8 oraz spotkania z Krzysztofem Karoniem, który w Internecie jest dostępny pod specyficznym tytułem „Krzysztof Karoń: Mamy background kulturowy aby odkodowywać głębsze znaczenie pojęć”, w którym nawiązuje on do wykładu pani Ciborowskiej oraz książki Marguerite A. Peeters, https://www.youtube.com/watch?v=zaFmcwPkB6M
 4.  
 5. [3]http://www.pch24.pl/kosciol-w-chinach-pod-wieksza-kontrola-wladz–jest-nakaz-spiewania-hymnu-podczas-mszy,61586,i.html#ixzz5Luw6XtCo
 6.  
 7. [4]ks. dr Józef Umiński, Historia Kościoła katolickiego, Warszawa 2012, s. 23.
 8.  
 9. [5]Tamże, s. 24.
 10.  
 11. [6]Louis De Wohl, Skała, Sandomierz 2014, s. 301.
 12.  
 13. [7]ks. dr Józef Umiński, Historia…, s. 49
 14.  
 15. [8]Warren H. Caroll, Historia Chrześcijaństwa Tom II Budowanie Chrześcijaństwa, Wrocław 2009 r., s. 128-129.
 16.  
 17. [9]Tamże, s. 130.
 18.  
 19. [10]http://www.abw.gov.pl/pl/pbw/publikacje/przeglad-bezpieczenstw-6/772,Przeglad-Bezpieczenstwa-Wewnetrznego-nr-5-3-2011.html
 20.  
 21. [11]Por. https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojna#Wojna_energetyczna_i_informacyjna
 22.  
 23. [12]Por. chociażby Ks. Stanisław Bełch, Pisma św. Tomasza z Akwinu jako źródła politycznej doktryny Pawła Włodkowica w: Christianitas 70/R.P.2017 św Tomasz patrzy, s. 89 – 105.
 24.  
 25. [13]https://www.youtube.com/watch?v=kUAE6lDCnEw
 26.  
 27. [14]https://www.youtube.com/watch?v=ueTXuI22uC4
 28.  
 29. [15]Józef Kossecki, Naukowe podstawy nacjokratyzmu, Warszawa 2015, s.159.
 30.  
 31. [16]Por. kilkuczęściowy wywiad udzielony Fundacji Panteon dotyczący zagrożenia ze strony ruchów zielonoświątkowych, szczególnie cz. 3. https://www.youtube.com/watch?v=D9AezcUYfXI
 32.  
 33. [17]Por. chociażby „Rola taktyki, sztuki operacyjnej, strategii i ideologii w działanich społecznych”, w: Naukowe…, s. 9-24.
 34.  
 35. [18]Artur Andrzejuk, Tomasz z Akwinu jako filozof, Warszawa 2017, s. 23.
 36.  
 37. [19]Tamże, s. 140-141.
 38.  
 39. [20]https://www.youtube.com/watch?v=wksSfcSosjU
 40.  
 41. [21]Te Deum, tłum. Tomasz Maszczyk, Gdzie jest Twoja Msza, kapłanie?, Warszawa 2005.
 42.  
 43. [22]Kościół i pentekostalizacja – w stronę protestantyzmu, https://www.youtube.com/watch?v=ZBC876LRGvY
 44.  
 45. [23]M. Krajski, Tradycja zanegowana, Lublin 2016, s. 6.
 46.  
 47. [24]Dietriech von Hildebrand, Spustoszona winnica, Warszawa, wydanie III, s. 13.
 48.  
 49. [25]Humanae vitae i bunt. Trudna jest ta mowa, https://www.youtube.com/watch?v=oxcMygssFMY
 50.  
 51. [26]Roman Konik, W obronie Świętej Inkwizycji, Wrocław 2004, s.91
 52.  
 53. [27]Cytaty będą pochodzić z podrozdziału „Rola „ekspertów” na Soborze Watykańskim II i po nim” w: M. Krajski, Luter i Różokrzyżowcy, Częstochowa 2018. s. 166 – 169.
 54.  
 55. [28]„Fałszywy wizerunek Jezusa”, w: Polonia Christiana Styczeń – Luty 2018 (60), s. 65.
 56.  
 57. [29]J. Kossecki, Podstawy logiki aksjomatyczno informacyjnej, w: J. Kossecki, Metacybernetyka, Warszawa 2015 s. 20-38
 58.  
 59. [30]Tamże, s. 73 – 84. Kluczowy wyimek znajduje się tutaj: http://kotwicki.blogspot.com/2012/03/pseudoinformacja-dezinformacja.html
 60.  
 61. [31]https://episkopat.pl/chrzescijanski-ksztalt-patriotyzmu-dokument-konferencji-episkopatu-polski-przygotowany-przez-rade-ds-spolecznych/#_ftn4
 62.  
 63. [32]Stanisław Krajski, Masoneria Polska 2018 – Wojna demonów”, Warszawa 2018, s. 113 – 117.
 64.  
 65. [33]Por chociażby: https://www.pch24.pl/kongregacja-nauki-wiary-wyjasnia-przyczyny-zmiany-nauczania-o-karze-smierci,61961,i.html
 66.  
 67. [34]Por. http://www.zaufaj.com/sobor-vaticanum-ii-/347.html
 68.  
 69. [35]Por http://www.ultramontes.pl/commonitorium_pl.pdf
 70.  
 71. [36]Por chociażby Madsen Pirie, Logika zwyciężania sporów. Broń przeciwko kłamcom i krętaczom, Gliwice 2006, s. 186 – 189.
 72.  
 73. [37]Por. „Wartości europejskie czyli wandalizm porównawczy” https://www.youtube.com/watch?v=_tmIGzs3xvs
 74.  
 75. [38]J, 18:36-37 Odpowiedział Jezus: «Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy moi biliby się, abym nie został wydany Żydom. Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd». Piłat zatem powiedział do Niego: «A więc jesteś królem?» Odpowiedział Jezus: «Tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu».
 76.  
 77. [39]Mt, 10:34-40 Nie sądźcie, że przyszedłem pokój przynieść na ziemię. Nie przyszedłem przynieść pokoju, ale miecz. Bo przyszedłem poróżnić syna z jego ojcem, córkę z matką, synową z teściową; i będą nieprzyjaciółmi człowieka jego domownicy. Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. I kto kocha syna lub córkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. Kto nie bierze swego krzyża19, a idzie za Mną, nie jest Mnie godzien. Kto chce znaleźć swe życie, straci je. a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je.
 78.  
 79. [40]Łukasz Sitan, Za co dzisiaj karze się w Kościele?, Polonia Christiana Lipiec-Sierpień 2018 (63).
 80.  
 81. [41]„Gdy zostanie wygnany Duch Święty”, https://www.youtube.com/watch?v=Nx1MBCoRWp0
 82.  
 83. [42]Por. mini wykład Leszka Sykulksiego „Wojna informacyjna #1: Strategia oporu niekierowanego”, https://www.youtube.com/watch?v=0Dh28SH7qPE oraz wykład Rafała Brzeskiego „RWI 02. Ruch oporu bez przywódców”, https://www.youtube.com/watch?v=wddh_NVFRUE
 84.  
 85. [43]Por. wykład Rafała Brzeskiego „RWI 01. Organizacja bez organizacji” https://www.youtube.com/watch?v=1DC4ohipNkA
RAW Paste Data