Guest User

Źródła "Kościół pod obstrzałem"

a guest
Aug 27th, 2018
152
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. [1]Ciekawym punktem odniesienia mogą tu być wykłady „PZN” Magdaleny Ziętek-Wielomskiej dla NAI Warszawa, szczególnie część 01 pt. „Ideologia kluczem do władzy”, https://www.youtube.com/watch?v=joJPmiB4OJ0
 2.  
 3. [2]W celu rozwinięcia tematu tych dwóch narzędzi można obejrzeć nagranie ze spotkania z panią Aldoną Ciborowską pt „Zrównoważony rozwój – uniwersalna religia pogańska”, https://www.youtube.com/watch?v=4wrAdFYoDy8 oraz spotkania z Krzysztofem Karoniem, który w Internecie jest dostępny pod specyficznym tytułem „Krzysztof Karoń: Mamy background kulturowy aby odkodowywać głębsze znaczenie pojęć”, w którym nawiązuje on do wykładu pani Ciborowskiej oraz książki Marguerite A. Peeters, https://www.youtube.com/watch?v=zaFmcwPkB6M
 4.  
 5. [3]http://www.pch24.pl/kosciol-w-chinach-pod-wieksza-kontrola-wladz–jest-nakaz-spiewania-hymnu-podczas-mszy,61586,i.html#ixzz5Luw6XtCo
 6.  
 7. [4]ks. dr Józef Umiński, Historia Kościoła katolickiego, Warszawa 2012, s. 23.
 8.  
 9. [5]Tamże, s. 24.
 10.  
 11. [6]Louis De Wohl, Skała, Sandomierz 2014, s. 301.
 12.  
 13. [7]ks. dr Józef Umiński, Historia…, s. 49
 14.  
 15. [8]Warren H. Caroll, Historia Chrześcijaństwa Tom II Budowanie Chrześcijaństwa, Wrocław 2009 r., s. 128-129.
 16.  
 17. [9]Tamże, s. 130.
 18.  
 19. [10]http://www.abw.gov.pl/pl/pbw/publikacje/przeglad-bezpieczenstw-6/772,Przeglad-Bezpieczenstwa-Wewnetrznego-nr-5-3-2011.html
 20.  
 21. [11]Por. https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojna#Wojna_energetyczna_i_informacyjna
 22.  
 23. [12]Por. chociażby Ks. Stanisław Bełch, Pisma św. Tomasza z Akwinu jako źródła politycznej doktryny Pawła Włodkowica w: Christianitas 70/R.P.2017 św Tomasz patrzy, s. 89 – 105.
 24.  
 25. [13]https://www.youtube.com/watch?v=kUAE6lDCnEw
 26.  
 27. [14]https://www.youtube.com/watch?v=ueTXuI22uC4
 28.  
 29. [15]Józef Kossecki, Naukowe podstawy nacjokratyzmu, Warszawa 2015, s.159.
 30.  
 31. [16]Por. kilkuczęściowy wywiad udzielony Fundacji Panteon dotyczący zagrożenia ze strony ruchów zielonoświątkowych, szczególnie cz. 3. https://www.youtube.com/watch?v=D9AezcUYfXI
 32.  
 33. [17]Por. chociażby „Rola taktyki, sztuki operacyjnej, strategii i ideologii w działanich społecznych”, w: Naukowe…, s. 9-24.
 34.  
 35. [18]Artur Andrzejuk, Tomasz z Akwinu jako filozof, Warszawa 2017, s. 23.
 36.  
 37. [19]Tamże, s. 140-141.
 38.  
 39. [20]https://www.youtube.com/watch?v=wksSfcSosjU
 40.  
 41. [21]Te Deum, tłum. Tomasz Maszczyk, Gdzie jest Twoja Msza, kapłanie?, Warszawa 2005.
 42.  
 43. [22]Kościół i pentekostalizacja – w stronę protestantyzmu, https://www.youtube.com/watch?v=ZBC876LRGvY
 44.  
 45. [23]M. Krajski, Tradycja zanegowana, Lublin 2016, s. 6.
 46.  
 47. [24]Dietriech von Hildebrand, Spustoszona winnica, Warszawa, wydanie III, s. 13.
 48.  
 49. [25]Humanae vitae i bunt. Trudna jest ta mowa, https://www.youtube.com/watch?v=oxcMygssFMY
 50.  
 51. [26]Roman Konik, W obronie Świętej Inkwizycji, Wrocław 2004, s.91
 52.  
 53. [27]Cytaty będą pochodzić z podrozdziału „Rola „ekspertów” na Soborze Watykańskim II i po nim” w: M. Krajski, Luter i Różokrzyżowcy, Częstochowa 2018. s. 166 – 169.
 54.  
 55. [28]„Fałszywy wizerunek Jezusa”, w: Polonia Christiana Styczeń – Luty 2018 (60), s. 65.
 56.  
 57. [29]J. Kossecki, Podstawy logiki aksjomatyczno informacyjnej, w: J. Kossecki, Metacybernetyka, Warszawa 2015 s. 20-38
 58.  
 59. [30]Tamże, s. 73 – 84. Kluczowy wyimek znajduje się tutaj: http://kotwicki.blogspot.com/2012/03/pseudoinformacja-dezinformacja.html
 60.  
 61. [31]https://episkopat.pl/chrzescijanski-ksztalt-patriotyzmu-dokument-konferencji-episkopatu-polski-przygotowany-przez-rade-ds-spolecznych/#_ftn4
 62.  
 63. [32]Stanisław Krajski, Masoneria Polska 2018 – Wojna demonów”, Warszawa 2018, s. 113 – 117.
 64.  
 65. [33]Por chociażby: https://www.pch24.pl/kongregacja-nauki-wiary-wyjasnia-przyczyny-zmiany-nauczania-o-karze-smierci,61961,i.html
 66.  
 67. [34]Por. http://www.zaufaj.com/sobor-vaticanum-ii-/347.html
 68.  
 69. [35]Por http://www.ultramontes.pl/commonitorium_pl.pdf
 70.  
 71. [36]Por chociażby Madsen Pirie, Logika zwyciężania sporów. Broń przeciwko kłamcom i krętaczom, Gliwice 2006, s. 186 – 189.
 72.  
 73. [37]Por. „Wartości europejskie czyli wandalizm porównawczy” https://www.youtube.com/watch?v=_tmIGzs3xvs
 74.  
 75. [38]J, 18:36-37 Odpowiedział Jezus: «Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy moi biliby się, abym nie został wydany Żydom. Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd». Piłat zatem powiedział do Niego: «A więc jesteś królem?» Odpowiedział Jezus: «Tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu».
 76.  
 77. [39]Mt, 10:34-40 Nie sądźcie, że przyszedłem pokój przynieść na ziemię. Nie przyszedłem przynieść pokoju, ale miecz. Bo przyszedłem poróżnić syna z jego ojcem, córkę z matką, synową z teściową; i będą nieprzyjaciółmi człowieka jego domownicy. Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. I kto kocha syna lub córkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. Kto nie bierze swego krzyża19, a idzie za Mną, nie jest Mnie godzien. Kto chce znaleźć swe życie, straci je. a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je.
 78.  
 79. [40]Łukasz Sitan, Za co dzisiaj karze się w Kościele?, Polonia Christiana Lipiec-Sierpień 2018 (63).
 80.  
 81. [41]„Gdy zostanie wygnany Duch Święty”, https://www.youtube.com/watch?v=Nx1MBCoRWp0
 82.  
 83. [42]Por. mini wykład Leszka Sykulksiego „Wojna informacyjna #1: Strategia oporu niekierowanego”, https://www.youtube.com/watch?v=0Dh28SH7qPE oraz wykład Rafała Brzeskiego „RWI 02. Ruch oporu bez przywódców”, https://www.youtube.com/watch?v=wddh_NVFRUE
 84.  
 85. [43]Por. wykład Rafała Brzeskiego „RWI 01. Organizacja bez organizacji” https://www.youtube.com/watch?v=1DC4ohipNkA
RAW Paste Data

Adblocker detected! Please consider disabling it...

We've detected AdBlock Plus or some other adblocking software preventing Pastebin.com from fully loading.

We don't have any obnoxious sound, or popup ads, we actively block these annoying types of ads!

Please add Pastebin.com to your ad blocker whitelist or disable your adblocking software.

×