Ledger Nano X - The secure hardware wallet
SHARE
TWEET

Kody do TIBI

a guest Nov 7th, 2016 165 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
  1. Przed zabiegiem pacjent wypełnia kartę, na której zawarta jest lista przeciwwskazań (np nadciśnienie tętnicze, niedawno odbyte operacje pod narkozą), leków branych przez niego (niektóre leki nie mogą być brane równocześnie ze środkami używanymi w gabinecie) oraz informację o ostatnio odbytych zabiegach lub operacjach (słaby stan zdrowia pacjenta może go dyskwalifikować z wykonania danego dnia zabiegu lub skłonić pracownika do wybrania innego typu leków). Podczas przygotowania do zabiegu wybranej osoby, koordynator pracy wybiera z listy personelu osobę, która ma wykonać zabieg. W trosce o zdrowie pacjenta jest to osoba doświadczona w danym typie zabiegu. Dodatkowo musi sprawdzić dostępność środków medycznych. Nie może bowiem dopuścić do sytuacji, w której  zabieg jest przerywany w jego trakcie. Następnie przekazuje informacje odnośnie zabiegu personelowi wybranemu do danego zabiegu (typ zabiegu, przeciwwskazania, skrócona dokumentacja medyczna). Wybrany do zabiegu pracownik przystępuje do jego wykonania.
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
Top