SHARE
TWEET

Untitled

a guest Apr 24th, 2019 57 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. wykształcenie wyższe,
 2.  wiedza z zakresu ustaw: o dostępie do informacji publicznej, Kodeks postępowania administracyjnego, o samorządzie
 3. województwa,
 4.  wiedza z zakresu Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18.01.2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej,
 5. jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych
 6. oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14.09.2011 roku w sprawie sporządzania i doręczania
 7. dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych,
 8.  znajomość zasad ochrony danych osobowych,
 9.  umiejętność obsługi komputera, w tym MS Office (Word, Excel, PowerPoint) oraz umiejętność obsługi urządzeń
 10. biurowych (faks, skaner, kserokopiarka),
 11.  kompetencje: postawa etyczna, sumienność, komunikatywność, kultura osobista, umiejętność stosowania
 12. odpowiednich przepisów, umiejętne organizowanie własnej pracy, zarządzanie informacją, nastawienie na klienta,
 13. umiejętność współpracy, umiejętność wyciągania wniosków, kreatywność, chęć uczenia się.
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top