vikkktor

Building

Jun 16th, 2021
728
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. function building(input) {
 2.     // Напишете функция, която извежда на конзолата номерата на стаите в една сграда (в низходящ ред), като са изпълнени следните условия:
 3.     // На всеки четен етаж има само офиси
 4.     // На всеки нечетен етаж има само апартаменти
 5.     // Всеки апартамент се означава по следния начин : А{номер на етажа}{номер на апартамента}, номерата на апартаментите започват от 0.
 6.     // Всеки офис се означава по следния начин : О{номер на етажа}{номер на офиса}, номерата на офисите също започват от 0.
 7.     // На последният етаж винаги има апартаменти и те са по-големи от останалите, за това пред номера им пише 'L', вместо 'А'.
 8.     // !Ако има само един етаж, то има само големи апартаменти!
 9.     // Функцията получава масив от две цели числа - броят на етажите и броят на стаите за един етаж.
 10.  
 11.     let floors = Number(input[0]);
 12.     let apartmentsPerFloor = Number(input[1]);
 13.     let floorIndex = "";    //prazen string;
 14.  
 15.     let buffer = "";
 16.  
 17.     let i = 0;
 18.     let j = 0;
 19.  
 20.     for (let i = floors; i > 0; i--) {
 21.         for (let j = 0; j < apartmentsPerFloor; j++) {
 22.             if (i === floors) { floorIndex = "L"; }
 23.             else if (i % 2 === 0) { floorIndex = "O"; }
 24.             else if (i % 2 !== 0) { floorIndex = "A"; }
 25.             buffer = buffer + floorIndex + i + j + " ";
 26.         }
 27.         console.log(buffer);
 28.         buffer = "";
 29.     }
 30. }
 31. building(["9", "5"]);
RAW Paste Data