datafile

Một Lần Nữa Một Lần Nữa - DKid, RAP VIỆT | HoatHinh.tv | QLyFD7S1z5D6

Oct 26th, 2021
932
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. Lời bài hát Một Lần Nữa  Một Lần Nữa - DKid, RAP VIỆT  | HoatHinh.tv | QLyFD7S1z5D6 Lyrics up by vnflix.com Dkid tay cầm Mic
 2. God give me A Sign
 3. Trông vẫn chất ở nơi xầm uất
 4. Nói ít khi bao giờ sai
 5.  
 6. Đây là cách mà anh Balling
 7. Young Dkid what you Calling
 8. Bỏ hết tất cả đi tìm hạnh phúc
 9. Mà quên luôn good and the Morning
 10.  
 11. Ai đấy bước vào Club
 12. Chính anh chứ không phải Right
 13. Thả tim lấp lanh ở story em
 14. I Know Your Viube
 15. Ain'r got a Lie
 16. Just godtta fly
 17. Ánh đèn nhấp nháy
 18. Âm nhạc xập xình
 19. Cho em quên luôn đi ngày mai
 20.  
 21. 2 giờ đêm nhấc máy gọi anh
 22. Cuz just tell me why girl
 23. Nói với anh là ai đã sai
 24. Cuz just tell me why girl
 25.  
 26. Em đã nói là khi chia tay thì không có đúng với sai
 27. Nhưng mà thấy a đi thi Rap Việt thì em lại gọi cho anh
 28. Just tell me why
 29.  
 30. Cho bao nhiêu thanh âm vang đêm nay
 31. Hennessy nhãn vàng em vẫn cầm trên tay
 32. Chỉ cần một điều ước là em bước lên mây
 33. Bỏ lại những giấc mơ mà em đã Quên Ngay
 34.  
 35. Quá nhiều điều ước em đã ước xong rồi quên
 36. Có những nỗi đâu trong màn đêm không cần tên
 37. Xin lỗi thì nhiều nhưng lí do thì vẫn Same
 38. Thứ em mong muốn
 39. Tiền hay là fame
 40.  
 41. Em bên ai sau đôi mắt long anh
 42. Em có thấy mình tụt dốc không phanh
 43. Nếu ngày đó em ở lại bên anh
 44. Thì giờ chắc đã là cảm xúc trong anh
 45. Đã gần sáng mà em không có nhà
 46. Buông bỏ hết vì mấy tờ dollar
 47. Em đã chọn cho mình một lối
 48. Với thật nhiều lý lẽ và đó là..
RAW Paste Data