daily pastebin goal
85%
SHARE
TWEET

Untitled

a guest May 19th, 2017 47 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #include <iostream>
 2. using namespace std;
 3. char ascii(char *niz)
 4. {
 5.    try  // provjeri dal je niz ustvari NULL pokazivac, ako je baci iznimku
 6.    {
 7.       if(niz == NULL) throw 1;
 8.    }
 9.    catch (int e)
 10.    {
 11.       cout<<"errr, prazan string"<<endl;
 12.       return 0;
 13.    }
 14.    unsigned int x[128] = { 0 };
 15.    int i = 0;
 16.    try
 17.    {
 18.       while (*niz!=0) // idemo kroz niz, prekidamo ako je null byte (kraj stringa)
 19.       {
 20.          try
 21.          {
 22.             if((int) *niz < 0)  // ako je ascii code za trenutni znak negativan -> nije u ascii tablici...
 23.                throw 3;
 24.             x[(int) *niz]++; // povecavamo broj pojavljivanja ascii znaka
 25.             niz++; // pomicemo se na sljedecu mem lokaciju
 26.             i++; // brojac za velicinu niza
 27.          }
 28.          catch (int e)
 29.          {
 30.             cout<<"err, nije ascii..."<<endl;
 31.             return 0;
 32.          }
 33.       }
 34.       if(i > 500)
 35.          throw 2;
 36.    }
 37.    catch (int e)
 38.    {
 39.       cout<<"errr, preveliko"<<endl;
 40.       return 0;
 41.    }
 42.    unsigned short max, skoro_max, i_max, i_skoro;
 43.    max = skoro_max = i_max = i_skoro = 0;
 44.    for(i = 127;i >= 0;i--) // pronalazimo znak koji se najcesce pojavljuje
 45.    {
 46.       if(x[i] > max)
 47.       {
 48.          max = x[i]; // broj ponavljanja najcesceg znaka
 49.          i_max = i; // ascii code znaka koji se najcesce pojavljuje
 50.       }
 51.    }
 52.    for(i = 127;i >= 0;i--)
 53.    {
 54.       if(x[i] > skoro_max && x[i] < max)
 55.       {
 56.          skoro_max = x[i]; // broj ponavljanja 2. najcesceg znaka
 57.          i_skoro = i; // ascii code znaka koji se 2. najcesce pojavljuje
 58.       }
 59.    }
 60.    if(skoro_max == 0)  
 61.    // ako se svi znakovi jednako cesto ponavljaju (samo je jedan ascii znak u stringu) vrati njegovu vrijednost
 62.    // inace vrati znak koji se 2. najcesce ponavlja...
 63.       return i_max;
 64.    else
 65.       return i_skoro;
 66. }
 67. int main(int argc,char *argv[])
 68. {
 69.    cout<<ascii(argv[1])<<endl;
 70. }
RAW Paste Data
Top