daily pastebin goal
1%
SHARE
TWEET

Untitled

a guest May 17th, 2018 98 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
  1. Labyrint světa a ráj srdce
  2. - Poutník prochází městem aby poznal jeho zřízení a proto mu osud neurčuje žádné povolání. Cestou se k němu připojil Všezvěd Všudybud(symbol lidské zvědavosti). Svět vyděl jak je i nění ve skutečnosti.Město má dvě brány: jednou se do města vchází - brána narození, a druhou se vychází - brána smrti. Od brány života vede ulice dětství, po které poutník dojde k bráně rozchodu. V této bráně sedí osud a určuje každému průběh dalšího života. Poutník prochází jednotlivými stavy a všude je nespokojen. Všezvěd ztrácí trpělivost a naléhá na poutníka, aby si již vybral nějaké povolání. Nikde však nenachází správnou cestu, všude vidí faleš a násilí.V největší úzkosti je však Všudybudem opuštěn a nastává zvrat. Poutník pak vstupuje do nenáviděné církve a pozoruje vlastnosti křesťanů. Pozoruje také jejich řád, svobodu, pokoj a neskolenou radost. V poslední kapitole poutník spatřuje slávu boží a je přijat za člena rodiny Božích lidí. Je dokonale usmířen, končí slavnou modlitbou, která je závěrem celé knihy.
RAW Paste Data
Top