daily pastebin goal
25%
SHARE
TWEET

Untitled

a guest May 17th, 2018 99 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
  1. Labyrint světa a ráj srdce
  2. - Poutník prochází městem aby poznal jeho zřízení a proto mu osud neurčuje žádné povolání. Cestou se k němu připojil Všezvěd Všudybud(symbol lidské zvědavosti). Svět vyděl jak je i nění ve skutečnosti.Město má dvě brány: jednou se do města vchází - brána narození, a druhou se vychází - brána smrti. Od brány života vede ulice dětství, po které poutník dojde k bráně rozchodu. V této bráně sedí osud a určuje každému průběh dalšího života. Poutník prochází jednotlivými stavy a všude je nespokojen. Všezvěd ztrácí trpělivost a naléhá na poutníka, aby si již vybral nějaké povolání. Nikde však nenachází správnou cestu, všude vidí faleš a násilí.V největší úzkosti je však Všudybudem opuštěn a nastává zvrat. Poutník pak vstupuje do nenáviděné církve a pozoruje vlastnosti křesťanů. Pozoruje také jejich řád, svobodu, pokoj a neskolenou radost. V poslední kapitole poutník spatřuje slávu boží a je přijat za člena rodiny Božích lidí. Je dokonale usmířen, končí slavnou modlitbou, která je závěrem celé knihy.
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top