Advertisement
Guest User

Untitled

a guest
Dec 30th, 2009
707
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
text 0.84 KB | None | 0 0
  1. 19 lipca. I ostrzezenie od zyrafy - powielanie tematu ;)
  2. 25 sierpnia. II ostrzezenie od Iktorna - 'ignorowanie upomnien'.
  3. 26 sierpnia. Ban od mateuszpiszcza - powod do dzis nieznany. Ban zdjety 28 sierpnia przez Naczelnika.
  4. 3 pazdziernika. III ostrzezenie od Naczelnika (Posty nic nie wnoszące do dyskusji!). Brak kontaktu z Naczelnikiem dot. konkretow.
  5. 4 pazdziernika. IV ostrzezenie od mateuszpiszcza (Posty nic nie wnoszące do dyskusji i nie na temat). Brak kontaktu z mateuszpiszczem dot. konkretow.
  6. 12 listopada. II ban (3 ostrzezenia), tygodniowy, od Iktorna. 'Ban na tydzień. Przemyśl czy warto trolować na forum!'. Utrudniony kontakt z moderatorem, na pytania wysylane na PW, odpisuje zupelnie o czyms innym.
  7. 22 listopada. V ostrzezenie od Pirata. "Posty nic nie wnoszące do dyskusji." Brak kontaktu z moderatorem.
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement