SHARE
TWEET

FRST

a guest Oct 12th, 2018 130 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. Rezultaty skanowania Farbar Recovery Scan Tool (FRST) (x86) Wersja: 10.10.2018
 2. Uruchomiony przez Majki (administrator)  MAJKI-KOMPUTER (12-10-2018 07:23:53)
 3. Uruchomiony z C:\Users\Majki\Desktop
 4. Załadowane profile: Majki (Dostępne profile: Majki)
 5. Platform: Microsoft Windows 7 Professional  Service Pack 1 (X86) Język: Polski (Polska)
 6. Internet Explorer Wersja 11 (Domyślna przeglądarka: Opera)
 7. Tryb startu: Normal
 8. Instrukcja obsługi Farbar Recovery Scan Tool: http://www.geekstogo.com/forum/topic/335081-frst-tutorial-how-to-use-farbar-recovery-scan-tool/
 9.  
 10. ==================== Procesy (filtrowane) =================
 11.  
 12. (Załączenie wejścia w fixlist spowoduje zamknięcie procesu. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony.)
 13.  
 14. (AMD) C:\Windows\System32\atiesrxx.exe
 15. (AMD) C:\Windows\System32\atieclxx.exe
 16. (AVAST Software) C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe
 17. () C:\ProgramData\DataCardService\HWDeviceService.exe
 18. (Huawei Technologies Co., Ltd.) C:\ProgramData\DataCardService\DCSHelper.exe
 19. (AVAST Software) C:\Program Files\AVAST Software\Browser\Update\1.4.136.333\AvastBrowserCrashHandler.exe
 20. (Microsoft Corporation) C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe
 21. () C:\Program Files\Common Files\Common Desktop Agent\CDASrv.exe
 22. (Synaptics Incorporated) C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
 23. (CyberLink Corp.) C:\Program Files\CyberLink\YouCam7\YouCamService7.exe
 24. (Oracle Corporation) C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe
 25. (AVAST Software) C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastUI.exe
 26. (Opera Software) C:\Program Files\Opera\56.0.3051.36\opera.exe
 27. (Opera Software) C:\Program Files\Opera\56.0.3051.36\opera.exe
 28. (Opera Software) C:\Program Files\Opera\56.0.3051.36\opera.exe
 29. () C:\Windows\System32\spdsvc.exe
 30. (Opera Software) C:\Program Files\Opera\56.0.3051.36\opera.exe
 31. (Opera Software) C:\Program Files\Opera\56.0.3051.36\opera.exe
 32. (Opera Software) C:\Program Files\Opera\56.0.3051.36\opera.exe
 33. (Opera Software) C:\Program Files\Opera\56.0.3051.36\opera.exe
 34. (Disc Soft Ltd) C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\DiscSoftBusService.exe
 35. (Synaptics Incorporated) C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPHelper.exe
 36. (AVAST Software) C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswidsagent.exe
 37. (Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\wbem\unsecapp.exe
 38. (Opera Software) C:\Program Files\Opera\56.0.3051.36\opera.exe
 39. (Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\dllhost.exe
 40.  
 41. ==================== Rejestr (filtrowane) ===========================
 42.  
 43. (Załączenie wejścia w fixlist spowoduje usunięcie obiektu z rejestru lub przywrócenie jego domyślnej postaci. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony.)
 44.  
 45. HKLM\...\Run: [AvastUI.exe] => C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvLaunch.exe [242392 2018-10-12] (AVAST Software)
 46. HKLM\...\Run: [GrooveMonitor] => C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe [30040 2009-02-26] (Microsoft Corporation)
 47. HKLM\...\Run: [CDAServer] => C:\Program Files\Common Files\Common Desktop Agent\CDASrv.exe [351968 2014-09-08] ()
 48. HKLM\...\Run: [SynTPEnh] => C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe [1713448 2010-02-26] (Synaptics Incorporated)
 49. HKLM\...\Run: [YouCam Service7] => C:\Program Files\CyberLink\YouCam7\YouCamService7.exe [466712 2016-11-25] (CyberLink Corp.)
 50. HKLM\...\Run: [SunJavaUpdateSched] => C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe [601424 2018-07-07] (Oracle Corporation)
 51. HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows Defender: Ograniczenia <==== UWAGA
 52. HKU\S-1-5-21-2655775068-2982600203-2056336585-1000\...\Run: [DAEMON Tools Lite Automount] => C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\DTAgent.exe [3280728 2015-11-18] (Disc Soft Ltd)
 53. HKU\S-1-5-21-2655775068-2982600203-2056336585-1000\...\Run: [EEDSpeedLauncher] => rundll32.exe C:\Windows\system32\eed_ec.dll,SpeedLauncher
 54. HKU\S-1-5-21-2655775068-2982600203-2056336585-1000\...\Run: [World of Tanks] => d:\World_of_Tanks\WargamingGameUpdater.exe [3139936 2018-06-25] (Wargaming.net)
 55. HKU\S-1-5-21-2655775068-2982600203-2056336585-1000\...\Run: [Majki] => explorer.exe hxxp://exinariuminix.info <==== UWAGA
 56. HKU\S-1-5-21-2655775068-2982600203-2056336585-1000\...\Run: [SteamServerBrowser] => C:\Program Files\SteamServerBrowser\SteamServerBrowser.exe [228352 2017-02-26] ()
 57. HKU\S-1-5-21-2655775068-2982600203-2056336585-1000\...\Run: [Gaijin.Net Agent] => C:\Users\Majki\AppData\Local\Gaijin\Program Files (x86)\NetAgent\gjagent.exe [2128968 2018-06-14] (Gaijin Entertainment)
 58. HKU\S-1-5-21-2655775068-2982600203-2056336585-1000\...\MountPoints2: {4d1e7580-9a80-11e5-8c20-002454062be1} - H:\AUTORUN.EXE
 59. HKU\S-1-5-21-2655775068-2982600203-2056336585-1000\...\MountPoints2: {4d1e7587-9a80-11e5-8c20-002454062be1} - F:\AutoRun.exe
 60. HKU\S-1-5-21-2655775068-2982600203-2056336585-1000\...\MountPoints2: {6a816548-d1ce-11e5-8d8d-002454062be1} - H:\AUTORUN.EXE
 61. HKU\S-1-5-21-2655775068-2982600203-2056336585-1000\...\MountPoints2: {cd92ecce-37c9-11e7-b336-002454062be1} - F:\HiSuiteDownLoader.exe
 62. HKU\S-1-5-18\...\RunOnce: [SPReview] => "C:\Windows\System32\SPReview\SPReview.exe" /sp:1 /errorfwlink:"hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=122915" /build:7601
 63. Startup: C:\Users\Majki\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\Tworzenie wycinków ekranu i uruchamianie programu OneNote 2007.lnk [2018-04-20]
 64. ShortcutTarget: Tworzenie wycinków ekranu i uruchamianie programu OneNote 2007.lnk -> C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\ONENOTEM.EXE (Microsoft Corporation)
 65.  
 66. ==================== Internet (filtrowane) ====================
 67.  
 68. (Załączenie wejścia w fixlist, w przypadku gdy jest to obiekt rejestru, spowoduje usunięcie go z rejestru lub przywrócenie jego domyślnej postaci.)
 69.  
 70. Tcpip\Parameters: [DhcpNameServer] 192.168.1.1 192.168.1.1
 71. Tcpip\..\Interfaces\{D1F3D464-C901-4071-B7B2-1DC9D1488C91}: [DhcpNameServer] 192.168.1.1 192.168.1.1
 72. Tcpip\..\Interfaces\{F5C0A6A3-DF71-431E-AD2A-5050FEF3351A}: [DhcpNameServer] 192.168.1.1 192.168.1.1
 73.  
 74. Internet Explorer:
 75. ==================
 76. BHO: Groove GFS Browser Helper -> {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} -> C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll [2009-02-26] (Microsoft Corporation)
 77. BHO: Java(tm) Plug-In SSV Helper -> {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} -> C:\Program Files\Java\jre1.8.0_181\bin\ssv.dll [2018-07-20] (Oracle Corporation)
 78. BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper -> {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} -> C:\Program Files\Java\jre1.8.0_181\bin\jp2ssv.dll [2018-07-20] (Oracle Corporation)
 79. Handler: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveSystemServices.dll [2009-02-26] (Microsoft Corporation)
 80.  
 81. FireFox:
 82. ========
 83. FF Plugin: @java.com/DTPlugin,version=11.181.2 -> C:\Program Files\Java\jre1.8.0_181\bin\dtplugin\npDeployJava1.dll [2018-07-20] (Oracle Corporation)
 84. FF Plugin: @java.com/JavaPlugin,version=11.181.2 -> C:\Program Files\Java\jre1.8.0_181\bin\plugin2\npjp2.dll [2018-07-20] (Oracle Corporation)
 85. FF Plugin: @Microsoft.com/NpCtrl,version=1.0 -> C:\Program Files\Microsoft Silverlight\5.1.50907.0\npctrl.dll [2017-05-03] ( Microsoft Corporation)
 86. FF Plugin: @tools.google.com/Google Update;version=3 -> C:\Program Files\Google\Update\1.3.33.17\npGoogleUpdate3.dll [2018-05-20] (Google Inc.)
 87. FF Plugin: @tools.google.com/Google Update;version=9 -> C:\Program Files\Google\Update\1.3.33.17\npGoogleUpdate3.dll [2018-05-20] (Google Inc.)
 88. FF Plugin: @videolan.org/vlc,version=2.2.1 -> C:\Program Files\VideoLAN\VLC\npvlc.dll [2018-05-29] (VideoLAN)
 89. FF Plugin: @videolan.org/vlc,version=2.2.4 -> C:\Program Files\VideoLAN\VLC\npvlc.dll [2018-05-29] (VideoLAN)
 90. FF Plugin: @videolan.org/vlc,version=2.2.6 -> C:\Program Files\VideoLAN\VLC\npvlc.dll [2018-05-29] (VideoLAN)
 91. FF Plugin: @videolan.org/vlc,version=3.0.3 -> C:\Program Files\VideoLAN\VLC\npvlc.dll [2018-05-29] (VideoLAN)
 92. FF Plugin: Adobe Reader -> C:\Program Files\Adobe\Acrobat Reader DC\Reader\AIR\nppdf32.dll [2018-09-20] (Adobe Systems Inc.)
 93.  
 94. Chrome:
 95. =======
 96. CHR StartupUrls: Default -> "hxxp://www.google.com/"
 97. CHR Profile: C:\Users\Majki\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default [2018-10-10]
 98. CHR Extension: (Dokumenty) - C:\Users\Majki\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aohghmighlieiainnegkcijnfilokake [2017-10-23]
 99. CHR Extension: (YouTube) - C:\Users\Majki\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\blpcfgokakmgnkcojhhkbfbldkacnbeo [2015-11-23]
 100. CHR Extension: (Avast Online Security) - C:\Users\Majki\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\gomekmidlodglbbmalcneegieacbdmki [2018-09-29]
 101. CHR Extension: (Płatności w sklepie Chrome Web Store) - C:\Users\Majki\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda [2018-04-04]
 102. CHR Extension: (e-pity - dodatek) - C:\Users\Majki\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\ofoeigeaodhbjogdigckajfhjbonaofg [2017-03-28]
 103. CHR Extension: (Gmail) - C:\Users\Majki\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pjkljhegncpnkpknbcohdijeoejaedia [2015-11-23]
 104. CHR Extension: (Chrome Media Router) - C:\Users\Majki\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pkedcjkdefgpdelpbcmbmeomcjbeemfm [2018-10-10]
 105. CHR HKLM\...\Chrome\Extension: [eofcbnmajmjmplflapaojjnihcjkigck] - hxxps://clients2.google.com/service/update2/crx
 106. CHR HKLM\...\Chrome\Extension: [gomekmidlodglbbmalcneegieacbdmki] - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\WebRep\Chrome\aswWebRepChrome.crx <nie znaleziono>
 107. CHR HKLM\...\Chrome\Extension: [ofoeigeaodhbjogdigckajfhjbonaofg] - hxxps://clients2.google.com/service/update2/crx
 108.  
 109. Opera:
 110. =======
 111. OPR Extension: (Szafir SDK Web) - C:\Users\Majki\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\gjalhnomhafafofonpdihihjnbafkipc [2018-01-10]
 112. OPR Extension: (Zainstaluj rozszerzenia Chrome) - C:\Users\Majki\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\kipjbhgniklcnglfaldilecjomjaddfi [2018-08-20]
 113.  
 114. ==================== Usługi (filtrowane) ====================
 115.  
 116. (Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)
 117.  
 118. R3 aswbIDSAgent; C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswidsagent.exe [6800144 2018-10-12] (AVAST Software)
 119. S2 avast; C:\Program Files\AVAST Software\Browser\Update\AvastBrowserUpdate.exe [164984 2018-04-19] (AVAST Software)
 120. R2 avast! Antivirus; C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe [325024 2018-10-12] (AVAST Software)
 121. S3 avastm; C:\Program Files\AVAST Software\Browser\Update\AvastBrowserUpdate.exe [164984 2018-04-19] (AVAST Software)
 122. R3 Disc Soft Lite Bus Service; C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\DiscSoftBusService.exe [1081688 2015-11-18] (Disc Soft Ltd)
 123. R2 HWDeviceService.exe; C:\ProgramData\DatacardService\HWDeviceService.exe [271712 2011-03-14] ()
 124. S4 McNeelUpdate; c:\Program Files\McNeelUpdate\5.0\McNeelUpdateService.exe [68192 2013-11-13] (Robert McNeel & Associates)
 125. S2 Mobile Partner. RunOuc; C:\Program Files\Mobile Partner\UpdateDog\ouc.exe [657504 2012-11-12] ()
 126. R2 Samsung Printer Dianostics Service; C:\Windows\system32\\spdsvc.exe [491328 2015-12-05] ()
 127. S3 WinDefend; C:\Program Files\Windows Defender\mpsvc.dll [680960 2013-05-27] (Microsoft Corporation)
 128.  
 129. ===================== Sterowniki (filtrowane) ======================
 130.  
 131. (Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)
 132.  
 133. R1 aswArPot; C:\Windows\System32\drivers\aswArPot.sys [167648 2018-10-12] (AVAST Software)
 134. R1 aswbidsdriver; C:\Windows\System32\drivers\aswbidsdriverx.sys [188952 2018-10-12] (AVAST Software)
 135. R0 aswbidsh; C:\Windows\System32\drivers\aswbidshx.sys [165552 2018-10-12] (AVAST Software)
 136. R0 aswblog; C:\Windows\System32\drivers\aswblogx.sys [284424 2018-10-12] (AVAST Software)
 137. R0 aswbuniv; C:\Windows\System32\drivers\aswbunivx.sys [58072 2018-10-12] (AVAST Software)
 138. R1 aswHdsKe; C:\Windows\System32\drivers\aswHdsKe.sys [139008 2018-10-12] (AVAST Software)
 139. S3 aswHwid; C:\Windows\System32\drivers\aswHwid.sys [42912 2018-10-12] (AVAST Software)
 140. R1 aswKbd; C:\Windows\System32\drivers\aswKbd.sys [40864 2018-10-12] (AVAST Software)
 141. R2 aswMonFlt; C:\Windows\System32\drivers\aswMonFlt.sys [135368 2018-10-12] (AVAST Software)
 142. R1 aswRdr; C:\Windows\System32\drivers\aswRdr2.sys [101152 2018-10-12] (AVAST Software)
 143. R0 aswRvrt; C:\Windows\System32\drivers\aswRvrt.sys [72968 2018-10-12] (AVAST Software)
 144. R1 aswSnx; C:\Windows\System32\drivers\aswSnx.sys [784728 2018-10-12] (AVAST Software)
 145. R1 aswSP; C:\Windows\System32\drivers\aswSP.sys [397136 2018-10-12] (AVAST Software)
 146. R2 aswStm; C:\Windows\System32\drivers\aswStm.sys [157112 2018-10-12] (AVAST Software)
 147. R0 aswVmm; C:\Windows\System32\drivers\aswVmm.sys [310880 2018-10-12] (AVAST Software)
 148. S2 atksgt; C:\Windows\System32\DRIVERS\atksgt.sys [279712 2016-09-24] ()
 149. R3 CLMirrorDriver; C:\Windows\System32\DRIVERS\CLMirrorDriver.sys [21264 2015-05-20] (CyberLink)
 150. R3 clwvd7; C:\Windows\System32\DRIVERS\clwvd7.sys [43800 2016-06-02] (CyberLink Corporation)
 151. R3 dtlitescsibus; C:\Windows\System32\DRIVERS\dtlitescsibus.sys [26168 2015-11-20] (Disc Soft Ltd)
 152. R3 dtliteusbbus; C:\Windows\System32\DRIVERS\dtliteusbbus.sys [39992 2015-11-20] (Disc Soft Ltd)
 153. S3 huawei_cdcacm; C:\Windows\System32\DRIVERS\ew_jucdcacm.sys [96000 2012-08-20] (Huawei Technologies Co., Ltd.)
 154. R2 lirsgt; C:\Windows\System32\DRIVERS\lirsgt.sys [25888 2016-09-24] ()
 155. R2 SSPORT; C:\Windows\system32\Drivers\SSPORT.sys [5120 2014-05-07] (Samsung Electronics) [Brak podpisu cyfrowego]
 156. S3 vmcam325av; C:\Windows\System32\Drivers\vmcam323av.sys [232448 2007-03-27] (Vimicro Corporation)
 157. S3 vvftav323; C:\Windows\System32\drivers\vvftav323.sys [475136 2007-03-27] (Vimicro Corporation)
 158. R3 yukonw7; C:\Windows\System32\DRIVERS\yk62x86.sys [315392 2009-09-28] ()
 159. S3 BRDriver_1_3_3_E02B25FC; \??\C:\ProgramData\BitRaider\support\1.3.3\E02B25FC\BRDriver.sys [X]
 160.  
 161. ==================== NetSvcs (filtrowane) ===================
 162.  
 163. (Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)
 164.  
 165.  
 166. ==================== Jeden miesiąc - utworzone pliki i foldery ========
 167.  
 168. (Załączenie wejścia w fixlist spowoduje przeniesienie pliku/folderu.)
 169.  
 170. 2018-10-12 07:23 - 2018-10-12 07:24 - 000014346 _____ C:\Users\Majki\Desktop\FRST.txt
 171. 2018-10-12 07:23 - 2018-10-12 07:23 - 001774592 _____ (Farbar) C:\Users\Majki\Desktop\FRST.exe
 172. 2018-10-12 07:23 - 2018-10-12 07:23 - 000000000 ____D C:\FRST
 173. 2018-10-12 07:14 - 2018-10-12 07:16 - 000000000 ____D C:\AdwCleaner
 174. 2018-10-12 07:14 - 2018-10-12 07:14 - 007592144 _____ (Malwarebytes) C:\Users\Majki\Desktop\adwcleaner_7.2.4.0.exe
 175. 2018-10-12 07:04 - 2018-10-12 07:03 - 000040864 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswKbd.sys
 176. 2018-10-12 07:03 - 2018-10-12 07:03 - 000323288 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\aswBoot.exe
 177. 2018-10-10 15:17 - 2018-10-10 15:17 - 000000000 ____D C:\Users\Majki\AppData\Local\NVIDIA Corporation
 178. 2018-10-10 14:32 - 2018-10-10 14:32 - 000000000 ____D C:\Users\Majki\AppData\Local\Gaijin
 179. 2018-10-10 14:32 - 2018-10-10 14:32 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Gaijin
 180. 2018-10-10 14:31 - 2018-10-10 14:31 - 000000000 ____D C:\Users\Majki\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\WarThunder
 181. 2018-10-05 19:57 - 2018-10-05 19:57 - 000068130 _____ C:\Users\Majki\Desktop\re_119610322.pdf
 182. 2018-10-04 07:27 - 2018-10-04 08:40 - 000000000 ____D C:\Users\Majki\Documents\OpenTTD
 183. 2018-10-04 07:25 - 2018-10-04 07:25 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\OpenTTD
 184. 2018-10-02 07:42 - 2018-10-02 07:42 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Counter-Strike 1.6 v43
 185. 2018-10-02 07:41 - 2018-10-02 07:42 - 000000000 ____D C:\Program Files\SteamServerBrowser
 186. 2018-09-28 09:40 - 2018-09-28 09:40 - 000000000 ____D C:\Users\Majki\AppData\Local\svchostc
 187.  
 188. ==================== Jeden miesiąc - zmodyfikowane pliki i foldery ========
 189.  
 190. (Załączenie wejścia w fixlist spowoduje przeniesienie pliku/folderu.)
 191.  
 192. 2018-10-12 07:18 - 2009-07-14 06:53 - 000000006 ____H C:\Windows\Tasks\SA.DAT
 193. 2018-10-12 07:15 - 2009-07-14 06:34 - 000020512 ____H C:\Windows\system32\7B296FB0-376B-497e-B012-9C450E1B7327-5P-1.C7483456-A289-439d-8115-601632D005A0
 194. 2018-10-12 07:15 - 2009-07-14 06:34 - 000020512 ____H C:\Windows\system32\7B296FB0-376B-497e-B012-9C450E1B7327-5P-0.C7483456-A289-439d-8115-601632D005A0
 195. 2018-10-12 07:03 - 2017-11-14 12:29 - 000167648 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswArPot.sys
 196. 2018-10-12 07:03 - 2015-11-19 15:42 - 000784728 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswSnx.sys
 197. 2018-10-12 07:03 - 2015-11-19 15:42 - 000397136 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswSP.sys
 198. 2018-10-12 07:03 - 2015-11-19 15:42 - 000310880 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswVmm.sys
 199. 2018-10-12 07:03 - 2015-11-19 15:42 - 000157112 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswStm.sys
 200. 2018-10-12 07:03 - 2015-11-19 15:42 - 000135368 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswMonFlt.sys
 201. 2018-10-12 07:03 - 2015-11-19 15:42 - 000101152 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswRdr2.sys
 202. 2018-10-12 07:03 - 2015-11-19 15:42 - 000072968 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswRvrt.sys
 203. 2018-10-12 07:03 - 2015-11-19 15:42 - 000042912 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswHwid.sys
 204. 2018-10-12 07:02 - 2017-12-22 11:50 - 000139008 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswHdsKe.sys
 205. 2018-10-12 07:02 - 2017-03-17 18:52 - 000284424 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswblogx.sys
 206. 2018-10-12 07:02 - 2017-03-17 18:52 - 000188952 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswbidsdriverx.sys
 207. 2018-10-12 07:02 - 2017-03-17 18:52 - 000165552 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswbidshx.sys
 208. 2018-10-12 07:02 - 2017-03-17 18:52 - 000058072 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswbunivx.sys
 209. 2018-10-12 06:48 - 2018-04-19 19:33 - 000002381 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Avast Secure Browser.lnk
 210. 2018-10-11 13:55 - 2015-11-20 18:08 - 000000000 ____D C:\Users\Majki\AppData\Roaming\vlc
 211. 2018-10-10 14:31 - 2017-10-30 18:50 - 000000000 ____D C:\Users\Majki\Documents\My Games
 212. 2018-10-10 11:01 - 2015-11-19 12:22 - 001669190 _____ C:\Windows\system32\PerfStringBackup.INI
 213. 2018-10-10 11:01 - 2009-07-14 10:07 - 000740348 _____ C:\Windows\system32\perfh015.dat
 214. 2018-10-10 11:01 - 2009-07-14 10:07 - 000155890 _____ C:\Windows\system32\perfc015.dat
 215. 2018-10-10 11:01 - 2009-07-14 04:37 - 000000000 ____D C:\Windows\inf
 216. 2018-10-10 11:00 - 2015-11-20 14:52 - 000000000 ____D C:\Users\Majki\AppData\LocalLow\Adobe
 217. 2018-10-09 19:07 - 2017-07-24 22:36 - 000002441 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Acrobat Reader DC.lnk
 218. 2018-10-06 10:08 - 2015-11-19 13:38 - 000000000 ____D C:\Program Files\Opera
 219. 2018-10-05 18:12 - 2018-05-31 11:40 - 000000000 _____ C:\Windows\system32\last.dump
 220. 2018-10-04 13:49 - 2016-09-17 08:00 - 000000000 ____D C:\Users\Majki\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Games
 221. 2018-09-24 18:27 - 2015-11-19 16:28 - 000000000 ____D C:\Users\Majki\AppData\Roaming\BitTorrent
 222. 2018-09-21 13:48 - 2017-06-29 03:20 - 000000000 ____D C:\Users\Majki\AppData\Local\S2
 223. 2018-09-18 19:18 - 2015-11-19 15:46 - 000002176 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Google Chrome.lnk
 224.  
 225. Niektóre pliki w TEMP:
 226. ====================
 227. 2018-07-20 20:44 - 2018-07-20 20:44 - 001906040 _____ (Oracle Corporation) C:\Users\Majki\AppData\Local\Temp\jre-8u181-windows-au.exe
 228. 2018-08-24 18:38 - 2018-08-24 18:38 - 040184976 _____ () C:\Users\Majki\AppData\Local\Temp\vlc-3.0.3-win32.exe
 229.  
 230. ==================== Bamital & volsnap ======================
 231.  
 232. (Brak automatycznej naprawy dla plików które nie przeszły weryfikacji.)
 233.  
 234. C:\Windows\explorer.exe => Plik podpisany cyfrowo
 235. C:\Windows\system32\winlogon.exe => Plik podpisany cyfrowo
 236. C:\Windows\system32\wininit.exe => Plik podpisany cyfrowo
 237. C:\Windows\system32\svchost.exe => Plik podpisany cyfrowo
 238. C:\Windows\system32\services.exe => Plik podpisany cyfrowo
 239. C:\Windows\system32\User32.dll => Plik podpisany cyfrowo
 240. C:\Windows\system32\userinit.exe => Plik podpisany cyfrowo
 241. C:\Windows\system32\rpcss.dll => Plik podpisany cyfrowo
 242. C:\Windows\system32\dnsapi.dll => Plik podpisany cyfrowo
 243. C:\Windows\system32\Drivers\volsnap.sys => Plik podpisany cyfrowo
 244.  
 245. LastRegBack: 2018-10-05 19:04
 246.  
 247. ==================== Koniec  FRST.txt ============================
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
Not a member of Pastebin yet?
Sign Up, it unlocks many cool features!
 
Top