Advertisement
Guest User

Tuomiolauselma R 12/2136

a guest
Apr 18th, 2012
2,909
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUS TUOMIO n:o 3338
 2. 7/3 osasto Annettu kansliassa
 3. 13.4.2012
 4. 1
 5. 1(21)
 6. Asiano:
 7. R 12/2136
 8. SALAINEN 5.3.2072 asti
 9. Puheenjohtaja käräjätuomari Maritta Pakarinen
 10. Lautamiehet Pertti Hakala, Georgios Mandalios ja Hannele Ruohola
 11. Syyttäjä kihlakunnansyyttäjä Yrjö Reenilä
 12. Vastaajat 1) 8.11.1994 syntynyt Suleyman OSMAN MOHAMED
 13. 2) 2.2.294 syntynyt Burhan Abdidek YUSUF
 14. Asianomistajat 1) 29.11.1994 syntynyt asianomistaja A
 15. 2) alaikäisen asianomistaja A:n huoltajana äiti asianomistaja B
 16. Muut kuultavat 1) alaikäisen vastaaja Osman Mohamedin huoltajana äiti Marian ALI
 17. HASSAN
 18. 2) alaikäisen vastaaja Osman Mohamedin huoltajana isä Mohamed ALI
 19. OSMAN
 20. 3) HELSINGIN SOSIAALILAUTAKUNTA
 21. 4) RIKOSSEURAAMUSLAITOS/ETELÄ-SUOMEN ARVIOINTI KESKUS
 22. Asia TÖRKEÄ RAISKAUS
 23. Vireille 5.3.2012
 24. SULJETTU KÄSITTELY JA OIKEUDENKÄYNTIAINEISTON SALAISUUS
 25. Käräjäoikeus on 3.4.2012 pidetyssä pääkäsittelyssä asianomistajien ja
 26. syyttäjän pyynnöstä määrännyt oikeudenkäynnin julkisuudesta annetun
 27. lain (370/2007) 15 §:n 2- ja 3 -kohtien nojalla, että suullinen
 28. istuntokäsittely tässä asiassa, jossa kysymys on alaikäistä
 29. asianomistajaa koskevasta seksuaalirikosasiasta ja jossa esitettiin
 30. arkaluonteisia tietoja henkilön yksityiselämään sekä terveydentilaan
 31. liittyvistä seikoista, toimitetaan kokonaan yleisön läsnä olematta, sekä
 32. määrännyt mainitun istunnon pöytäkirjan sekä muut
 33. oikeudenkäyntiasiakirjat asiassa annettavaa tuomiota lukuun ottamatta
 34. edellä mainitun lain 10 §:n nojalla salaisiksi 60 vuodeksi asian
 35. vireilletulopäivästä eli 5.3.2012 saakka.
 36. 2
 37. Saman lain 24 §:n nojalla asianomistajien ja syyttäjän esittämästä
 38. pyynnöstä käräjäoikeus on määrännyt, että käräjäoikeuden tuomio on
 39. ASIANOMISTAJIEN JA SYYTTÄJÄN KUULUSTUTTAMAN
 40. TODISTAJAN HENKILÖLLISYYDEN sekä mandollisten muiden
 41. asianomistajien henkilöllisyyteen viittaavien tunnistetietojen OSALTA
 42. PIDETTÄVÄ SALASSA 60 vuotta eli 5.3.2072 saakka tai kunnes sitä
 43. ennen mandollisesti toisin määrätään, sekä ettei asianomistajien ja
 44. todistajan nimiä sekä edellä viitattuja muita tunnistetietoja saa tuona
 45. aikana mainita julkisessa oikeudenkäyntiaineistossa.
 46. MUILTA OSIN TUOMIO ON JULKINEN asianomistajien siihen
 47. suostuttua.
 48. SELOSTUS ASIASTA
 49. Syyttäjän rangaistusvaatimus
 50. 1. TÖRKEÄ RAISKAUS nuorina henkilöinä
 51. (8010/R10004288111)
 52. Rikoslaki 20 luku 2 §
 53. Rikoslaki 6 luku 8 §
 54. 5.8.2010 HELSINKI
 55. Suleyman Osman Mohamed ja Burhan Abdidek Yusuf ovat yhdessä
 56. pakottaneet 15-vuotiaan A.n sukupuoliyhteyteen käyttämällä A:han
 57. kohdistuvaa väkivaltaa.
 58. Osman Mohamed ja Yusuf ovat houkutelleet A:n mukaansa
 59. Malminkartanon juna-aseman lähellä sijaitsevaan metsikköön. Kolmikon
 60. päästyä metsikköön Osman Mohamed ja Yusuf ovat ehdottaneet Alle
 61. suuseksiä, mihin A ei ole suostunut. A:n lähtiessä kävelemään takaisin
 62. Malminkartanon asemalle Osman Mohamed ja Yusuf ovat estäneet A:ta
 63. poistumista siten, että toinen on tullut seisomaan A:n eteen ja toinen
 64. hänen taakseen. Takana seissyt on myös ottanut A:ta kiinni käsivarresta.
 65. Sen jälkeen he ovat vetäneet A:n sivummalle metsikköön. Sitten Osman
 66. Mohamed ja Yusuf ovat painaneet A:n maahan polvilleen. A:n edessä
 67. ollut on alkanut riisua housujaan toisen pitäessä häntä takaapäin
 68. kädestä kiinni. Sen jälkeen A:n edessä seissyt on työntänyt erektiossa
 69. olevan siittimensä A:n suuhun pitäen samalla kiinni A:n hiuksista alkaen
 70. liikutella siitintään A:n suussa. Takana ollut on koko ajan pitänyt A:sta
 71. kiinni kosketellen vaatteiden alta A:n rintaa ja pakaroita. Yhdynnän
 72. jatkuttua useita minuutteja takana ja edessä ollut ovat vaihtaneet
 73. paikkoja. Nyt A:n eteen tullut on työntänyt siittimensä A:n suuhun alkaen
 74. liikutella siitintään A:n suussa takana olevan pitäessä hänestä kiinni. Sen
 75. jälkeen Osman Mohamed ja Yusuf ovat taas vaihtaneet paikkaa ja A:n
 76. eteen tullut on työntänyt siittimensä A:n suuhun alkaen liikutella siitintään
 77. A:n suussa takana olevan pitäessä A.sta kiinni. Molemmat tekijät ovat
 78. saaneet siemensyöksyn A:n suuhun.
 79. 3
 80. Rikos on törkeä, koska sen ovat tehneet useat tekijät. Rikos on tehty
 81. erityisen julmalla ja nöyryyttävällä tavalla, koska se on kohdistunut
 82. huomattavasti pienikokoisempaan uhriin, joka on houkuteltu metsikköön,
 83. missä rikoksen täytäntöönpanotoimi on suoritettu. Rikos on myös
 84. kokonaisuutena arvostellen törkeä. Osman Mohamed on teon
 85. tehdessään ollut 15-vuotias ja Yusuf 16-vuotias.
 86. Syyttäjän kirjalliset todisteet:
 87. 1) Hoitokertomus (etptk:n liite 1, sivut 9 ja 10)
 88. Teema: A:n kertoma
 89. 2) Asianomistajan konfirmaatiovalokuva (lisäetptk:n liite 1)
 90. Teema: vammat asianomistajan polvissa
 91. Syyttäjän henkilötodistelu:
 92. 1) Asianomistaja A:n kuuleminen todistelutarkoituksessa
 93. Teema: tekijät, metsikköön houkutteleminen, suuseksin vaatiminen,
 94. käytetty väkivalta sekä sen laatu ja määrä, suuseksi, aiheutuneet
 95. vammat, vammojen peittäminen konfirmaatiota varten, aiheutunut kipu ja
 96. särky, aiheutunut kärsimys
 97. 2) Asianomistaja B:n kuuleminen todistelutarkoituksessa
 98. Teema: asianomistaja A:n kertoma, Alla havaitut vammat, vammojen
 99. peittäminen konfirmaatiota varten, A:n mielentila tekojen jälkeen
 100. 3) Vastaaja Suleyman Osman Mohamedin kuuleminen
 101. todistelutarkoituksessa
 102. Teema: A:n tapaaminen Kannelmäessä
 103. 4) Todistaja C kuuleminen
 104. Teema: somalipoikien tapaaminen, matkustaminen junalla
 105. Kannelmäestä Malminkartanoon, A:n kertoma
 106. Syyttäjän muut vaatimukset
 107. Syyttäjä on lisäksi vaatinut, että vastaajat Osman Mohamed ja Yusuf
 108. velvoitetaan yhteisvastuullisesti korvaamaan valtiolle
 109. todistelukustannukset (laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa 9 luku 1 §).
 110. Asianomistajien vaatimukset
 111. Asianomistaja A on yhtynyt syytteeseen sekä vaatinut, että vastaajat
 112. Osman Mohamed ja Yusuf velvoitetaan yhteisvastuullisesti suorittamaan
 113. hänelle korvauksiksi
 114. - kivusta ja särystä 2.000 euroa,
 115. - tilapäisestä haitasta 6.000 euroa sekä
 116. 4
 117. - henkisestä kärsimyksestä 16.000 euroa,
 118. kaikki määrät laillisine korkoineen tekopäivästä lukien.
 119. Asianomistajan oikeudenkäyntiavustaja on korvausvaatimusten
 120. perusteina viitannut vahingonkorvauslain 5 luvun 2 §:ää ja 2c §:ään sekä
 121. kärsimyksen osalta saman lain 6 §:ään. Kivun ja säryn osalta
 122. oikeudenkäyntiavustaja on todennut, että tekijöitä oli ollut kaksi, jotka
 123. molemmat olivat aiheuttaneet asianomistajalle fyysistä kipua ja särkyä
 124. tekoihin liittyvän väkivallan seurauksena. Tekijät olivat pitäneet
 125. voimakkaasti kiinni asianomistajan käsistä, päästä ja hiuksista. Vammat
 126. asianomistajan polviin olivat syntyneet raiskaustilanteessa tekijöiden
 127. painaessa hänet polvilleen maahan.
 128. Muun tilapäisen haitan korvausvaatimus oli perustettu seksuaalisen
 129. väkivallan aiheuttamiin psyykkisiin seurauksiin, joiden vuoksi
 130. asianomistaja kävi terapiassa "Tyttöjen talon" seksuaaliterapeutin Aune
 131. Karhumäen vastaanotolla. Siltä osin viitattiin syyttäjänkin esittämään
 132. HYKS:n hoitokertomukseen toteamuksin, että asianomistaja jatkaisi
 133. käyntejään myös Nuorisopsykiatrian syömishäiriöpoliklinikalla, jossa
 134. asianomistajalla oli vuonna 2011 todettu seksuaalisen hyväksikäytön
 135. aiheuttama trauma ja tuolloin muun muassa lisätty asianomistajan
 136. lääkitystä.
 137. Kärsimyskorvausvaatimuksen perusteena asianomistajan
 138. oikeudenkäyntiavustaja on todennut, että törkeä raiskaus oli tapahtunut
 139. erityisen julmalla ja nöyryyttävällä tavalla. Tekijöitä oli ollut kaksi, jotka
 140. molemmat olivat raiskanneet asianomistajan yhdessä useita kertoja.
 141. Tekijät olivat kohdistaneet voimakasta väkivaltaa asianomistajaan
 142. pitämällä kiinni käsistä ja päästä, painamalla asianomistajan maahan
 143. polvilleen sekä työntämällä väkisin siittimensä asianomistajan suuhun.
 144. Molemmat tekijät olivat myös saaneet siemensyöksyn asianomistajan
 145. suuhun. Asianomistaja oli ollut pienikokoinen, hento tekohetkellä
 146. 15-vuotias tyttö. Tekoihin oli oikeudenkäyntiavustajan mielestä liittynyt
 147. erityisiä kärsimystä lisääviä piirteitä, jotka tulisi oikeudenkäyntiavustajan
 148. mielestä ottaa huomioon kärsimyskorvauksen määrässä.
 149. Vastaajan vastine
 150. OSMAN MOHAMED Vastaaja Osman Mohamed on kiistänyt syytteen kokonaisuudessaan,
 151. koska ei ollut ilmoituksensa mukaan menetellyt syytteessä väitetyllä
 152. tavalla eikä ollut edes ollut tekopaikalla. Sikäli jos teko tulisi näytetyksi,
 153. olisi siinä joka tapauksessa Osman Mohamedin mielestä kysymys
 154. korkeintaan rikoslain 20 luvun 3 §:ssä tarkoitetusta pakottamisesta
 155. sukupuoliyhteyteen tai tavallisesta raiskauksesta, mutta ei törkeästä
 156. tekomuodosta.
 157. Osman Mohamed on kiistänyt asianomistajan puolesta esitetyt
 158. korvausvaatimukset perusteiltaan, koska syytekin oli kiistetty, sekä
 159. paljoksunut niitä määriltään kivun ja säryn osalta 200 euroa ylittäviltä
 160. 5
 161. osin viitaten Henkilövahinkoasiain neuvottelukunnan suositusten kohtaan
 162. 1.1. ("lievät pinnalliset vammat") sekä muun tilapäisen haitan osalta
 163. 1.000 euroa ylittäviltä osin viitaten Henkilövahinkoasiain
 164. neuvottelukunnan suositusten 68 -kohtaan ("traumaperäinen
 165. stressihäiriö") sekä huomauttaen, että asianomistajalla ollut haitta ei
 166. asiakirjojen mukaan ollut johtunut pelkästään tästä tapauksesta.
 167. Asianomistajasta esitetystä konfirmaatiovalokuvasta ei Osman
 168. Mohamedin mielestä voinut luotettavasti päätellä oliko mustelmia ollut.
 169. Asianomistajan muiden ongelmien osalta Osman Mohamed on viitannut
 170. asianomistajasta esitettyyn hoitokertomukseen, josta kävi ilmi, että
 171. asianomistaja oli ylipäätään kertonut syytteenalaisesta tapauksesta
 172. vasta marras-joulukuun 2010 paikkeilla. Henkisen kärsimyksen osalta
 173. Osman Mohamed on ilmoittanut katsovansa määrällisesti kohtuulliseksi
 174. enintään 3.000 euroa viitaten Henkilövahinkoasiain neuvottelukunnan
 175. suositusten kohtaan 75.1., jonka mukainen asteikko oli 2.000-4.000
 176. euroa.
 177. YUSUF Vastaaja Yusuf on kiistänyt syytteen kokonaisuudessaan, koska ei ollut
 178. ilmoituksensa mukaan menetellyt syytteessä väitetyllä tavalla eikä ollut
 179. ollut tekopaikaksi väitetyssä metsikössä. Yusuf on yhtynyt siihen, mitä
 180. Osman Mohamed oli syytteestä muutoin lausunut.
 181. Yusuf on samalla perusteella kiistänyt asianomistajan
 182. korvausvaatimukset perusteiltaan ja määriin vastannut samalla tavalla
 183. kuin Osman Mohamed. Yusuf on huomauttanut, että erityisesti
 184. kärsimyskorvaus oli erityisen iso, kun otettiin huomioon raiskauksia
 185. koskevat korvausoikeuskäytännön mukaiset liukumavälit.
 186. Oikeudenkäyntiavustajan määrääminen
 187. Käräjäoikeus oli 28.3.2012 asianomistaja A:n pyynnöstä määrännyt
 188. hänen oikeudenkäyntiavustajakseen asiassa 18.1.2011 lukien
 189. oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 2 luvun la §:n 1-kohdan
 190. nojalla varatuomari Riitta Silverin.
 191. Oikeusaputoimisto oli myöntänyt vastaaja Yusufille yleistä oikeusapua
 192. tässä asiassa korvausvelvollisuudetta valtiolle 8.3.2012 lukien ja
 193. määrännyt hänen avustajakseen asianajaja Jarkko Pulkkisen.
 194. Käräjäoikeus oli 3.4.2012 määrännyt alle 18-vuotiaalle vastaaja
 195. Mohamed Yusufille, joka oli syytettynä rikoksesta, josta ei ollut säädetty
 196. lievempää rangaistusta kuin kaksi vuotta vankeutta, oikeudenkäynnistä
 197. rikosasioissa annetun lain 2 luvun 1 §:n 2 momentin 1-kohdan ja 3
 198. momentin 2-kohdan nojalla puolustajaksi 23.2.2012 lukien asianajaja
 199. Pentti Lääverin.
 200. Todistelu SYYTTÄJÄ on esittänyt edellä syytteiden selostamisen yhteydessä
 201. kerrotun mukaisen asiakirja- ja henkilötodistelun.
 202. Asianomistaja A on viitannut myös omina kirjallisina todisteinaan
 203. 6
 204. syyttäjänkin esittämiin 26.1.2011 päivättyyn HYKS:n hoitokertomukseen
 205. todistusteemalla "tilapäinen haitta, seksuaalisen hyväksikäytön
 206. aiheuttama trauma" sekä lisäesitutkintapöytäkirjan liitteenä oleviin
 207. konfirmaatiovalokuviin todistusteemalla "kipu ja särky sekä fyysiset
 208. vammat".
 209. Asianomistaja on henkilötodistelunaan itsensä ja äitinsä kuulemisten
 210. osalta nimennyt syyttäjän todistusteemojen lisäksi omiksi
 211. todistusteemoikseen oman kuulemisensa osalta "kipu ja särky, vammat,
 212. tilapäinen haitta sekä henkinen kärsimys" sekä äitinsä kuulemisen osalta
 213. "kipu ja särky, asianomistajalla havaitut vammat, tilapäinen haittaa,
 214. asianomistajan psyykkinen tila ja vointi raiskausten jälkeen sekä
 215. henkinen kärsimys".
 216. Asianomistaja on lisäksi kuulustuttanut todistajanaan sairaanhoitaja,
 217. seksuaaliterapeutti Aune Karhumäkeä todistusteemalla "tilapäinen haitta,
 218. asianomistajan psyykkinen tila, terapia ja henkinen kärsimys".
 219. Johtopäätös- ja seuraamuskeskustelu
 220. SYYTTÄJÄ on katsonut syytteen tulleen toteennäytetyksi asianomistajan
 221. yksityiskohtaisen kertomuksen perusteella huomauttaen, että
 222. asianomistaja ja todistajana kuulustutettu asianomistajan ystävä olivat
 223. oikeudessa tunnistaneet vastaajat. Asianomistaja oli kertonut syyn sille,
 224. miksi oli tehnyt rikosilmoituksen vasta myöhemmin. Asianomistaja oli
 225. halunnut unohtaa asian. Syyttäjä on katsonut edelleen raiskauksen
 226. tekomuodon olevan vastoin kiistämisiä törkeä ottaen huomioon sen, että
 227. tekijöitä oli ollut kaksi, johon oli liittynyt myös asianosaisten kokoeroon
 228. perustuva fyysinen ylivalta, yhdyntöjen lukumäärä sekä teon tekeminen
 229. metsikössä eli julkisella paikalla. Todistaja Karhumäen kertomasta oli
 230. syyttäjän mielestä käynyt ilmi, että teon seuraukset uhrille olivat olleet
 231. kohtalaisen vakavat. Syyttäjä on näissä olosuhteissa esittänyt vastaajille
 232. seuraamukseksi vähintään kanden vuoden pituista ehdotonta
 233. vankeusrangaistusta tekijöiden osittaisesta alaikäisyydestä huolimatta.
 234. Sikäli jos ehdottomaan vankeusrangaistukseen päädyttäisiin, tulisi sen
 235. oheisseuraamukseksi määrätä syyttäjän mielestä yhdyskuntapalvelua ja
 236. tuomita lisäksi vastaajat ehdollisen koeajaksi valvontaa. Syyttäjä on
 237. valvontaan määräämisen perusteena viitannut vastaajista hankittuihin
 238. seuraamusselvityksiin.
 239. ASIANOMISTAJAn oikeudenkäyntiavustaja on ilmoittanut katsovansa,
 240. etä vain ehdoton vankeusrangaistus olisi vastaajille ainoa oikea
 241. seuraamus tässä tapauksessa. Kipu- ja särkykorvausvaatimuksen osalta
 242. avustaja on viitannut asianomistajan kertomukseen mustelmista ja
 243. ruvista polvissa sekä siitä, kuinka vastaajat olivat pitäneet voimakkaasti
 244. hänen hiuksistaan kiinni. Muun tilapäisen haitan osalta avustaja on
 245. viitannut hoitokertomuksen ja todistaja Karhumäen kertomuksen ohella
 246. asianomistajan huoltajan kertomukseen. Asianomistajan lääkitystä oli
 247. tapauksen johdosta lisätty. Karhumäen mukaan hoito tulisi vielä
 248. jatkumaan yli vuoden jo kestettyään. Asianomistaja itse oli kertonut
 249. 7
 250. psyykkisten seuraamusten ilmenemisestä. Huomioon tulisi ottaa
 251. asianomistajan ikä ja kehitystaso. Kärsimyskorvauksen määrää
 252. arvioitaessa tulisi ottaa huomioon se, miten vastaajien menettely oli
 253. rikkonut sekä asianomistajan fyysistä koskemattomuutta että
 254. seksuaalista itsemääräämisoikeutta.
 255. Vastaaja OSMAN MOHAMEDin puolustaja on viitannut päämiehensä
 256. kertomukseen ja siihen, mitä aikaisemmin oli mainittu teon arvioimisesta
 257. pakottamiseksi sukupuoliyhteyteen sikäli jos menettely katsottaisiin
 258. vastoin kiistämisiä näytetyksi. Sikäli jos Osman Mohamed jostakin
 259. tuomittaisiin, tulisi puolustajan mielestä ottaa huomioon se, että Osman
 260. Mohamed oli ollut tekohetkellä 15-vuotias, sekä se, että Osman
 261. Mohamed kävi nyt ammattikoulua. Puolustaja on katsonut, että
 262. mandollinen vankeusrangaistus tulisi määrätä ehdolliseksi. Sikäli jos
 263. yhdyskuntapalvelu tulisi harkittavaksi, suostuisi Osman Mohamed siihen
 264. omasta puolestaan. Haittakorvausvaatimuksen osalta puolustaja on
 265. viitannut esitetyssä HYKS:n sairauskertomuksessa kerrottuihin tietoihin
 266. siitä, että asianomistajalla oli ollut jo vuosia aikaisemmin ollut
 267. paniikkihäiriötä ja muita oireiluja sekä että asianomistajan viimeisin
 268. hoitoonhakeutuminen oli tapahtunut jo 14.7.2010 eli jo ennen
 269. syytteenalaista ajankohtaa. Numeroiden laskemisen syynä oli tuotu esiin
 270. ystävät. Puolustajan mielestä asiassa ei ollut selvästi ilmennyt, että
 271. syytteenalainen tapaus olisi aiheuttanut asianomistajalle psyykkistä
 272. vahinkoa.
 273. Vastaaja Osman Mohamedin isä Mohamed Ali Osman on ilmoittanut
 274. poikansa sanoneen alusta alkaen, että hänellä ei ollut ollut mitään syytä
 275. tehdä sitä, mistä häntä syytettiin, ja että hänestä yritettiin tehdä syyllistä
 276. motiivin ollessa mandollisesti raha. Mohamed Ali Osman on ilmoittanut,
 277. että vanhempana oli vaikea epäillä omaa lastaan. Mohamed Ali Osman
 278. oli kiinnittänyt huomiota siihen, kun rikosilmoitus oli tehty niin myöhään.
 279. Poika oli puhunut aina totta eikä tämän elämässä ollut ollut merkkejä
 280. väitetyn kaltaisista teoista.
 281. Vastaaja YUSUFin avustaja on viitannut aikaisemmin lausuttuun siitä,
 282. että kysymys olisi korkeintaan tavallisesta raiskauksesta tai
 283. pakottamisesta sukupuoliyhteyteen sikäli jos väitetty menettely
 284. katsottaisiin näytetyksi. Avustaja on viitannut Osman Mohamedin
 285. avustajan esittämään sekä kiinnittänyt teon arvioinnin suhteen huomiota
 286. siihen, että käytetyksi väitetty väkivalta oli oikeasti ollut aika vähäistä ja
 287. pakottaminen lievää. Kun tätä vertasi niihin törkeätekomuotoisiksi
 288. katsottuihin raiskaustapauksiin, joihin oli viitattu Henkilövahinkoasiain
 289. neuvottelukunnan suositusten perusteluosassa ja joissa oli kysymys
 290. teoista, joissa olivat olleet mukana teräaseet sekä muut astalot, oli
 291. havaittavissa, että nyt käsiteltävä tapaus ei ollut vakavimmasta päästä.
 292. Kaksi tekijää ja yhdyntöjen lukumäärä yksistään ei riittänyt tekemään
 293. raiskauksesta törkeää. Tarvittiin myös kokonaisarvostelutörkeys.
 294. Seuraamuksen suhteen olisi tärkeintä torjua vaatimus yli 2 vuoden
 295. pituisesta ehdottomasta vankeusrangaistuksesta kysymyksen ollessa
 296. näin nuorista vastaajista. Ehdollinen vankeusrangaistus olisi avustajan
 297. 8
 298. mielestä riittävä seuraamus. Jos sitä katsottaisiin aiheelliseksi terästää
 299. yhdyskuntapalvelulla, suostuisi Yusuf siihen omasta puolestaan.
 300. Oikeudessa läsnä ollut vastaaja Yusufin äiti on ilmoittanut
 301. vahvistavansa, että vastaaja Yusuf oli kirjeen tultua ollut shokissa ja
 302. sanonut, että väitettyä tekoa ollut tapahtunut.
 303. Oikeudessa läsnä ollut Helsingin sosiaaliviraston sosiaalityöntekijä Pirjo
 304. Heikkinen on todennut, että oikeudenkäyntihetkellä vielä 17-vuotiaasta
 305. vastaaja Osman Mohamedista ei ollut tullut lastensuojeluilmoituksia eikä
 306. tietoja muista epäillyistä rikoksista. Tästä päätellen Osman Mohamed
 307. hoiti koulunsa hyvin. Heikkinen on kiinnittänyt huomiota siihen, että
 308. vaikka asianomistaja oli ollut nuori, olivat sitä olleet myös vastaajat.
 309. Harkintakykyä ei ollut ollut siinä määrin kuin mitä aikuisilla yleensä oli,
 310. mitä kuvasti se, kuinka teosta oli kerrottu retostellun jälkikäteen.
 311. Heikkinen on katsonut yhdyskuntapalvelun olevan varmasti hyvä
 312. seuraamus, jolloin vastaajat voisivat samalla olla hyödyksi. Vankeudesta
 313. taas ei olisi hyötyä.
 314. KÄRÄJÄOIKEUDEN RATKAISU
 315. Tapahtumienkulusta annetut kertomukset
 316. Asianomistaja A on oikeudessa todistelutarkoituksessa kuultuna kertonut
 317. että hän ja hänen ystävänsä C olivat 5.8.2010 olleet Kannelmäen
 318. kirkossa konfirmaatioharjoituksessa, joista poispäin käveltäessä matkan
 319. varrella olleet somalipojat, jotka asianomistaja oli ilmoituksensa mukaan
 320. oikeudessa tunnistanut vastaaja Osman Mohamediksi ja Yusufiksi, olivat
 321. huudelleet hänen nimeään. C oli tuntenut vastaajat entuudestaan, mutta
 322. asianomistaja itse ei ollut näitä tuntenut muutoin kuin oli nähnyt
 323. vastaajien kuvia Facebookissa sekä tiennyt vastaajat yhteisten tuttujen
 324. kautta. Asianomistaja oli tiennyt vastaajien nimet jo tuolloin Facebookin
 325. kautta. Asianomistaja ja C olivat pysähtyneet juttelemaan vastaajien
 326. kanssa jokapäiväisiä asioita. Vastaajat olivat sanoneet asianomistajalle,
 327. että asianosaisten yhteinen ystävä Abdi oli "haukkunut" asianomistajaa
 328. huoraksi sekä että vastaajat olivat Abdin vihollisia ja voisivat selvittää
 329. asian Abdin kanssa asianomistajan puolesta. Vastaajat olivat kertoneet
 330. Abdin olevan tulossa Malminkartanoon. Tämä keskustelu oli käyty
 331. Kannelmäessä. C oli lähtenyt tapaamaan poikaystäväänsä
 332. Malminkartanoon ja asianomistaja oli jäänyt juttelemaan vastaajien
 333. kanssa. Vastaajat olivat puhuneet Abdin kanssa puhelimessa monta
 334. kertaa. Vastaajat ja asianomistaja olivat sen jälkeen lähteneet
 335. Malminkartanoon, jossa he olivat törmänneet C:hen ja tämän
 336. poikaystävään. Nämä olivat jatkaneet matkaa. Vastaajat olivat
 337. ilmoittaneet asianomistajalle, että he menevät "kuselle" läheiseen
 338. metsikköön. Vastaajat olivat sanoneet asianomistajalle "miksi jäät yksin"
 339. ja pyytäneet tätä mukaan. Koska vastaajat olivat olleet ystävällisiä, oli
 340. asianomistaja lähtenyt mukaan metsikköön. Toinen vastaajista oli käynyt
 341. virtsaamassa. Kun he olivat olleet puiden välissä, olivat vastaajat
 342. ehdottaneet suuseksiä. Asianomistaja oli kieltäytynyt sanomalla "en
 343. 9
 344. todellakaan". Asianomistaja oli ajatellut, että hän lähtee pois. Vastaajat
 345. olivat estäneet asianomistajan lähtemisen ja vieneet asianomistajan
 346. syvemmälle metsään käsistä kiinni pitäen. Metsässä vastaajat olivat
 347. asianomistajan käsistä ja olkapäistä kiinni pitäen painaneet
 348. asianomistajan maahan polvilleen. Toinen vastaajista oli avannut
 349. housunsa. Penis oli ollut erektiossa. Vastaaja oli työntänyt peniksensä
 350. asianomistajan suuhun. Asianomistajalla oli koko ajan tuntunut
 351. oksennusrefleksi. Asianomistaja ei ollut saanut happea ja oli ollut lähellä
 352. pyörtymistä. Sen jälkeen vastaajat olivat vaihtaneet paikkoja. Toinen
 353. vastaajista oli tullut eteen ja työntänyt siittimensä asianomistajan
 354. suuhun. Taakse siirtynyt oli kosketellut asianomistajalla yllä olleen
 355. kesämekon alta asianomistajan paljaita rintoja ja pakaroita. Vastaajat
 356. olivat tämän jälkeen vaihtaneet vielä kerran paikkaa eli ensimmäinen
 357. vastaaja oli tehnyt siittimen asianomistajan suuhun työntämisen
 358. kandesti. Asianomistaja oli tuntenut hapanta makua suussaan eli
 359. asianomistajan käsityksen mukaan vastaajat olivat saaneet
 360. siemensyöksyn. Tilanne oli kestänyt kaiken kaikkiaan ehkä noin 20
 361. minuuttia. Asianomistaja oli koko ajan ollut polvillaan. Asianomistajaa oli
 362. suuseksin aikana pidetty kiinni ainakin lantiosta, olkapäistä ja käsistä.
 363. Välillä asianomistajaa oli pidetty tiukasti hiuksista kiinni. Asianomistaja oli
 364. huomannut, että toinen vastaajista oli ehkä kuvannut tilannetta
 365. gsm-puhelinkamerallaan. Kun kaikki oli päättynyt, asianomistaja oli
 366. lähtenyt kävelemään Malminkartanon asemalle ja mennyt kotiin.
 367. Asianomistaja ei tiennyt mihin vastaajat olivat menneet. Kun
 368. asianomistaja oli ollut matkalla kotiin, oli C soittanut ja sanonut
 369. vastaajien kertoneen Abdille, että asianomistaja oli "ottanut heiltä suihin".
 370. Abdi oli kertonut siitä C:lle. Asianomistaja oli kertonut C:lle mitä oli
 371. tapahtunut. Abdi oli soittanut asianomistajalle ja "haukkunut" tätä
 372. huoraksi. Asianomistaja oli kertonut Abdille totuuden. Abdi oli sanonut
 373. uskovansa asianomistajaa, mutta oli silti levitellyt huhua asiasta ihmisille.
 374. Asianomistaja oli ilmoituksensa mukaan 163 senttimetrin pituinen.
 375. Asianomistaja oli painanut tapahtumahetkellä noin 45 kiloa ja ollut
 376. anoreksian vuoksi heikossa kunnossa. Asianomistajan hiuksia oli
 377. putoillut.
 378. Asianomistajan ilmoituksen mukaan rikosilmoituksen tekeminen vasta
 379. 18.1.2011 oli johtunut siitä, koska asianomistaja oli ensin ajatellut, että
 380. hän haluaa vain unohtaa koko asian. Sen jälkeen kun C oli kertonut
 381. asiasta asianomistajan äidille, oli asia tullut julki ja rikosilmoituksen
 382. tekemiseen oli päädytty. Asianomistaja oli sitä ennen jutellut tapauksesta
 383. joidenkin ihmisten kanssa. Juttu oli levinnyt väärällä tavalla.
 384. Asianomistajan polvissa oli tapauksen jälkeen ollut mustelmia, verta ja
 385. rupia sekä myös käsissä mustelmia, joita kaikkia jälkiä asianomistaja oli
 386. ennen tapauksen jälkeen ollutta konfirmaatiotilaisuutta peittänyt
 387. meikkivoiteella.
 388. Asianomistaja oli kertomansa mukaan ollut nyt käsiteltävänä olleen
 389. 10
 390. tapauksen seurauksena tosi sulkeutunut. Koulunumerot olivat laskeneet
 391. paljon. Ahdistusoireet olivat pahentuneet entisestään. Tapaus oli
 392. aiheuttanut traumoja asianomistajan seksuaalisuuteen pysyvästi.
 393. Asianomistaja oli ollut jo entuudestaan hoidossa yksityisellä psykiatrilla ja
 394. syömishäiriöklinikalla. Kun asianomistaja oli vielä käynyt
 395. syömishäiriöpoliklinikalla, oli siellä puhuttu nyt käsiteltävänä olevasta
 396. tapauksesta. Asianomistaja oli käynyt terapiassa myös "Tyttöjen talossa"
 397. ja kävi edelleen voiden aika huonosti.
 398. Vastaaja Sulevman Osman Mohamed on oikeudessa
 399. todistelutarkoituksessa kuultuna kertonut, että 5.8.2010 hän oli mennyt
 400. kotoaan Pohjois-Haagasta Kannelmäkeen, jossa hän oli ollut
 401. odottamassa koraanikoulusta tulossa ollutta vastaaja Yusufia, kun he
 402. olivat Yusufin jo tultua paikalle nähneet asianomistajan. Osman
 403. Mohamedin muistaman mukaan tämä oli tapahtunut Kannelmäen
 404. juna-aseman alapuolella. Asianomistaja ja vastaajat olivat tienneet
 405. toisensa. Paikalla oli ollut myös C. Asianomistaja, C ja vastaajat olivat
 406. menneet junalla Malminkartanoon ollen menossa pelaamaan jalkapalloa
 407. Mätäjoelle. Malminkartanon asemalle oli tullut C:n poikaystävä. Vastaajat
 408. olivat vähän aikaa olleet näiden kanssa. C ja tämän poikaystävä olivat
 409. lähteneet. Asianomistaja oli jäänyt vähäksi aikaa. Sen jälkeen vastaajat
 410. olivat lähteneet pelaamaan jalkapalloa. Osman Mohamed ei
 411. ilmoituksensa mukaan osannut sanoa mitä asianomistaja oli tämän
 412. jälkeen tehnyt. Osman Mohamed tunsi Abdin, joka oli kai seurustellut
 413. asianomistajan kanssa. Osman Mohamed ja Abdi eivät olleet olleet
 414. kavereita enää pitkään aikaan. Osman Mohamed on kiistänyt sen, että
 415. hän ja Abdi olisivat olleet käsiteltävänä nyt olevaan asiaan liittyen
 416. keskenään yhteydessä. Osman Mohamed ei ilmoituksensa mukaan ollut
 417. kuullut tähän asiaan liittyviä huhuja.
 418. Osman Mohamed on ilmoittanut olevansa 189 senttimetrin pituinen ja
 419. noin 73 kilon painoinen. 5.8.2010 Osman Mohamed oli kertomansa
 420. mukaan ollut pari senttimetriä lyhyempi ja 58 kilon painoinen.
 421. Vastaaja Burhan Abdidek Yusuf on oikeudessa todistelutarkoituksessa
 422. kuultuna kertonut, että syytteessä tarkoitettuna päivänä 5.8.2010 hän oli
 423. koraanikoulusta palatessaan mennyt Kannelmäen aseman lähelle
 424. tavatakseen siellä vastaajan Osman Mohamedin, jonka kanssa he olivat
 425. olleet menossa Mätäjoelle pelaamaan jalkapalloa. Vastaajat olivat
 426. nähneet tuolloin asianomistajan ja C. Kun he olivat menneet
 427. Malminkartanoon, oli sinne tullut C:n poikaystävä, jonka kanssa he oivat
 428. jutelleet. C ja tämän poikaystävä olivat lähteneet. Asianomistaja oli
 429. jäänyt paikalle. Yusuf ja Osman Mohamed olivat jatkaneet matkaansa
 430. Mätäjoelle pelaamaan.
 431. Yusuf on kiistänyt asianomistajan ilmoituksen metsikössä olemisesta ja
 432. suuseksistä pitävän paikkansa. Yusuf ei ilmoituksensa mukaan tiennyt
 433. syytä siihen, miksi asianomistaja oli niin kertonut, ja oli arvellut halusiko
 434. asianomistaja ehkä rahaa. Yusuf oli ilmoituksensa mukaan ollut shokissa
 435. saatuaan poliisilta kutsukirjeen kuulusteluun ja sen vuoksi esitutkinnassa
 436. 11
 437. kuulustelussa kiistänyt sen, että olisi ollut paikalla lainkaan.
 438. Yusuf on ilmoittanut olevansa suunnilleen samanpituinen kuin vastaaja
 439. Osman Mohamed. Tekohetkellä Yusuf oli ollut pari senttimetriä lyhyempi
 440. ja painanut tuolloin 57-58 kiloa.
 441. Asianomistaja A:n huoltaja, äiti asianomistaja B on oikeudessa
 442. todistelutarkoituksessa kuultuna kertonut, että hän oli kuullut
 443. syytteenalaisesta tapauksesta vasta myöhemmässä vaiheessa
 444. asianomistajan koululla rehtorin luona olleen palaverin jälkeen
 445. asianomistajan ystävän C kysyttyä häneltä tiesikö hän, että kaksi
 446. somalipoikaa oli raiskannut asianomistajan elokuussa. Kuultava oli ollut
 447. järkyttynyt ja ottanut sairauslomaa. Mainitun tiedon myötä kuultavalle oli
 448. selvinnyt miksi asianomistajan olo oli ollut niin paha. Asianomistaja ei
 449. ollut aluksi halunnut tehdä rikosilmoitusta, mutta sen tekemiseen oli
 450. lopulta päädytty. Kuultava muisti ilmoituksensa mukaan sen, kuinka hän
 451. oli asianomistajaa konfirmaatiovaatteiden kanssa auttaessaan nähnyt
 452. asianomistajalla polvissa pari päivää vanhat sinertävät mustelmat ja
 453. verisyyttä. Kuultava ei ollut kysynyt niistä tarkemmin. Konfirmaatiossa
 454. asianomistaja ei ollut hymyillyt, vaan ollut shokissa. Asianomistaja oli
 455. sinänsä käynyt lääkärissä jo entuudestaan bulimian vuoksi. Syyskuun
 456. 2010 lopulla psykologi oli kysynyt kuultavalta oliko asianomistajalle
 457. tapahtunut jotakin, kun tällä oli tuntunut olevan ongelmia. Kuultava ei
 458. vielä siinä vaiheessa ollut tiennyt tapahtunutta. Vastaajat olivat pitäneet
 459. huolen siitä, että asia oli tullut koulussa tietoon. Abdin kautta sana oli
 460. levinnyt. Asianomistajaa oli sanottu huoraksi. Asianomistaja oli jäänyt
 461. muun muassa koulun voimistelusta pois joidenkin tyttöjen "haukuttua"
 462. häntä. Asianomistajasta oli tullut kuin toinen persoona. Tämä oli ollut
 463. ennen "mekkotyttö". Nyt asianomistaja oli värjännyt hiuksensa
 464. punaisiksi. Entinen 9,2:n keskiarvo oli romahtanut. Ennen mielessä olleet
 465. "Ressu"-aikomukset olivat jääneet. Asianomistaja ei ollut keskittynyt ja
 466. tällä oli ollut paha mieli. Oli tullut koulupoissaoloja ja univaikeuksia.
 467. Asianomistaja oli herännyt yöllä monta kertaa. Asianomistaja oli myös
 468. huuhdellut suutaan suuvedellä tunnettuaan suunsa epäsiistiksi. Entisen
 469. masennusbulimian rinnalle oli tullut nyt myös hermostumisräjähdyksiä.
 470. Koulussa oli välillä tullut itku. Entinen bulimiahoito oli nyttemmin
 471. lopetettu, mutta nyt asianomistaja tarvitsi raiskauksen jälkeistä hoitoa.
 472. Asianomistajan käyttäytyminen oli muuttunut. Oli ollut erilaista kuin
 473. bulimian kanssa. Asianomistaja oli saanut vääränlaisia ystäviä ja ollut
 474. paljon poissa kotoa eikä ollut esimerkiksi entiseen tapaan ollut
 475. kiinnostunut kitarasta. Asianomistaja oli koko ajan väsynyt. Tällä oli
 476. päänsärkyä ja paha olo. Lisäksi oli ollut koulukiusaaminen sen myötä,
 477. kun asianomistajaa oli solvattu ja alistettu.
 478. Syyttäjän kuulustuttamana todistajana oikeudessa kuultuna vuonna
 479. 1994 syntynyt C on kertonut, että hän ja asianomistaja olivat 5.8.2010
 480. menneet kirkosta konfirmaatioharjoituksista lähdettyään Kannelmäen
 481. asemalle sekä törmänneet todistajan Burhan- ja Suleyman -nimillä
 482. entuudestaan tietämiin, todistajan oikeudessa vastaajiksi tunnistamiin
 483. kavereihin, joita todistaja ei sinänsä ollut varsinaisesti tuntenut ja jotka
 484. 12
 485. olivat alkaneet huutaa asianomistajan nimeä. Todistajan oli pitänyt
 486. mennä Malminkartanoon poikaystävänsä luokse. Myös vastaajat olivat
 487. olleet menossa Malminkartanoon. Malminkartanossa vastaajat,
 488. asianomistaja, todistaja ja tämän poikaystävä olivat jutelleet keskenään
 489. jonkin aikaa. Todistajan ja tämän poikaystävän lähdettyä paikalta oli
 490. Abdi-niminen kaveri "mesessä" kertonut, että asianomistaja oli metsässä
 491. pakotettu "ottamaan suihin". Abdi oli kertonut asiasta vähän nauravaan
 492. tyyliin. Todistaja oli soittanut asianomistajalle ja kysynyt oliko tämä totta.
 493. Asianomistaja oli sanonut sen olevan. Asianomistaja ei ollut halunnut
 494. tarkemmin kertoa tapauksesta, koska oli ollut niin shokissa. Todistaja oli
 495. tuntenut asianomistajan oltuaan tämän kanssa samalla yläasteella ja
 496. samalla rippileirillä. Todistaja oli nähnyt asianomistajaa myös
 497. syytteenalaisen tapauksen jälkeen koulussa ja myös vapaa-aikana.
 498. Asianomistaja ei ollut ollut enää entisensä, vaan vähän erilainen.
 499. Todistaja oli ilmoituksensa mukaan uskonut asianomistajaa, kun tämä oli
 500. kertonut syytteenalaisesta tapauksesta.
 501. Asianomistajan todistajana kuulustuttama Aune Karhumäki on
 502. oikeudessa vahvistanut olevansa sairaanhoitaja ja erityistason
 503. seksuaaliterapeutti, joka työskenteli "Tyttöjen talolla" seksuaalisen
 504. väkivallan puolen ohjaajana. Karhumäki oli kertomansa mukaan tehnyt
 505. asianomistajan kanssa asiakastyötä kesäkuun 2011 alusta alkaen
 506. asianomistajan hakeuduttua raiskaustrauman hoitoon. Siihen
 507. asianomistaja oli tullut alunperin äidin yhteydenoton perusteella, mutta
 508. sen jälkeen itse vapaaehtoisesti. Entistä aktiivista hoitosuhdetta ei
 509. asiakkuuden alkaessa ollut asianomistajalla ollut. Asianomistajan hoidon
 510. tarvetta oli arvioitu yhdessä Dagmarinkadun yksikön kanssa. Oli sovittu,
 511. että trauman hoito tapahtuisi "Tyttöjen talolla" ja muu seuranta
 512. Dagmarinkadulla. Asianomistaja oli ollut asiakkuuden aikana hyvin
 513. andistunut. Tällä oli ollut tunneilmaisuiden säätelyn vaikeutta, mikä oli
 514. hyvin tyypillinen traumaattisen kokemuksen oire. Asianomistajalla oli
 515. edelleen selkeänä oireena traumakokemuksen ajoittainen aktivoituminen
 516. muistikuvineen ja tunnekokemuksineen sekä keskittymisvaikeus, joka
 517. vaikeutti koulunkäyntiä. Karhumäki oli käynyt asianomistajan kanssa
 518. yksityiskohtaisesti syytteenalaisen tapauksen läpi. Asianomistaja oli
 519. kertonut Karhumäelle, että oli tavannut konfirmaatiovalokuvauksen
 520. jälkeen kaksi poikaa, jotka olivat kutsuneet hänet mukaan metsikköön
 521. olleessaan menossa sinne virtsalle. Pojat olivat sitten ehdottaneet, että
 522. asianomistaja "ottaisi heiltä suihin". Asianomistaja oli sen jälkeen
 523. painettu maahan. Asianomistaja oli kertomansa mukaan mennyt lukkoon
 524. ja shokkiin. Jossakin vaiheessa asianomistaja oli myös oksentanut.
 525. Asianomistajaa oli kosketeltu sukupuolielimestä. Kun asianomistaja oli
 526. lähtenyt pois, oli ystävä soittanut asianomistajalle ja kysynyt oliko tämä
 527. ottanut kandelta pojalta "suihin". Asia oli levinnyt kouluun.
 528. Asianomistajaa oli "huoriteltu" ja syyllistetty. Asianomistajan kertomus oli
 529. ollut yksityiskohtainen eikä Karhumäki ollut epäillyt sen oikeellisuutta.
 530. Asianomistajan oirehtimista oli nyt jatkunut jo reilun vuoden ajan.
 531. Asianomistajan asiakkuus Karhumäen kanssa jatkuisi vielä ainakin
 532. tämän kevään ajan. Asianomistajan ikä ja kehitysvaihe huomioon ottaen
 533. tulisivat syytteenalaisen tapauksen seuraukset olemaan Karhumäen
 534. 13
 535. arvion mukaan kohtalaisen herkässä seksuaalisen kehityksen vaiheessa
 536. olleen asianomistajan kohdalla kohtalaisen vakavat.
 537. Hoitokertomus Esitetyn HYKS:n nuorisopsykiatrian poliklinikan 26.1.2011 päivätyn
 538. hoitokertomuksen mukaan asianomistajalla, jonka hoitojakso
 539. poliklinikalla oli sinänsä alkanut jo 14.7.2010 eli kolmisen viikkoa ennen
 540. nyt käsiteltävänä olevaa tapausta, oli ollut jo vuosien ajan kestänyttä
 541. andistus-, masennus- ja syömishäiriöoireilua, turvattomuuden
 542. kokemuksia sekä myös traumaattisia kokemuksia, muun muassa
 543. koulukiusaaminen, jo ala-asteajalta. Asianomistaja oli lisäksi
 544. hoitokertomuksen mukaan kertonut joutuneensa kesällä 2010
 545. seksuaalisen hyväksikäytön kohteeksi, mikä oli tullut äidin ja hoitotahon
 546. tietoon vasta marras-joulukuun 2010 vaihteessa. Seksuaalisen
 547. hyväksikäytön jälkeen asianomistajan kaveripiirissä oli tapahtunut
 548. muutoksia ja nuorella oli ilmennyt muun muassa pelkoja kavereiden
 549. menettämisestä. Asianomistajan äiti oli tuonut poliklinikalla esiin, että oli
 550. erityisen huolissaan siitä, miten asianomistajan olemus oli hänen
 551. mielestään muuttunut kesän seksuaalisen hyväksikäytön jälkeen. Päivän
 552. 26.1.2011 tilanteessa asianomistaja oli hoitokertomuksen mukaan
 553. kokenut vointinsa olevan huono. Asianomistaja oli tuonut esiin
 554. keskivaikeaan depressioon sopivia oireita. Asianomistaja oli kärsinyt
 555. univaikeuksista ja ollut jaksamaton. Asianomistajalla oli ollut
 556. koulupoissaoloja. Asianomistaja oli kokenut, ettei hänellä ollut voimia
 557. eikä syytä hoitaa koulua. Asianomistaja ei ollut ollut kovin halukas
 558. tuoreen trauman kohdennettuun käsittelyyn. Ottaen huomioon sen, että
 559. asianomistajalla oli jo ennen asianomaista kesän 2010 traumaa ollut
 560. muu psyykkinen häiriö, sekä sen, että traumasta oli arviointihetkellä
 561. kulunut jo noin puoli vuotta, oli 26.1.2011 katsottu perustelluksi keskittyä
 562. aiemmin ilmenneiden häiriöiden hoitoon, mutta työstää kuitenkin
 563. sanottua traumaa muiden asioiden rinnalla nuoren ehdoilla.
 564. Asianomistajalla jo entuudestaan olleen Cipralex -mielialalääkityksen
 565. annostusta oli nostettu ja uusittu myös asianomistajan Ketipinor
 566. -unilääke. Asianomistajan diagnooseiksi oli hoitokertomukseen
 567. 26.1.2011 kirjattu syömishäiriön ohella keskivaikea depressio,
 568. paniikkihäiriö ja määrittämätön reaktio vaikeaan stressiin.
 569. Johtopäätökset Vastaajien tuomitseminen syyttäjän syytteen mukaisesta
 570. raiskausrikoksesta edellyttää sen selvittämistä, että on tapahtunut
 571. sukupuoliyhteys ja että se on saatu suoritetuksi väkivaltaa käyttäen.
 572. Rikoslain 20 luvun 10 §:ään otetun määritelmän mukaan
 573. sukupuoliyhteyttä on sukupuolielimellä suoritettu tai sukupuolielimeen
 574. kohdistettu tunkeutuminen toisen kehoon. Siten myös siittimen
 575. työntäminen toisen suuhun, jonka viimeksi mainitun väitettiin tässä
 576. tapauksessa tapahtuneen, on sukupuoliyhteyttä.
 577. Syyttäjä ei ole sinänsä tässä tapauksessa väittänyt vastaajien
 578. käyttäneen muunlaista kuin kiinnipitämis-, vetämis- ja painamistasoista
 579. väkivaltaa, joka riittäisi kyllä sinänsä täyttämään raiskausrikoksen
 580. tunnusmerkistön, jos sellainen syy-yhteydessä sukupuoliyhteyteen tulisi
 581. 14
 582. näytetyksi.
 583. Sen suhteen, olivatko väitetyt oraaliyhdynnät tapahtuneet, ja jos olivat,
 584. oliko ne suoritettu syytteen teonkuvauksen mukaisesti pakottamalla
 585. väkivaltaa käyttäen, on silminnäkijätodistajien puuttuessa keskeinen
 586. merkitys sillä, voidaanko nuoren asianomistajan kertomusta pitää
 587. luotettavana.
 588. Syyksilukemista ei lähtökohtaisesti voida perustaa yksistään
 589. asianomistajan kertomuksen varaan, kun syyte kiistetään.
 590. Tuomitseminen edellyttää kertomusta tukevaa muuta näyttöä, ja
 591. korostetun todistusarvon antaminen asianomistajan kertomukselle
 592. edellyttää, että kertomus on uskottava ja niin johdonmukainen kuin vain
 593. kysymyksessä olevissa olosuhteissa kohtuudella voidaan vaatia.
 594. Asianomistaja oli rikosilmoitusta 18.1.2011 poliisille tehdessään sekä
 595. samana päivänä suoritetussa varsinaisessa poliisikuulustelussa kertonut
 596. tapahtumienkulusta olennaisilta osin samansisältöisesti kuin nyt
 597. 3.4.2012 käräjäoikeudessakin. Asianomistajan kertomuksen sisältö ei
 598. ole seksuaalista tapahtumaa ja sitä välittömästi edeltäneitä tapahtumia
 599. koskevien yksityiskohtien osalta muuttunut, eikä kertomus ollut toisaalta
 600. ollut "liian" sujuva ja ulkoa opetellun tuntuinen. Asianomistaja oli
 601. oikeudessa kuvaillut metsikköön menemistä, pakottamalla suoritettujen
 602. seksuaalisten tapahtumien yksityiskohtia vastaajien suorittamine paikan
 603. vaihtamisineen ja seksuaalisine kosketteluineen, omia teonaikaisia
 604. tuntemuksiaan sekä jälkikäteistä oloaan luontevan ja liioittelemattoman
 605. tuntuisesti. Kertomus oli ollut hyvin uskottava.
 606. Painavan lisänäytön asianomistajan kertomuksen oikeellisuuden tueksi
 607. muodostavat havainnot asianomistajalla ainakin toisessa havaittavissa
 608. olleesta mustelmasta, joka on ollut, joskin kuvan laadun vuoksi heikosti,
 609. nähtävissä syyttäjän oikeudessa kankaalle suurennettuna heijastamasta
 610. valokuvasta, joka oli otettu asianomistajan konfirmaatiotilaisuudessa pari
 611. päivää syytteenalaisen tekopäivän jälkeen, jonka mustelman ja verisyyttä
 612. polvissa asianomistajan äiti oli oikeudessa vahvistanut konfirmaation
 613. aikaan nähneensä. Asianomistaja oli kertonut mustelmia ja rupia olleen
 614. molemmissa polvissa sekä myös käsissä sopien hyvin asianomistajan
 615. kertomukseen polvillaanolosta ja voimakkaasta kiinnipitämisestä.
 616. Se, mitä oikeudessa todistajana kuultu asianomistajan ystävä oli
 617. kertonut asianosaisten mainitsemalta Abdilta heti tapauksen jälkeen
 618. kuulemastaan ilmoituksesta, jonka mukaan asianomistaja oli pakotettu
 619. "ottamaan suihin metsässä", tukee vahvasti asianomistajan kertomusta,
 620. samoin kuin se, mitä puheena oleva todistaja oli kertonut
 621. asianomistajalta asiasta kuulleensa. Se, mitä mainittu todistaja,
 622. asianomistajan äiti ja sairaanhoitaja Karhumäki olivat kertoneet
 623. asianomistajan käyttäytymisestä ja oirehtimisesta syytteenalaisen
 624. tekoajan jälkeen, tukee sitä johtopäätöstä, että asianomistajalle oli
 625. vastaajien kanssa tapahtunut jotakin traumaattista.
 626. 15
 627. Edellä esiin tuotuja kaikkia seikkoja arvioituaan käräjäoikeus on ei näe
 628. syytä epäillä sitä, etteikö tapahtumienkulku olisi ollut asianomistajan
 629. kertoman mukainen, eikä näin ollen usko vastaajien kertomuksia.
 630. OIKEUDELLINEN ARVIOINTI
 631. Rikoslain 20 luvun pakottamisrikossäännöksiä koskevissa esitöissä,
 632. hallituksen esityksen 6/1997 vp perusteluissa oli todettu pakottamisen
 633. tunnusmerkistötekijänä kuvaavan sitä, että käytetyn väkivallan tai
 634. väkivallan uhan oli oltava asteeltaan sellaista, että se riitti murtamaan
 635. toisen tandon. Uhrilta ei edellytetty erityisiä toimia teon estämiseksi.
 636. Riittävää oli se, että uhri selvästi osoitti vastustavansa ryhtymistä tekijän
 637. tavoittelemaan seksuaaliseen tekoon ja että hän tekijän käyttämän
 638. väkivallan vuoksi joutui luopumaan oikeudestaan olla ryhtymättä tuohon
 639. tekoon.
 640. Nyt käsiteltävänä olevassa tapauksessa vastaajat eivät olleet
 641. varsinaisesti pahoinpidelleet asianomistajaa, mutta olivat silti
 642. pakottaneet heitä fyysisesti huomattavasti pienikokoisemman
 643. asianomistajan oraaliyhdyntään väkisin painamalla asianomistajan
 644. polvilleen maahan sekä pitämällä yhdessä asianomistajasta kiinni estäen
 645. lihasvoimalla asianomistajan poisvetäytymisyritykset.
 646. Kiinnipitotilanteeseen oli liittynyt asianomistajan vartalon seksuaalista
 647. koskettelua.
 648. Asianomistajaan oli siten kohdistettu sanotussa muodossa väkivaltaa
 649. sekä saatu näihin toimiin syy-yhteydessä suoritetuksi
 650. oraaliseksiyhdynnät vastoin asianomistajan tahtoa.
 651. Menettely täyttää rikoslain 20 luvun 1 §:n 1 momentin mukaisen
 652. raiskausrikoksen tunnusmerkistön.
 653. TORKEYS Rikoslain 20 luvun 2 §:n mukaan jos raiskauksessa 1) aiheutetaan
 654. tahallisesti toiselle vaikea ruumiinvamma, vakava sairaus tai
 655. hengenvaarallinen tila, 2) rikoksen tekevät useat tai siinä aiheutetaan
 656. erityisen tuntuvaa henkistä tai ruumiillista kärsimystä, 3) rikos tehdään
 657. erityisen raa'alla, julmalla tai nöyryyttävällä tavalla tai 4) käytetään
 658. ampuma- tai teräasetta tai muuta hengenvaarallista välinettä taikka
 659. muuten uhataan vakavalla väkivallalla, ja jos raiskaus on myös
 660. kokonaisuutena arvostellen törkeä, rikoksentekijä on tuomittava
 661. törkeästä raiskauksesta vankeuteen vähintään kandeksi ja enintään
 662. kymmeneksi vuodeksi.
 663. Syyttäjä oli tässä tapauksessa viitannut syytteensä törkeysperusteina 2-
 664. ja 3-kohtiin eli siihen, että rikoksen olivat tehneet useat , sekä siihen, että
 665. rikos oli tehty erityisen julmalla ja nöyryyttävällä tavalla. Viimeksi
 666. mainitun johtopäätöksen perusteluina syyttäjä oli viitannut uhrin
 667. pienikokoisuuteen sekä siihen, että uhri oli houkuteltu metsikköön.
 668. Lainkohdan esitöissä, hallituksen esityksen 6/1997 vp perusteluissa oli
 669. 16
 670. vedotun 2-kohdan osalta todettu, että tyypillisesti erityistä kärsimystä voi
 671. aiheutua siitä, että joutuu useamman henkilön raiskaamaksi, sekä että
 672. erityistä henkistä kärsimystä voi aiheutua myös poikkeuksellisen
 673. pelottavasta tekoympäristöstä. Esimerkkeinä julmasta tai nöyryyttävästä
 674. tekotavasta oli perusteluissa todettu julmuuden voivan ilmetä esimerkiksi
 675. puolustuskyvyttömään kohdistuvana väkivaltana ja nöyryyttävyyden
 676. voivan olla kysymyksessä esimerkiksi silloin, kun raiskaus tapahtui
 677. uhrille läheisten ihmisten nähden tai kun raiskauksen kohdetta
 678. nöyryytettiin muulla tavoin.
 679. On selvää, että itse tekotapa oli nyt käsiteltävänä olevassa tapauksessa
 680. ollut sinällään asianomistajaa nöyryyttävä ja halventava. Taajaman
 681. lähellä ollut metsikkö ei sinänsä objektiivisesti tarkastellen ollut
 682. varmaankaan ollut edellä viitatun kaltainen poikkeuksellisen pelottava
 683. tekoympäristö. Edellä mainituissa lain esitöissä viitattujen esimerkkien
 684. tasoista erityistä nöyryyttämistä siten, että teko olisi suoritettu uhrille
 685. läheisten ihmisten tai muutoin sivullisten nähden, tai julmuutta siinä
 686. mielessä kuin mitä sillä yleensä väkivaltarikoskäytännössä tarkoitetaan,
 687. ei sinänsä ollut tässä tapauksessa ollut käsillä. Toinen asia on sitten
 688. asiaa käsiteltäessä esiin tuotu teonjälkeiseen kerskumiseen viittaava
 689. sanan levittäminen tapauksesta vastaajien aloitteesta seurauksin, että
 690. asianomistajaa oli muun muassa koulussa syyllistetty ja pilkattu asiasta.
 691. Tämä on luonnollisesti ollut tosiasiallisesti julmaa ja nöyryyttävää sekä
 692. epäilemättä voimistanut moninkertaisesti tapauksen vahingollisuutta
 693. asianomistajan kannalta katsottuna. Tämä jälkikäteinen
 694. tapahtumienkulku ei kuitenkaan ole sellainen olosuhde, joka voitaisiin
 695. ottaa huomioon itse tekoon keskittyvässä törkeysarvioinnissa. Se on
 696. luonnollisesti mandollista ottaa huomioon rangaistusta mitattaessa
 697. tämänkaltaisen asennoitumisen välittäessä signaalin siitä, että vastaajat
 698. eivät olleet ymmärtäneet lainkaan tekonsa vakavuutta eivätkä
 699. osoittaneet sen johdosta katumusta, vaan päinvastoin.
 700. Se tunnusmerkistötekijä, että tekijöitä oli ollut useita, täyttyi sinänsä,
 701. vaikkakin on oletettavaa, että lainsäätäjällä oli aikanaan tältä osin ollut
 702. mielessä lähinnä sellaiset raiskaukset, joissa uhrille suoritettiin
 703. pakottamalla varsinainen emätinyhdyntä useamman kuin yhden henkilön
 704. toimesta esimerkiksi siten, että toinen henkilö pitää uhrista kiinni samalla
 705. kun toinen suoritti sukupuoliaktia. Tässä tapauksessa kysymys oli ollut
 706. uhrilla suoritutetusta suuseksistä, oraaliyhdynnästä, uhrin kanssa
 707. samanikäisten 15-16 -vuotiaiden poikien toimesta. Vaikka tekijöitä olikin
 708. nyt ollut kaksi ja vaikka teko oli epäilemättä järkyttänyt asianomistajaa
 709. syvästi sekä ilmeisen pitkävaikutteisesti, ei raiskausta, joka on sinänsä
 710. aina perusmuotoisenakin ruumiilliseen koskemattomuuteen ja
 711. seksuaaliseen itsemääräämisoikeuteen kajoavana hyvin vakava ja
 712. ankarasti rangaistavaksi säädetty teko, tämän kaltaisessa tilanteessa
 713. voida luokitella kokonaisuutena arvostellen otsikoinniltaan rikoslain 20
 714. luvun 2 §:ssä tarkoitetuksi törkeäksi raiskaukseksi, josta oli säädetty
 715. laissa kanden vuoden minimirangaistus ja joka oli selkeästi säädetty
 716. sovellettavaksi vain poikkeuksellisen vakava-asteisissa seksuaalisissa
 717. pakottamisissa.
 718. 17
 719. Toisaalta raiskausta ei myöskään vallinneissa olosuhteissa suoritettuna,
 720. teon kohdistettua hyvin nuoreen asianomistajaan ja oltua asianomistajaa
 721. nöyryyttävä, voida katsoa siten lieventävien asianhaarojen vallitessa
 722. tehdyksi, että vastaajien syyksi tulisi heidän vetoamallaan tavalla lukea
 723. vain raiskausrikoksen lievempi tekomuoto pakottaminen
 724. sukupuoliyhteyteen.
 725. LOPPUTULOS
 726. Seuraamukset
 727. RANGAISTUS
 728. Vastaajien syyksi on edellä kerrotuin perustein luettava rikoslain 20 luvun
 729. 1 §:n 1 momentissa tarkoitettu perusmuotoinen raiskaus.
 730. Raiskauksesta on laissa säädetty seuraamukseksi vankeutta vähintään
 731. 1 vuosi ja enintään 6 vuotta.
 732. Tuomittava rangaistuslaji on siten vankeus.
 733. Rikoslain 6 luvun 9 §:n mukaan määräaikainen, enintään kanden vuoden
 734. vankeusrangaistus voidaan määrätä ehdolliseksi, jollei rikoksen
 735. vakavuus, rikoksesta ilmenevä tekijän syyllisyys tai tekijän aikaisempi
 736. rikollisuus edellytä ehdottomaan vankeusrangaistukseen tuomitsemista.
 737. Vastaajilla ei ole sinänsä rikosrekisterinotteen mukaan aikaisempia
 738. vankeusrangaistusta. Entisyys ei siten tässä tapauksessa ole sellainen
 739. peruste, joka edellyttäisi sitä, että tuomittava vankeusrangaistus olisi
 740. ehdoton.
 741. Raiskausrikosten kohdalla on kuitenkin yleensä sanotunlaisten painavien
 742. syiden katsottu vaativan ehdottoman vankeuden tuomitsemista myös
 743. nuorille ja ensikertalaisille rikoksentekijöille, jollei sitten
 744. yksittäistapauksissa ole ollut syytä arvioida asiaa toisin. Ankaraa
 745. rangaistavuutta on lainkohtaa koskevissa hallituksen esityksen n:o
 746. 6/1997 vp perusteluissa puollettu sillä, että raiskaus sisältää karkean
 747. puuttumisen toisen ruumiilliseen koskemattomuuteen ja siihen liittyvän
 748. seksuaalisen itsemääräämisoikeuden vakavimman ajateltavissa olevan
 749. loukkauksen.
 750. Nyt käsiteltävänä olevan kaltainen tapaus olisi aikuisten miesten nuorelle
 751. 15-vuotiaalle tytölle tekemänä ollut äärimmäisen vakava rikos, josta ei
 752. missään tapauksessa olisi mandollista harkita muuta seuraamusta kuin
 753. hyvin tuntuvaa ehdotonta vankeusrangaistusta.
 754. Rangaistusharkinnassa vaikuttaa kuitenkin nyt painavana tekijänä se
 755. tosiasiallinen olosuhde, että vastaajat olivat tekohetkellä olleet
 756. oikeudellisesti lapsia, asianomistajan kanssa samanikäisiä poikia,
 757. Osman Mohamed vasta 15-vuotias ja Yusuf 16-vuotias.
 758. Rikoslain 6 luvun 8 §:ään sisällytetyn säännöksen mukaan rangaistus
 759. alle 18-vuotiaana tehdystä teosta määrätään lievennettyä asteikkoa
 760. 18
 761. noudattaen.
 762. Käräjäoikeus on edellä selostetut seikat huomioon ottaen arvioinut
 763. oikeudenmukaisessa suhteessa tekokokonaisuuteen olevan
 764. oikeuskäytännön mukaisen vankeusrangaistuksen pituuden olevan 1
 765. vuosi 11 kuukautta.
 766. Rikoslain 6 luvun 10 §:ään on sisällytetty välivaihtoehtosäännös, jonka
 767. mukaan jos ehdollista vankeutta yksinään on pidettävä riittämättömänä
 768. rangaistuksena, voidaan sen ohessa tuomita sakkoa tai, jos ehdollinen
 769. vankeus on vuotta pidempi, vähintään 20 ja enintään 90 tuntia
 770. yhdyskuntapalvelua.
 771. Käräjäoikeus katsoo tässä tapauksessa kysymyksen olevan tilanteesta,
 772. jossa syyksi luettavan seksuaalirikoksen luonne ja ihmisarvon
 773. loukkaavuuden aste on sentasoinen, ettei ehdollista
 774. vankeusrangaistusta yksinään voida pitää riittävänä seuraamuksena.
 775. Oheissakko ei olisi tässä tapauksessa riittävä seuraamus. Sen sijaan
 776. yhdyskuntapalvelu, johon vastaajat ovat ilmoittaneet suostuvansa ja
 777. jonka suorittamisen suhteen ei ole vastaajista tehdyn
 778. soveltuvuusselvityksen mukaan nähtävissä esteitä,
 779. oheisseuraamuksena yhdessä pitkän ehdollisen vankeusrangaistuksen
 780. kanssa on harkittavissa seuraamuksena tässä tapauksessa riittäväksi,
 781. kunhan yhdyskuntapalvelutunteja määrätään tekojen moitittavuuden
 782. huomioon ottaen lain tuntema maksimimäärä eli 90 tuntia ja kunhan
 783. vastaajat tuomitaan samalla ehdollisen vankeuden tehosteeksi
 784. valvontaan heidän sosiaalisen selviytymisensä edistämiseksi sekä
 785. uusien rikosten ehkäisemiseksi heistä laadituissa
 786. seuraamusselvityksissä esitetyllä tavalla. Rajanvetoa välillä ehdoton
 787. vankeus >< ehdollinen vankeus ja yhdyskuntapalvelu harkittaessa on
 788. otettu huomioon ammattikoulua käyvien vastaajien hyvin nuori ikä, se,
 789. että käytetty väkivalta oli ollut pääosin kiinnipitämistasoista, se, että
 790. kysymys ei nyt ollut ollut tunkeutumisesta asianomistajan
 791. sukupuolielimeen, sekä erityisesti myös se, että ehdollisen
 792. vankeusrangaistuksen tehosteeksi määrätyt valvonta ja
 793. yhdyskuntapalvelu yhdessä muodostavat käräjäoikeuden mielestä
 794. nuorille rikoksentekijöille tosiasiallisen tuntuvan lisäseuraamuksen.
 795. Valvonta pitää nykyisin voimassa olevan lain mukaan sisällään
 796. valvottavan nuoren ja valvojan säännöllisiä tapaamisia, joissa seurataan
 797. ja kontrolloidaan nuoren olosuhteita sekä käsitellään nuoren tekemän
 798. rikoksen taustatekijöitä ja seurauksia, sekä velvollisuuden osallistua
 799. valvonnan tarkoituksen toteuttamiseen liittyviin tilaisuuksiin.
 800. KORVAUSVELVOLLISUUS
 801. Henkilövahingon kohteeksi joutuneella asianomistajalla on
 802. vahingonkorvauslain 5 luvun 2 §:n nojalla oikeus saada tekoon
 803. syylliseksi todetulta henkilöltä tilapäisen haitan korvaus teosta
 804. aiheutuneesta fyysisestä kivusta ja särystä sekä mandollisesta
 805. psyykkisestä henkilövahingosta sikäli jos sellaista arvioidaan
 806. 19
 807. aiheutuneen.
 808. Kipu- ja särkykorvausvaatimuksen perusteena ovat tässä tapauksessa
 809. asianomistajan oikeudessa kertomana selvitetyksi katsottava väkivaltaa
 810. käyttäen suoritetun teon aiheuttama fyysinen kivuliaisuus liittyen muun
 811. muassa hiuksista kiinnipitämiseen sekä polviasentoon, josta oli
 812. aiheutunut asianomistajalle mustelmia ja verisiä jälkiä polviin sekä
 813. mustelmia myös käsivarsiin. Kysymys on käräjäoikeuden arvion mukaan
 814. vammojen osalta Henkilövahinkoasiain neuvottelukunnan suositusten
 815. kohdan 1.1. mukaisen asteikon (100-200 euroa) ylärajalle asettuvasta
 816. haitta-asteesta, josta tulevaa korvausta voidaan tapahtumahetkisen
 817. kivun perusteella jonkin verran korottaa siten, että oikeutettuna ja
 818. riittävänä kokonaismääränä voidaan pitää 250 euroa.
 819. Muun tilapäisen haitan, psyykkisen henkilövahingon perusteen voidaan
 820. katsoa tulleen riittävänasteisesti ja aikaisemmasta psyykkisestä
 821. oirehtimisesta erotettuna näytetyksi akuuttina stressireaktiona
 822. asianomistajan oman ja tämän äidin sekä niitä tukeneen sairaanhoitajan
 823. todistajankertomuksen sekä kirjallisena todisteena esitetyn
 824. hoitokertomuksen perusteella. Ottaen huomioon sen, että teko oli
 825. kohdistunut 15-vuotiaaseen nuoreen tyttöön, jonkaikäisen henkilön
 826. seksuaalinen identiteetti ei ole lähtökohtaisesti vielä täysin kehittynyt, on
 827. sanotunlaisen vahingollisuuden aiheutuminen jo pelkästään teon
 828. luonteen perusteella erittäin uskottavaa. Puheena olevan tilapäisen
 829. haitan korvauksen kokonaismäärää arvioidessaan käräjäoikeus on
 830. ottanut huomioon aikaisemmin viitattujen Henkilövahinkoasiain
 831. neuvottelukunnan suositusten 68-kohdan mukaisen traumaperäistä
 832. stressireaktiota koskevan suositusasteikon (1.500-7.500 euroa) sekä
 833. arvioinut kohtuulliseksi ja oikeutetuksi psyykkisen henkilövahingon
 834. korvauksen määräksi tässä tapauksessa 3.000 euroa.
 835. Asianomistajalla, jonka henkilökohtaista koskemattomuutta on tahallaan
 836. vakavasti loukattu, on vahingonkorvauslain 5 luvun 6 §:n perusteella
 837. oikeus saada vastaajalta korvausta seksuaalirikoskokonaisuuden
 838. aiheuttamasta henkisestä kärsimyksestä. Tämän 6 §:n mukaisen
 839. korvauksen saaminen ei edellytä selvitystä siitä, minkäasteisia ja
 840. -vaikutuksisia henkisiä seuraamuksia teosta on aiheutunut, vaan
 841. korvauksen suuruus arvioidaan yksinomaan teon luonteen perusteella.
 842. Loukkauksen vakavuutta on lainkohtaa koskevan hallituksen esityksen
 843. n:o 167/2002 perusteluiden mukaan arvioitava ennen muuta siltä
 844. kannalta, kuinka olennaisella tavalla teko on loukannut uhrin ihmisarvoa.
 845. Arviointiin vaikuttavat käytännössä lähtökohtaisesti loukkauksen sisältö,
 846. tekotapa, kesto ja teko-olosuhteet.
 847. Kärsimyskorvauksen määrän arvioinnissa käräjäoikeus on ottanut
 848. huomioon Henkilövahinkoasiain neuvottelukunnan suositukset -julkaisun
 849. 75.1. -kohdan mukaisen raiskausrikosten suositusasteikon (2.000-4.000
 850. euroa) perusmuotoisena sekä päätynyt katsomaan teon luonteesta
 851. aikaisemmin rangaistusperusteluissa mainittujen seikkojen perusteella
 852. 6.000 euron määrän olevan oikeutettu sekä kohtuullinen ottaen määrää
 853. 20
 854. korottavana huomioon uhrin ihmisarvoa syvästi loukanneen tekotavan,
 855. johon oli kerrottu liittyneen vastaajien taholta myös välitöntä jälkikäteistä
 856. kerskailua.
 857. Korvausvaatimukset on enemmälti selvittämättöminä ja määriltään
 858. vallitsevan korvausoikeuskäytännön vakiintuneeseen tasoon nähden
 859. liiallisina hylättävä.
 860. Vastaaja on oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 9 luvun 1 §:n
 861. 1 momentin nojalla velvoitettava korvaamaan valtiolle sen varoista
 862. maksetut syytteen selvittämiseksi tarpeelliset, määrältään tavanomaiset
 863. henkilötodistelukustannukset.
 864. PALKKIOT ASIANOMISTAJAN AVUSTAMISESTA JA VASTAAJIEN PUOLUSTAMISESTA
 865. Asianomistajan oikeudenkäyntiavustajan sekä yleistä oikeusapua
 866. saaneen vastaaja Yusufin puolustajan sekä vastaaja Osman Mohamedin
 867. puolustajan vaatimat palkkiot ovat havaittavissa määrällisesti
 868. palkkioperusteista annetun asetuksen mukaisiksi Pääkäsittelyistunnon
 869. osalta vaaditut palkkiot ovat perustuneet istunnon tosiasialliseen kestoon
 870. lähimpään puoleen tuntiin pyöristettynä.
 871. Hyväksyttäväksi edellä mainituin perustein tulevien palkkioiden määrät
 872. arvonlisäveroineen käyvät ilmi tuomiolauselmasta.
 873. Vastaaja on syylliseksi todettuna oikeudenkäynnistä rikosasioissa
 874. annetun lain 2 luvun 10 §:n nojalla velvoitettava korvaamaan valtiolle
 875. edellä viitattu asianomistajan avustajalle valtion varoista maksettava
 876. korvaus.
 877. Vastaaja Yusufin avustajalle maksettava palkkiokorvaus on
 878. oikeusapulain säännösten nojalla jätettävä valtion vahingoksi. Sama
 879. koskee vastaaja Osman Mohamedin puolustajan palkkiota ottaen
 880. huomioon sen, että Osman Mohamedilla olisi oikeudessa ilmoitetun
 881. tulottomuuden perusteella ollut oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun
 882. lain 2 luvun 11 §:ssä tarkoitetulla tavalla saada asiassa yleistä
 883. oikeusapua korvausvelvollisuudetta valtiolle.
 884. Edellä kerrotuin perustein käräjäoikeus on ratkaissut jutun
 885. tuomiolauselmista ilmenevällä tavalla.
 886. MUUTOKSENHAKU Tähän tuomioon saa hakea muutosta valittamalla Helsingin
 887. hovioikeuteen oikeudenkäymiskaaren 25 luvussa säädetyssä
 888. järjestyksessä. Tyytymättömyyttä on siinä tapauksessa ilmoitettava
 889. käräjäoikeudelle viimeistään 20.4.2012.
 890. 21
 891. TYYTYMÄTTÖMYYDEN ILMOITUS
 892. Vastaajat Suleyman Osman Mohamed ja Burhan Abdidek Yusuf ovat
 893. laillisesti määräajassa ilmoittaneet tyytymättömyyttä koko tuomioon.
 894. Valitusosoitus liitteenä.
 895. Muutoksenhaun määräpäivä maanantai 14.5.2012
 896. Vastavalituksen määräpäivä maanantai 28.5.2012
 897. käräjätuomari Maritta Pakarinen
 898. SIVU
 899. 1(2)
 900. HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUS 13.4.2012 NO : 3338 TL: 1
 901. OSASTO 7/3 DNO: R 12/2136
 902. VASTAAJA
 903. Osman Mohamed, Suleyman
 904.  
 905. TUOMIOLAUSELMA
 906. SYYKSI LUETUT RIKOKSET
 907. 1) Nuorena henkilönä raiskaus 5.8.2010
 908. RANGAISTUSSEURAAMUKSET
 909. VANKEUS
 910. Syyksi luettu rikos 1
 911. 1 vuosi 11 kuukautta vankeutta
 912. Vankeusrangaistus on ehdollinen.
 913. Koeaika päättyy 13.4.2015.
 914. Ehdollisen vankeuden ohessa yhdyskuntapalvelua
 915. 90 tuntia.
 916. LAINKOHDAT
 917. 1) Rikoslaki 20 luku 1 § 1
 918. Rikoslaki 6 luku 8 §
 919. KORVAUSVELVOLLISUUS
 920. Valtion varoista maksetaan Osman Mohamedin
 921. puolustajalle asianajaja Pentti Lääverille
 922. palkkioksi 900 euroa ja arvonlisäverosta 207 euroa
 923. eli yhteensä 1.107 euroa, mikä määrä jätetään
 924. Osman Mohamedin taloudelliset olot huomioon ottaen
 925. valtion vahingoksi.
 926. Yhteisvastuullinen korvausvelvollisuus valtiolle
 927. sekä yhteisvastuullinen yksityisoikeudellinen
 928. korvausvelvollisuus yhteisellä lehdellä.
 929. MUUT LAUSUNNOT
 930. Vastaaja tuomitaan valvontaan yhden vuoden kolmen
 931. kuukauden ajaksi.
 932. Valvonta-aika päättyy viimeistään, kun ehdollisen
 933. SIVU
 934. 2(2)
 935. NO : 3338 TL: 1
 936. vankeuden koeaika loppuu.
 937. Ehdollinen rangaistus voidaan määrätä täytäntöönpantavaksi,
 938. jos tuomittu tekee koeaikana rikoksen,
 939. josta hänet tuomitaan ehdottomaan vankeuteen ja
 940. josta syyte on nostettu vuoden kuluessa koeajan
 941. päättymisestä.
 942. SIVU
 943. 1(2)
 944. HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUS 13.4.2012 NO : 3338 TL: 2
 945. OSASTO 7/3 DNO: R 12/2136
 946. VASTAAJA
 947. Yusuf, Burhan Abdidek
 948.  
 949. TUOMIOLAUSELMA
 950. SYYKSI LUETUT RIKOKSET
 951. 1) Nuorena henkilönä raiskaus 5.8.2010
 952. RANGAISTUSSEURAAMUKSET
 953. VANKEUS
 954. Syyksi luettu rikos 1
 955. 1 vuosi 11 kuukautta vankeutta
 956. Vankeusrangaistus on ehdollinen.
 957. Koeaika päättyy 13.4.2015.
 958. Ehdollisen vankeuden ohessa yhdyskuntapalvelua
 959. 90 tuntia.
 960. LAINKOHDAT
 961. 1) Rikoslaki 20 luku 1 § 1
 962. Rikoslaki 6 luku 8 §
 963. KORVAUSVELVOLLISUUS
 964. Valtion varoista maksetaan yleistä oikeusapua
 965. saaneen Yusufin avustajalle asianajaja
 966. Jarkko Pulkkiselle palkkioksi 900 euroa ja arvonlisäverosta
 967. 207 euroa eli yhteensä 1.107 euroa,
 968. mikä määrä jätetään valtion vahingoksi.
 969. Yhteisvastuullinen korvausvelvollisuus valtiolle
 970. sekä yksityisoikeudellinen korvausvelvollisuus
 971. yhteisellä lehdellä.
 972. MUUT LAUSUNNOT
 973. Vastaaja tuomitaan valvontaan yhden vuoden kolmen
 974. kuukauden ajaksi.
 975. Valvonta-aika päättyy viimeistään, kun ehdollisen
 976. vankeuden koeaika loppuu.
 977. SIVU
 978. 2(2)
 979. NO : 3338 TL: 2
 980. Ehdollinen rangaistus voidaan määrätä täytäntöönpantavaksi,
 981. jos tuomittu tekee koeaikana rikoksen,
 982. josta hänet tuomitaan ehdottomaan vankeuteen ja
 983. josta syyte on nostettu vuoden kuluessa koeajan
 984. päättymisestä.
 985. SIVU
 986. 1X1)
 987. HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUS 13.4.2012 NO : 3338
 988. OSASTO 7/3 DNO: R 12/2136
 989. TUOMIOLAUSELMA
 990. YHTEISET LAUSUNNOT
 991. Valtiolle Osman Mohamed ja Yusuf velvoitetaan
 992. yhteisvastuullisesti korvaamaan
 993. - todistelukustannukset 48 euroa sekä
 994. - asianomistajan oikeudenkäyntiavustajalle
 995. maksettu palkkiokorvaus 900 euroa.
 996. Valtion varoista maksetaan asianomistaja
 997. A,%n oikeudenkäyntiavustajalle
 998. varatuomari Riitta Silverille palkkioksi
 999. tehtävästään 900 euroa.
 1000. Osman Mohamed ja Burhan Yusuf velvoitetaan
 1001. yhteisvastuullisesti suorittamaan lle
 1002. korvaukseksi kivusta ja särystä 250 euroa, tilapäisestä
 1003. haitasta (psyykkisestä henkilövahingosta)
 1004. 3.000 euroa sekä kärsimyksestä 6.000 euroa eli
 1005. yhteensä 9.250 euroa korkolain 4 §:n 1 momentin
 1006. mukaisine korkoineen 5.8.2010 lukien.
 1007. VALITUSOSOITUS 1
 1008. Tähän ratkaisuun tyytymättömyyttä ilmoittanut voi valittamalla hakea siihen muutosta. Valitus on tehtävä
 1009. kirjallisesti.
 1010. Määräaika Määräaika valituksen tekemiseen on kolmekymmentä (30) päivää siitä päivästä, jona käräjäoikeuden
 1011. ja valitus- ratkaisu julistettiin tai annettiin, tätä päivää määräaikaan lukematta. Jos määräajan viimeinen päivä on pymenettely
 1012. häpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu vielä seuraavana
 1013. arkipäivänä. Asianosaisen on puhevallan menettämisen uhalla toimitettava valituskirjelmä käräjäoikeuden
 1014. kansliaan viimeistään 14.5.2012
 1015. Kanslian osoite ja aukioloaika ovat:
 1016. Helsingin käräjäoikeus
 1017. Porkkalankatu 13, PL 650
 1018. 00181 Helsinki
 1019. telekopio: 029 56 44271
 1020. sähköposti: helsinki.ko@oikeus.fi
 1021. aukioloaika: 8.00 - 16.15
 1022. Valituskirjelmän voi toimittaa kansliaan henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin välityksellä, postitse
 1023. taikka telekopiona tai sähköpostina. Valituksen lähettäminen tapahtuu lähettäjän vastuulla. Valituskirjelmän
 1024. on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä kanslian aukioloaikana. Jos valitus myöhästyy, sitä
 1025. ei tutkita.
 1026. Sotilasoikeudenkäyntiasioissa valituskirjelmä saadaan määräajassa antaa myös sen perusyksikön päällikölle
 1027. tai sen joukko-osaston komentajalle, jossa valittaja on. Päävartiossa tai muuten sotilasviranomaisen valvoman
 1028. alaisena oleva saa antaa valituskirjelmänsä päävartion tai vastaavan päällikölle.
 1029. Jos valittaja haluaa peruuttaa valituksen, hänen on toimitettava hovioikeudelle osoitettu kirjallinen peruutusilmoitus
 1030. hovioikeuden kirjaamoon tai käräjäoikeuden kansliaan.
 1031. Vastavalitus Valituksen johdosta valittajan vastapuoli voi tyytymättömyyttä ilmoittamatta valittaa osaltaan tästä ratkaisusta.
 1032. Määräaika vastavalitusta varten on kaksi viikkoa valittajalle asetetun valitusmääräajan päättymisestä.
 1033. Asianosaisen on puhevallan menettämisen uhalla toimitettava vastavalituskirjelmä käräjäoikeuden
 1034. kanslia
Advertisement
Advertisement
Advertisement
RAW Paste Data Copied
Advertisement