veronikaaa86

12. Paint

May 13th, 2021 (edited)
247
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. package com.company;
 2.  
 3. import java.util.Scanner;
 4.  
 5. // Името на класа трябва да е същото като името на файла в лявото поле
 6. public class Paint {
 7.  
 8.     // Не забравяме да създадем стартовата точка на нашата програма - main метод. Трябва да е изписан точно по този начин
 9.     public static void main(String[] args) {
 10.         // Създаваме си четец за данните
 11.         Scanner scanner = new Scanner(System.in);
 12.  
 13.         // Четем данните
 14.         int allPaint = Integer.parseInt(scanner.nextLine());
 15.  
 16.         // Жълтата боя била 4 пъти повече от червената и 2 пъти по-малко от бялата
 17.         // Ако приемем, че червената е 1 единица -> жълтата 4 единици (4 * червената)-> бялата ще е 8 единици (2 * жълтата) = общо 13 единици
 18.  
 19.         // Изчисляваме колко боя е една единица според въведените общи килограми:
 20.         double unit = allPaint / 13.0;
 21.  
 22.         // Изчисляваме и запазваме в променливи всеки цвят колко килограма е според каква част е от цялото -> част от цялото умножено по единицата (unit)
 23.         double redPaint = unit;
 24.         double yellowPaint = unit * 4;
 25.         double whitePaint = unit * 8;
 26.  
 27.         // Принтираме килограмите на всеки цвят боя
 28.         System.out.printf("Red: %.4f%n", redPaint);
 29.         System.out.printf("Yellow: %.4f%n", yellowPaint);
 30.         System.out.printf("White: %.4f%n", whitePaint);
 31.  
 32.         // Правим проверка като сумираме намерените килограми на всеки цвят. Сумата трябва да е равна на прочетените общи килограми боя
 33.         System.out.println(redPaint + yellowPaint + whitePaint);
 34.     }
 35. }
 36.  
RAW Paste Data