desislava_topuzakova

13. Ski Trip

Feb 21st, 2021
803
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. days = int(input())
 2. type_room = input()
 3. opinion = input()
 4.  
 5. #1. крайна цена = бр. нощувки (дни - 1) * цена за 1 нощувка (стаята)
 6. # 2. отстъпка спрямо дните и стаята
 7. # 3. отстъпка спрямо оценката(мнението)
 8. # 4. печатаме сумата
 9.  
 10. #крайна цена
 11. nights = days - 1
 12. price_per_night = 0
 13.  
 14. if type_room == "room for one person":
 15.     price_per_night = 18
 16. elif type_room == "apartment":
 17.     price_per_night = 25
 18. elif type_room == "president apartment":
 19.     price_per_night = 35
 20.  
 21. total_price = nights * price_per_night # крайна цена без намаление
 22.  
 23.  
 24. # намаление 1
 25. if type_room == "apartment":
 26.     if days < 10:
 27.         total_price = total_price - 0.30 * total_price
 28.         #total_price = 0.7 * total_price
 29.     elif 10 <= days <= 15:
 30.         total_price = total_price - 0.35 * total_price
 31.         # total_price = 0.65 * total_price
 32.     elif days > 15:
 33.         total_price = total_price - 0.50 * total_price
 34.         # total_price = 0.50 * total_price
 35. elif type_room == "president apartment":
 36.     if days < 10:
 37.         total_price = total_price - 0.10 * total_price
 38.         # total_price = 0.9 * total_price
 39.     elif 10 <= days <= 15:
 40.         total_price = total_price - 0.15 * total_price
 41.         # total_price = 0.85 * total_price
 42.     elif days > 15:
 43.         total_price = total_price - 0.20 * total_price
 44.         # total_price = 0.80 * total_price
 45.  
 46. # намаление 2
 47. if opinion == "positive":
 48.     total_price = total_price + 0.25 * total_price
 49.     # total_price = 1.25 * total_price
 50. elif opinion == "negative":
 51.     total_price = total_price - 0.10 * total_price
 52.     # total_price = 0.9 * total_price
 53.  
 54.  
 55. print(f"{total_price:.2f}")
RAW Paste Data