StevanovicMilan

8.3

Sep 18th, 2021
644
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. '''
 2. Koristeći zašumljenu sliku iz prethodnog primera, ukloniti šum upotrebnom geometrijskog usrednjivača veličina:
 3.  
 4. 3x3
 5. 5x5
 6. Koristeći PSNR odrediti koji filtar je dao objektivno najbolje otklanjanje.
 7.  
 8. Za potrebe rešavanja zadatka napisati funkciju geometricMeanFilt koja implementira filtar geometrijski usrednjivač dat formulom:
 9.  
 10. gde  (s,t)  predstavljaju prostorne koordinate regiona  Sx,y  posmatran oko centra pozicije  (x,y) ,  g  je ulazna slika a  m,n  predstavljaju dimenzije regiona koji se posmatra. Podrazumevati simetrično proširenje.
 11. '''
 12. import numpy as np
 13. import math
 14.  
 15. def geometricMeanFilt(g, S_shape):
 16.   f = np.zeros(g.shape)
 17.  
 18.   pad_rows = math.floor(S_shape[0]/2)
 19.   pad_cols = math.floor(S_shape[1]/2)
 20.  
 21.   img_p = np.pad(g, ((pad_rows,),(pad_cols,)), mode='symmetric')
 22.  
 23.   for row in range(f.shape[0]):
 24.     for col in range(f.shape[1]):
 25.       region = img_p[row:row+S_shape[0], col:col+S_shape[1]]
 26.  
 27.       res = region.prod()**(1/np.prod(S_shape))
 28.  
 29.       f[row, col] = res
 30.  
 31.   return f
 32.  
 33. # 3x3 geometrijski usrednjivac
 34. S_shape = (3,3)
 35.  
 36. img_f = geometricMeanFilt(img_noisy, S_shape)
 37.  
 38. fig = px.imshow(img_f, zmin=0, zmax=255, color_continuous_scale='gray')
 39. fig.show()
 40.  
 41. psnr = 10*np.log10(255**2/((img - img_f)**2).mean())
 42. print("PSNR za geometrijski usrednjivac dimenzije {} je {}".format(S_shape, psnr))
 43.  
 44. # 5x5 geometrijski usrednjivac
 45. S_shape = (5,5)
 46.  
 47. img_f = geometricMeanFilt(img_noisy, S_shape)
 48.  
 49. fig = px.imshow(img_f, zmin=0, zmax=255, color_continuous_scale='gray')
 50. fig.show()
 51.  
 52. psnr = 10*np.log10(255**2/((img - img_f)**2).mean())
 53. print("PSNR za geometrijski usrednjivac dimenzije {} je {}".format(S_shape, psnr))
RAW Paste Data