SHARE
TWEET

Untitled

a guest Mar 26th, 2020 58 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. <?php
 2. $path     = explode('/', dirname(__FILE__));
 3. $dirname  = array_pop($path);
 4. $username = array_pop($path);
 5. $path     = implode('/', $path);
 6. $tasks    = array();
 7. foreach (scandir("$path/$username") as $dir)
 8.     if (is_dir("$path/$username/$dir") and $dir != '.' and $dir != '..')
 9.         $tasks[] = $dir;
 10. ?>
 11.  
 12. <!DOCTYPE html>
 13. <html>
 14. <head>
 15.     <title>Zadanie 2 - WWW i jzyki skryptowe</title>
 16.     <meta charset="utf-8">
 17.     <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-store, no-cache, must-revalidate" />
 18.     <meta http-equiv="Pragma" content="no-cache" />
 19.     <link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css">
 20. </head>
 21. <body>
 22.     <header>
 23.       <h1>
 24.           Zadanie 2 - Krystian Tworzewski
 25.       </h1>
 26.       <h2>
 27.           Proste forum
 28.       </h2>
 29.     </header>
 30.     <nav>
 31.             <a href="../">Home</a>
 32.                         <a href="../zadanie1">Zadanie 1</a>
 33.                         <a href="../zadanie2">Zadanie 2</a>
 34.                         <a href="../zadanie3">Zadanie 3</a>
 35.                         <a href="../zadanie4">Zadanie 4</a>
 36.                         <a href="../zadanie5">Zadanie 5</a>
 37.                         <a href="../zadanie6">Zadanie 6</a>
 38.                         <a href="../zadanie8">Zadanie 8</a>
 39.                 </nav>
 40. <section>    
 41.     <?php
 42.  
 43.  
 44. function get_topics($datafile = "tematy.txt", $separator = "&!@sep@#!#&")
 45. {
 46.     // wczytanie pliku do tablicy stringów
 47.     if ($data = file($datafile)) {
 48.         // utworzenie pustej tablicy wynikowej
 49.         $topics = array();
 50.         // dla każdego elementu tablicy $data
 51.         //    $k - klucz ementu,  $v - wartość elementu
 52.         foreach ($data as $k => $v) {
 53.             // umieszcza kolejne elementy wiersza rozdzielone separatoerm
 54.             // w kolejnych elementach zwracanej tablicy
 55.             $record = explode($separator, trim($v));
 56.             // jesli pasuje identyfikator tematu
 57.             // przepakowanie do $posts[] i dekodowanie danych użytkownika
 58.            
 59.             $topics[] = array(
 60.                 "topicid" => $record[0],
 61.                 "topic" => hex2bin($record[1]),
 62.                 "topic_body" => hex2bin($record[2]),
 63.                 "username" => hex2bin($record[3]),
 64.                 "date" => $record[4],
 65.                 "postCounter" => $record[5]
 66.             );
 67.         }
 68.         return $topics;
 69.     }
 70.     // zwraca tablice z wynikami
 71.     else {
 72.         // zwraca kod błędu
 73.         return FALSE;
 74.     }
 75.    
 76. }
 77.  
 78.  
 79. //------------------------------------------------------------------------------
 80. // funkcja zapisu do pliku tematy.txt
 81. function put_topic($topic, $topic_body, $username, $postCounter = 0, $datafile = "tematy.txt", $separator = "&!@sep@#!#&")
 82. {
 83.     // ostatni wiersz zawiera najmłodszy wpis
 84.     if (is_file($datafile)) {
 85.         // odczyt pliku
 86.         $data    = file($datafile);
 87.         // pobranie danych z ostatniego elementu tablicy $data
 88.         $record  = explode($separator, trim(array_pop($data)));
 89.         $topicid = ((int) $record[0]) + 1;
 90.     } else {
 91.         $topicid = 1;
 92.     }
 93.     // utworzenie nowego wiersz danych
 94.     // zakodowanie przez bin2hex() danych przesłanych przez użtykownika
 95.     $data = implode($separator, array(
 96.         $topicid,
 97.         bin2hex($topic),
 98.         bin2hex($topic_body),
 99.         bin2hex($username),
 100.         date("Y-m-d H:i:s"),
 101.         $postCounter
 102.     ));
 103.     // zapis danych na końcu pliku
 104.     if ($fh = fopen($datafile, "a+")) {
 105.         fwrite($fh, $data . "\n");
 106.         fclose($fh);
 107.         return $topicid;
 108.     } else {
 109.         return FALSE;
 110.     }
 111. }
 112.  
 113.  
 114. function put_post($topicid, $post, $username, $datafile = "wypowiedzi.txt", $separator = "&!@sep@#!#&")
 115. {
 116.     // ostatni wiersz zawiera najmłodszy wpis
 117.     if (is_file($datafile)) {
 118.         // odczyt pliku
 119.         $data   = file($datafile);
 120.         // pobranie danych z ostatniego elementu tablicy $data
 121.         $record = explode($separator, trim(array_pop($data)));
 122.         $postid = ((int) $record[0]) + 1;
 123.     } else {
 124.         $postid = 1;
 125.     }
 126.     // utworzenie nowego wiersz danych
 127.     // zakodowanie przez bin2hex() danych przesłanych przez użtykownika
 128.     $data = implode($separator, array(
 129.         $postid,
 130.         $topicid,
 131.         bin2hex($post),
 132.         bin2hex($username),
 133.         date("Y-m-d H:i:s")
 134.     ));
 135.     // zapis danych na końcu pliku
 136.     if ($fh = fopen($datafile, "a+")) {
 137.         fwrite($fh, $data . "\n");
 138.         fclose($fh);
 139.         return $postid;
 140.     } else {
 141.         return FALSE;
 142.     }
 143.     ;
 144. }
 145.  
 146.  
 147. function get_posts($topicid, $datafile = "wypowiedzi.txt", $separator = "&!@sep@#!#&")
 148. {
 149.     // wczytanie pliku do tablicy stringów
 150.     if ($data = file($datafile)) {
 151.         // utworzenie pustej tablicy wynikowej
 152.         $posts = array();
 153.         // dla każdego elementu tablicy $data
 154.         //    $k - klucz ementu,  $v - wartość elementu
 155.         foreach ($data as $k => $v) {
 156.             // umieszcza kolejne elementy wiersza rozdzielone separatoerm
 157.             // w kolejnych elementach zwracanej tablicy
 158.             $record = explode($separator, trim($v));
 159.             // jesli pasuje identyfikator tematu
 160.             if ($record[1] == $topicid) {
 161.                 // przepakowanie do $posts[] i dekodowanie danych użytkownika
 162.                 $posts[] = array(
 163.                     "postid" => $record[0],
 164.                     "topicid" => $record[1],
 165.                     "post" => hex2bin($record[2]),
 166.                     "username" => hex2bin($record[3]),
 167.                     "date" => $record[4]
 168.                 );
 169.             } else if ($topicid == NULL) {
 170.                 $posts[] = array(
 171.                     "postid" => $record[0],
 172.                     "topicid" => $record[1],
 173.                     "post" => hex2bin($record[2]),
 174.                     "username" => hex2bin($record[3]),
 175.                     "date" => $record[4]
 176.                 );
 177.             }
 178.         }
 179.         // zwraca tablice z wynikami
 180.         return $posts;
 181.     } else {
 182.         // zwraca kod błędu
 183.         return FALSE;
 184.     }
 185. }
 186.  
 187. function updateCounter($topicid, $action, $datafile = "tematy.txt", $separator = "&!@sep@#!#&")
 188. {
 189.     // wczytanie pliku do tablicy stringów
 190.    
 191.     if ($data = file($datafile)) {
 192.         // utworzenie pustej tablicy wynikowej
 193.         $topics = array();
 194.         // dla każdego elementu tablicy $data
 195.         //    $k - klucz ementu,  $v - wartość elementu
 196.         foreach ($data as $k => $v) {
 197.             // umieszcza kolejne elementy wiersza rozdzielone separatoerm
 198.             // w kolejnych elementach zwracanej tablicy
 199.             $record = explode($separator, trim($v));
 200.             // jesli pasuje identyfikator tematu
 201.             // przepakowanie do $posts[] i dekodowanie danych użytkownika
 202.             if ($record[0] == $topicid) {
 203.                 if ($action) {
 204.                     $topics[] = array(
 205.                         "topicid" => $record[0],
 206.                         "topic" => hex2bin($record[1]),
 207.                         "topic_body" => hex2bin($record[2]),
 208.                         "username" => hex2bin($record[3]),
 209.                         "date" => $record[4],
 210.                         "postCounter" => ($record[5] + 1)
 211.                     );
 212.                 } else if (!$action) {
 213.                     $topics[] = array(
 214.                         "topicid" => $record[0],
 215.                         "topic" => hex2bin($record[1]),
 216.                         "topic_body" => hex2bin($record[2]),
 217.                         "username" => hex2bin($record[3]),
 218.                         "date" => $record[4],
 219.                         "postCounter" => ($record[5] - 1)
 220.                     );
 221.                    
 222.                 }
 223.             } else {
 224.                 $topics[] = array(
 225.                     "topicid" => $record[0],
 226.                     "topic" => hex2bin($record[1]),
 227.                     "topic_body" => hex2bin($record[2]),
 228.                     "username" => hex2bin($record[3]),
 229.                     "date" => $record[4],
 230.                     "postCounter" => $record[5]
 231.                 );
 232.             }
 233.         }
 234.        
 235.     } else {
 236.         // zwraca kod błędu
 237.         return FALSE;
 238.     }
 239.    
 240.     $file = fopen($datafile, "w+");
 241.     fclose($file);
 242.    
 243.     //print_r($topics);
 244.    
 245.     foreach ($topics as $value) {
 246.         $data2 = implode($separator, array(
 247.             $value['topicid'],
 248.             bin2hex($value['topic']),
 249.             bin2hex($value['topic_body']),
 250.             bin2hex($value['username']),
 251.             $value['date'],
 252.             $value['postCounter']
 253.         ));
 254.         // zapis danych na końcu pliku
 255.         if ($fh = fopen($datafile, "a+")) {
 256.             fwrite($fh, $data2 . "\n");
 257.             fclose($fh);
 258.            
 259.         } else {
 260.             return FALSE;
 261.         }
 262.     }
 263. }
 264.  
 265.  
 266. function editPost($topicid, $datafile = "wypowiedzi.txt", $separator = "&!@sep@#!#&")
 267. {
 268.     if (isset($_POST['submitEdit'])) {
 269.        
 270.         $post     = $_POST["post"];
 271.         $username = $_POST["username"];
 272.         $postid   = $_POST["indekspostname"];
 273.        
 274.        
 275.         // wczytanie pliku do tablicy stringów
 276.         if ($data = file($datafile)) {
 277.             // utworzenie pustej tablicy wynikowej
 278.             $posts = array();
 279.             // dla każdego elementu tablicy $data
 280.             //    $k - klucz ementu,  $v - wartość elementu
 281.             foreach ($data as $k => $v) {
 282.                 // umieszcza kolejne elementy wiersza rozdzielone separatoerm
 283.                 // w kolejnych elementach zwracanej tablicy
 284.                 $record = explode($separator, trim($v));
 285.                 // jesli pasuje identyfikator tematu
 286.                 //echo $record[0];
 287.                 if ($record[1] == $topicid and $record[0] == $postid) {
 288.                    
 289.                     // przepakowanie do $posts[] i dekodowanie danych użytkownika
 290.                     $postToEdit[] = array(
 291.                         "postid" => $record[0],
 292.                         "topicid" => $record[1],
 293.                         "post" => hex2bin(bin2hex($post)),
 294.                         "username" => hex2bin(bin2hex($username)),
 295.                         "date" => $record[4]
 296.                     );
 297.                 } else {
 298.                     $postToEdit[] = array(
 299.                         "postid" => $record[0],
 300.                         "topicid" => $record[1],
 301.                         "post" => hex2bin($record[2]),
 302.                         "username" => hex2bin($record[3]),
 303.                         "date" => $record[4]
 304.                     );
 305.                 }
 306.             }
 307.             // zwraca tablice z wynikami
 308.         } else {
 309.             // zwraca kod błędu
 310.             return FALSE;
 311.         }
 312.        
 313.         $file = fopen($datafile, "w+");
 314.         fclose($file);
 315.        
 316.         //print_r($topics);
 317.        
 318.         foreach ($postToEdit as $value) {
 319.             $data2 = implode($separator, array(
 320.                 $value['postid'],
 321.                 $value['topicid'],
 322.                 bin2hex($value['post']),
 323.                 bin2hex($value['username']),
 324.                 $value['date']
 325.             ));
 326.             // zapis danych na końcu pliku
 327.             if ($fh = fopen($datafile, "a+")) {
 328.                 fwrite($fh, $data2 . "\n");
 329.                 fclose($fh);
 330.                
 331.             } else {
 332.                 return FALSE;
 333.             }
 334.         }
 335.     }
 336. }
 337.  
 338. function deletePost($topicid, $datafile = "wypowiedzi.txt", $separator = "&!@sep@#!#&")
 339. {
 340.    
 341.     $postid = $_GET['id'];
 342.    
 343.     // wczytanie pliku do tablicy stringów
 344.     if ($data = file($datafile)) {
 345.         // utworzenie pustej tablicy wynikowej
 346.         $posts = array();
 347.         // dla każdego elementu tablicy $data
 348.         //    $k - klucz ementu,  $v - wartość elementu
 349.         foreach ($data as $k => $v) {
 350.             // umieszcza kolejne elementy wiersza rozdzielone separatoerm
 351.             // w kolejnych elementach zwracanej tablicy
 352.             $record = explode($separator, trim($v));
 353.             // jesli pasuje identyfikator tematu
 354.             //echo $record[0];
 355.             if ($record[1] == $topicid and $record[0] == $postid) {
 356.                
 357.                 // przepakowanie do $posts[] i dekodowanie danych użytkownika
 358.             } else {
 359.                 $postToEdit[] = array(
 360.                     "postid" => $record[0],
 361.                     "topicid" => $record[1],
 362.                     "post" => hex2bin($record[2]),
 363.                     "username" => hex2bin($record[3]),
 364.                     "date" => $record[4]
 365.                 );
 366.             }
 367.         }
 368.         // zwraca tablice z wynikami
 369.     } else {
 370.         // zwraca kod błędu
 371.         return FALSE;
 372.     }
 373.    
 374.     $file = fopen($datafile, "w+");
 375.     fclose($file);
 376.    
 377.     //print_r($topics);
 378.     if ($posts != NULL) {
 379.         foreach ($postToEdit as $value) {
 380.             $data2 = implode($separator, array(
 381.                 $value['postid'],
 382.                 $value['topicid'],
 383.                 bin2hex($value['post']),
 384.                 bin2hex($value['username']),
 385.                 $value['date']
 386.             ));
 387.             // zapis danych na końcu pliku
 388.             if ($fh = fopen($datafile, "a+")) {
 389.                 fwrite($fh, $data2 . "\n");
 390.                 fclose($fh);
 391.                
 392.             } else {
 393.                 return FALSE;
 394.             }
 395.         }
 396.     }
 397.    
 398. }
 399.  
 400.  
 401. if (isset($_GET['topic'])) {
 402.     if (is_numeric($_GET['topic'])) {
 403.         $id = $_GET['topic'];
 404.     }
 405. }
 406.  
 407.  
 408. function clearFile($datafile = "tematy.txt", $datafile2 = "wypowiedzi.txt")
 409. {
 410.     $file = fopen($datafile, "w+");
 411.     fclose($file);
 412.    
 413.     $file2 = fopen($datafile2, "w+");
 414.     fclose($file2);
 415. }
 416.  
 417. //clearFile();
 418.  
 419.  
 420. if (isset($_POST["submit"])) {
 421.     if (!isset($_GET['topic'])) {
 422.         $topic      = htmlspecialchars($_POST["topic"]);
 423.         $topic_body = htmlspecialchars($_POST["topic_body"]);
 424.         $username   = htmlspecialchars($_POST["username"]);
 425.        
 426.         $topic      = preg_replace('/[^(\x20-\x7F)]*/', '', $topic);
 427.         $topic_body = preg_replace('/[^(\x20-\x7F)]*/', '', $topic_body);
 428.         $username   = preg_replace('/[^(\x20-\x7F)]*/', '', $username);
 429.        
 430.         if ($topic != NULL and $topic_body != NULL and $username != NULL)
 431.             put_topic($topic, $topic_body, $username);
 432.     } else {
 433.         $post     = htmlspecialchars($_POST["post"]);
 434.         $username = htmlspecialchars($_POST["username"]);
 435.        
 436.         $post     = preg_replace('/[^(\x20-\x7F)]*/', '', $post);
 437.         $username = preg_replace('/[^(\x20-\x7F)]*/', '', $username);
 438.        
 439.         if ($post != NULL and $username != NULL) {
 440.             put_post($id, $post, $username);
 441.            
 442.             updateCounter($id, true);
 443.         }
 444.     }
 445. }
 446.  
 447. $topics = get_topics();
 448.  
 449.  
 450. if (!isset($_GET['topic'])) {
 451.     echo "<p>Możesz dodac nowy temat za pomocą <a href='#topic_form'>formularza</a>.</p>";
 452.     foreach ((array) $topics as $key => $value) {
 453.         if ($value['topicid'] != 0) {
 454.             echo "<article class='topic'>
 455.                        <header> </header>
 456.                        <div><a href='?topic=" . $value['topicid'] . "'>" . $value['topic'] . "</a></div>
 457.                        <footer>ID: " . $value['topicid'] . ", Autor: " . $value['username'] . ", Utworzono: " . $value['date'] . ", Liczba wpisów: " . $value['postCounter'] . "</footer>
 458.                      </article>";
 459.         }
 460.     }
 461.    
 462. } else {
 463.     if (is_numeric($_GET['topic'])) {
 464.         $indeks = -1;
 465.         foreach ($topics as $key => $topic) {
 466.             if ($topic["topicid"] == $_GET["topic"])
 467.                 $indeks = $key;
 468.         }
 469.         echo '<nav>
 470.                                      <table><tr>
 471.                                      <td>';
 472.         if ($id > 1)
 473.             echo '<a style="float:left;" href="index.php?topic=' . ($id - 1) . '"><-- Poprzedni temat</a>';
 474.         echo '</td><td  style="width: 33%;">
 475.                                        <a href="index.php">Lista tematów</a>
 476.                                      </td><td  style="width: 33%;">';
 477.         if (isset($topics[$id]))
 478.             echo '<a  style="float:right;" href="index.php?topic=' . ($id + 1) . '">Następny temat --></a>';
 479.         echo '</td>
 480.                                      </tr></table>
 481.                                   </nav>';
 482.        
 483.         echo "<article  class='topic'>
 484.                                <header>Temat dyskusji: <b>" . $topics[$indeks]['topic'] . "</b></header>
 485.                                <div>" . $topics[$indeks]['topic_body'] . "</div>
 486.                                <footer>
 487.                                ID: " . $id . ", Autor: " . $topics[$indeks]['username'] . ", Data: " . $topics[$indeks]['date'] . " </footer>
 488.                              </article>";
 489.         echo "<p>Możesz dodac nowy post za pomocą <a href='#post_form'>formularza</a>.</p>";
 490.        
 491.     } else
 492.         return FALSE;
 493.    
 494. }
 495.  
 496. if (isset($_GET['topic'])) {
 497.     editPost($id);
 498. }
 499.  
 500. if (isset($_GET['cmd']) and $_GET['cmd'] == 'delete') {
 501.     deletePost($id);
 502.     updateCounter($id, false);
 503. }
 504.  
 505. if (isset($_GET['topic'])) {
 506.    
 507.     $posts = get_posts($id);
 508.     if ($posts != NULL) {
 509.         foreach ((array) $posts as $key => $value) {
 510.             echo '<article>
 511.                      <div>' . $value['post'] . '</div>
 512.                      <footer>
 513.                      <nav>
 514.                      <a href="?topic=' . $value["topicid"] . '&id=' . $value["postid"] . '&cmd=edit">EDYTUJ</a>  
 515.                      <a class="danger" href="?topic=' . $value["topicid"] . '&id=' . $value["postid"] . '&cmd=delete">KASUJ</a>
 516.                      </nav>
 517.                      ID: ' . $value["postid"] . ', Autor: ' . $value["username"] . ', Utworzono dnia: ' . $value["date"] . '</footer>
 518.                      </article>';
 519.         }
 520.     }
 521. }
 522.  
 523. $indeksPost = -1;
 524. if (isset($_GET['cmd']) and $_GET['cmd'] == 'edit') {
 525.     foreach ($posts as $key => $post) {
 526.         if ($post["postid"] == $_GET["id"])
 527.             $indeksPost = $key;
 528.     }
 529. }
 530.  
 531. if (!isset($_GET['topic'])) {
 532.     echo '<form action="index.php" method="post">
 533.                  <a name="topic_form"></a>
 534.                  <header><h2>Dodaj nowy temat do dyskusji</h2></header>
 535.                  <input type="text" name="topic" placeholder="Nowy temat" autofocus \><br />
 536.                 <textarea name="topic_body" cols="80" rows="10" placeholder="Opis nowego tematu" ></textarea><br />
 537.                 <input type="text" name="username" placeholder="Imię autora" \><br />
 538.                 <button type="submit" name="submit" >Zapisz</button>
 539.               </form>';
 540. } else {
 541.     echo '<form action="index.php?topic=' . $id . '" method="post">
 542.                  <a name="post_form"></a>
 543.                  <header><h2>Dodaj nowy post do dyskusji</h2></header>
 544.                 <textarea name="post" cols="80" rows="10" placeholder="Opis nowego postu" >';
 545.    
 546.     if (isset($_GET['cmd']) and $_GET['cmd'] == 'edit') {
 547.         echo $posts[$indeksPost]['post'] . '</textarea><br /><input type="text" name="username" placeholder="Imię autora" value ="' . $posts[$indeksPost]['username'] . '">';
 548.         echo "<input type='hidden' value='$_GET[id]' name='indekspostname'";
 549.         echo '<br /><button type="submit" name="submitEdit" >Zapisz</button></form>';
 550.        
 551.     } else {
 552.         echo '</textarea><br /><input type="text" name="username" placeholder="Imię autora"">
 553.                        <br /><button type="submit" name="submit" >Zapisz</button></form>';
 554.     }
 555. }
 556.  
 557.  
 558.  
 559.  
 560. ?>
 561. </section>
 562.  
 563.  
 564. <footer>
 565. Ostatni wpis na formu powstał dnia: <?php
 566. $posts2 = get_posts(NULL); //get all posts
 567. $oldest = $posts2[0]['date'];
 568. if ($posts2 != NULL) {
 569.     foreach ($posts2 as $value) {
 570.         if ($oldest < $value['date'])
 571.             $oldest = $value['date'];
 572.     }
 573. }
 574. echo $oldest;
 575. ?>
 576. </footer>
 577. </body>
 578. </html>
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
Top