SHARE
TWEET

Untitled

a guest Feb 25th, 2020 71 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. Konwencja AETR reguluje czas pracy załóg wykonujących transport? międzynarodowy krajowy krajowy i międzynarodowy   1
 2.  
 3. Jaki procent udziału w przewozach towarów osiągnął transport samochodowy?  70 – 74%  75 – 80%  81 – 85%  3
 4.  
 5. Ustawa z 24 sierpnia 2001 o czasie pracy kierowców zaczęła obowiązywać?    1 września 2001    1 października 2001    1 stycznia 2002 2
 6.  
 7. Polska podpisała Konwencję AETR w roku?   1968    1971    1980    2
 8.  
 9. Krajowym aktem prawnym regulującym prawa pracownicze jest? dyrektywa 2002/15/WE    kodeks pracy    ustawa o swobodzie działalności gospodarczej  2
 10.  
 11. Przewoźnik udający się w trasę do Rosji będzie stosował czas pracy kierowców według?    kodeksu pracy   rozporządzenia nr. 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady    konwencji AETR  3
 12.  
 13. Przedsiębiorca wykonujący przewóz drogowy pojazdem przystosowanym do przewozu rzeczy, którego dopuszczalna masa całkowita wynosi 3
 14. tony, zobowiązany jest stosować przepisy? konwencji AETR  rozporządzenia nr. 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady    nie musi stosować się do przepisów dotyczących czasu pracy  3
 15.  
 16. Skrócony odpoczynek dzienny do 9 godzin kierowca może zastosować?    maksymalnie 2 razy w tygodniu   nie częściej niż 3 razy pomiędzy dwoma odpoczynkami tygodniowymi    maksymalnie 3 razy w tygodniu   2
 17.  
 18. Odpoczynek tygodniowy kierowca zobowiązany jest rozpocząć?   po wykonaniu maksymalnie 6 cyklach 24 godzinnych    najpóźniej w sobotę  po wykorzystaniu 40 godzin prowadzenia pojazdu  1
 19.  
 20. Skrócony tygodniowy okres odpoczynku kierowca zobowiązany jest odebrać najpóźniej do?  końca trzeciego tygodnia następującego po skróceniu, w liczbie odpowiadającej skróceniu razem z innym odpoczynkiem trwającym co najmniej 6 godzin    końca trzeciego tygodnia następującego po skróceniu, w liczbie odpowiadającej skróceniu razem z innym odpoczynkiem trwającym co najmniej 9 godzin    maksymalnie w ciągu dwóch tygodni licząc od skrócenia w liczbie odpowiadającej skróceniu razem z innym odpoczynkiem trwającym co najmniej godzinę   2
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
Top