dz0

Pažymių matricos - iki 2b

dz0
Apr 26th, 2013
128
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. # pagal http://galvosukykla.lt/failai/mokymas/programavimas/2013-pavasaris/ktug/KD3-pasiruosimas-matricos-pazymiai.pdf
 2. # pažymių matrica: eilutėse - mokiniai; stulpeliuose - KD
 3. P = [
 4. #  KD0  KD1  KD2
 5.   [ 9,   8,   5],  # 0
 6.   [10,   4,  10],  # 1
 7.   [ 3,  10,   5],  # 2
 8.   [ 8,   9,   7],  # 3
 9.   [10,  10,  10],  # 4
 10. ]
 11.  
 12.  
 13. def show(M):   # matricos spausdinimui
 14.     for eil in M:
 15.         print( eil )
 16.  
 17. show(P)
 18.  
 19. ##########################################
 20. ## Tavo vardas/pavardė:  .................
 21. ##########################################
 22.  
 23.  
 24. # 0) surasti matricos eilučių/mokinių skaičių (mok_sk) ir stulpelių/KD (KD_sk).  # 0.5 tšk
 25. mok_sk = len(P)
 26. KD_sk =  len( P[0] )
 27.  
 28.  
 29. # 1a) Atspausdint kiekvieno mokinio vidurkį, # 1 tšk
 30. #~ ... sąrašo sumavimui galima naudoti funkciją sum( sar )
 31. for eil in P:
 32.     vid  = sum( eil ) / len(eil)
 33.     print( vid )
 34.  
 35. # 1b) sudaryti mokinių vidurkių sąrašą   # 0.5 tšk
 36. def mok_vidurkiai(M):
 37.     rez = []
 38.     for eil in M:
 39.         vid  = sum( eil ) / len(eil)
 40.         rez.append( vid )
 41.     print( "mokiniu vidurkiai: ", rez )
 42.     return rez
 43.  
 44. V = mok_vidurkiai(P)
 45.  
 46. # 2a) sukurti funkciją, kuri suranda (grąžina)  n-to KD vidurkį:  # 1 tšk
 47. def KD_vidurkis(M, nr):
 48.     suma = 0
 49.     for eil in M:
 50.         suma += eil[nr]
 51.     return  suma / len(M)
 52.  
 53. print( "KD2 vid:", KD_vidurkis(P, 2) )
 54.  
 55. # 2b) sudaryti KD vidurkių sarašą  # 1 tšk
 56. def KD_vidurkiai(M):
 57.     rez = []
 58.     for kd_nr in range(KD_sk):  # 0 1 2
 59.         kdvid = KD_vidurkis(M, kd_nr)
 60.         rez.append( kdvid )
 61.     #~ ...
 62.     print( "KD_vidurkiai:", rez )
 63.     return rez
 64.  
 65. KD_vidurkiai(P)
RAW Paste Data