Advertisement
S_Madanska

28.04

May 5th, 2021
425
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1.  
 2. --ALTER DATABASE CURRENT COLLATE CYRILLIC_GENERAL_CI_AI;
 3. ----CI SPECIFIES CASE-INSENSITIVE
 4. ----AI SPECIFIES ACCENT-INSENSITIVE
 5.  
 6. ---------------------------------------------------------
 7. -----------------------insert ---------------------------
 8. ---------------------------------------------------------
 9. --insert into table( column1, column2, column3)
 10. --VALUES('value1' , value2, value3)
 11. ---------------------------------------------------------
 12.  
 13.  
 14. --Промяна на заплатата на служител с даден идентификатор:
 15.  
 16.  
 17. ---------------------------------------------------------
 18.  
 19. --Поръчка е анулирана -  изтрий реда и от таблицата ORDERS:
 20.  
 21.  
 22.  
 23. /* Задачи:
 24. Задача 3-1.
 25.     Да се изтрият всички редове от всички таблици в базата от данни, след което да
 26.     се въведат данните чрез командите от inserts_mssql.sql файла. */
 27.  
 28.  
 29. /*Задача 3-2.
 30.     Да се увеличи количеството с 2 броя и да се намали единичната цена с 5% на
 31.     продукт с идентификатор 2254 в поръчка с идентификатор 2354.*/
 32.  
 33.  
 34. --Задача 3-3.
 35.     --Да се изтрие служител с идентификатор 183.
 36.  
 37.  
 38. -------------------------------------------------------------------------------------------
 39. --Пример 4-1.
 40.     --Да се изведат имената, датите на назначаване и заплатите на всички служители.
 41.  
 42.  
 43. /*Пример 4-2.
 44.     Да се изведат всички данни за продуктите, с цена по-голяма от 2000. Резултатът
 45.     нека бъде подреден по цена на продукт възходящо.*/
 46.  
 47.  
 48. --Пример 4-3.
 49.     --Да се изведе броя на всички служители.
 50.  
 51. --Пример 4-4.
 52.     --Да се изведе броя служители, групирани по отдела, в който работят.
 53.  
 54. -------------------------------------------------------------------------------------------
 55. --4.2.1. Задачи
 56. --Задача 4-1.
 57. --Да се изведат имената, заплатите и идентификаторите на длъжностите на
 58. --служителите, работещи в отдели 50 и 80.
 59. --Резултатът да е подреден по фамилия на служител във възходящ ред.
 60.  
 61.  
 62. ---Домашна работа:
 63. --Задача 4-2.
 64. --Да се изведат общата сума на заплатите и броя служители в отдел 60.
 65.  
 66.  
 67. --Задача 4-3.
 68. --За всички поръчки да се изведат идентификатор на поръчка и обща стойност на
 69. --поръчката. Резултатът да е подреден по стойност на поръчката в низходящ ред.
 70.  
Advertisement
RAW Paste Data Copied
Advertisement