MeehoweCK

Untitled

Sep 25th, 2020
857
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #include <iostream>
 2.  
 3. using namespace std;
 4.  
 5. /*
 6. Napisz program, który pobiera od użytkownika 6 liczb, a następnie wypisuje na ekran najmniejszą i największą z nich */
 7.  
 8. int main()
 9. {
 10.    int liczba, najmniejsza, najwieksza;
 11.  
 12.    cout << "Wpisz liczby: ";
 13.    cin >> liczba;
 14.  
 15.    najmniejsza = liczba;
 16.    najwieksza = liczba;
 17.  
 18.    for (int i = 0; i < 5; i++) {
 19.     cin >> liczba;
 20.  
 21.     if (liczba > najwieksza) najwieksza = liczba;
 22.     else if ( liczba < najmniejsza ) najmniejsza = liczba;
 23.    }
 24.    cout << "Najmniejsza liczba to: " << najmniejsza << endl;
 25.    cout << "Najwieksza liczba to : " << najwieksza << endl;
 26.  
 27.     return 0;
 28. }
RAW Paste Data