Advertisement
kirjalainenlassi

kultapeli pt2

Oct 5th, 2022
688
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
Python 4.23 KB | None | 0 0
 1. '''
 2. Lassin hieno ratkaisu tehtävään pt2
 3. '''
 4.  
 5. import os
 6.  
 7.  
 8. MAP1 =  '''######
 9. #..T.#
 10. #P..G#
 11. #..T.#
 12. ######'''
 13.        
 14.  
 15. MAP2 =  '''######
 16. #T...#
 17. #P..G#
 18. #....#
 19. ######'''
 20.  
 21. MAP3 =  '''######
 22. #..#.#
 23. #P.#G#
 24. #..#.#
 25. ######'''
 26.  
 27. MAP4 = '''############
 28. #T.G....T..#
 29. #..##...#G.#
 30. #...G...#..#
 31. #G..##..TG.#
 32. #.T........#
 33. #...P......#
 34. #...#..G...#
 35. #..G#....T.#
 36. #...#.G....#
 37. #......T...#
 38. ############'''
 39.  
 40.  
 41. def safe_gold(map: str):
 42.     '''
 43.    Funktio kertoo montako turvallista saavutettavissa olevaa kultaa
 44.    kartalla on.
 45.    
 46.    :param map: str, kartta
 47.    :return: int, turvallisten kultien määrä
 48.    '''
 49.    
 50.     map_in_rows = map.splitlines()
 51.  
 52.     # pähee upee hakukone
 53.     def xy(coord: tuple, dir = 0):
 54.         '''
 55.        Funktio palauttaa koordinaatteja vastaavan ruudun arvon
 56.        kartasta. Jos funktiolle annetaan suunta (dir), se palauttaa siinä
 57.        suunnassa olevan ruudun arvon.
 58.  
 59.        Suunnat:
 60.        1: ylös
 61.        2: oikealle
 62.        3: alas
 63.        4: vasemmalle
 64.  
 65.        Koordinaattien periaate
 66.  
 67.          0 1 2 3 4 5 (x)
 68.        0 # # # # # #
 69.        1 # T . . . #
 70.        2 # P . . G #
 71.        3 # . . . . #
 72.        4 # # # # # #
 73.        (y)
 74.    
 75.  
 76.        :param x: int, x-koordinaatti
 77.        :param y: int, y-koordinaatti
 78.        :return1: ruudun sisältö
 79.        :return2: ruudun koordinaatit
 80.        '''
 81.  
 82.         x, y = coord
 83.  
 84.         if dir == 0:
 85.             return (map_in_rows[y])[x] , (x, y)
 86.         elif dir == 1:
 87.             return (map_in_rows[y - 1])[x] , (x, y - 1)
 88.         elif dir == 2:
 89.             return (map_in_rows[y])[x + 1] , (x + 1, y)
 90.         elif dir == 3:
 91.             return (map_in_rows[y + 1])[x] , (x, y + 1)
 92.         elif dir == 4:
 93.             return (map_in_rows[y])[x - 1] , (x - 1, y)
 94.  
 95.  
 96.     def in_danger(coord):
 97.         '''
 98.        Funktio kertoo onko pelaaja vaarassa annetussa ruudussa
 99.        '''
 100.  
 101.         danger = False
 102.  
 103.         for i in range(1, 5):
 104.             if xy(coord, i)[0] == "T":
 105.                 danger = True
 106.  
 107.         return danger
 108.  
 109.  
 110.     def is_wall(coord):
 111.         '''
 112.        Funktio kertoo onko annetuissa koordinaateissa seinä
 113.        '''
 114.  
 115.         if xy(coord) == "#":
 116.             return True
 117.         else:
 118.             return False
 119.  
 120.  
 121.     # etsitään lähtöruutu ja tallennetaan se
 122.     start = ()
 123.  
 124.     for i1, row in enumerate(map_in_rows):
 125.         for i2, square in enumerate(row):
 126.             if square == "P":
 127.                 start = (i2, i1)
 128.  
 129.    
 130.     # käydyt ruudut
 131.     visited = set()
 132.  
 133.     # seuraavaksi käytävät ruudut
 134.     # aloitetaan P-kirjaimesta, eli lähdöstä
 135.     visit_next = {start}
 136.  
 137.     # kultien määrä
 138.     golds = 0
 139.  
 140.  
 141.     while visit_next:
 142.  
 143.         # löydetyt ruudut, joihin voi mennä
 144.         discovered = set()
 145.  
 146.         for square in visit_next:
 147.  
 148.             # jos ruudussa on kultaa, päivitetään kultien määrä
 149.             if xy(square)[0] == "G":
 150.                 golds += 1
 151.  
 152.             # jos ruudun vieressä on ansa, ei ruudusta voi liikkua
 153.             if in_danger(square):
 154.                 continue
 155.             elif square in visited:
 156.                 continue
 157.  
 158.             # käydään läpi ruudun viereiset ruudut ja lisätään ne seuraavaksi
 159.             # käytäviin ruutuihin, jos viereisessä ruudussa on seinä, ei sitä
 160.             # lisätä
 161.             for i in range(1, 5):
 162.                 value, coord = xy(square, i)
 163.  
 164.                 if value == "#":
 165.                     continue
 166.  
 167.                 if coord not in visited:
 168.                     discovered.add(coord)
 169.  
 170.         # lisätään juuri käydyt ruudut käytyjen listaan
 171.         visited.update(visit_next)
 172.  
 173.         # päivitetään seuraavaksi käytäväksi juuri löydetyt uudet ruudut
 174.         visit_next = discovered
 175.  
 176.     return golds
 177.  
 178.  
 179.        
 180. def main():
 181.  
 182.     print()
 183.  
 184.     print(os.getcwd())
 185.     # testailua
 186.  
 187.     print("safe golds in 1. map")
 188.     print(safe_gold(MAP1))
 189.  
 190.     print()
 191.  
 192.     print("safe golds in 2. map")
 193.     print(safe_gold(MAP2))
 194.  
 195.     print()
 196.  
 197.     print("safe golds in 3. map")
 198.     print(safe_gold(MAP3))
 199.  
 200.     print()
 201.  
 202.     print("safe golds in 4. map")
 203.     print(safe_gold(MAP4))
 204.  
 205.  
 206. if __name__ == "__main__":
 207.     main()
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement