Ledger Nano X - The secure hardware wallet
SHARE
TWEET

Untitled

a guest Apr 7th, 2020 138 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #include <iostream>
 2. #include <fstream>
 3. #include <string> //funkcja stoi tego uzywa
 4. #include <regex>
 5. using namespace std;
 6. void dodaj(int a, int b) {
 7.     cout << "Wynik: " << a + b;
 8. }
 9. void odejmij(int a, int b) {
 10.     cout << "Wynik: " << a - b;
 11. }
 12. void pomnoz(int a, int b) {
 13.     cout << "Wynik: " << a * b;
 14. }
 15. void podziel(int a, int b) {
 16.     if (b != 0)
 17.         cout << "Wynik: " << (float)a / (float)b;
 18.     else {
 19.         cout << "Nie mozna dzielic przez 0";
 20.     }
 21. }
 22.  
 23. int main()
 24. {
 25.     string dzialanie;
 26.     while (1) {
 27.         cout<<endl << "Podaj dzialanie: ";
 28.         cin >> dzialanie;
 29.         // \\d liczba dziesietna * -ma wystapic 1 lub wiecej razy czyli np. 1 lub 34 lub 3452
 30.         // [+\\-*/] potem ma byc znak +, -, * lub /. Ten znak \\ jest tylko potrzebny zeby ten minus byl minusem
 31.         // \\d i potem znowu liczba dziesietna
 32.  
 33.         // sprawdz czy istnieje takie dopasowanie?
 34.         if (regex_match(dzialanie, regex("(\\d*[+\\-*/]\\d*)"))) {
 35.             smatch matches;
 36.  
 37.             //nawias to jedna grupa
 38.             // \\d liczba dziesietna - grupa nr. 1
 39.             // [+-/*] znak to grupa nr. 2
 40.             // \\d grupa nr. 3
 41.             if (regex_search(dzialanie, matches, regex("(\\d*)([+-/*])(\\d*)"))) {
 42.                 int a, b;
 43.                 string znak;
 44.                 //zerowa grupa to wszystko
 45.                 a = stoi(matches[1]); //pierwsza grupa: (\\d*) ; stoi - konwersja string do inta
 46.                 znak = matches[2]; //druga grupa: ([+-/*])
 47.                 b = stoi(matches[3]); //trzecia grupa: (\\d*)
 48.  
 49.                 if (znak == "+") dodaj(a, b);
 50.                 else if (znak == "-") odejmij(a, b);
 51.                 else if (znak == "*") pomnoz(a, b);
 52.                 else if (znak == "/")podziel(a, b);
 53.                 else cout << "Error!";
 54.             }
 55.         }
 56.         else
 57.             cout << "Niepoprawne dane!";
 58.     }
 59. }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
Top