kburnik

C++ - Zadatak Othello - rješenje

Mar 14th, 2013
76
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. /*
 2.  Zadatak: Othello, Infokup 2012, 7.r. državno
 3.  
 4.  Ponuđeno rješenje: Kristijan Burnik
 5.  
 6.  Posebna zahvala na pomoći: Dominik Fistrić
 7.  
 8. */
 9. #include <iostream>
 10. #include <cstdlib>
 11. #include <vector>
 12.  
 13. using namespace std;
 14.  
 15.  
 16. const int R = 8, S = 8;
 17. const int X = 1;
 18. const int O = 2;
 19.  
 20. // kod globalnih matrica, resetira se sve u nulu
 21. int ploca[R][S];
 22.  
 23. int n;
 24. int okrenutih = 0;
 25.  
 26. // sva zatvaranja (zrake oko trenutnog žetona)
 27. /*
 28.  
 29. D - dalji žeton {dr,ds}
 30. B - bliži žeton {br,bs}
 31. T - treutni žeton (nije naveden jer je uvijek {0,0} )
 32.  
 33. D D D
 34.  BBB
 35. DBTBD
 36.  BBB
 37. D D D
 38. */
 39.  
 40. int zatvaranja[8][2][2] = {
 41.     {{-2,-2},{-1,-1}},
 42.     {{-2,0},{-1,0}},
 43.     {{-2,2},{-1,1}},    
 44.     {{0,2},{0,1}},    
 45.     {{2,2},{1,1}},
 46.     {{2,0},{1,0}},        
 47.     {{2,-2},{1,-1}},
 48.     {{0,-2},{0,-1}},    
 49. };
 50.  
 51. void okreni(int r, int s, int igrac) {
 52.     int br,bs,dr,ds;
 53.    
 54.     for (int k = 0; k < 8; k++) {
 55.         // pozicija blizeg
 56.         br=zatvaranja[k][1][0];
 57.         bs=zatvaranja[k][1][1];
 58.  
 59.         // pozicija daljeg
 60.         dr=zatvaranja[k][0][0];
 61.         ds=zatvaranja[k][0][1];
 62.  
 63.         // izvan matrice
 64.         if ( (r+br) >= R || (r+br) < 0 || (s+bs) >= S || (s+bs) < 0 )  
 65.             continue; // preskoci ovaj korak petlje
 66.  
 67.            
 68.         int trenutni = ploca[r][s];
 69.         int blizi = ploca[r+br][s+bs];
 70.         int dalji = ploca[r+dr][s+ds];                
 71.        
 72.         // prazno polje, preskoci
 73.         if (blizi == 0 || dalji == 0)
 74.             continue;
 75.  
 76.        
 77.         if (dalji != blizi && blizi != trenutni ) {
 78.             // okreni
 79.             ploca[r+br][s+bs] = igrac;  
 80.             // pribroji
 81.             okrenutih++;
 82.         }
 83.     }
 84. }
 85.  
 86. int main() {
 87.     cin >> n;
 88.    
 89.     int r,s;
 90.     int igrac = X;
 91.    
 92.     // postavi pocetne zetone
 93.     ploca[3][3] = ploca[4][4] = X;
 94.     ploca[3][4] = ploca[4][3] = O;    
 95.    
 96.     for (int i = 0 ; i < n ; i++) {
 97.         cin >> r >> s;
 98.         r--; s--;
 99.  
 100.         // postavi zeton
 101.         ploca[r][s] = igrac;
 102.        
 103.         // okreni ako treba i broji okrete
 104.         okreni(r,s,igrac);
 105.        
 106.         // promjeni igraca
 107.         igrac = (X+O) - igrac;
 108.     }
 109.  
 110.     // ispisi kolko je bilo okrenutih
 111.     cout << okrenutih << endl;
 112.    
 113.     system("pause");
 114.  
 115.     return 0;
 116. }
RAW Paste Data

Adblocker detected! Please consider disabling it...

We've detected AdBlock Plus or some other adblocking software preventing Pastebin.com from fully loading.

We don't have any obnoxious sound, or popup ads, we actively block these annoying types of ads!

Please add Pastebin.com to your ad blocker whitelist or disable your adblocking software.

×