Kribo

KMI-2-BM

Jun 15th, 2020
633
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #Funksjon for å regne ut KMI basert på høyde og vekt
 2.  
 3. def KMI(v,h):
 4.     return v/h**2
 5.  
 6. #Funksjon for å regne ut ønsket vekt
 7.    
 8. def H(h,i):
 9.     return i*h**2  
 10.  
 11. #Få høyde, vekt og ønsket KMI fra bruker
 12. v = float(input("Hva er din vekt i kg? "))
 13. h = float(input("Hva er din høyde i meter? "))
 14. i = float(input("Hva er din ønskede BMI? "))
 15.  
 16. print("Din nåværende KMI er", round(KMI(v,h),2))
 17. print("Din ønskede KMI oppnås ved en vekt på ", round(H(h,i),2),"kg", sep='')
RAW Paste Data