Guest User

Untitled

a guest
Jul 1st, 2019
104
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. .global sortuj              !
 2. .proc 4                 !
 3.                     !
 4. sortuj:                 !
 5.     save %sp, -96, %sp      ! przesuniecie okienka
 6.                     !
 7. sortuj_petla:               ! for(i=n; i>0; --i)
 8.     call min            ! poszukiwanie minimum do zamian (od aktualnego t)
 9.     ld [%i0], %l0           ! pobranie *t , gdzie t - na poczatku wsakzuje na tab[0]
 10.     swap [%l6], %l0         ! zamiana aktualnego *t z znalezionym minimum
 11.     st %l0, [%i0]           ! zapamietanie *t pod nowym adresem
 12.     subcc %i1, 1,  %i1      ! --i - dec lincznika  
 13.     bg sortuj_petla         !
 14.     inc 4, %i0              ! ++t - nastepny element tablicy (4, bo int), dzieki potokowi instr. sie wykona, a to ze pozniej nie przeszkadza
 15.                             !
 16.     ret                     !
 17.     restore                 ! odtworzenie okienka
 18.                             !
 19.                             !
 20.                             !
 21.                             !
 22.                             !
 23.                             !
 24. min:                        !
 25.     mov %i1, %l3            ! k = i - licznik petli mini
 26.     mov %i0, %l4            ! z = t - adres od ktorego przeszukiwac tablice
 27.     mov %l4, %l6            ! indeks_min - indeks minimum wzgledem tab[i]
 28.     mov %l0, %l5            ! temp = *z - poczatkowe minimum (%l0 == z == tab[i])
 29. min_petla:                  ! for(k=i-1; k>0; --k)
 30.     subcc %l3, 1, %l3       ! --k  ;; bo 1 element obsluzono przed petla
 31.     ble min_koniec          ! czy przeszukano min po wsszystkich elememtach (od i do n-1)
 32.     inc 4, %l4              ! ++z , 4 bo to adres na int ; instrukcja specjalnie wstawiona za skokiem zeby nie tracic czasu na nop
 33.     ld [%l4], %l7           !
 34.     cmp %l5, %l7            ! if(temp > tab[z])
 35.     ble min_petla           !
 36.         nop                 ! nie bylo instrukcji ktora moglaby sie wykonac niezaleznie od skoku
 37.         ld [%l4], %l5       ! temp = tab[z]
 38.         mov %l4, %l6        ! indeks_min
 39.     ba min_petla            !
 40.     nop                     !
 41.                             !
 42. min_koniec:                 ! zakonczenie
 43.     retl                    !
 44.     nop
RAW Paste Data