SHARE
TWEET

Untitled

a guest Jul 1st, 2019 75 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. .global sortuj              !
 2. .proc 4                 !
 3.                     !
 4. sortuj:                 !
 5.     save %sp, -96, %sp      ! przesuniecie okienka
 6.                     !
 7. sortuj_petla:               ! for(i=n; i>0; --i)
 8.     call min            ! poszukiwanie minimum do zamian (od aktualnego t)
 9.     ld [%i0], %l0           ! pobranie *t , gdzie t - na poczatku wsakzuje na tab[0]
 10.     swap [%l6], %l0         ! zamiana aktualnego *t z znalezionym minimum
 11.     st %l0, [%i0]           ! zapamietanie *t pod nowym adresem
 12.     subcc %i1, 1,  %i1      ! --i - dec lincznika  
 13.     bg sortuj_petla         !
 14.     inc 4, %i0              ! ++t - nastepny element tablicy (4, bo int), dzieki potokowi instr. sie wykona, a to ze pozniej nie przeszkadza
 15.                             !
 16.     ret                     !
 17.     restore                 ! odtworzenie okienka
 18.                             !
 19.                             !
 20.                             !
 21.                             !
 22.                             !
 23.                             !
 24. min:                        !
 25.     mov %i1, %l3            ! k = i - licznik petli mini
 26.     mov %i0, %l4            ! z = t - adres od ktorego przeszukiwac tablice
 27.     mov %l4, %l6            ! indeks_min - indeks minimum wzgledem tab[i]
 28.     mov %l0, %l5            ! temp = *z - poczatkowe minimum (%l0 == z == tab[i])
 29. min_petla:                  ! for(k=i-1; k>0; --k)
 30.     subcc %l3, 1, %l3       ! --k  ;; bo 1 element obsluzono przed petla
 31.     ble min_koniec          ! czy przeszukano min po wsszystkich elememtach (od i do n-1)
 32.     inc 4, %l4              ! ++z , 4 bo to adres na int ; instrukcja specjalnie wstawiona za skokiem zeby nie tracic czasu na nop
 33.     ld [%l4], %l7           !
 34.     cmp %l5, %l7            ! if(temp > tab[z])
 35.     ble min_petla           !
 36.         nop                 ! nie bylo instrukcji ktora moglaby sie wykonac niezaleznie od skoku
 37.         ld [%l4], %l5       ! temp = tab[z]
 38.         mov %l4, %l6        ! indeks_min
 39.     ba min_petla            !
 40.     nop                     !
 41.                             !
 42. min_koniec:                 ! zakonczenie
 43.     retl                    !
 44.     nop
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top